ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 45 av totalt 45 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 22/2020-2021 Ny blankettlag om fordon
LF 40/2019-2020 Yrkesförarkompetens
LF 32/2019-2020 Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken
LF 30/2019-2020 Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken
LF 21/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
LF 17/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
LF 15/2019-2020 Erkännande av yrkeskvalifikationer
MOT 10/2018-2019 Ändring av vägtrafiklagen
S 2/2018-2019 Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet
LF 23/2018-2019 Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar
S 1/2018-2019 Varutransporter till skärgården
MOT 2/2018-2019 Bomarsundsbron öppningsbar
MOT 1/2018-2019 Utvidgning av upphandling
RP 1/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
SF 2/2015-2016 Kollektivtrafiken på Åland
LM 2/2015-2016 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering
LF 10/2014-2015 Barnbilstol
LF 5/2014-2015 Ny körkortslagstiftning
LF 9/2013-2014 Ny körkortslagstiftning
LF 14/2012-2013 Vägarbetstidsdirektiv för egenföretagare
LF 9/2012-2013 Ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem
LF 8/2011-2012 Små eldrivna fordon
LM 6/2010-2011 Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland
FR 24/2010-2011 Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter
FR 14/2010-2011 Ändringar i körkortslagen
FR 7/2010-2011 Ny blankettlag om fordon
FR 14/2008-2009 Parkeringsregler
FR 8/2008-2009 Ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 10/2008-2009 Ändring av landskapslagen om fritidsbåtar
FR 15/2007-2008 Ändring av trafikbrottslagen
FR 6/2007-2008 Ny yrkeskompetenslagstiftning
FR 21/2006-2007 Ny landskapslag om enskilda vägar
FR 7/2005-2006 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 6/2005-2006 Ändring av viss trafiklagstiftning i landskapet Åland
FR 6/2004-2005 Ändrad landskapslag om kommunalvägar
FR 14/2003-2004 Ändrad lagstiftning om producentansvar för skrotfordon m.m
FR 9/2003-2004 Trafikbrottslag för landskapet Åland
EF 21/2002-2003 Nedläggning av linjer i skärgårdstrafiken
FR 22/2002-2003 Ändringar i körkorts- och vägtrafiklagstiftningen
LM 2/2002-2003 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland
LM 1/2002-2003 Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
FR 25/2001-2002 Ny lagstiftning om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
FR 12/2000-2001 Landskapslag om fritidsbåtar
FR 7/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 15/1999-2000 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon