ÄRENDEN

Avgränsa sökning

101 - 200 av totalt 257 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 6/2011-2012 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2011-2012 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2011-2012 Val av 7 ordinarie och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2011-2012 Val av 7 ordinarie och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2011-2012 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
V 1/2011-2012 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2011-2012
V 3/2010-2011 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2011
V 2/2010-2011 Val av två medlemmar av Nordiska rådet och två suppleanter för arbetsåret 2010-2011
V 1/2010-2011 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2010-2011
V 16/2009-2010 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 15/2009-2010 Fyllnadsval av en medlem i lagutskottet
V 14/2009-2010 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 13/2009-2010 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets lagutskott
V 12/2009-2010 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets finansutskott
V 11/2009-2010 Fyllnadsval av en justeringsman
V 10/2009-2010 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets kulturutskott
V 9/2009-2010 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem finansåret 2010
V 8/2009-2010 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets finansutskott
V 7/2009-2010 Fyllnadval av en medlem i lagtingets kulturutskott
V 6/2009-2010 Fyllnadval av en ersättare i lagutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 5/2009-2010 Fyllnadval av en ersättare i lagutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 4/2009-2010 Fyllnadsval av en justeringsman för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 3/2009-2010 Fyllnadsval av en medlem i finansutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 2/2009-2010 Val av två representanter och ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2009-2010
V 1/2009-2010 Val av talman och två vicetalman för arbetsåret 2009-2010
V 15/2008-2009 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 9/2008-2009 Fyllnadsval av en medlem i lagutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 14/2008-2009 Fyllnadsval av en ersättare i Nordiska rådet för återstoden av arbetsårdet 2008-2009
V 13/2008-2009 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 12/2008-2009 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 11/2008-2009 Fyllnadsval av en medlem i stora utskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 10/2008-2009 Fyllnadsval av en medlem i kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 8/2008-2009 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2009
V 7/2008-2009 Fyllnadsval av en ersättare som justeringsman för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 6/2008-2009 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 5/2008-2009 Fyllnadval av en ersättare i kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 4/2008-2009 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 3/2008-2009 Fyllnadsval av en medlem i finansutskottet för återstoden av mandatperioden 2007-2011
V 2/2008-2009 Val av två representanter och ersättare för dem I Nordiska rådet för arbetsåret 2008-2009
V 1/2008-2009 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2008-2009
V 28/2007-2008 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelepolitiska nämnden
V 27/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 26/2007-2008 Val av lagtingsdirektör
V 25/2007-2008 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2008
V 24/2007-2008 Val av första vicetalman för återstoden av arbetsåret 2007-2008
V 23/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 22/2007-2008 Fyllnadsval av en justeringsman
V 21/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem i justeringsutskottet
V 20/2007-2008 Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i stora utskottet
V 19/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet
V 18/2007-2008 Fyllnadsval av två medlemmar i kulturutskottet
V 17/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet
V 16/2007-2008 Fyllnadsval av två ersättare i finansuskottet
V 15/2007-2008 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagutskottet
V 14/2007-2008 Val av talman för återstoden av arbetsåret 2007-2008
V 9/2007-2008 Val av 3 ordinarie justeringsmän och 2 ersättare för justering av lagtingets protokoll
V 8/2007-2008 Val av 10 ordinarie medlemamr och 5 ersättare i stora utskottet
V 7/2007-2008 Val av 3 ordinarie medlemmar och 3 ersättare i justeringsutskottet
V 6/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i social- och miljöutskottet
V 12/2007-2008 Val av 2 medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet
V 11/2007-2008 Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 10/2007-2008 Val av 2 medlemmar i kanslikommissionen
V 5/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i kulturutskottet
V 4/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i näringsutskottet
V 3/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i finansutskottet
V 2/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i lagutskottet
V 13/2007-2008 Antal medlemmar och ersättare i utskott
V 1/2007-2008 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2007-2008
V 9/2006-2007 Val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen
V 8/2006-2007 Val av en ordinarie ledamot i Ålandsdelegationen
V 7/2006-2007 Fyllnadsval av en ersättare för justeringsman
V 6/2006-2007 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet
V 5/2006-2007 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i social- och miljöutskottet
V 4/2006-2007 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2006
V 3/2006-2007 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2007
V 2/2006-2007 Val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2006-2007
V 1/2006-2007 Val av talman och två vicetalmän
V 5/2005-2006 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2006
V 4/2005-2006 Fyllnadsval av en medlem i stora utskottet
V 3/2005-2006 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 2/2005-2006 Val av två representanter och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2005-2006
V 1/2005-2006 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2005-2006
V 9/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet
V 8/2004-2005 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i kulturutskottet
V 7/2004-2005 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet
V 6/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet
V 5/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lagutskottet
V 14/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och personlig ersättare för denne i Nordiska rådet
V 13/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie justeringsman
V 12/2004-2005 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 11/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet
V 10/2004-2005 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i stora utskottet
V 4/2004-2005 Val av andre vicetalman för återstoden av arbetsåret 2004-2005
V 3/2004-2005 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2005
V 2/2004-2005 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet under arbetsåret 2004-2005
V 1/2004-2005 Val av talman och vicetalmän för arbetsåret 2004-2005
V 18/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden, Danne Sundman ersätter Kalle Alm som ordinarie, medan Kalle Alm ersätter Danne Sundman
V 17/2003-2004 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2004
V 16/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet, Gun Carlsson ersätter Veronica Thörnroos
V 15/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i social- och miljöutskottet, Gun Carlson ersätter Britt Lundberg