Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Tack för tidsförlängningen vad gäller våra anföranden. Det är välkommet, även om jag ser att en hel del av våra kolleger redan har tröttnat av en halvtimmes självstyrelsepolitiskt samtal. Jag hoppas att man verkligen prioriterar annat än det som är själva grunden för orsaken till att vi sitter här i dag. Talman! Låt...

Harry Jansson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Tack till lantrådet för presentationen. Det är ett gediget material vi har fått på bordet. Som lantrådet konstaterade så är det mycket som finns att hämta av intresse i denna redogörelse. Orsaken till att jag begärde ordet är NATO frågan och en formulering så att hela lagtinget hör och som jag lite sätter...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Utmärkt lantrådet, tack för det svaret. Det gläder mig, då är vi överens om att det här är en fråga som kommer att kräva en hel del diskussion. När nu Nato-medlemskapet alltmer kommer att övergå i implementeringsfasen, dvs. allt det som samarbetet innebär, så är det oerhört centralt att lagtinget förr eller senare kommer att...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Inledningsvis ja, absolut, en ambitionshöjning. Ledamot Valve har absolut tolkat mig rätt. Jag anser att vi måste få en större fokus för vårt system. Alla problem i vardagen i all ära, men trots allt är det detta som hela systemet vilar på. Grundlagen är ju nyckelfrågan. När vi tittar tillbaka till den diskussion...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack ledamot Valve. Jag gör exakt samma iakttagelse. Det här var ett jättebra steg. Det visade sig under förra mandatperioden, Thörnroos regeringen, att vi hade klara diskussioner med högsta politiska ledningen på ett ministerium, inklusive ledningsgruppen där kanslichefen ledde, och ändå gick det inte att komma vidare. Man måste hitta ett ansvarstagande i Helsingfors för...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Jo, det är ett enkelt sätt att påminna oss själva i det här fallet men även våra åhörare att de förstå vad det handlar om. Sedan förbjuder jag absolut ingen att använda de ord man vill, vi har ju alla olika referensramar osv. Men när det gäller just vi som representerar vårt självstyrelsesystem...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Vad gäller hur tidigare ansvariga politiker hittills har hanterat detta så har det ju varierat. Det finns ju nog enskilda partier som verkligen försöker ta tillvara den enorma kunskap som tidigare riksdagsledamöter, tidigare lagtingsledamöter och ministrar har, men det varierar oerhört. En självstyrelsekommission skulle, enligt mig, vara ett ganska bra sätt att fånga...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Först bara några ord till om självstyrelsekommissionen. Det faktum att nuvarande lagtingsdirektör snart kommer att tacka för sig, det var då jag egentligen började fundera. Hur har vi råd att tappa det enorma kunnandet? Hon vandrar ut genom dörren här om några veckor. Hur fångar vi upp det? Nog är det ju absurt att inte...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Tack för presentationen och gruppanförandet ledamot Valve. Jag tar naturligtvis tillfället i akt att ta upp diskussionen om grundlagsfrågan igen. När vi tittar lite på retroperspektivet och hur vi har gjort tidigare så vi har utnyttjat det faktum att lagtinget kan vända sig direkt till riksdagen i Helsingfors. Frågan är, borde vi lagtingsledamöter...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Ja, ledamoten har uppfattat frågeställningen helt rätt. Vad hjälper det oss, som jag brukar säga i olika sammanhang, att vi har en på folkrätten vilande autonomi? Det finns inget liknande område i världen vad gäller att den konstitutionellt tryggad på pappret. Men vad hjälper det oss, dels om den urholkas på grund av läckage...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack ledamot Kanborg. Det var ett intressant anförande. Nu kommenterar jag det som jag ursprungligen inte tänkte. Men jag vill varna för tanken om att vi från åländsk sida vill att staten sköter någonting av deras ansvar vid statens ämbetsverk på Åland. Då ger vi dem lillfingret som de alltid kan hänvisa till; "Ni har...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Den grundsynen delar vi till fullo, ledamot Kanborg. När det gäller beredskapsfrågorna så citerar jag: "Verksamhet för att säkerställa att uppgifterna kan skötas med minsta möjliga störningar och eventuellt behövliga åtgärder som avviker från det normala i störningssituationer och under undantagsförhållanden." Och det innefattar beredskapsplanering och så vidare. Det är här vi har problemet idag, att...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! När kollegan Peter Lindbäck och jag, som Ålands EU-förhandlare i februari 1994, fick beskedet om att EU:s Coreper, dvs. EU-ländernas ambassadör, hade godkänt Ålandsprotokollet så visste vi att nu förestår en tid av fördjupning av allting. Vi trodde ju då att man i Helsingfors skulle ta modell från Island of Man, alltså gå...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Jag tar fasta på det som ledamoten sade sist, det är inte bara Ålands ansvar utan det är hela Finland som gynnas av att Ålandsprotokollet kom till. Faktum är ju att Estlands problematik och delvis också hela Baltikums transportproblem löstes också genom Ålandsprotokollets tillkomst. Så det gäller att få en större uppslutning. På samma sätt...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack för svaret på repliken. Det gläder mig att ledamoten har funderat på den frågan. Jag ställer frågan utgående från ledamotens gedigna erfarenhet av vårt utbildningsväsende. Det här känns ju som ett alternativt, att utskottet efter att hört landskapsregeringen, så kunde man via tillgången till lokalerna garantera någon form av grundtrygghet om att ovälkomna besök...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack för ordet. Tack till ledamoten Juslin för ett välformulerat anförande i vanlig ordning. Spontant vill jag snabbt kommentera det här med styrelsen. Det är bra att ledamoten lyfte den problematiken. Har vi en styrelse av bestående av sex i högskolans styrelse varav två per automatik hör till skolan redan, så är det ju bara...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack till kollegan Röblom för intressant och mycket välformulerad frågeställning. Kollegan kan lita på att utskottet mycket noga kommer att analysera bland annat aspekterna av högskolans tidigare förväntade autonomi. Jag tycker själv att paragraf 68 är ett uttryck för det motsatta, dvs att man inte riktigt vill lita på högskolan. Man har både...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Jag tar mig friheten att se det som kollegan Anders Holmberg var inne på här, tidspressen. Ser vi framåt nu så med tanke på hur VIS-projektet tar morgondagens utskottsmöte i anspråk, dvs. inget lag- och kulturutskott i morgon, så det betyder att utskottet skulle ha tre mötesdagar på sig att hantera dessa 75...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för presentationen av lagmotionen ledamot Nordberg. Det är naturligt att de händelser vi upplevt sedan hösten 2019 och till dags datum också får spår i önskemål om att titta på vårt regelverk. Men rent instinktivt så bör vi vara oerhört försiktiga när vi vill lägga band på oss själva och kommande framtida...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 3/2023-2024

De synpunkter ledamoten presenterade i svarsrepliken delar jag i stort, att det inte ska behöva finnas någon brådska. Man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. Har ledamot en annan syn på önskemålet att lag- och kulturutskottet ska behandla den? Jag utgår som utskottsordförande att vi kommer att göra det. Vi har andra förslag...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Frysning och indexering av bostadsbidraget LF 7/2023-2024

Tack utskottsordförande Wikström. Det var en jättebra redogörelse och gedigna svar på de frågeställningar som kollegorna har ställt här under replikskiftena. Där fick jag egentligen de svar som jag önskade mig tidigare. Jag kan då uppehålla mig vid en principiell fråga. Återigen har vi ett ett ärende som visar att lagtingets möjlighet att agera som lagstiftare...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2024-04-03

Frysning och indexering av bostadsbidraget LF 7/2023-2024

Jo, här igen har vi ett problem för självstyrelsen och det är någonting som jag i alla fall kommer att återkomma till på måndag när vi ska diskutera den självstyrelsepolitiska redogörelsen. Vi har ju nu ett antal områden som är verkligt utmanande och där vi egentligen har svårt att hitta lösningar förutom att självstyrelsen har...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2024-04-03

Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal RP 1/2023-2024

Talman! Ärade kolleger! Lag- och kulturutskottet har handlagt en ganska odramatisk fråga. Ännu en gång är det frågan om ändringar av det system som styr postutdelningen världen över. Jag kan säga att det är odramatiskt och därför har vi under årens gång konstaterat att Åland är alltid involverat på det sätt som det...

Harry Jansson / Anförande / Första behandling / 2024-01-22

Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen LF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Tack även för den intressanta slutdelen av betänkandet som jag stöder till fullo även om jag aldrig har varit orolig för någon vindkraftkyrkogård utgående från de andra arrangemang som man kan åtgärda, återställandet av vattenområden. Jag tycker också att det var intressant det ledamoten tog upp om Sverigekabeln, Kraftnät och...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2024-01-22

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Ja, välkommen tillbaka finansminister Perämaa. Vi är back in business igen. Det är lite nya roller, men the show must go on och det gör den sannolikt också i den här frågan. Finansministern känner till att nära anknuten till dagens huvudämne så ligger ju beskattningen av tidigare värdelös mark som åländska ägare har...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Jo, jag dristar mig att lyfta också den andra frågan. I och med det lagförslag som ligger på lagtingets bord så för första gången från regeringssidan - där jag var med den 7 december som ledamot Nordberg konstaterade - så för vi in värderingslagen som en del av detta parlaments rätt att lagstifta. Så till...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack till ledamot Lindbäck för ett väl initierat anförande. När det gäller detta särskilda bidraget under pandemiåren så respekterar vi naturligtvis den hållning som ledamoten och Ålandsdelegationen har och sedermera republikens presidents samma linje i frågan, dvs. inte pengar för 2021. Men då i den situationen, för att förklara hur vi resonerade ungefär...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Kort när det gäller den sistnämnda delen, vi ansåg till exempel att i och med att kommunerna här på Åland inte kom i åtnjutande av det statsstödet som de finska kommunerna så tyckte vi att det fanns grund. Men det är historia och kommande regeringar här på Åland får dra lärdom av det. När det gäller...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Fru talman! Tack för ordet. Jag ska inte bli långrandig. Egentligen hade jag tänkt prata mycket mera, men jag tror att det är bäst att den här herrelösa budgeten får fortsätta sitt öde i finans- och näringsutskottet. Och det är därför, finans- och näringsutskottet, som jag tar till orda. Trots att det ingår i budgetförslaget,...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Ärade lagting, bästa åhörare. Jag kommer än en gång att inleda min del av budgetpresentationen med att kommentera själva grunden för varför vi möts här och nu, dvs. Ålands särställning och politiska autonomi i synnerhet. Det finns en oro bland en del ålänningar om att intresset för vår unika status och därmed...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack för en bra fråga ledamot Röblom. Jag går gärna utanför min portfölj också, inga begränsningar för min del. Utsläppshandeln har aviserat på det viset att det finns en lag i Finlands riksdag. Vi har gett utlåtanden både till kommunikations- och ekonomiutskottet, där vi trycker på att vi välkomnar ö-undantaget som jag vet att ledamoten...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Ledamoten har helt rätt att detta blir en av de första utmaningar som den nya regering måste ta fortsatt tag i. Vi har lagt linjerna. Vi lutar oss mycket kraftigt mot de tydliga utlåtanden som kom under remissen av den nu aktuella finska lagen. Det har konstaterats både från Ålandsdelegationen med flera...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Det är sannerligen en högaktuell frågeställning ni lyfte ledamot Simon Påvals. Det här är ju själva grundproblematiken i vår vardag. När vi som politiskt ansvariga ska bygga egna system för 30 000 ålänningar i ljuset av något som är ganska dyrt ändå utgående från 5,5 miljoner finländare. Där har vi pudelns kärna. När det gäller vissa utmaningar...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag visste inte ens att vi har tagit in SOS alarm i budgetförslaget. Jag tror att det är något som jag har kommunicerat vid sidan av budgeten. Annars har jag faktiskt missat något, för jag var på resa här i samband med budgetbehandlingen så det skulle vara överraskande. Däremot har vi enskilt kommunicerat...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för de ödesorden ledamot Valve. Jag delar dem delvis. Den här sluttande vägen vi har framåt just nu för autonomin är ju inte riktigt så uppiggande kan jag säga. Jag kan glädja parlamentet med att vi hade besök här senaste veckan av professor Rainer Hoffman. Han blev så intresserad av det åländska...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag håller med ledamot Valve. Normalt brukar vi se var det finns det möjliga luckor som vi kan nyttja för Ålands del. Men jag måste nog säga att de senaste åren så har det varit lite motsatsen. Om vi tar ett exempel med den finska välfärdsreformen, välfärdsområdena, och all den problematik som det skapar. Nu...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag förstår mycket väl bakgrunden. Jag ville bara för säkerhets skull markera hur vi istället ser den motsatta utvecklingen. När vi startade revisionsresan, 2008-2009 och framåt, så då var vi nog alla uppfyllda av detta, att nu var det dags att ta det moderna steget i förhållande till Helsingfors. Men...

Harry Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Eriksson, till min glädje har jag noterat att även i Helsingfors, bland ministerierna, så förenade man sig också i vår oro och ser nog lite med bekymmersam blick på den här typen av händelseutveckling. För det här är naturligtvis ett avsteg från en åländsk traditionell politik att försöka hålla sig utanför...

Harry Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Jag välkomnar vicetalmannens tydliga markering av att vi måste se till att folkrätten och ingångna internationella avtal respekteras. För att lite återanknyta till det tidigare, så det är därför jag tror att lantrådet har varit mån om att inte rubba båten. Ska Åland gå i bräschen för att olika avtal sägs upp? Ärr det vi...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Den sistnämnda delen tror jag både regering och lagting kan vara överens om. Man kan inte förhandla med en stat som i modern tid bryter mot allt vad folkrätten heter. De har gått över normal anständighet för länge sedan, de umgås med andra skurkstater som Iran och Nordkorea. Att hamna in i den kretsen av...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Ärade lagting. Jag vill börja med att konstatera att den presentation som viceordförande Eriksson gav oss i fredags var väl täckande och lyfte en hel del frågeställningar som jag också kommer att tangera under mitt korta anförande. Ja, kort och kort? Jag vill konstatera att nämnden har igen gett värdefull vägkost till både...

Harry Jansson / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack utskottsordförande Pettersson för ett, igen, inspirerande anförande. Ett varmt tack för utskottets tydliga markering av Sunnanvind projektets, med flera, betydelse för samhället både på kort och lång sikt. Markeringen här från ett enigt utskott, överlägset största och viktigaste framtidsprojektet. Jag kan inte annat än applådera den oerhört viktiga markeringen utskottet gör enhälligt,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag håller helt med utskottsordförande Pettersson. Jag har märkt, i och med att jag nu har fått huvudfokus i den här frågan och på grund av ledarskapet i ministertrion, att ålänningarna är tyvärr lite förvirrade. Man har ju svårt att förstå vad är skillnaden på det som de privata aktörerna hållit på med, avgränsning, sammanträden,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack till vicetalman Sjögren för ett passionerat inlägg och ett nödvändigt sådant. Jag förenar mig helt i vicetalmannens upprördhet. Tydligen hade vi under förmiddagen haft olika uttalanden här som jag också häpnar mig över att hur lågt kan man sjunka. Jag satte tyvärr upptagen med gästerna från Ålands akademi. Jag vill helt förena...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det är tyvärr för mig en lite främmande och ny debattnivå av åländsk politik, jag beklagar verkligen. Ändå måste vi komma ihåg att av lagtingets 30 nuvarande ledamöter är det bara två som är verkligt uttalade klimatskeptiker. Det spelar ingen roll hur vi försöker kommunicera. De struntar i att planeten håller på att gå under,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack till nämndens viceordförande för en god redogörelse. Jag välkomnar sannerligen de markeringar som nämnden gör i en mängd centrala frågeställningar. Det är ett oerhört, med tanke på historiebeskrivningen, värdefullt dokument som nämnden lämnar ifrån sig. Den försenade aspekten tror jag vi kan ha överseende med. Vi som jobbar under ständig tidspress förstår...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Jo, särskilt i och med att vi också ser en tendens från landskapsregeringens sida att nämnden också går in på sådant som inte landskapet nämner i sitt grundmaterial. Då bedriver ju nämnden någon sorts parallell process, parallella höranden som landskapsregeringen inte har en aning om vad som har framkommit i den mån man...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Jag delar helt den bild som ledamot Juslin beskriver av den otillfredsställande situationen. Vi har förhoppning om att räddningslagen ändå måste upp på bordet och då får man passa på att ta itu med den här biten, en viktig pusselbit som fattas. Vi får passa på i det här sammanhanget att säga när vi nu också...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Fellman för frågan och då får jag i min tur konstatera att det är lantrådet som handlägger det här ärendet och hon som kan alla detaljer. Men det är klart, vi har blivit informerade om den löpande processen. De ursprungsdagar som nämndes för hovrättsförhandlingen passade in i lantrådets kalender, det är...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Juslin. Svaret är både och om vi säger så. Det är klart vi har fångat upp utskottets och ordförandens påpekande om att det här borde rättas till. Det har gjorts sedan första kartläggningen av de omständigheterna, det har förts en diskussion också med brandkårerna och räddningschefen om de här...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2023-09-13