Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Jag vet inte riktigt om jag ska tacka den här gången för ledamot Zettermans inlägg. Det var ett filosoferande som ju återknyter än en gång till balansen i vardagen mellan regering och riksdag. I det här fallet är det som så att lagtinget har ju förtroende för den sittande regeringen tills annat har...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Jag övertygad om att sittande regering mer än väl önskar den typen av resonemang som ledamot Zetterman säger sig vilja föra. Men nu väljer då ledamoten att lägga ett ganska aggressivt klämförslag riktat mot regeringen. Samtidigt efterlyser ledamoten en balanserad diskussion om parlamentarismen rent allmänt. Det är som att ledamoten lite har gått vilse i...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Så som landskapsregeringen betonade i sitt svar så kommer vi inte att beröra rättsprocessen, även om vittnet Sjögren återkommer till den också. Det är inte klokt att diskutera något överhuvudtaget som har att göra med rättsprocessen, där vi då tillsammans har ett ansvar för att Åland klarar sig så bra som helhet. Har...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Med mitt föregående repliksvar så ville jag indikera det olustiga i att vi för den här diskussionen överhuvudtaget här och nu med tanke på den situation vi har, dvs. en pågående rättsprocess där ånyo olika vittnen kommer att involveras. Jag utgår i så fall att det blir en muntlig förhandling och därmed är...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Gunell efterlyste att vi skulle ha lagtingets stöd för vårt agerande och då kan jag bara uppmana ledamoten att åter bekanta sig med finans- och näringsutskottet betänkande i samband med budgeten för 2020. Vi har där ett tydligt besked, man uppmanade landskapsregeringen att antingen omförhandla det avtal som vi nu bråkar om,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Jag tror, talman, att jag i det här fallet väljer att inte svara på sistnämnda fråga av ren artighet mot ledamoten vad gäller balansen mellan regering och lagtinget i sin helhet. Vi noterar att vi kommer inte att kunna leva upp till till ledamotens dröm om att vi i budgeten för nästa år avslöjar allt,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack ledamot Josefsson. Ledamoten åskådliggjorde på nytt de diskussioner som vi har fört inom landskapsregeringen, både fördelar och risker. Naturligtvis skulle man vilja vara en minister som skulle säga att vi kan övergå till ett modernt steg vad gäller möjligheten att rösta i åländska val. Men sammantaget så är det ingen metod som vi kan...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Jag vill inte här stå och recensera tidiga insatser. Jag bara konstatera att den rådgivning som dåvarande landskapsregeringen fick var inte tillräckligt hållbar i ljuset av de problem som visade sig ganska snabbt. Man borde ha haft en bättre support när det gäller oss som är IT-lekmän, sannerligen att förstå alla risker som fanns. Jag...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Jo, vi tar till oss det. Är det som så att vi ska ha förtidsröstning fysiskt på andra orter, städer som jag räknade upp så då kommer det nog att krävas ganska omfattande arbete. Det som utrikesministeriet oroar sig för är hur deras ansvariga valfunktionärer i så fall ska ha den kunskap som behövs. Vi...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Först av allt vill jag understryka att den här lagprodukten är ju ett lagarbete där jag haft nöjet att kunna samverka med en grupp ytterst duktiga tjänstemän, så det är ingen enskild, men naturligtvis är vi ytterst beroende av duktiga lagledare i slutskedet. Vi får nog lyfta på hatten för ett antal tjänstemän...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Bästa ledamot Holmberg, initialt hade vi exakt de ambitioner som ledamoten skissade upp, dvs. också London med flera platser kunde vara den fysiska orten för den här typen av röstning. Men det skulle då ha förutsatt att utrikesministeriet i Helsingfors hade gått med på att också bidra på plats, och det var man inte villig...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Svaret på den frågan är väl; hur mycket pengar och resurser skulle landskapsregeringen och lagtinget vara intresserade av att satsa för att skapa en hållbar internetröstning? Ska vi vara helt trygga så tror jag inte själv att 250 000 euro, som nu är den preliminära analysen av vad ett system skulle kostar idag,...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, fru talman! Ärade lagting. Landskapsregeringen föreslår i föreliggande lagförslag en ändring av vallagen på Åland med avseende på bestämmelserna om förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte anordnas någon förtidsröstning via internet, administrationen av brevröstningen centraliseras till landskapsregeringen och så föreslås det införas en möjlighet att rösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland. Ändringar...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Hela legitimiteten skulle gå förlorad ifall vi fick ett val ånyo där enskilda ålänningarnas röster inte skulle tas med i sluträkningen därför att de fick aldrig den praktiska möjligheten att rösta. Det var det som uppstod i oktober 2019. Vi ska vara oerhört tacksamma, vi som representerar den åländska politiska världen idag, att...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack ledamot Pettersson. Jo, även sjömännen har varit med i diskussionerna. Där har vi tillsammans konstaterat att tack och lov är det ju inte som förr att de var borta åratal, det kunde gå 3-4 år emellan tills en ålänning satte fötterna på sin hemmajord igen. Nu är ju tack och lov de flesta ändå...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Jag vill erinra ledamot Fellman om att är det något lagförslag som varit kantad med varningstecken, stora, stora röda bokstäver om att här lurar en fara, så var det ju dåvarande landskapsregeringens förslag till nuvarande vallag. Som utskottsordförande har jag aldrig varit med om något liknande, dvs. landskapsregeringen själv varnade för att detta...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Jo, det har också funnits med i diskussionen, men vi väljer nu att ta den här biten i och med att de som studerar utanför Åland inom rimlig tid kan få handlingarna om de beställer dem. Sedan vad gäller nuvarande vallag och att lagtinget gick på den, så vi måste kanske upplysa nuvarande lagting...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Det är en bra frågeställning ledamot Påvals. Men är inte redan Åland det maximala småskalighetsvärdet paradiset när det gäller närdemokrati? Är man det minsta intresserad av politik så är det ju sannolikt att man känner någon av oss som är aktörer idag i systemet och aktör inom den politiska åländska världen också på morgondagens Åland....

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Avslutningsvis, vi har alla som ansvarar för dagens åländska politik, vi har alla ett ansvar för att ungdomarna ska känna att det här är något som de vill vara med i och framförallt att gå och rösta, men även i övrigt. Nog är det ju lite med sorg i hjärtat som man kan...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Tack till ledamot Fellman för sistnämnda besked. Det välkomnar vi förstås. Det betyder att vi kan ägna oss åt att tillsammans göra lagförslaget bästa möjliga. Det här med tidspress, det är ju mer en rekommendation. Känner lagtinget att man mot förmodan vill ha det här i sin famn en längre tid så må...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Det sistnämnda kan jag bara upprepa; behovet av att ha en så tydlig lag som möjligt. Nuvarande landskapsregering vill absolut inte utsätta en kommande regering för samma bryderi. Ska vi verkligen, som lagen säger idag, beställa ett nytt system som vi inte tror på? Sedan efter att vi har beställt och ödat pengar, ska vi...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Det är ju bara att konstatera att landskapsregeringen har givetvis ingenting emot att utskottet ägnar sig åt att dra upp långsiktiga målsättningar när det gäller internetröstning. Vad är bättre än det? Men jag vill nog verkligen uppmana att vi ska gå hand i hand med omkringliggande länder så att vi inte får onödigt...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Talman! Ledamoten uppmanade och uppmuntrade oss att fundera på demokratin. Vi vet att demokratin går tillbaka världen över. Antalet demokratiska stater minskar de facto år för år. Det är en fruktansvärd utveckling. Vi som är demokratiska måste värna om att systemen fungerar. Men har vi inte, ledamot Zetterman, ett stort demokratiproblem på dagens Åland redan,...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! I och med att vi har haft jubileum så tycker jag att vi ska bibehålla en fortsatt god stämning och tacka ledamot Holmberg för visat engagemang. Vad gäller innehållet i det långa anförandet så skulle jag naturligtvis kunna ha många, många synpunkter, men jag vill koncentrera mig på kommunfrågan. Jag tycker att det är...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Då dömer jag ju, ledamot Holmberg, ut själva tanken med kommunfusioner. Man har hela tiden sagt; skapa större, skapa effektiverare organisationer. Klumpa ihop dem, det har varit mottot. Vi som har varit tveksamma till den idén har ju sagt att det blir inte billigare att slå samman. Det är bra att ledamot...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Strand för den ny utsträckta handen. Ledamoten välkomnar de ambitioner som finns inom det nu pågående arbetet med att se över hela landskapsandelssystemet etc. Jag tycker att det är synd att ledamoten med sitt kunnande valde att inte delta aktivt. Jag tror att hela vårt samhälle skulle ha varit betjänt av...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Den sittande ministären har alltid bemödat sig om att när vi lägger fram lagförslag så vill vi vara rimligt säkra på att våra förslag klarar lagkontrollen. Naturligtvis har vi utmanat systemet, vi gör det bl.a. inom ramen för näringsrättslagstiftning som nu genomgår lagkontroll. Det blev klart i Ålandsdelegationen precis i dessa stunder. Men vi vill...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman och tack för den utsträckta handen att försöka hitta en gemensam syn på den kommunala sektorns framtid. Vi har ju lite olika utgångspunkter, som ledamoten mycket väl vet. Vi har konstaterat i nuvarande regering att den förra reformen inte byggde på en hållbarhet, dvs. att den inte var i samklang...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Men det är de enda steg vi kan ta i dessa tider där juridiken går före politiskt tyckande. Däremot håller jag med ledamotens problembeskrivning, men vi måste nog tackla de frågeställningarna utgående från de instrument vi har till förfogande. Den så kallade kriskommunlagstiftningen, det är klart att den kommer. Men vi har ju...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! I tider då Åland kanske mer än någonsin skulle behöva lite statsmannaskap så framstår oppositionsledaren Katrin Sjögren som gnällig, otålig och helt oförstående att Åland har genomgått en tid av ständig krishantering. En krishantering som följdes av det sorgliga överfallet på Ukraina med åtföljande säkerhetspolitiska avvägningar som ständigt måste göras. Det är...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för en mer utvidgad förklaring av de linjedragningar som Socialdemokraterna har gjort preliminärt inför om lagtinget skulle omfatta den kläm som åtgärdsmotionen bygger på. Utgående från ledamotens budskap nu så är det paragraf 12 i gällande självstyrelselag som är utgångspunkten. Ni har inte ambitionen att det ska handla om beredskapslagen...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack för förtydligandet också till den delen. Jag tror spontant att det är ytterst angeläget att vi fortsätter debatten här i salen och kommunicerar det här som en naturlig följd att det i gällande självstyrelselag och i förslaget till ny självstyrelselag sedan länge också finns en diskussion om hur ålänningar skulle kunna göra en insats,...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

För att ta vid där ledamot slutade, det beror på att man måste ju skilja på äpplen och päron, alltid, och också i det politiska. Här är det fel instrument att nyttja och börja skapa någon form av oklarhet om hur Åland i stort ska beröras av reformerna. Som sagt var, är det som så...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, fru talman! Jag kan bara upprepa igen, jag uppmanar ledamoten att bekanta sig med underlaget för den lagstiftning som lagtinget nu är på väg att klubba. Där framgår det tydligt hur landskapsregeringen dels har analyserat nuvarande system som tillämpas i öst och väst om Åland och vi har också haft en diskussion med Ålands...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Bästa ledamot Holmberg. Nu har lagtinget på bordet - det har processats i finans- och näringsutskottet - en teknisk lagstiftning, som jag kallar den. När lagtinget och landskapsregeringen agerar så måste man utgå ifrån att man ska skapa trygghet för dem som berörs av beskattning och dess olika delar. Att göra självstyrelsepolitik av...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack till utskottsordförande Juslin och utskottet i övrigt för ett enhälligt betänkande. Vi välkomnar utskottets besked om vissa preciseringar. Jag har bara en liten fråga. När utskottet säger att vi borde ha en avvikande postutdelningen, en positiv diskriminering, kan man kalla det, av integritetsskäl eller årstidsmässiga förhållanden och särskilt integritetsskäl med tanke på...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack för förklaringen utskottsordförande. Vi får väl göra som så att landskapsregeringen får ha en direkt dialog med Ålands Post om hur man rent praktiskt skulle tillämpa det här. Det kan uppstå lite vanskliga situationer. Samtidigt upplever jag själv, i alla fall min personliga erfarenhet, att nog är ju utdelarna oerhört måna om kunderna. Om...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Ja, ledamoten funderade över vad landskapsregeringen avser att göra när det gäller att trygga tidningsläsarna bland ålänningarna. Trots att de fysiska upplagorna fortsätter att minska i ganska rask takt så har vi aviserat i ett tidigt skede, också i samband med den bedömningspromemoria som fanns som underlag för förslaget, att överväga distributionsstöd, precis...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Vi har ju som en borgerlig regering utgått från att det i första hand är marknaden, dvs. relationerna mellan tidningshusen och i det här fallet Ålands Post, som styr den ekonomiska ordningen, dvs. hur priserna ska se ut år från år när det gäller att fördela tidningarna fysiskt. Men som jag sade, i något skede...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, fru talman! Ärade lagting. Det är kanske eventuellt min pollenangripna röst som gör att ledamot Nina Fellman inte kan uppfatta det rätt tydliga budskap som jag återupprepade från min plats här i salen för en stund sedan. Det vill säga att redan i samband med bedömningsunderlaget, som låg till grund för det nu aktuella...

Harry Jansson / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag tror att ledamot Fellman har glömt en ganska viktig sak i det här fallet. När lagstiftningen väl är på plats, dvs. den har klarerats av lagkontroll, stadfästs av presidenten och landskapsregeringen i övrigt har vidtagit de åtgärder som formaliteterna kräver, då först är det ju aktuellt för Ålands Post att se om de ska...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för en högst aktuell och välbehövlig frågeställning. De utmaningar som den åländska polisen har i vardagen är ju tidvis rätt betydande, inte minst när det inträffar en extra tragisk omständighet i vårt samhälle som låser upp en betydande del av utredningsresurserna. Innan jag går in på den direkta frågeställningen vill...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Bästa ledamot Fellman, jag uppfattade också frågan positivt ställd. Jag förväntar mig att vi ska föra en diskussion om även detta angelägna samhällsproblem, dvs. i första hand ungdomarnas - ska vi säga - vilda ungdomsår. Nog får jag ju återkommande samtal från oroliga föräldrar som undrar vad vi kan göra för att hjälpa...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Vad gäller den sistnämnda frågeställningen så aviserade landskapsregeringen i budgetförslaget för 2022 en översyn av polisstyrelsen och, som ledamoten var inne på, en diskussion också om huruvida polisstyrelsens funktion snarare fyller de förväntningar som man kan ha. I och med att polisstyrelsens mandat är rätt så begränsat så har vi nog diskuterat att...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-09

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Tack för frågan! Tack för engagemanget för Åland bästa med tanke på de särskilda tider som vi befinner oss i. Ålands demilitarisering har tjänat oss ålänningar väl under alla år av dess existens och är idag en del av den åländska folksjälen, en del av vår identitet. Från landskapsregeringens sida...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, talman! Tack för tilläggsfrågan, mycket adekvat sådan. När det gäller Natomedlemskapet och de speciella frågeställningar som en anslutning för Finlands del aktualiserar och också för Ålands del så finns det för landskapsregeringens vidkommande ett behov av att tillsammans med självstyrelsepolitiska nämnden resonera om vilken väg vi tillsammans anser att är den mest fruktbara. Folkrätten...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen SF 9/2021-2022

Tack, talman! Tack för tilläggsfrågan. Jag kan säga att våra ambitioner är att för nämnden på onsdag kunna presentera en mer detaljerad strategi för hur vi ska hantera den här frågan på kort sikt, men också på lite längre sikt. Man kan utgå ifrån att Finland går in för Natolinjen. I alla fall utgår vi...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för tilläggsfrågan. Nej, är det som så att man lever på andra sidan glasväggen här borta så ser man mycket mindre dramatiskt på vardagsslitet. Man är ibland glad bara vi lyckas leverera det vi lyckas leverera. Det är så. Vi ser ingen dramatik i att vi i det här...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Zetterman, när ledamoten någon gång säkert inom snar framtid kommer att uppleva ministerrollen så kommer ledamoten att förstå att verkligheten är mycket, mycket svårare att förutse än vad ledamoten nu låter påskina inför Ålands folk. Vi kunde inte ana hur Covid-19 skulle påverka lagberedningen och resurserna. Vi kunde inte förutse hur personalen...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Ändring av kommunallagen SF 11/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för en aktuell och viktig fråga. Vi har från landskapsregeringens sida noterat finans- och näringsutskottets betänkande och därmed också lagtingets beslut om att ge landskapsregeringen vägkost om hur den kommunala sektorn ska hanteras både vad gäller den finansiella delen, dvs. via landskapsandelar, och när det gäller kommunalförbundens ställning. Naturligtvis eftersträvar...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2022-05-02