Sagt i salen

1 - 50 av totalt 115 tal

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! Tack för frågan. Under åren 2012-2013 gjordes en kortruttsutredning över hela skärgården, de samlade trafikmöjligheterna som man såg. Avsikten där var att flytta över ansvaret från landskapsregeringen till den enskilde. Det vill säga att färdas mera över land än att färdas över hav, eftersom det alltid är dyrare. Att färdas över land ger också...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, talman! För det första kan jag inte erinra mig att jag någonsin i offentligheten skulle nämnt en minister i Finlands regering med namn och därtill sätta en stämpel på vad jag anser om hans eller hennes kompetens. Så till den delen vill jag ta kraftigt avstånd från det som ledamot Fellman säger. För det...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan. Jag tror delvis att jag förstår vart vi är på väg. För det första vill jag säga att jag har en stark samsyn med det som ledamoten Camilla Gunell säger. Har man ingått ett avtal så bör man se till att det följs. Det ska inte bero på vem som...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! Det försöker piskas till en hård stämning här, där nuvarande landskapsregeringen då skulle ha brustit. Till saken hör att lagtinget fattade beslut den 27.09.2019 och beslutade om följande åtgärdsuppmaning: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm med hänvisning till att lagtinget inte beviljat medel för ifrågavarande verksamhet."...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! Jag skulle ogärna i offentligheten föra ett resonemang kring frågeställningar som är öppna i den nu juridiska processen. Jag tror att det vore oklokt. Jag vet att den tidigare infrastrukturministern har lyft summor i samband med ett skadestånd. Jag vet vad som står i pappren som har gått in till tingsrätten. Samtidigt ska vi...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Svaret kan ges både med ett ja och med ett nej. Ja till den delen att vi nu har formaliserat de kontakter vi har utanför Åland, det vill säga Helsingfors och Bryssel, och har regelbundna gemensamma avstämningar med dem. Det är de första. Två, att vi funderar på den här förstärkningen i Helsingfors, hur vi...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, talman! Nej, det är nog ingen överraskning att det kommer ett skadestånd. En skadestånds anhållan, en skadeståndsbegäran, så är det alltid när saker förs till domstol för prövning. Det är bara skadeståndsbeloppet som jag kan tillstå att det är väldigt högt, åtminstone här inledningsvis. Det är fritt fram för den som lämnar in skadeståndet...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! Det är väljarna som avgör huruvida de har tyckt och om de tycker att jag gör ett gott arbete, oberoende i vilken position jag befinner mig i. När ledamoten Gunell pratar om tredjepart så måste det i alla fall vara skärgårdsborna som lider av det här. Ena parten är landskapsregeringen och andra parten än...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! Det är svårt att svara på en fråga som är så generaliserande till sin karaktär, som den som ledamoten Nina Fellman ställer. "Alla de andra frågorna", vilka alla de andra frågorna? Vi för en kontinuerlig dialog vad gäller PAF, Penningautomatföreningen, vi har varit på höranden, fört informella diskussioner vad gäller 0,47:an som numera är...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! För det första anser jag inte att landskapsregeringen driver en politik med fokus på hög konfliktnivå. Jag tycker att landskapsregeringen driver en saklig politik med självstyrelsens grundramar i ryggraden. Vi står upp för det som är för det åländska utan att vara onödiga. Det som är bra för Åland ska också vara bra för...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Tack, talman! Säkert i den bästa av världar knäpper man med fingrarna och så har man har man ett färdigt svar. Ett av problemen och utmaningarna med demokrati och demokratiska processer är att de tar tid. De tar tid, de behöver förankras och personer som berörs av det behöver informeras. Jag delar synen på att...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 1/2020-2021

Talman! Jag vet inte riktigt om ledamoten försöker komma till att det saknas en kommunikationspolicy, att det har saknats tidigare en kommunikationspolicy och att vi nu omedelbart borde ta en, jag är lite osäker kring det. Däremot finns det ett tydligt regelverk från landskapsregeringens sida. Jag vill inte kalla det till kommunikationspolicy, men det finns ju...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-11-30

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag såg mig nödgad att sätta upp mig själv på listan efter att jag hade lyssnat till Liberalernas gruppledare, ledamot Zetterman. Jag brukar annars, vill jag säga, vara ytterst försiktig med att använda den ynnesten som man har som lantråd. 1722 årsverken. 1722 årsverken finns angivna i budgeten för landskapet Åland 2021, det är...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Nej, det vore väl ändå märkvärdigt. Tjänstemännen har ingen möjlighet att svara på det här. Det var också det politiska ledarskapet som kritiserades och det är därför som det politiska ledarskapet nu ska ta itu med den här frågan. Så får vi se hur vi kan lösa den tillsammans.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Bästa kolleger och åhörare, god förmiddag! De senaste veckorna har jag kanske rört mig lite mera ute på stan och i skärgården och lyssnat in vad ålänningarna säger. "Vi måste spara mera, 10 procent på ÅHS är inga bekymmer. Ni är för många i självstyrelsegården, hälften kan man ta bort. Spara inte...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Tack för frågan jag tror att jag överlåter åt finansminister Torbjörn Eliasson att ge detaljerna kring det.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack för det. Om vicetalman Sjögrens fråga är om den här landskapsregeringen med tvångsmedel kommer att försöka sammanföra kommunerna så är svaret nej. Om frågeställningen däremot på ett övergripande plan mera är; kommer landskapsregeringen att säkerställa att serviceproduktionen är möjlig ute i kommunerna och också inom KST, utan att man för den sakens skull behöver...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! För det första så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att kommunerna faktiskt har ett självbestämmande enligt kommunallagen. Det är ingenting som säger att landskapsregeringen ska eller kan tvinga kommunerna att göra vissa saker. Däremot på det övergripande planet har självklart landskapsregeringen ett ansvar för att ingen ålänning ska fara illa,...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Till det sista i ledamot Gunells anförande så håller jag helt med om att vi är inne i en lånekarusell. Jag nämnde också i mitt anförande att landskapsregeringen ser den offentliga sektorn och serviceproduktionen som en helhet. Det är viktigt att de är kommunicerade skäl och så att säga inte tar ut varandra. Vi står...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Tack för frågan ledamot Zetterman. Jag tror att landskapet är på väg framåt. Jag tror att det ekonomiska läget som vi befinner oss i inte allena kan påverkas varken av Ålands landskapsregering eller Ålands lagting. Jag tror att vi behöver vara ytterst lyhörda till hur processen går framledes i våra närregioner men också globalt....

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag tycker att ledamot Zetterman kanske var lite onödig här. Landskapsregeringen och regeringspartierna har arbetar väldigt hårt med budgetprocessen för att tänka både långsiktigt och strategiskt. Däremot har vi sagt att vi tror inte på att stänga ner verksamheter med omedelbar verkan. Vi tror att vi måste ta oss framåt. Som jag sade i...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Den ekonomiska verklighet som vi befinner oss i och som vi med största sannolikhet kommer att möta kommer att medföra att alla behöver minska sina utgifter. Det gäller inte bara den offentliga sektorn utan det gäller också tredje sektorn. Den skrivning som återfinns i budgeten kopplar nog mera till att Penningautomatföreningen på grund av...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag får en känsla av att ledamot Fellman försöker skapa en hel hönsgård av en fjäder. Det står ingenstans i budgeten att landskapet kommer att ta PAF-medel och föra in dem i den i allmänna förvaltningen. Däremot har vi aviserat, med tanke på verksamhetsförutsättningarna, att det kommer att bli mindre medel till tredje sektorn....

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag tror att det måste vara ett missförstånd mellan ledamoten Holmberg och mig vad gäller orden balans och återhämtning. Jag har inte försökt säga att år 2021 ska bli ett år för balans och återhämtning för det kommer nämligen inte att ske. Däremot har jag sagt att de åtgärder som kommer att vidtas redan...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Som jag nämnde i mitt huvudanförande så är det ingen nyhet att utgifterna är för stora i förhållande till intäkterna i det offentliga Ålands ekonomi. Det är ingenting som är unikt och som har arbetats upp de sista fyra åren utan det är snarare en trend som har funnits. Orsaken till att det inte...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ett av problemen som landskapsregeringen kämpar med eller mot, beroende på hur man formulerar sig, är ju detta att när vi nu dels byter ekonomiskt system så är utfallet svårt att prognostisera och därtill är pandemin ekonomiska effekter både kortsiktigt och långsiktigt inte helt lätt att prognostisera. Att ge ett exakt år när vi...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Där har den samlade landskapsregering samma prioritering. Den parlamentariska kommittén som ska arbeta med Föglötunneln har första prioritet framom Prästöbron.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2019-2020

Tack för frågan. Inledningsvis förhandlade landskapsregeringen direkt med statsminister Sanna Marin och hennes stab. Det vill säga statsminister Sanna Marin som har utsett en arbetsgrupp som nu finns. Naturligtvis var vi också kanske till och med lite före i kontakt med Ålandsministern för att få in det på rätt bord till Helsingfors. Vi har kontinuerligt...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-09-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2019-2020

Tack för frågan. Jag delar åsikten som lagtingsledamot Camilla Gunell har, att den åländska utbildningen måste alltid stå sig i konkurrensen både gentemot Finland och gentemot Sverige och gentemot övriga världen. Vad gäller diskussioner kring ett tionde obligatoriskt år så har inledande diskussioner förts. Det krävs ännu flera och många diskussioner och ett analysarbete och...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-09-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2019-2020

Talman! Utan att föregripa den kommande processen och de diskussioner som behöver höras så vågar jag nog säga här idag att vi kommer inte att införa förlängd läroplikt med början från hösten 2021. Det här är ett alldeles för omfattande och stort paket för att det ska kunna hastas igenom. För tillfället arbetar vi med...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-09-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2019-2020

Talman! Jag avslutar så såsom jag började. Det är landskapsregeringens yttersta målsättning att den utbildning som erbjuds våra åländska ungdomar skall vara på minst samma nivå som den är i riket. Det är oerhört viktigt att våra ungdomar har samma konkurrensmöjligheter till universitet och högskolor som andra ungdomar i omkringliggande områden har. Jag kan ge...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-09-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2019-2020

Talman! Beredningstiden i Finlands regering och inom ministerierna är onaturligt kort. Det är bara en och en halv vecka sedan regeringen fick information om prioriteringar som då hade gjorts på tjänstemannanivå. Tanken är att fatta beslut redan nästa vecka. Den faktiska sanningen blir ju då att de projekt som förs fram från Finlands regering är...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-09-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2019-2020

Talman! Jag delar helt ledamoten Katrin Sjögrens åsikt att det är viktigt med en fungerande och bra dialog i stora övergripande frågor. Sist och slutligen så sitter vi alla i samma båt. Ibland sitter man i ena änden av båten och ibland är man i den andra. Jag tror ni alla förstår vad jag menar....

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-09-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! Tack för frågan. Jo, jag är också medveten om att det främst på sociala medier finns frågeställningar kring festivalen och även andra arrangemang som är planerade att hållas här på Åland. Det finns en oro hos delar av vår befolkning hur detta kommer att utveckla sig med tanke på COVID-19 pandemin som vi har. När...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Tack för det. Det var otroligt detaljerade frågor som ledamoten ställde. Det hade kanske varit till fördel om jag hade varit informerad på förhand om dem. När det gäller området där festivaler och olika evenemang hålls så är det alltid den som är ansvarig för festivalen som också är ansvarig för att ordningen följs på området....

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! Med den information som jag har i dagsläget så tycker jag att regelverket är kristallklart. Det är smittskyddsläkaren på Åland som kan stänga ner en enskild verksamhet eller verksamhetspunkt. Det är landskapsregeringen som på inrådan av landskapsläkaren fattar beslut om strängeringen är av mera allmän karaktär. Det är festivalarrangören som bär ansvaret för ordning...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! När vi hade våra regeringsförhandlingar tillsammans med partierna som nu sitter i landskapsregeringen så gick vi noggrant igenom vilka riktlinjer som den här landskapsregeringen ska arbeta efter. Vårt regeringsprogram heter "Tillsammans för Åland". Det som var det viktiga och är det viktiga för mig som lantrådet är att de överenskommelser som har gjorts, med...

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Tack för frågan. Det korta svaret är; förvånansvärt väl med tanke på den övriga arbetsbelastning som vi har. Vi har i regeringspartierna börjat processa den här frågan. Vi har kommit till det resultatet att vi i samband med höstens diskussioner och när budgeten för 2021 presenteras så kommer den att vila på ett nytt regeringsprogram.

Veronica Thörnroos / Svar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! För det första så tycker jag faktiskt att ledamot Nina Fellman borde ta den frågan och rikta den till Obunden samling, och i det här fallet till den ledamot som berörs. Det känns en smula märkligt för mig att jag ska stå här och försöka förklara vad en enskild ledamot som ingår i regeringsbasen...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! I en demokrati som som vi bor och lever i och i en demokrati på Åland som jag just här och nu leder så är det självklart att alla människor har lika värde. Det är självklart att både man och kvinna ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter. Det ska inte spela någon roll...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! När det gäller de ekonomiska reformerna så är landskapsregeringen helt eniga om att vi ställer inte in, vi ställer om, som bärkraftsarbetsgruppen säger. Vi kommer i samband med höstens diskussioner att behöva tänka om ganska rejält. Det som vi kommer att prioritera, med de diskussioner som vi har haft hittills, är naturligtvis sysselsättningen. Det...

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-06-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 3/2019-2020

Talman! Det kan jag inte ta ställning till. Högst troligt så borde det ju föras till lagtinget i form av ett meddelande, det skulle ju vara det logiska kan man tycka.

Veronica Thörnroos / Tilläggssvar / Föredras / 2020-06-22

Lantrådets upplysning LU 1/2019-2020

Talman! Tack för den här möjligheten. När vi såg bilderna från Kina i nyhetssändningarna i december 2019 så var åtminstone min spontana första reaktion; vad är det som händer? Varför har de munskydd på sig ute? Tror de faktiskt att det kommer att skydda mot den smitta som ingen kan se? Är det faktiskt okej...

Veronica Thörnroos / Anförande / Föredras / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Jag är egentligen här på uppdrag av vår utbildningsminister Annika Hambrudd, som inte har möjlighet att närvara idag. Hon vill ju att jag ska säga några ord om lagförslag nummer 20/2019-2020 som är temporära förändringar av studiestödet. Som ni alla känner till så är det ju en ganska begränsad verktygsbox som vi har inom...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Det är en intressant frågeställning som jag gärna diskuterar, men av respekt för lagtingsordningen så vill jag bara hålla mig till det som mitt huvudanförande berör. Det vill säga en temporär förändring av studiestödet.

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Min uppfattning är att utbildningsministern har varit i dialog med högskolan, men de platser som kan erbjudas på Åland är nog väldigt få för tillfället. Det här är ett lagförslag som har arbetats fram ganska snabbt. Jag är inte riktigt säker på att högskolan har samma möjligheter att komma emot. Däremot har jag information...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Så är det, rätt och riktigt. Jag vet att jag har den rätten som lantråd att jag kan begära ordet och får komma in i diskussionen när som helst. Det kanske är ett ovanligt grepp att lantrådet har en sådan här detaljkunskap, så kan det säkert också vara. Men det var på speciell förfrågan...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Det tar kanske lite emot att inte kunna börja hemmavid. Men i alla fall från svenska sidan har vi fått information att trots att ansökningstiden är stängd så kommer man att kunna ta emot anmälningar fortsättningsvis. Det gäller inte exklusivt bara ålänningar, utan det gäller ju förstås även svenska ungdomar. Där man har samma...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Jag ville passa på att informera lagtinget om att orsaken till att näringsminister Fredrik Karlström inte är här nu är för att han sitter i en teams-konferens tillsammans med några EU-parlamentariker. Där man diskuterar stödnivåerna på EU-nivå. Jag kommer inte att ge mig in i detaljfrågor kring Business Finland och så vidare bortåt, jag...

Veronica Thörnroos / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Det finns en viss problematik när det gäller Business Finland, det är lagen. Det är lagen där det klart och tydligt står att Åland är exkluderat ur de områden där Business Finland har möjlighet att gå in och betala stöd. Eventuellt en krok som man skulle kunna hänga det på, som vi har resonerat...

Veronica Thörnroos / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13