Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LF 11/2021-2022

Tack, talman!  Den här lagstiftningen har vi under våren väntat på att riksdagen ska fatta motsvarande beslut om skötseln av förvaltningsuppgifter när det gäller informationssystem. Eftersom de finländska digitala lösningarna och lagstiftningen ändras så måste vi också genomföra motsvarande ändringar i den åländska blankettlagstiftningen. Utskottet har hört sig för vilka effekter det får och vi drar...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-06-15

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Sedan tycker jag det är viktigt också, talman, att man ska minnas att kanske den största vinnaren i hela den här reformen kan vara männen. För man bör kunna dra slutsatsen att ökad jämställdhet är något som antagligen män vinner mest på, eftersom historiskt sett är det kvinnorna som har tagit ett större ansvar för...

Jörgen Pettersson / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag tycker att det är en bra ansats av ledamoten Gunell att avsluta den här debatten med en ton i mera dur än moll. Det är ändå en bra sak att göra det mera valbart för både barn och föräldrar hur man vill hantera sig själv. Det är två saker som jag tycker att...

Jörgen Pettersson / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! När tiderna är utmanande är det avgörande att hålla en fast kurs. Vi firar 100 år i sommar och vi står inför ett stundande Nato-medlemskap, båda kräver uppmärksamhet och fokus fast på olika sätt och definierar på sitt sätt vår tillvaro de senaste åren där förändring varit det enda konstanta. Vi hade knappt hanterat...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag nämnde fasta förbindelser som ett sätt att komma till rätta med den infrastruktur som vi har att hantera på Åland. Med 6 500 öar och med fem skärgårdskommuner, vilka behöver ha en ordentlig kommunikation, så är fasta förbindelser att föredra. Det var exakt det som nämndes i gruppanförandet och det tror står...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack för påminnelsen. Vi bygger ändå ett samhälle som säger; "välkomna in", det är grundtesen i hela den åländska idén. Vi vill att vårt samhälle ska ha plats för alla. Man förutsätter också att här finns saker att göra. Vi lever sannolikt i ett samhälle där det kanske råder en större brist på...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Man nämner ofta arbetsformer som äppelplockning och olika former av grovarbete när det handlar om nytillkomna. Det där har jag aldrig förstått. De som kommer hit är minst lika mycket specialister som de som bor här, för så fungerar världen idag. Det finns marknadsförare, ingenjörer, kaptener och alla möjliga. Vi ska se till...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Till skillnad från ledamoten Zetterman så säger jag alltid som jag tycker och helt ärligt, det behöver inte vara ett undantag just den här gången. När det gäller fasta förbindelser så i den ordning man ska genomföra de två som ledamoten Zetterman nämnde så är det den som är ekonomiskt mest fördelaktig och som skapar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Den frågan förtjänar ett längre svar för den är bra och den är viktig. Jag menar inte att man låser fast någonting vid fossildriven trafik till 2029. Det kommer marknaden att se till att kanske inte ens är möjligt, dels eftersom bränslet är för dyrt och dels för att hårdvaran kommer att bytas ut....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är bara att hålla med för sådant är dilemmat. I torsdags arrangerades Sjöfartens dag i Mariehamn och då var ungefär 600 av branschens tyngsta påverkare i Mariehamn för att diskutera olika frågor. Den viktigaste av dem alla är; vad ska vi använda för bränsle i framtiden? Ingen vet med säkerhet. Hela världens...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Den enkla förklaringen är att landskapsregeringen försöker förhålla sig till betänkandet som finans- och näringsutskottet levererade i samband med budgeten för 2022. Där var det utskottets starka åsikt att landskapsandelssystemet skulle ses över och att några av de lagar som styr kommunalförbund också skulle granskas och analyseras och helst göras om. Så vitt att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag föredrar att se det halvfulla glaset i det här fallet. Jag menar nog att den kommunala närdemokratin på det stora hela har skapat ett enormt mervärde för hela Åland. Jag tror att det är bra till och med att kommuner ibland konkurrerar med varandra kring olika satsningar där man inspirerar varandra när...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Den frågan får gå vidare till landskapsregeringen, för det är de som kommer att bereda den och sedan presentera den inför lagtinget. Jag skulle inte vilja gå in och detaljstyra på det viset. Det vi gör i lagtinget är att formulera en vision. Det vi har gjort i utskottet är att formulera ett...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Ett ekonomiskt haveri - det är så starka ord att använda att det tar lite bort själva idén med vad man egentligen vill säga. Det som är det övergripande målet från det här lagtinget är att utgifterna ska motsvaras av intäkterna och att intäkterna helst ska vara lite större än utgifterna. Det är...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag är osäker på vilka frågorna var. Den ena handlade om; hur ska man bygga upp skärgårdens infrastruktur? Där har jag svarat rätt många gånger att det bör ske genom fasta förbindelser. Då är följdfrågan; när ska det ske? Svaret är i samma ögonblick som detta lagting beviljar pengar för det. Och här...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Jag tror att en god regel här i livet är att man ska formulera beslut på basen av information och fakta. Alla de frågor som ledamoten Påvals nämnde är mycket riktigt sådana som är viktiga och sådana som har nämnts i olika sammanhang. Alla är av den kalibern och karaktären att de kräver väldigt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag är inte redo att gå in i detaljer i just den här frågan, men jag ser fram emot den kommande utskottsbehandlingen eftersom jag är av den åsikten att vi ska inte försämra skärgårdstrafiken. Vi ska fortsättningsvis göra det möjligt för näringslivet att leverera. Vi ska fortsätta att uppmuntra folk att resa ut...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Så där är det väl med oss alla människor tror jag. Ibland läser man det som man vill läsa. När det handlar om betänkandet så förde jag ett resonemang om det i anförandet. Det fanns en förhoppning och en rätt stark vilja från utskottet att det här skulle genomföras, både lagstiftningsöversynen och landskapsandelssystemet....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! När det gäller ändringen av blankettlagen om beskattningsförfarande så blev det en rätt kort behandling i utskottet som enhälligt kom med det betänkande som är presenterat. Några frågor ställdes i remissdebatten. En av dem var om det medför merkostnader och det har utskottet landat i att det torde inte göra det annat än möjligen...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Det finns olika synpunkter på hur man ska göra detta, lite beroende på varifrån man kommer i politisk mening. Min uppfattning är att inom utskottet så finns det en slags känsla för att man borde utveckla skatteinstrumentet till att bli mer åländskt, samtidigt som man inte vill göra situationen mer svår förutsägbar för...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Talman! Det är nog mycket riktigt så som ledamoten Zetterman sade. Hon underströk att det finns en politisk dimension i det här som inte alldeles enkel. Olika politiska partier tenderar att tycka olika i den här frågan. Det är klart att visst ska vi göra ett arbete för att försöka identifiera var olikheterna är. Min...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! För det första är det extremt viktigt att alla försöker tänka både vitt och framåt när det handlar om storskalig vindkraft i de åländska havsområdena. För att visionen som målats upp ska bli verklighet och inte stanna vid drömmar krävs beslutsamhet och vidsynthet bortom vardagen. Rätt hanterat kan vårt Åland bli en stor aktör...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag uppfattar det inte som det minsta förvirrande, tvärtom så är det väldigt tydligt. Det ska vara möjligt att göra på olika sätt om det så skulle behövas. I betänkandet säger vi väldigt tydligt att dessa processer bör ske parallellt, och det är det som vi är ute efter. Vi vill möjliggöra och...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tänker på det som framgår i meddelandet med önskvärd tydlighet att målet är att man ska kunna få ut 30 TWh ur hela den potential som vindkraften utgör. Vi har valt att inte gå in på enskilda parker utan ser till helheten av ett storskaligt vindkraftsprojekt. Ser man till hela den energimängd...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Övergripande har vi inom utskottet förhållit oss till den här visionen som att det är ju ingenting som en kommun gör för att det ska ske, utan det handlar om så kallade vindfall intäkter som man får till sig utan att egentligen göra någonting. Mot den bakgrunden är nog inställningen från utskottet att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Tack för den frågan, den är viktig. Vi har valt att inte sätta en tidsplan i och med att vi reagerar på ett meddelande från landskapsregeringen. Men om man läser mellan raderna så konstateras rätt tydligt att detta behöver ske snabbt eftersom konkurrensen är hård. Jag utgår därför ifrån att landskapsregeringen tar till sig...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag förstår kanske inte riktigt frågan. Från utskottets sida har vi valt att förhålla oss till alla områden, alltså inte det ena eller det andra eller det första eller det sjätte, utan alla områden. Vår mening är att man ska utreda allt samtidigt och ge alla samma möjligheter till att vara med i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Min alldeles personliga uppfattning, talman, är att det enda vi kommer att ångra är om vi inte gör något, om vi inte ser till att vi är med i den här framkanten. För det går inte att komma bort ifrån att Norden kommer att behöva energi framöver och vår geografiska plats i världen är gynnsam...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! I betänkandet så påminner vi på ett ställe om att resurserna som avdelningen för ögonblicket har till förfogande kan uppfattas som för små för att hålla i alltihop. Jag tror att det är alldeles för tidigt att säga om det ska vara ett decentraliserat eller ett centraliserat arbete. Vi pekar på båda de möjligheterna...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag är nog inte redo att gå in på i procenttal vilken verkningsgrad man avser. Däremot så torde det väl vara ganska klart att man vet ungefär hur mycket en vindkraftspark genererar och att man med rätt stor säkerhet kan använda de siffrorna för att se vad man får ut ifrån det. Ledamoten...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Nu förstår jag bättre. Så här ligger det till, det är nog lagen om tillgång och efterfrågan som det handlar om. Ju senare man är att leverera en tjänst som alla behöver och vill ha, desto lite mindre tjänar man på det. De som är tidigare att leverera den tjänsten som folk efterfrågar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att man ska minnas att detta är ett projekt som har väldigt stor betydelse om det förverkligas. Om det inte förverkligas så blir det ytterligare en produkt som ligger i någon låda någonstans och så skulle inte jag vilja ha det, och jag tror att jag talar för hela utskottet att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Så där är det. Det finns en mängd olika möjligheter i denna satsning. Man kan jämföra det med sjöfarten på många sätt. Då åkte vi runt världen och tjänade pengar som kom samhället till nytta. När man sedan startade färjetrafiken så gjorde man det på en marknad som man inte var säker på...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Svaret på frågan är att det vet vi nog inte innan vi har försökt. Det vet man nog inte heller i Vasa och Örnsköldsvik innan man har börjat. Den här utvecklingen kring storskalig vindkraft och storskalig vätgas, Power-to-X som det kallas, pågår uppe i Östersjön, den pågår hos oss, den pågår på Gotland...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det ska ske nu ledamot Påvals! Vi har den samhällsstruktur som vi har och vi är 30 stycken som stiftar lagar i detta samhälle. Det gör att vi har oändligt mycket starkare möjligheter än vad våra kringliggande regioner har möjligheter att göra. När det handlar om behovet av den energi som behövs så...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det är så som ledamoten Eliasson säger. Nu kommer det här arbetet att tas vidare av landskapsregeringen. Det är nog knappast rättvist att kräva att ett utskott ska gå in alldeles för mycket i alla detaljer som finns, för de möjligheterna har vi inte. Vi har ändå gjort ett studiebesök upp till Tahkoluoto...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Skillnaden mellan vad man tror att ska hända och en from förhoppning är rätt hårfin nog faktiskt. Jag tror att det är bra att ta ett litet steg framåt än att inte ta något steg framåt. Här kunde man kanske ha gått ännu längre. Men mot bakgrund av det arbete som man dels...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack för det inspelet ledamoten Zetterman. När det handlar om exportbolag så är förutsättningarna idag väldigt mycket annorlunda mot vad de var för bara tio år sedan. Den nya infrastrukturen har gjort det möjligt att göra saker som inte var tänkbara förr. När det handlar om finansiella tjänster har det blivit väldigt tydligt....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är på sin plats att ge möjligheter till eventuella frågor beträffande utlåtandet från finans- och näringsutskottet. Om sådana skulle finnas så är det skäl att jag gör en kort presentation av betänkandet. Alla kan läsa innehållet i det. Finans- och näringsutskottet tycker att det här är ett bra sätt att arbeta på,...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Idag har vi på Åland 5,2 procent relativ arbetslöshet, vilket är på väg åt rätt håll. Det kan vara en bra sak att påminna sig om. När det handlar om arbetsmarknad så finns det ju alltid två parter. Det finns de som söker jobb och det finns företag som behöver arbetskraft. Finessen för...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Äntligen energipolitik på agendan. Det här är någonting som vi faktiskt behöver diskutera mycket, även om det är i absolut sista minuten. För skälet till att det nu är aktuellt hos alla är priserna. Folk tenderar att tänka med plånböckerna, så även politiker. Inom Europa så har vi under två decennier ungefär haft...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Jag vill lägga in den här vinkeln i debatten eftersom den är viktig. Strategierna är ett resultat av folks vanor och folks vanor har under en lång tid blivit väldigt bekväma. Man har inte riktigt tänkt sig för som förr. Att man skulle släcka lampan innan man lämnar ett rum, det existerar inte...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Stundtals under remissdebatten tyckte jag att det förelåg en rätt god ton och förståelse kring de här frågorna som ANDTS-programmet syftar till att åtgärda. Det fördes till exempel ett resonemang om varför man inte ska kalla det för missbruk, av det skälet att det bidrar till stigmatiseringen av en sjukdom som kallas för beroende....

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Det där är alldeles förståeligt eftersom det händer och vi använder det slarvigt. Jag har själv använt uttrycket i debatten av slarv, alltså för att man inte tänker efter. Men jag tror att det är en viktig sak för detta parlament när man diskuterar frågor som på riktigt och i grunden är svåra, att man...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Centern talar för hela Åland. Vi för inte bara glesbygdens och skärgårdens talan för vi tycker att man inte kan se skillnad på den och centralorten, vilket jag försökte lyfta fram rätt tydligt. Allting sitter alltid ihop och det måste man minnas. Det kanske är det som är den stora skillnaden i våra...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! En sak som också är viktigt att minnas i sammanhanget är att den verklighet vi står inför, att folk skickar färre brev och folk distribuerar färre tidningar, den gör ju att om man skulle vidmakthålla det system som är idag så måste någon annan betala det förr eller senare. Då blir det på...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Det är viktigt, tycker jag, att man inser att lagförslag alltid har olika konsekvenser. Jag vill nämna det här med oron för bobarheten eftersom det finns de som känner det. Det finns betydligt många fler som inte känner det och det måste man också minnas. Det är inte så att en pratar för...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Den föreslagna förändringen av lagstiftningen om posttjänster är både enkel och svår. Den sätter fingret på den hårda värld som aktiebolag har att anpassa sig till och den ställer den utmanande frågan; när är det dags att rita om kartan så att den motsvarar verkligheten? Sättet på vilket vi idag kommunicerar har...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Ensam är inte stark. Tillsammans är vi fler och större och dessutom har vi trevligare när vi förändrar. Detta gäller alldeles särskilt samhällsbyggen där målet är att fler ska känna sig engagerade och vara en del av gemenskapen. Demokrati är tillsammansskap. I dag hyllar vi Nordiska rådet som i onsdags fyllde 70 år. Så...

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack talman för ordet! Tack för benägenheten att vilja hjälpa till. Det är ju så med Norden att det kan uppfattas som en stor organisation, men alla som har jobbat i nordiska sammanhang vet att det sist och slutligen är bara människor som är där, och då är det viktigt att arbeta som ledamot Eriksson...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25