ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 20 av totalt 20 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 27/2021-2022 Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
LF 3/2021-2022 Ny blankettlag om foder
LF 10/2020-2021 Ny blankettlag om utsäde
AM 2/2014-2015 Avbytarservice
LF 9/2014-2015 Avbytarservice
LF 8/2014-2015 Stöd för hållbart skogsbruk (se även AM 1/2014-2015)
LF 14/2013-2014 Privatisering av avbytarservicen
FR 14/2009-2010 Ny foderlagstiftning
FR 23/2006-2007 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 9/2004-2005 Ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare
FR 4/2003-2004 Växtskydd
FR 26/2002-2003 Ändring av landskapslagen om avbytarservice för lantbrukare
FR 14/2002-2003 Ändrad lagstiftning om skogsodlingsmaterial
FR 9/2001-2002 Upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån
FR 5/2001-2002 Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare
FR 6/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
FR 5/2000-2001 Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening
FR 9/1999-2000 Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder
FR 8/1999-2000 Landskapslag om upphävande av 11 § landskapslagen om bekämpning av flyghavre