Plenum den 26 april 2021 kl. 13:00

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:10 Plenum/frågestund avslutades