Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Val av talman V 21/2023-2024

Talman! Jag, Jörgen Pettersson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning. Tack för förtroendet!

Jörgen Pettersson / Anförande / Föredras / 2024-03-11

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Så är det med precis allting. Men idag så har vi nu snart ägnat fyra timmar eller hundra arbetstimmar åt att diskutera en fråga som handlar om ett betänkande om att betala ett skadestånd för en affär som har gått på tok. Det är inte riktigt konstruktivt. Det är inte riktigt valuta för pengarna,...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Först och främst borde man gå direkt till källorna och inte gå via nyhetsförmedlare för att kontrollera att det verkligen stämmer. För det andra så fanns det nog en sådan övertygelse att man skulle genomföra ett kortruttsprojekt. Men allt eftersom nya fakta kom fram i målet så såg man och allmänheten också att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Jag ser att ledamoten Ekström har förstått vad det handlar om. När det handlar om att vara ung, ny och oförstörd i sammanhanget så har jag också tröstande ord, för det kommer snart att gå över. Ge det några perioder så är det mycket sannolikt att ledamoten Ekström står där och tänker; det där...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jo, så kan man hävda. Men igen, kontentan av valet 2019 och uppmaningen från finans- och näringsutskottet var att omförhandla alternativt säga upp avtalet. När det blev skarpt läge så låg den bollen hos landskapsregeringen. Det är klart att man till vissa delar underrättade om innehållet också till lagtingsgruppen. Men detaljerna blev aldrig...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Då tror jag att vi verkligen hade kunnat säga till oss själva och till alla våra väljare; kolla vad vi gör! Vi gör Åland större. Vi gör oss mer betydelsefulla. Vi skapar tillgång till skärgården, en region som är unik i hela världen. Vi gör det möjligt att komma ut dit. Vi gör det möjligt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! På fråga två måste svara; jag vet inte. Jag har verkligen ingen aning om det och jag tänker inte spekulera kring det. Fråga ett, kan man uppmana landskapsregeringen att göra något som kan leda till avtalsbrott? Jag tror att man måste ta det där från fall till fall. Jag tror inte att det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Det går inte att invända mot det faktiskt. Vi måste göra allt vi kan för att det inte ska hända igen. Det som nu har hänt den här regeringsperioden så jag tror att man på ett öppnare sätt än någonsin tidigare, i varje fall under de regeringsbildningar jag har varit med om, har bestämt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Vi är i elfte timmen av debatten som jag nog någonstans tänkte att den kanske kunde stanna vid att hålla sig till betänkandets innehåll, alltså den ändringsbudget som vi egentligen har att diskutera i dag. Sedan dess har den åkt på lite på olika sätt och det är väl precis som det ska vara...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Det är nog precis därför som det är viktigt att minnas att tiderna förändras. Vi skred till verket hösten 2019 efter en valseger baserad på att man då hade satt stopp för en infrastruktursatsning - det låter hemskt i mina öron än idag, men jag tycker fortfarande att alternativen som vi presenterade var väldigt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Jag är helt enig i den analysen. Jag tror, till och med hoppas och är rätt säker på att det är skälet till att vi idag har den regering vi har eftersom det finns en ånger för hur det har varit de senaste mandatperioderna, inte bara hos mitt parti Centern. Jag tror att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Det arbetet ser vi mycket fram emot att fortsätta med. Vi har verkligen inga som helst tveksamheter när det handlar om att bygga en framtidstro också för skärgården på alla sätt eftersom all framtidstro börjar med en hygglig väg. Så är det på fasta Åland, så är det gentemot skärgården och där finns...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Att lura någon kräver uppsåt och det fanns inte, det finns inte och det kommer aldrig att finnas. Det man gör är att man uttrycker en stark önskan och en vilja att genomföra något. Så var det under den perioden som sträckte sig från 2015 till 2019. Det fanns en väldigt stark vilja...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Vi från Ålands Center tänker hålla ett ganska kort inlägg i den här debatten som ju handlar om en ändringsbudget där sakfrågan är väldigt enkel. Det gäller att få fram de nödvändiga medel som krävs för att betala det skadestånd som landskapet Åland är dömt att betala. Det finns mycket som man kan problematisera...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-02-07

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Talman! Meddelandet om landskapsregeringens externpolitik hör till de viktigaste ärenden vi har inom ramen för självstyrelsesystemet. Låt mig också inleda med att berömma alla de som arbetat fram texterna i meddelandet; det handlar om drygt 60 sidor som sammanfattar Ålands roll i omvärlden och kapitlen genomsyras av omsorg kring självstyrelsen och vilja till utveckling samtidigt...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för presentationen. Man måste säga att det är ett gediget meddelande som landskapsregeringen har presenterat om de saker som var aktuella under fjolåret och man andas också något om framtiden. Jag inser att frågan möjligen kanske skulle ställas till den nordiska samarbetsministern, men jag tar mig ändå friheten att ställa frågan. Kan...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för det svaret. Sedan skulle jag egentligen bara vilja försäkra mig om att man inte ger upp kampen om en åländsk plats i EU-parlamentet. Bara för att man i politisk mening råkar förlora en strid så betyder det inte att man alltid behöver vara utan den. Politik är föränderligt. Det följer utvecklingen....

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Det gläder mig oerhört mycket eftersom det här är en plattform som vi behöver. Man är sällan bäst på allt och därför behöver vi lyssna in vad andra tycker. Skälet till att det nämns någon form av medlemskap, det kanske jag kan tänka att handlar om att olika organisationer har olika sätt att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Det är precis det här som vi vill understryka, vi får aldrig vila på lagrarna när det gäller att få bli hörda i olika sammanhang. Lika mycket som till exempel Åland i dag utgör själva knutpunkten i all kommunikation mellan Finland och Sverige - inte all, men den stora delen av den i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jag är nöjd med det för ögonblicket. Jag har en känsla av att jag vet att branschen som sådan spelar en viktig roll i Finland. Även om sjöfartsfrågor i sig inte hör till den åländska behörigheten så har vi ändå lagstiftningsbehörighet när det handlar om miljö och vissa av farlederna där vi faktiskt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Talman! Det finns också en utredning av professor Edvard Johansson som hanterar samma sak och som lyfter olika delar vad skattegränsen har haft för betydelse för hela Åland. Man kan konstatera att BNP-utvecklingen kan ibland te sig svag på Åland, men den är väldigt skör och svår att jämföra med Finland och Sverige eftersom utflaggningar...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Det var en fråga som kom från det blå får jag säga. Jag antar att ledamoten Egeland syftade på den så kallade reservkraftsgeneratorn som inte hade varit startad på ett antal år och som kostade ett antal hundratusen per år för att stå som skrot i en lagerlokal nere vid hamnen. Den var...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jag vet inte riktigt hur mycket mer man ska gå in i det. Det där gjordes med omsorg av stadens eget elenergibolag, eftersom det inte fanns ekonomiska möjligheter att fortsätta stå som ägare och innehavare av den aktuella motorn. Om ledamoten Egeland inte lyckades förklara för den kommitté som han nämnde så är...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jag har hört till dem som ibland har varit tveksamma till om det ger tillräckligt mycket värde för den kostnad som det har att delta i olika former av internationella samarbeten. Jag har blivit stärkt efter att ha sett hur man till exempel inom UNESCO har arbetat kring de här frågorna. Det visar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för den redogörelsen finansminister Perämaa. Det är bra att man berättar vad som händer i denna fråga som har plågat oss många år. Jag tänker ändå faktiskt ta tillfället i akt att lyfta att det inte bara har varit dåligt att ha detta skatteundantag. Det tror jag att man måste komma ihåg...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2024-01-29

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Jag önska att jag skulle kunna dra mig till minnes allt det som vi gick igenom under den förra mandatperioden för då fördes ett visst resonemang kring jämförelse med andra parlament. Om jag skulle säga någonting skulle jag antagligen minnas fel så jag ids inte gå in på den frågan. Men det landade hursomhelst...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Det där är en mycket värdefull poäng i sammanhanget. I och med att vi har blivit flera inom ramen för självstyrelsen så vore det kanske inte den rätta vägen att gå. Att minska mängden ledamöter i detta parlament. Mycket bra poäng. Åland har vuxit och självstyrelsen är dessutom svårare att hantera idag än vad...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Som jag inledde, det här en fråga som vid första anblicken kan verka ganska enkel. Det är klart att vi kan dra ner, för det blir billigare. Men man måste också skilja på de vanliga begreppen och mellan pris och värde. Att det vi betalar för det här kan gynna självstyrelsen, vilket gynnar oss...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Talman! Med anledning av Obunden Samlings lagmotion om arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen, som nu förs vidare för behandling i lag- och kulturutskottet, vill vi från Centerns sida påminna om historien bakom den fristående arvodeskommissionen. Den har nämligen inte tillkommit över en natt. Den går tillbaka till åtminstone år 2011, hösten innan det...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Som med alla arbeten så drivs ju alla av någon form av inre passion. Så är det överallt. Alla väljer att göra sånt som man vill göra. Jag nämnde nog aldrig specifikt lantrådet. Jag nämnde regeringens ministrar och detta lagtings ledamöter där man nu från arvodeskommissionen har satt en nivå för att den...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Frågan om nivåerna så har vi, från lagtingets sida bestämt att den ska föras till arvodeskommissionen. Jag har alltså valt att inte ha en synpunkt på den nivå som delas ut till lagtingets ledamöter, och jag tycker inte heller att det vore rätt att ha en synpunkt på arvodeskommissionens beslut när det gäller...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Frågan är faktiskt väldigt enkel att besvara. Vi ska se till att detta aldrig upprepas, att man måste gå tillbaks och göra justeringar baserat på att man har varit overksam i upp till tolv år. Det är för sällan, för sällan som en löneförhöjning får ske, vart tolfte år. Det måste ske oftare...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Jag får lite skjuta från höften här då det inte var alldeles tydligt vilken frågan var där. Men rent allmänt sett så är lönenivåer sådana som inte alltid är enkla att analysera eftersom det beror på vad man gör. Vilket ansvar man har, vad man förväntas göra framöver och vilka områden som man...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Så kunde man säga i den enklaste av världar. Men då måste man också ställa sig frågan; Hur har man nått dessa skillnader? Har man hittat på dem från ingenstans? Är de baserade på en noggrann beredning? Har man konkurrensutsatt dem jämfört med andra offentliga tjänster, parlament som finns till exempel i Norden....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Arvodesförhållandet mellan lagtingsledamöter och medlemmar av landskapsregeringen LM 1/2023-2024

Tack, talman! Det är ett alldeles utomordentligt förslag. Jag nämnde det själv i mitt anförande att det är det som vi ska se till att det följer i fortsättningen, så man slipper den här formen och faktiskt uppslitande debatten. Men ledamoten Kanborg har utomordentligt rätt. Det här är ingen debatt som man ska vara rädd...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Jag tänkte på ett rätt principiellt och övergripande plan kommentera lagmotionen som handlar om att man ska upphäva förbudet att samtidigt vara ledamot i lagtinget och medlem i landskapsregeringen. Det här är en fråga som dyker upp med jämna mellanrum, har gjort det under de senaste mandatperioderna och kommer att dyka upp även framledes....

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Antagligen precis som hittills. Det finns ju alltid misstroende instrumentet att gå på. Det som möjligen kan bli ett komplex resultat av om man skulle göra så att lagtingsledamöter även kan vara en medlem av en regering. Det är i det fall som man väljer att ta in en utomstående i regeringen så får...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Det är alldeles riktigt, som ledamoten Wikström påpekar. Åländsk Center har utgjort en del av detta samhällsbygge som ledamoten Wikström nu åtnjuter alla fördelar av. Tack vare att det har funnits en bred politisk bas i arbetet med att utveckla landskapet Åland så har resultatet faktiskt blivit ganska bra, eller hur, Ledamoten Wikström? Vi...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Talman! Jag trodde ett tag att jag hade hört fel när ledamoten Wikström i sitt anförande sa att vi kan väl testa och se lite hur det landar. Men det var tydligen inte på det sättet. Skälet till att den åländska självstyrelsen kunde fira hundra år häromåret, det är inte genom att testa och se,...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av lagtingsordningen för Åland LM 2/2023-2024

Tack, talman! Det är nog den slutsatsen i vart fall som jag har dragit under de senaste mandatperioderna när den här frågan har diskuterats, att väldigt många från första anblick tycker att ja, det är klart att det blir bättre och billigare med färre. Men sedan när man börjar analysera verkningarna av det hela så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! För det första ser vi från Centerns sida fram mot detta samarbete för hela Ålands bästa. Äntligen har det två största politiska partierna funnit varandra, den här gången med stöd av ett lite mindre. För det andra går vi från Centerns sida in i detta samarbete stärkta av ett långvarigt ansvarstagande för vår självstyrelse....

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Signalen till omvärlden är kristallklar. Här är dörren på vid gavel när det handlar om investeringar i film. Därför är det alldeles nyligen tillsatt en ny filmkommissionär som arbetar väldigt aktivt med att locka hit nya produktioner. Det här händer medan vi pratar. Det här är ett arbete som pågår dygnet runt faktiskt. Resultatet av...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Man kan nog betrakta det som en av de självklarheter som finns, men som man kanske inte alltid behöver nämna. Det fungerar ändå. Man behöver inte lyfta upp allt sådant som faktiskt är bra som det är.

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Det här är en delikat och faktiskt genial fråga, ledamoten Holmberg. Den tarvar alldeles för mycket mer tid än en minut att besvara. Som representant av Centerpartiet så är vi ett mittenparti. Vi är ibland högerinriktade när så krävs och vi är emellanåt vänsterinriktade när det behövs. Egentligen så tycker jag att det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Det var i varje fall inte enkla frågor som ledamoten Holmberg levererade, men de är fantastiska. En del i attraktionskraften är att berätta varför vi är duktiga. Faktum är att nu har Stormskärs-Maja inte riktigt haft sin premiär ännu, det har varit en smygtitt. Men när man ser den så tror jag att man...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! När det handlar om framtiden så är nog den viktigaste ingrediensen att man aldrig ska gå omkring och vara ängslig och rädd över vad som kan hända. På den direkta frågan hur många möllor man kan tänka sig på åländskt territorialvatten så är frågan faktiskt omöjlig att besvara innan man har sett hur...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Nej, konservativa partier är i grunden väldigt tråkiga och trista faktiskt. Men det som man ska minnas tror jag så när man diskuterar vindkraft så vill jag dra parallellen till utvecklandet av färjtrafiken. När de första Vikingbåtarna kom så uppfattades de som enorma. När Auorella kom så uppfattades det som ett monsterfartyg och det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Vårt inspel i regeringsprogrammet är att avsikten är - och det här har vi också sagt under lång tid - att man ska nå utauktionering av vindområdena så fort som man kan, för att det är så som vi antagligen maximerar nyttan av vinsten av det. Om man ska göra det innan alla...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Jag tror att det är ganska svårt. Det här är nog faktiskt rätt mycket en hönan och ägget fråga också. Det kanske inte är så märkligt, för det handlar ändå om en helt ny industri som vi inte tidigare har sett. Vi har att göra med en omställning som vi inte tidigare har varit med...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Jag är lite osäker på frågan där. Det kan vara att sätta mig lite på pottan för inte kan jag varenda ord i regeringsprogrammet, det vore förmätet att påstå det. Men när det gäller just studiestödet så har jag det allra största förtroende för den sittande ministern som håller i just den biten eftersom...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18