Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! För att spara lite tid så säger jag att jag understöder förslaget om bordläggning till måndag.

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2024-04-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Talman! Jag tror inte att man ska ställa öst och väst mot varandra i det här läget. Men det oaktat så självstyrelsesystemet, som det fungerar i dagsläget, gör att vi är i en större beroendeställning till Helsingfors och därför tror jag att en ytterligare politisk sakkunnig där kunde kanske göra största nyttan.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Talman! I dagsläget finns det bara möjligheter.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Talman! Ja, det är exakt de farhågor som jag också har. Jag tror inte att det här är våra - och då menar jag Ålands pengar - före vi har dem på kontot. För det har varit så många kringelkrokar i så många olika ärenden där saker och ting har varit så givna och...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Talman! Jag noterar att vi har en stark samsyn i den här frågan.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Jag tror att det vore klokt om landskapsregeringen försökte göra någon form av utvärdering av vilken input den politiska sakkunniga i Helsingfors har kunnat delta i och påverka. Det är ju svårt att göra en mätning på det. Det är ju inte alltid antalet möten och antalet träffar som är avgörande. Man borde väl...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Talman! Jag har en kommentar som kanske landskapsregeringen vill gå vidare med sedan. Kris.ax är ju ett samarbete mellan polisen, alarmcentralen, räddningsområde Ålands landskommuner, räddningsverket, landskapsregeringen och Statens ämbetshus. Det som publiceras på den sidan godkänns av lantrådet och av landshövdingen innan det läggs ut. Hela tanken med kris.ax är att sidan ska vara "så...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Där har vi en samsyn i den frågan också. Det som jag egentligen tänkte lyfta och som jag ser som ett framtida bekymmer är energilagring. Jag läste en artikel från försörjningsberedskapscentralen och där funderar man också över hur man ska lagra elektricitet. I sina bränslecisterner har man ju olja och annat bränsle för x antal...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Den lärdom vi kan göra eller jag kan göra, är att vi betydligt tidigare borde ha insett att det här projektet kommer inte att gå att genomföra med de här tidsramarna. Och vad sedan gäller informationen till landskapsregeringen så har inte jag detaljkunskap om det. Men jag hänvisar tillbaka till de replikskiften från förra...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Vi för ett likartat resonemang där. I den bästa av världar så vill väl alla här att det här projektet ska rulla vidare, gärna så snabbt och så komplikationsfritt som möjligt. Men det är ju i sagans värld. Nu är vi i verkligheten och vi har ett antal faktorer förhålla oss till och...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jag håller helt med. Det finns ingen anledning att klanka på dem som dels inte finns i salen och har möjlighet att försvara sig. Och dels så är min övertygelse om att de har gjort sitt allra bästa utgående från de premisser som har varit. Så vi känner likadant där också.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Visst är det så att det kostar också mycket pengar när man inte agerar och det vet vi ju både i kommunala sammanhang när det gäller nybyggnationer och flytt av olika verksamheter likaväl som i landskapets regi. Men det är ju så att politik är ju en omöjlig konst egentligen och jag tror att...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jo, där har vi en samsyn. Min uppfattning är att både landskapsregeringen och det samlade lagtinget alla har en ambition att vi ska ha ett vårdinformationssystem som är modernt och som är säkert och som är lätt också för personalen att använda. Där finns det en samsyn, men nu gäller det ju att ta...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Det är lite knepigt när vi har en rapport som är hemlig som vi inte ska kommentera, men vi kan läsa slutsatserna i media och vi har ett öppet hörande som vi inte heller ska kommentera. Fast det var kanske väldigt mer öppet än vad som var tänkt. Så därför kan jag bara säga...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Nej, det kan jag inte svara på. Jag tror att det är bäst att den frågan kan riktas till den som ansvarig minister vid det tillfälle.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jag syftar lite tillbaks till det som finansministern sade i sitt anförande. Där sade han citat "driftskostnaderna blir 3,8 miljoner mera per år än tidigare". Det var det jag inte riktigt fick ihop med 2,8 miljoner som också fanns angivet här. Är det så att det är 3,8 miljoner förutom den miljonen som tidigare fanns? Det där...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman, Jag har full tilltro till att utskottet gör absolut så gott som man bara kan inom den här begränsade tidsramen. Men jag är ändå lite, kanske inte besviken men kanske lite frustrerad att utskottet inte får tillräckligt med tid för att verkligen kunna fördjupa sig i det, utan nu ska allting gå i expressfart...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jag tror nog också att vi kommer vidare med frågor som vi har jobbat länge med. De tre ärendena som jag valde att lyfta upp nu var direkt kopplade till IT, till digitala lösningar, till olika upphandlingar. Det var exakt därför, därför jag valde att ta dem. Men jag tror att det som om...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Jag har svårt att kommentera det i detalj, närmast beroende på att jag inte har den kompetensen så att jag kan göra den analysen. Men det är ju i princip samma argument som fördes fram redan 2013 då man konstaterade att systemen var bräckliga som sådan. Och med tanke på hur utvecklingen har varit i...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för kommentarerna! Jo, det är alldeles sant att jag var drivande i det här projektet 2021. Det är fyra år sedan. Med den informationen vi hade då så gjorde vi bedömningen att det här är en förnuftig sak att göra. Och det var ju också därför vi tog det vidare. Men när...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jag vill ju först säga att det är inte jag som har lagt fram det här förslaget om de här effektiviserings delarna. Men det finns nog ganska mycket pappersarbete som görs både vid beställning av olika saker, i kontakt med andra som jag tror att man kan förkorta. Till exempel inom hemsjukvården tror jag...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Talman! Jag tror att det finns en samsyn i den här salen kring att det här är ett väldigt stort och betydelsefullt ärende. Så sa finansminister Mats Perämaa 22 mars när han presenterade förslaget. Och jag tror att alla vi som sitter här håller med. Det här är viktigt för vårdkvaliteten och för att säkra...

Veronica Thörnroos / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-04-03

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Jag är inte riktigt säker på att jag uppfattade frågan. Vad jag försöker säga är att blankettlagstiftning som vi tar direkt från finska sidan och kopierar in i vår verklighet är ganska styrd från första början. Jag tycker att vi i varje lagförslag också borde skriva in en analys. Hur påverkar det här den åländska...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Talman! Ja, jag delar den analys som landskapsregeringen har gjort. I det här fallet är det lämpligast med blankettlagstiftning. Men jag tycker också i så fall att man kunde ha med ett kort litet stycke under rubriken Beredning av ärendet, där man självstyrelsepolitiskt konstaterar att i det aktuella fallet så bedömer landskapsregeringen att det är...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Talman! Jag tackar för det stödet. Alla som har suttit i den här salen några år tidigare vet att vi har begränsade resurser att ta till när det gäller lagberedning. Vi har otroligt duktiga och kunniga lagberedare. Men det finns ändå en begränsning i antalet och hur mycket de kan arbeta med. Jag tycker åtminstone...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Det är ju inte alltid som man ärver goda saker, men det händer ju det också faktiskt. Jag tycker att det är bra att det här arbetet har gått vidare. Det är ju oerhört viktigt med tanke på att en miljökatastrof på åländskt vatten skulle få ringeffekter även för det övriga landet. Min...

Veronica Thörnroos / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Bästa ledamöter! Det här är ett gruppanförande för en grupp som fortsättningsvis saknar namn, men som för den sakens skull inte är verkningslös. Jag vill tacka landskapsregeringen för lagförslaget. Jag tycker att det är väldigt väl avvägt och jag förstår förstås också varför man har resonerat såsom man har gjort. Jag vill...

Veronica Thörnroos / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-03-20

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Jag har egentligen bara en fråga som kanske rör framtiden när det gäller det lagförslag och det system som ska sättas i kraft där alla studerandeprestationer från hela Finland kommer att registreras på ett och samma sätt. Jag funderar lite med tanke på att utbildningen ju är självstyrelsepolitik i allra högsta grad. Nu...

Veronica Thörnroos / Replik / Första behandling / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Talman! Javisst finns det en en samsyn. Problematiken och merkostnader drabbar oss alla, inte bara det offentliga Åland, utan även enskilda.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Saken är ju den att den här frågan är helt enkelt för stor och för viktig för Åland för att vi ska bråka om den. Jag tycker att det är väldigt positivt att finansministern bjuder in, att alla som bara kan och vill har en möjlighet att delta i den här processen. Det ska vi...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Tack för det, talman. Då ska jag runda av det till den delen. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi här i salen, tillsammans med företagarna och de organisationer som finns, alla försöker dra vårt strå till stacken för att underlätta samarbetet mellan företagarna och tullsamarbete mellan Sverige och Åland. För de pengar som genereras...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2024-03-13

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Jo, vi har säkert all anledning att återkomma till det. Men min erfarenhet från tio år i landskapsregeringen brukar visa att det mesta är nog ganska klappat och klart när det kommer till lagtinget. Utbildningsfrågor är en av våra behörighetsområden, det är ett behörighetsområde som vi ska vara stolta över och som vi...

Veronica Thörnroos / Replik / Första behandling / 2024-03-13

Underlätta handeln mellan Åland och Sverige MOT 1/2023-2024

Tack, talman! Det känns lite minerat i salen i dag, så det gäller att man försöker följa lagtingsordningen fullt ut. Den åtgärdsmotion som vi har på bordet idag heter "Underlätta handeln mellan Åland och Sverige". Jag tror personligen att det ryms in betydligt mycket mera i den rubriken än bara ett gränstullsamarbete som lyfts fram....

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2024-03-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Betyder det, talman, att jag ska besvara frågan eller inte? I budgeten för år 2024 så står det ingenting om att bygga en bro över Prästösund. Däremot finns det upptaget medel för en förprojektering.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Det torde vara ställt utom all tvivel att den linfärja som nu förbinder Vårdö och Sund börjar ha nått slutet på sin livslängd. Redan när jag var infrastrukturminister, vilket var ganska många år sedan, så fördes ett resonemang om att den behövde förnyas. Man behöver ställa sig frågan; är det en ny färja man...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Ja, vi är helt överens om att välfärden måste finansieras på något vis. Jag tror att både det liberala partiet, som ledamoten Simon Påvals företräder och Åländsk Center, som jag företräder, har en vilja att ålänningarna ska ha det så bra som möjligt och som vi bara kan ordna det. Det finns ju förstås...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack för den responsen ledamoten Valve. Jag vill också säga att går man några år tillbaka och tittar på vad kostnadsökningarna har varit så är det hos ÅHS, polisen och i Ålands gymnasieskola. Samtidigt är det ju inget parti, mig veterligen, som har gått till val på att man vill skära för mycket i hälso-...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Det är exakt så som resonemanget har gått.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Den här frågan är ganska komplex. Jag tycker att hållbarhetsrådet är en viktig aktör och kyrkstöt i arbetet för ett mer hållbart samhälle och då tänker jag inte bara på miljöhållbarhet, jag tänker också på den sociala hållbarheten och den ekonomiska. Men det har utifrån uppfattats att hållbarhetsrådet är delade och det är ju...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Fru talman! Bästa ledamöter, åhörare. En budget som ska presenteras när ett lagting är avgående och ett nytt tillträder så blir alltid lite speciell. I landskapsregeringen har tonen varit hovsam. Man har undvikit att ta konflikter eftersom man som politiker tänker logiskt. Det kanske är så att det är dessa som jag ska fortsätta samarbeta...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-13

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! Så länge jag är lantråd så har jag inga personliga åsikter vad gäller utrikespolitik, vad gäller säkerhetspolitik och vad gäller annan speciellt känslig politik som inte är inom vårt behörighetsområde. Som lantråd företräder jag hela Åland och förväntas också uppföra och tala på ett sådant sätt som inte skadar Ålands anseende. Vad jag sedan...

Veronica Thörnroos / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack för det. Jag är nog inte van att lantrådet har företräde när det gäller repliker, men tack så väldigt mycket! Jag vill bara säga att det ryska konsulatets vara eller inte vara på Åland är förstås en ganska svår fråga. Dels därför att det hör inte till vårt behörighetsområde, dels för att vi har...

Veronica Thörnroos / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag måste göra ledamoten besviken. Det var definitivt inte ledamot Stellan Egeland som jag hade i åtanke när jag höll mitt anförande. Utan överlag de stämningar som finns i samhället, som finns på vissa sociala medier och e-post som jag själv får ta del av. Det var inte riktat mot någon enskild person, utan...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag uppfattade inte riktigt någon fråga från ledamot Alfons Röblom, utan snarare kanske ett stöd för det förda resonemanget som jag hade i mitt anförande.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag skulle säga att analysen är helt korrekt. Det är problematiskt när uppdrag och linjedragningar inte håller genom hela regeringsperioden. Samtidigt är det ju också som så att Obunden Samling har ju stött det här förslaget fullt ut i finans- och näringsutskottet via sitt betänkande. Vi har fört ett resonemang i landskapsregeringen och minister...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag uppfattade inte riktigt nu att jag lyfte fram det i mitt huvudanförande, men med det jag kan säga till den delen är att jag gör inte samma bedömning som ledamot Gunell gör när det gäller den frågan.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag noterar en liten bitande ton där kanske från ledamot Camilla Gunell. Självklart är det ju så att vi måste försöka hitta gemensamma lösningar och det ingår också i vårt valprogram. Jag ska inte citera det här och nu eftersom jag står i egenskap av lantråd, men att just de frågor som nämndes både som...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag håller helt med ledamot Eriksson att den här debatten inte är riktigt sund. Den är inte sund av den anledning att debatten ligger inte i samma tidsfas som den faktiska processen gör. Jag tror att det är där som största skillnaden finns.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag är inte riktigt säker på att vi har olika synsätt på det här. Det är ju så att när vi har ett faktaunderlag på bordet, när vi vet mer om byggnationen, när vi vet mer om arrenden, när vi har ett faktamaterial att ta ställning till så går ju processen vidare. Det är...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Bästa lagting. Man känner i luften här i salen och när man hör debatten att det närmar sig val, spännande tider. Jag vill inledningsvis helt kort säga några ord om skärgårdstrafiken. Då undrar ni säkert hur jag kopplar ihop skärgårdstrafiken med den debatt som nu pågår. Jo, i hur många år som helst har det...

Veronica Thörnroos / Anförande / Enda behandling / 2023-09-22