Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag MOT 7/2022-2023

Tack ledamot Eriksson. Jo, jag kan lova att vi inte kommer att begrava den här motionen i utskottet. Det är helt säkert. Jag tror faktiskt att de informella diskussionerna är väldigt viktiga, det är den vägen som man bygger upp vänskapsbanden som sedan ska kunna leda till lösningar, precis som nämndes i ett tidigare anförande....

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Holmberg. Det är ju så som ni sade, jag tror att många har minnesbilden från 80- och 90-talet kvar och det präglar den här faktaresistensen. Det vill säga, det är uppgifter från 30 år tillbaka som man stöder sig på när man vill misskreditera fiskodlingarna. Jag rekommenderar verkligen att ta...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Holmberg för att ni lyfte den här debatten från den här klassiska hatretoriken som riktas mot fiskodlingen och som inte baserar sig på fakta. Ni lyfte fakta i ert anförande och det är mycket tacksamt. Den som rör sig ute i skärgården kan nog med blotta ögat se att miljön...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Salmén. Så är det. Vi ville ju inte äventyra det här förslaget heller eftersom vi alla gjorde den bedömningen att det fanns väldigt mycket värdefullt i det och därför ville vi att det skulle avancera till lagtinget för den första behandlingen idag. Men visst, den kunde ha varit lite bättre.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-06-05

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Utskottet välkomnar de föreslagna ändringarna av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen, såsom talmanskonferensen förslår. Utskottet föreslår att lagförslagen antas efter en mindre teknisk ändring av lagtingsordningens 12 a § 1 mom. enligt vars andra punkt, lagen om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-06-05

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eliasson. Som jag sade, det här skulle igenom och då fanns det helt enkelt inte utrymme att gå in på en djupare analys och göra en matematisk ekonomisk analys av saken och det insåg jag från första början. Därför ville jag inte heller anslå mera tid i utskottet och förvirra lite...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-06-05

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Salmén. Jag håller fullständigt med. Det var en arbetsgrupp som har tagit fram detta förslag och sedan har talmanskonferensen sammanträtt en gång eller egentligen två gånger för att besluta om den. Sen kommer den till lagtinget för remissdebatt, det kommer hela tiden nya inslag och då borde lag- och kulturutskottet åtminstone...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-06-05

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eliasson. Ni lyfte den här saken under remissdebatten och jag antecknade den i egenskap av ordförande för lag- och kulturutskottet. Jag tyckte att det fanns anledning att fördjupa sig i den här biten, men den tidsrymden fanns inte helt enkelt till vårt förfogande. Saken diskuterades i talmanskonferensen, nu minns jag inte...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-06-05

Enmansmyndigheter LF 30/2022-2023

Tack, talman! Jag kan fortsätta med att den liberala lagtingsgruppen också stöder det här lagförslaget. Vi ser det som ett pragmatiskt förhållningssätt till hur man skapar systemeffektivitet. Inte alltid, men ofta leder också systemeffektivitet till kostnadseffektivitet och det är en av våra ledstjärnor i vårt utvecklingsarbete. Det finns naturligtvis några grundläggande utmaningar på det här...

Rainer Juslin / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-05-31

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning RP 5/2022-2023

Talman! Lagtinget har den 29 mars 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet där republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringen konstaterar att konventionen tillämpas enbart i fråga om akademiskt erkännande av högskolestudier. Syftet med konventionen...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Talman! Lagtinget har den 15 mars 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i anledning av landskapsregeringens förslag till ny vägtrafiklagstiftning, ny trafikbrottslag och några andra lagar som berörs av framställningen. Utskottet har mycket noggrant och detaljerat fördjupat sig i lagförslagen i hela två månader, vilket visar på att lagen engagerat utskottet men kanske delvis också...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, talman! Jag vill också särskilt tacka ledamot Nordberg för mycket värdefull input i många frågor, inte minst gällande den tunga trafikens utmaningar i trafiken. De tunga fordonen alltså.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, talman! Jag kan inte riktigt erinra mig detaljerna i den diskussionen hur det fördes, men det är ju naturligt förstås att man har den här anmälningsplikten också. Jag vet att man från försäkringsbolagens sida också gärna ser det när man anhåller om ersättning för en skada som har uppstått på grund av att man...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, talman! De lätta elfordonen, alltså jag tror att det här är en tidsfråga och det handlar väldigt mycket om attityder. Nu är det ju väldigt många som bär den här hjälmen i varje fall. Även om det inte är tvunget och det finns också hjälmar som är moderiktiga om man säger så. Jag följer...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, talman! Om det Sverige vi vill närma oss så måste vi säga ja, eftersom i Finland så tillämpas ungefär ett liknande förfarande som vi har på Åland i dag. Alltså vi har en organisation för eftersök, men i Sverige finns det också en avlöning. För som jag sa så det här är inte...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Vi har diskuterat det så långt att de här lätta elfordon som är på något sätt besiktigade, där finns det rekommendationer eller det står hur många viktbegränsningar och så vidare. Men det här är en ganska ny företeelse och jag förstår också att man i städerna ställs inför en utmaning eftersom man hyr lätta elfordon....

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Hastighetsbegränsningar för olika typer av fordon. Det är ju dels reglerat redan och sedan har vi de allmänna hastighetsbegränsningarna förstås, våra trafikflöden bygger på de här allmänna hastighetsbegränsningarna. Varje fordon som finns på den trafikleden som inte följer den allmänna hastighetsbegränsningen så blir det en liten propp i trafiken. Vi har ju mopedbilar är till...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, fru talman! Nu ökar ju också andelen hybridbilar och elbilar i trafiken så därmed minskar ju också koldioxidutsläppen. Äldre bilar försvinner ur trafiken successivt och ersätts av nya med nyare teknik. Så på det sättet så kommer ju ändå koldioxidutsläppen att reduceras helt naturligt på det här sättet. Men i övrigt så har vi...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, fru talman! Då det gäller den här miljökonsekvensanalysen så är det ju någonting som inte utskottet gör, utan det är ju regeringen som tillhandahåller det material till lagtinget när vi skall ta ställning till lagstiftningen. Men jag upplever nu att ledamot Eckerman tycker att vissa saker i lagstiftningen är petitesser som polisen ska se...

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2023-05-24

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Nå ni hade ju alla möjligheter att lyfta de här sakerna i utskotten. Nog skulle vi ha kunnat fördjupa oss i det men det gjorde ni inte. Och min ledstjärna är nu den att när man skriver lagar så ska man inte kriminalisera folk i onödan. Det vill säga den här "mommocykelparagrafen". Ni säger att...

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2023-05-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack, herr talman! Ministern Wikström, jag skulle efterlysa lite undervisning i logik och logistik. För i ert svar till Kumlinge kommunstyrelse skriver ni bl.a. följande, "således finns det mycket ledig kapacitet på årsbasis", man hänvisar till Mergus. Då funderar jag förstås på hur kan det här hänger ihop? Menar ni alltså att den lediga kapaciteten...

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2023-05-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack, talman! Det är förstås så att det är behovet som ska styra trafiken och då krävs det ett lite annorlunda upplägg helt enkelt. Logistiken alltså. Den där logiken håller inte helt enkelt. Jag kan inte förstå att ni som Obunden politiker skulle vilja styra flitigt folket att åka till sina stugor i november när...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-05-22

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson! Ni är ju skribent bland annat och publicist. Jag undrar, är ni stolt över den här uppsatsen på 4,5 sidor i jämförelse med tunnelkommitténs slutbetänkande på 20 sidor och 32 bilagor? Tycker ni att landskapsregeringen kan vara stolt över den uppsatsen på 4,5 sidor? Jag är inte det, men jag...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-05-03

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tillåt mig att vara skeptisk. Lagtingsledamot Pettersson kommer ni nu, som ordförande i Centerns lagtingsgrupp och Centerns representant i tunnelkommittén, att se till att slutsatserna i tunnelkommitténs slutbetänkande och särskilt att de fyra alternativa lösningarna analyseras i utskottet? Ni hade alla tiders chans att som Centerns gruppordförande trycka på lantrådet och ministern att...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-05-03

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack minister Hambrudd för den informationen. Det är mycket tacksamt. Det är naturligtvis så, som jag sade tidigare, att det är de naturvetenskapliga ämnen som är väldigt viktiga, men vi ska inte heller glömma bort de humanistiska och konstnärliga ämnena. Jag känner till IT-bolag i Stockholm som har anställt musikpedagoger som går in på arbetstid...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack, talman! Jag önskar ministern en trevlig resa till Island. Programmet ser lovande ut.

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Egeland. Mycket intressant påpekande! Det är ju så att de här PISA-resultaten rasar i Finland. Finland är långt efter den svenska modellen där läraren mera är en coach i klassen än en lärare. Det här kan mycket möjligt vara så att det här är bidragande, vilket är högst sannolikt. Den...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! När jag fråga ministern varför inte ärendet avancerade då sade ni till mig att vi tar upp det här i omställningsmeddelandet. Det var ju logiskt förstås, för tunneln skulle i så fall vara en mycket väsentlig del i hela kittet. Jag tycker att ministern kan stå för det som han har sagt i...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Det är ju så att tunnelkommitténs slutbetänkande är en mycket väsentlig del i hur skärgårdstrafiken ska utvecklas. Det är väldigt naturligt att man skulle ha berört det i det här meddelandet. Jag är mycket förvånad att ministern resonerar på det där viset. Men då förstår jag också att det kan inte hända någonting...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack, fru talman! Bästa lagting. Den liberala lagtingsgruppen stöder förstås den här lagstiftningen. Den är mycket välkommen. Precis som tidigare talare har sagt så skulle vi gärna ha sett att utbildningen på engelska kunde ha inletts många år tidigare. Men det är bra så här och det är mycket bra att den kommer till i...

Rainer Juslin / Anförande / Remissdebatt / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag upplevde nog att man hade ett gott uppsåt från början. Men sen när arbetet var slutfört så hände någonting och jag har fått förklaringar på det. Men jag kan inte förstå varför man valde att göra det på det sättet och det är det som gör mig extra besviken, att det ska...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Tack ledamot Valve. Det krävs nog mycket energi för att man ska vara uthållig och orka. Men med den här åtgärdsuppmaningen så får ju faktiskt landskapsregeringen en chans att förbättra den här produkten i någon mån ännu.

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Men absolut, vi är ju undervisade, vi har tagit del av det här digra materialet så vi inser ju att det finns förutsättningar som är hållbara i både miljöperspektiv och ekonomiskt. Så visst ska vi fortsätta att arbeta och fortsätta att försöka övertyga, men kanske inte med så stora steg...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Men nu får ni alla tiders chans att föra in skrivningarna om det här i det som vi förväntar oss inom en snar framtid.

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack fru lantråd. Jag delar er syn gällande kostnadstaket, det är nog inte så enkelt att definiera det, för det måste innehålla variabler som måste tillåtas variera mellan vissa värden. Så enkelt är det inte att bara ange en summa. Men jag vill ställa en rak fråga. Ni har varken förnekat, dementerat eller bekräftat...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Egeland. Nationella centret för utvärdering har konstaterat att det har brustit i stödet, att man i ett tidigare skede borde ha fångat upp de här eleverna och kunna erbjuda det här stödet. Man har lagt upp stödundervisning i Finland och också på Åland enligt samma mönster, efter en trestegsmodell och...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Jo, jag kan också nog se det här meddelandet som ni har levererat nu så kanske saknar lite touch från någon tjänsteman. Tunnelkommittén hade en allokerad tjänsteman som frågade i december om det fanns en möjlighet till förlängning. Han fick inget svar. Han hade flyttat till Åland med sin familj och han var tvungen att...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Om man lite sammanfattar debatten de här dagarna från vårt perspektiv betraktat så skulle jag nog vilja säga att mycket ska man höra innan öronen faller av. Det är ett par anföranden idag som jag tycker att ha varit riktigt usla. Jag hade tänkt ta upp flera saker, men nu blir...

Rainer Juslin / Anförande / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Med hänvisning till vårt inlämnade spörsmål och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål: Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta inom skärgårdstrafiken under återstoden av den pågående mandatperioden samt när presenteras omställningsplanen för skärgårdstrafikens utveckling?

Rainer Juslin / Anförande / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack minister Wikström. Mina källor är mycket väl underrättade, det kan jag lovar er. Jag tycker att ni ska redovisa dessa kostnader när ni inviger Ådan om några veckor så att allmänheten får reda på precis alla totalkostnader som har uppstått i samband med detta. Och redovisa också fartygets skick, för det diskuterades också...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Nå men minister Wikström, inte har ju alla kostnader influtit ännu. Alla åtgärder är inte vidtagna ännu, fartyget är inte klart för trafik ännu. Vi vill veta de faktiska kostnaderna, inte de uppskattade. De faktiska, tack!

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack fru lantråd. Det är en mycket intressant utredning som ni förevisade nyss. Jag skulle också vilja säga att det finns utredningar tillräckligt. Det gäller att komma till skott nu. Den här konsensusen som ni efterlyste, den borde vi jobba tillsammans för allihop. Nu är det ju lite för sent för den här...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! Tack fru lantråd. Det skulle ha varit tacknämligt om ni kunde redovisa för de tankegångarna redan i omställningsmeddelandet. Men det är aldrig för sent att stiga upp tidigt upp, eller hur det nu heter.

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Det gäller att kunna få ut det mesta av de här kostnaderna förstås. Men sedan har vi ett ansvar för skärgården. Skärgården måste leva 365 dagar om året och inte bara under någon sommarmånad när det är vackert väder och man vill komma ut i skärgården och fika på någon mysig restaurang. Det är alla...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack ledamot Gunell. Det har jag inte räknat på, nej. Men visst kan vi uppskatta att man säkert kunde ha fått en halv tunnel till Föglö, kanske den här enfiliga tunneln som ledamot Toivonen önskade.

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! Jag kan förena mig i att jag blir också lite förundrad över innehållet i det här meddelandet. Är det Christian Wikströms innehåll? Hur långt är det lantrådets innehåll eftersom ni i er taltur hänvisade till er själv hela tiden? Det blir lite märkligt. Men jag antar att ni pratade i regeringens namn...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! Tack, minister Wikström. Om det blir trafikuppehåll på tvärgående linjen under vinterhalvåret så innebär det alltså att näringslivet på Föglö ska köra genom hela fasta Åland till Hummelvik och ta sig därifrån vidare till Osnäs när man har verksamhet både i Degerby och i Osnäs. Det låter ganska ologiskt, verkligen. Eller ska...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Det är ganska populistiskt att uttrycka sig på det där sättet, att man måste kunna dra ett streck någonstans och kunna definiera en kostnad. Okej, vi kan göra så, vi definierar en kostnad, men då måste vi också införa ett antal parametrar som är beroende av olika typer av variationer. Då kanske vi kan komma...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson? Nej, jag har absolut inte släppt den tanken och jag är lite förvånad att man inte för ett resonemang kring den saken i meddelandet. Det utlovades faktiskt att i och med att det inte skulle bli något tunnelmeddelande så skulle man ta upp det i omställningsplanen. Det bidde ingen tumme...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! Tack ledamot Holmström. Jag gör samma iakttagelse. Jag har också svårt att tolka om det här är regeringens meddelande eller om det här är lantrådets meddelande och infrastrukturministerns meddelande och om det egentligen är ett omställningsmeddelande. Jag upplever det mer som en essä än en plan faktiskt. Det måste jag nog säga.

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24