Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Bästa ledamöter. Landskapsregeringen gav ett svar på det spörsmål som delar av oppositionen hade undertecknat. Vi gav vårt svar den 7 juli. I det svaret så fanns det också nedtecknat att jag i egenskap av lantråd hade möjlighet att ge en upplysning till lagtinget i ärendet. Så hade jag också tänkt. Men efter att...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! När jag talade om en bred parlamentarisk förankring så har jag en framåtsyftande blick. Det är svårt att tala om en bred politisk förankring över en historia som redan har skett. Men i finans- och näringsutskottets betänkande så finns det en tydlighet som säger: 1) Försök att häva avtalet eller omförhandla. 2) Säga upp...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag hör vad ledamoten säger. Man kan säkert resonera på det viset också. Vi tycker i landskapsregeringen att vi följde de direktiv och de planer som kom från Ålands lagting. Det sattes ner mycket tid, kraft och möda på att analysera de juridiska möjligheterna och att fundera på hur man kunde ta processen vidare....

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jag är helt övertygad om att vissa delar av de juridiska dokumenten finns. De andra, det som är diskussionsunderlag i landskapsregeringen och där man för politiska diskussioner, resonerar och får information så där finns inte allt material till pappers. Det har inte varit brukligt i landskapsregeringen tidigare och så är fallet...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag uppfattade inte att lagtinget gav oss ett omöjligt olagligt uppdrag. Jag uppfattade att Ålands lagting gav oss två möjligheter; 1) att försöka omförhandla avtalet, är inte detta möjligt så 2) säg upp det. Det gick inte att omförhandla avtalet, enligt juristerna, och därmed så sades det upp. Och ja, min bedömning är att...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag vill vara mycket tydlig vad gäller Moderat Samlings agerande i den här frågan i min landskapsregering. I samband med att vi förhandlade fram regeringsprogrammet så var vi överens om att Moderat Samling har carte blanche i de här frågorna. Det var en politisk överenskommelse som helt enkelt gjordes. Med tanke på det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack för den informationen. Jag har inte alla detaljer i detta ärende, men jag kunde också notera i Ålandsdelegationens beslut - jag valde att inte lyfta upp det - att man också där hänvisade till att man inte kunde bevilja därför att det fanns ett ärende som låg i Högsta domstolen där Ålandsdelegationen var osäker...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack för frågan, vice talman! Det var många stora frågor i ett. Jag börjar med den frivilliga samordningen av de åländska kommunerna. Där har ett arbete inletts av en samordnare och det resultatet har vi fortsättningsvis inte fått. Vi tar gärna del av det faktaunderlaget innan den processen går vidare. När det sedan gäller Föglö kommuns...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Talman! Inom politiken har man rätt att fatta både dumma och kloka beslut så länge de är någorlunda lagliga i alla fall, eller ska vi säga lagliga. Jag skulle själv kunna tycka att valresultatet 2019 pekar speciellt mot liberalerna, när det gäller att med tvång försöka sammanslå kommuner. Har man inte lärt sig någonting från...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Talman! Det är ju få saker som Ålands lagting brukar kunna vara helt enig om eller åtminstone ha en kvalificerad majoritet. Men när det gäller satsningarna på havsbaserad vindkraft så har jag uppfattat att både oppositionen och regeringspartierna går hand i hand för att få det förverkligat så snabbt som det bara går. Orsaken till...

Veronica Thörnroos / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Var sak har sin plats. Låt mig säga så här. Det är ytterst, ytterst ovanligt när man befinner sig i ett krisläge, så som vi gör nu, att man går in och börjar fundera och resonera kring att förändra basala strukturer som ändå har funnits under många, många år. Jag tycker att den här...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Svaret på den frågan är nej. Jag tycker att det vore lite spekulativt att gå in och diskutera en enskild paragraf som finns i ett lagförslag som eventuellt kommer att komma och som eventuellt kommer att se ut som i det nu föreliggande förslaget. Men jag tror också, kanske lite så som ledamoten Camilla...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Jag tror det finns all anledning, inte bara för oss utan även för landet Finland och västvärlden, att fundera hur vi ska organisera oss och vilka utbildningsbehov som kommer att finnas i framtiden, oberoende om det sedan gäller civil beredskapsplikt, militärtjänst eller socialtjänst. Vi befinner oss i ett paradigmskifte helt enkelt och vi får...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack, talman! Som jag sade en av grundteserna i allt katastrof- och konfliktarbete så är att när man befinner sig i det eller i begynnelsen av det, då håller man fast vid det ledarskap som finns och man håller fast vid de strukturer som finns. Jag hoppas att säkerhetsläget förändras så småningom för det är...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Bästa ledamöter. Tack för initiativet vill jag säga till Socialdemokraterna. Trots läget som vi befinner oss befinner oss i, jag tänker på det säkerhetspolitiska läget, så tycker jag ändå att det är viktigt att vi här i Ålands parlament också vågar diskutera frågor, fast det kanske inte är de som vi ska fatta beslut...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Det analysarbetet har redan inletts och där ingår flera olika delundersökningar. Det projekt som redan nu är på gång - jag vet inte exakt hur långt det har avancerat - det rör hälso- och sjukvårdsdelen. Sedan kommer vi också att titta på kommunikationsdelen, myndighetssamarbetet. Men tyvärr är det ju så nu att de som...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Jag har inget svar exakt här och nu. Jag tror att alla som ettdera har varit aktiva i arbetet i hälso- och sjukvården eller inom räddningstjänsten, den frivilliga eller inom myndighetsutövning, så vet att vi kan vara trygga med det arbete som utförs på Åland, men också att det alltid finns en potential att...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Jag tror att det finns intresse från rikshåll också att diskutera den här frågan, för nu har den nog blivit lite som en tagg i det åländska hjärtat när man i finska pressen får läsa att vi inte skulle ta vårt ansvar. Det är få saker som påverkar det åländska egensinnet så mycket. För...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-11

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jo, jag har försökt i den position jag befinner mig nu att tycka likadant som jag gjorde i opposition och så som jag har gjort som lagtingsledamot. Jag har alltid varit en förespråkare av en bro över Prästösund och det är jag fortsättningsvis. Min förhoppning, min absoluta förhoppning, är att ansvarig...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Tack för den frågan. Jo, det är väl både bra och dåligt att lagstiftningsrådet nu kommer med ganska tydliga pekpinnar om vad som behöver göras och vad som inte behöver göras. Jag har inte sett den svenska versionen av det och jag har svårt att i detalj kommentera det vidare. Vi förbereder en fortsatt...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Vad gäller skärgårdsmeddelandet så kommer det inte att levereras förrän under hösten. Det är jag tämligen övertygad om. Det har inte funnits tid och kraft för att ta det vidare i den omfattning och utsträckning som är möjlig. När det sedan gäller ÅDA-processen i detalj så har jag inte vetskap om den. Det är...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Ja, jag tycker fortsättningsvis att det var korrekt att ge justitieministeriet möjligheten att skicka lagförslaget på remiss. Vi ska också komma ihåg att i det medföljande brevet så fanns det en klar och tydlig skrivning att landskapsregeringen förbehåller sig rätten att processa arbetet vidare och komma med ändringsförslag trots att det hade gått ut...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Målsättningen är, som jag också redan sade i ett tidigare replikskifte till vicetalman Sjögren, att det ska lämnas under hösten. Ett skärgårdsmeddelande som inte bara tar fasta på rutterna utan också det tänkta framtida tonnaget - vilket drivmedel det ska finnas där.

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Min förhoppning är att vi ska kunna se det i samband med budgeten som läggs inför nästa år. Före det tror jag knappast att det är realistiskt att få det till stånd. Före det så krävs det förstås också diskussioner i landskapsregeringen. Men det krävs också diskussioner i det samlade lagtinget. Därför att det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Självklart ska man dra nytta av den sakkunskap som finns på Åland. Allting annat vore ju ytterst oklokt. Sedan gäller det också att hitta en avvägning där, att det inte blir fråga om någon form av positiv särbehandling inför eventuella kommande uppdrag. Så där finns det en stark samsyn oss emellan och jag ska...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Det korta svaret på den frågan är ja. Landskapsregeringen är regeringsdugligt. Men om vi backar bandet lite så har jag en samsyn med det som vicetalman Sjögren för fram. Det är väldigt många stora frågor nu som finns på axeln mellan Mariehamn och Helsingfors. Vi har självstyrelselagen som har stor betydelse för oss. Vi...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Och tack för frågan. Ja, jag tycker faktiskt att man borde gå vidare och göra de här provborrningarna. Det är min absoluta övertygelse. Det är först då som man har fakta på hand. Är det möjligt eller är det inte möjligt. Jag menar att frågan måste komma vidare. Jag delar helt ledamoten Juslins...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Det är alldeles sant att flera av de stora reformpaket som vi hade önskat genomföra från landskapsregeringens sida så har vi inte hunnit verkställa. Jag tror att alla vet vid det här laget vart vår tid och vår kraft har gått. Precis som övriga länder i västvärlden så har vi fått satsa tid...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! För det första så tror jag att jag behöver ta del av laggranskningsrådets promemoria på svenska. Det är det första som behöver ske. Det andra sedan som behöver ske det är en direkt dialog med Ålandsministern och det blir först efter att jag har tagit del av det här materialet. Som jag har sagt...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! De tyglarna har jag nog försökt hålla i hela tiden. Sedan är det helt naturligt att det finns olika rörelser som tycker olika saker, ensakspartier och annat. Det är ingenting som som är nytt för Åland. Det har funnits tidigare också. Jag tror att det är viktigt att hela Åland lever. Jag tror det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Jag har en stark samsyn med mycket av det som ledamoten Camilla Gunell för fram. Om jag börjar helt kort med den havsbaserade vindkraften så där har arbetet gått vidare - väldigt välstrukturerat måste jag säga - med ett arbete som sträcker sig över avdelningarna inom landskapets förvaltning och också med goda relationer och...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Det var inte menat som någon kritik det jag sade om Språkrådet, men jag hör ju många gånger i diskussionen att det finns en sammanblandning även inom den egna förvaltningen. Och när man talar med folk att vad är Språkrådet och vad är nationalspråksstrategin. Och var är landskapet med och var är man...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Bästa lagting. Jag vill på det övergripande planet ge er lite information om varför det nu kommer en ändring av tjänstemannalagen samtidigt som det pågår en total revision av tjänstemannalagen. Det var en ledamot här tidigare i salen som efterhörde hur interna organisationsreformer i riket påverkar Åland, i det här fallet talar vi om...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Tack för frågan. Jo, jag håller med om att det är en otroligt ambitiös målsättning som hållbarhetsrådet har tagit fram. Och det som ju är det intressanta i det arbetet är ju att det omspänner hela Åland, allt från civilsamhälle till storföretagen till jordbruksproducenter och till andra. Det här är den målbild och den...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Jag tycker att den här landskapsregeringen verkligen har tagit en konkretitionsnivå när det gäller hållbar utveckling som man inte tidigare har sett, både inom den sociala sektorn, inom miljösektorn och inom den ekonomiska sektorn. Men jag tror inte att det är möjligt i dagsläget att ta alltför stora kliv samtidigt. Jag tror att ska...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Jag delar helt den analysen som vicetalman Katrin Sjögren gör, det vill säga att klimatåtagandet och att försöka gemensamt förbättra klimatet är någonting som åligger oss alla. De direktiv som kommer från EU ska vi naturligtvis följa. Sen finns det ju, i alla fall oftast, en viss prutmån i dem och man kan också...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för den frågan! Ja, jag tycker att jämställdhetsarbetet prioriteras i den här regeringen. Jag tycker också att jämställdhetsarbetet prioriteras i det här lagtinget, oberoende om man sitter i regeringsställning eller i opposition. Målet tror jag att vi alla, åtminstone de flesta här i salen, kan omfatta, men däremot vägen dit, hur vi ska nå...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Tack för frågan! Frågan har processats i tjänstemannakåren i landskapsregeringens ledningsgrupp under ledning av förvaltningschefen. Nu kan jag inte citera ordagrant hur det protokollet såg ut. Det var synd att jag inte hade fått informationen på förhand så hade jag kunnat ha med det. Jag har för mig att tjänstemännen, nu måste jag försöka...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för frågan. Tack också för möjligheten att kunna ta fram lite material kring det här eftersom ansvariga ministern faktiskt just nu sitter i ett möte tillsammans med biskopen, utbildningsavdelningens övriga personal och Jomala församling för att resonera kring den här frågan. Om vi backar bandet lite tillbaka så kom den här lagstiftningen 2019. Det...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Till skillnad från vicetalman Sjögren så tycker jag att den här frågan i första hand bör avgöras av våra tjänstemän och hur de känner sig bekväma i sin roll som tjänsteman och hur deras arbetsförhållanden relegeras och ser ut. Är det så att tjänstemännen nu uttrycker tveksamhet till detta så kan jag inte tänka...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Varför har det här nu blivit ett problem när vi har haft självstyrelse i 100 år? Vad är det som föranleder att det just här och nu har blivit ett problem? Mig veterligen finns det ingen lagstiftning som har ändrats. Det finns inga politiska riktlinjer som har förändrats, utan det är exakt samma verklighet...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för den frågan. Jag noterade att ledamoten Pernilla Söderlund har tilläggsfrågorna färdigt skrivna och det gör ju att det är väl egentligen ganska ointressant vad jag svarar på frågorna, eller hur? Jag ställde ju en fråga tillbaka till er, hur liberalerna ser på det här, men den fick jag förstås inget svar på. Det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Tack för det tilläggssvaret. Jo, jag är mycket medveten om att ministrarna ska försöka svara på frågorna som kommer. Men samtidigt blir det ju lite märkvärdigt kan jag personligen tycka när följdfrågorna är färdigt skrivna, vilket ju skulle kunna indikera att man överhuvudtaget inte är intresserad av vad ministrarna svarar på de aktuella frågorna. Vad...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Om man får vara lite humoristisk så här på Luciadagen så kanske frågan borde ställas till er i stället, dåvarande vicelantrådet, som var med och lade fram det här lagförslaget. Hur gick era diskussioner i landskapsregeringen då? Var det är en värdegrundsfråga eller hur såg man på det? När det gäller den här frågan...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2021-2022

Talman! Jag brukar vara väldigt försiktig i den rollen som lantråd och säga vad jag tycker, därför att jag har egentligen inte rätten att tycka mera när jag har åtagit mig uppdraget som lantråd. Men när det här lagförslaget låg här på bordet så var jag en av de få som röstade emot det, just...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2021-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Vi har nog funderar ganska mycket på det. Både kreativa tankar och kanske något mindre kreativa ska tillstås. Men vi har inte riktigt någon bra lösning. Brevet som ska besvaras imorgon har vi faktiskt skickat via JK. Vi tyckte det var så pass allvarligt det som ska tas i plenum. Det har gått via...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Bästa ledamöter. Jag brukar försöka undvika att använda mig av förtur, jag tycker det är viktigt att lyssna in det som lagtinget säger och det är alltid svårt när man själv inte kan ta en replik. Man måste ta ett huvudanförande, det kanske är något vi behöver fundera kring. Jag håller helt och hållet...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Låt mig komma med ett förtydligande. Det är ju inte så att landskapsregeringen sitter och skickar brev på brev till Helsingfors för att tala om att vi är missnöjda. Utan det är svar som vi har givit på lagförslag som har kommit, som främst har rört smittskyddslagen, så har vi 43 gånger under...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Tack, nej, jag tror absolut inte att man är dum i Helsingfors, vi ska inte på något vis underskatta varken tjänstemännen eller politikerna som arbetar i Helsingfors. Men jag håller helt med som ledamoten Camilla Gunell säger att när man har påpekat samma sak 43 gånger så visst infinner sig en viss irritation. Det...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack för det, herr talman. Bästa lagting, bästa ålänningar och även andra utrikespersoner som finns i vårt vackra landskap. I går kväll kunde vi läsa och höra på nyheterna att två barn hade hittats liggande på en gräsmatta vid tio-tiden. Ingen förstod inledningsvis hur det var möjligt, men uppenbarligen var de svårt skadade. Samtidigt vet...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-15