Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Jansson. Det är viktigt att det går att reglera. Det är viktigt också att skolans ledning, rektor och utbildningsledare, kan agera proaktiv. Att man i ett tidigt skede, när misstanke om något slags missbruk uppkommer, kan gå in och vidta disciplinära åtgärder för att kunna reglera det på något lämpligt sätt....

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Jag ser det som en väldigt viktig symbol, signal att det är beskrivet i lagförslaget. Det återstår väldigt mycket praktiskt arbete i och för sig för att komma i mål och ett helt annat anslag för det fortsatta arbetet. Men det är viktigt, högskolan ska vara autonom, den ska inte...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Utskottet har ju en möjlighet att lite lätta på den här distinkta skrivningen förstås. Utskottet kan vara lagberedare i en mindre utsträckning men kanske inte på ett övergripande plan. Det är en mycket viktig fråga. Om högskolan till exempel ska ha ett samarbete med andra aktörer, med det privata näringslivet...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Asumaa. Det är en viktig principiell diskussion som vi för just nu kring högskolan. Det är ju så att alla yrkeshögskoleutbildningar genomgår med jämna mellanrum auditering, det vill säga att de ska svara mot vissa kvalitetskrav. Då ser jag ingen rädsla i det heller, att man kunde få tillträde till andra...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Man brukar reglera det på det sättet att man köper in de här tjänsterna från andra institutioner, men så sker utbildningen i vår lokala aktörs namn. Men jag kan lite tänka mig att det uppstår någon slags överadministrationen. Dels har vi den ursprungliga institutionen som administrerar den här utbildningen och sedan har vi...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Jag skulle gärna se att ledamot Wikström hade en annan ton när han inledde replikväxlingen nyss. Om ledamot Wikström läser lagförslaget så står det uttryckligen där att det kan vara kostnadsdrivande förslag som föreslås här. That´s it!

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack utskottsordförande Harry Jansson. Det är fint att ni fördjupar er i de här frågorna i utskottet. Jag ser ändå det på det sättet att offentligheten i sig är en väldigt viktig sak. Man måste kunna följa med i undervisningen så att säga, så att man vet att läroplanen uppfylls och att det finns tillträde...

Rainer Juslin / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Bästa lagting. Liberalerna välkomnar och är positiva till att den nya yrkeshögskolelagen kan antas av lagtinget, helst ännu under vårterminen. Vi noterar att den efterlysts redan en längre tid, av verksamma vid Högskolan på Åland, inte minst mot bakgrunden av att motsvarande moderniseringar och förändringar i riket trädde i kraft redan för 10...

Rainer Juslin / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-04-08

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Vicetalman Måtar, jag uppfattar ert anförande som ganska onyanserat kritiskt och direkt negativt till investeringar i skärgården. Ni väljer att uttrycka er ganska dramatiskt. Jag noterade att ni pratade om att slänga pengar när ni menar satsningar. Hur ska vi tolka de Obundnas förhållningssättet till att verka, arbeta och driva företag, leva och bo i...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, talman! Tack vicetalman Måtar. Ni känner nog säkert till att hälften av den fisk som konsumeras i Finland odlas på Åland. Den odlas inte i Finström eller i Mariehamn. Den odlas i Brändö och på Föglö. För att få den här fisken att landa på konsumenternas bord så behöver den transporteras, gärna färsk, inte...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack så mycket ledamot Holmberg. Det är mycket intressanta tankar ni hade om hamnarna och Långnäs hamn i synnerhet som en hubb för skärgårdstrafiken. Jag kan därmed konstatera att ryktet om kortrutten död är betydligt överdrivet.

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack ledamot Lindbäck för detta klargörande. Det är ju flera som har varit lite oroliga för möjligheten att få det här extra anslaget. Det är möjligt att skrivningarna i regeringsprogrammet om att anhålla om det här extra anslaget för nybyggnationer i skärgårdsflottan inte är tillräckliga för en så välunderbyggd och regelrätt ansökan om medel. Därför...

Rainer Juslin / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Lantrådet har uppfattat mig korrekt. Jag tycker att ni i den här frågan, inte i andra, men i den här frågan har agerat som en lame duck. Därför frågar jag: Har ni någon personlig åsikt kring den här frågan? Om ni lämnar rollen, vågar ni ta en mera personlig ställning till den saken...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack. Jag ser fram emot den diskussionen.

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag förstår det mycket väl. Det är inget snack om saken att demilitariseringen är "number one", det är det viktigaste vi har och det ska vi förfäkta alltid och i alla väder. Sen då det gäller den lilla parentesen kring konsulatet så hoppas jag att vi ändå ska kunna...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag tror för min egen del att vi inte behöver vara oroliga för demilitariseringens status. Den är nog oförändrad och jag tror inte att man i det här skedet ens kommer att kontakta de här signatärmakterna i det här ärendet. Den här frågan är väldigt starkt befäst och den är...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ledamot Holmström fortfarande anklagar mig för det här i egenskap av lag- och kulturutskottets ordförande. Jag tycker att jag har agerat ganska rakryggat i den här frågan, medan jag samtidigt tycker att ledamot Holmström drar för stora växlar på det här. Jag tycker att det är...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Jag känner igen den här anklagelsen, jag har blivit anklagad förut av ledamot Holmström för att inte hålla mig till internationella avtal. Det är ju inte det som det handlar om nu. Jag tror att vi drar för stora växlar nu på den här saken. Demilitariseringen är en fråga, den...

Rainer Juslin / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Jag samtycker till den här redogörelsen från självstyrelsepolitiska nämnden över de här frågorna som är mycket högaktuella idag. Jag tänker inte orda om dem särskilt mycket, men tänker ta upp en punkt alldeles särskilt. Innan jag går in på den så vill jag passa på för egen del, i egenskap av ordförande...

Rainer Juslin / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten LF 41/2022-2023

Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att mindre tillägg görs i landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen. Genom lagändringen utses landskapsregeringen till behörigt organ enligt artikel 7 i dataförvaltningsakten med uppgift att bistå landskaps- och kommunala myndigheter då dessa tillåter vidareutnyttjande av vissa kategorier av information. Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med några...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Alldeles riktigt, det är konsekvent som vi ska arbeta i den här riktningen. Vi ska också komma ihåg att det här är en post som faller under Finlands budget, så det kommer inte att belasta rent ekonomiskt Ålands budget i den bemärkelsen. Det är, som det sades här tidigare, mer...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-18

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Ja, jag kan ju inte annat än till fullo hålla med om de värdeyttringarna som kom i den repliken. Tack så mycket!

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-18

Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg RP 6/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet. Ärendet gäller lagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen. Syftet...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter LF 38/2022-2023

Tack, talman! För att genomföra det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg föreslår landskapsregeringen att ett tillägg görs i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Bestämmelsen ger en innehavare av trafiktillstånd för godstrafik rätt att använda ett utlandsregistrerat fordon för godstransporter på Åland under en månad utan...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart RP 7/2022-2023

Tack, fru talman! Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att statsrådets förordning träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. Inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO ingicks år 1965 en konvention om underlättande av internationell sjöfart, den s.k. FAL-konventionen. Finland anslöt sig till konventionen den 2 juni 1967...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ålands lagting väcker ett initiativ till riksdagen i enlighet med 22 § i självstyrelselagen för Åland. Initiativet syftar till en ändring av vallagen så att Åland utgör en egen valkrets i valet till Europaparlamentet. Motiven är följande: EU-medlemskapet innebar att stora delar av lagtingets lagstiftningsbehörighet överfördes till unionen men Åland kompenserades...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-18

Enmansmyndigheter LF 30/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Landskapsregeringen föreslår vissa ändringar i landskapslagstiftningen varigenom uppdraget för Ålands ombudsmannamyndighet utökas till att omfatta nuvarande Upphandlingsinspektionens uppdrag samt att landskapsregeringens verksamhet utökas till att omfatta även nuvarande Lotteriinspektionens uppdrag. Förslaget innebär att landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet, landskapslagen om Lotteriinspektionen och landskapslagen om Upphandlingsinspektionen ändras. Tanken är att de föreslagna förändringarna ska...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Bästa vicelantråd. Inför sommaren 2020 antog lagtinget en komplettering av räddningslagen på Åland, det är alltså fyra somrar sedan. I samband med utskottsbehandlingen noterade vi att det fanns en diskrepans mellan den lag som gäller i Finland och den lag som föreslogs ändras. Utskottet påpekade den här saken och skrev så här. "Enligt...

Rainer Juslin / Fråga / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack vicelantrådet för svaret. Jag har full respekt för att det har varit stora lagstiftningspaket i röret och att de har upptagit väldigt mycket av resurserna. Det här är emellertid ett mycket enkelt sätt att rätta till den här bristen. Det handlar om ett moment i lagstiftningen som man kan kopiera rakt av...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack, vicelantrådet. Det är alldeles riktigt så att det är ett gyllene tillfälle när räddninglagen ska ses över nästa gång och det bör ske så snart som bara möjligt för att effektivera detta arbete. Varje medborgare är skyldig att delta i ett räddningsuppdrag och då är det också rimligt att man har en trygghet...

Rainer Juslin / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-09-13

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag tror att vi diskuterade också lagtinget, en sambehandling av de förslagen, men vi konstatera ändå att de är ganska stora paket och att det kan vara bra att hålla dem åtskilda men samtidigt hålla i minnet att de ska synkronisera med varandra. Och det gör de ju. För enkelhetens skull så anser...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag vill också tacka ledamot Eckerman för att vi i bästa samförstånd kunde få ihop det här på ganska begränsad tid som vi hade i utskottet för behandlingen.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker som sagt att vi ska vara väldigt nöjda över att vi har fått det här lagförslaget så här långt och att det återstår ganska lite formalia kring det. Vi hoppas ju allihop på att det här ska gå igenom den här gången. Och lite som en information då till vicelantrådet...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Ja vi ska väl hoppas på det bästa här. Skulle det inte gå vägen har vi nog en ganska hög båge att ta oss över. Innan vi kan få acceptans för det. Inte bara på Åland utan även i riket.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Det är av stor vikt att få reda på hur den här folkrättsliga regleringen fungerar i praktiken, hur denna utfallit. Men enligt uppgift så är Lantmäteriverkets register inte uppbyggt på ett sådant sätt att den med enkelhet går att få reda på volymer. Som sagt man har gjort kartläggningar gällande fritidsbostäder. Men då...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Den här folkrättsliga regleringen ger ju en viss trygghet. Men eftersom vi inte har statistik. Då det gäller mark arealerna så skulle vara ändå intressant att veta i vilken utsträckning åländsk jord är i utom åländska händer. Med att bromsa utvecklingen kanske man kan göra en liten jämförelse med Stockholms skärgård, till exempel....

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Med att bromsa upp avser jag just det, att marken skulle övergå i utom åländska händer. Och det gör den ju inte då med den här regeln som vi har kring hembygdsrätten. Och jag ser det som väldigt positivt med fritidsbostäderna faktiskt i skärgården. Kanske till skillnad från Lagtingsledamoten då om jag förstod...

Rainer Juslin / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om åländsk näringsrätt revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd. I den föreslagna lagen definieras närmare när näringsrätt med stöd av lag föreligger och på vilka grunder näringstillstånd beviljas och tillståndsvillkor fastställs. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn och de befogenheter...

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag håller fullständigt med om det. Det här ger inte helt bra signaler till vissa företagare. Men vi ska väl hoppas att tiden mognar och att vi kan få ändringar tillstånd på sikt.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Inte den här gången vid behandling av just detta lagförslag, men det är nästan identiska då hade vi nog diskussioner kring farhågorna kring just den här bestämmelsen och att det finns dubier kring det. Men som sagt, det här är en parlamentarisk överenskommelse för den här gången och inför framtiden får vi se...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Som sagt vid behandlingarna explicit detta lagförslag har inte några nya infallsvinklar tagits upp, men den centrala punkten är skyddet av det svenska språket och det tillgodoses nog i bägge lagstiftningar. Så att på den punkten är jag väl ganska tryggt ändå.

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag förstår inte riktigt på hur vicelantrådet reagerar så starkt på det här. Redan förra gången när det förra lagförslaget diskuterades och presenterades så nämndes det här. Så inte borde det ha varit någon nyhet, men det är ju sådant man ska kompromissa och försöka få saker till stånd utan att bråka...

Rainer Juslin / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om jordförvärv revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en ny landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Den primära avsikten är att till landskapslag lyfta sådan reglering som i dagsläget finns i landskapsförordning eller som har klarlagts genom tillståndspraxis. Om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska föreskrivas på lagnivå....

Rainer Juslin / Anförande / Första behandling / 2023-09-11

Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart RP 7/2022-2023

Tack, talman! Tack vicelantrådet för en grundlig redogörelse. I sak så är det ett ganska odramatiskt ärende som vi har på bordet. Det gäller tillhandahållande av brådskande sjukvård för fartygspersonal. Men det är inte det som är den springande punkten, utan det är principen kring hur den här typen av ärenden ska hanteras. Vi hade...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-09-08

Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg RP 6/2022-2023

Tack, fru talman! Det här ärendet kommer alltså till lag- och kulturutskottet. Vi inleder behandlingen redan i morgon. Jag tycker att vicelantrådet uttryckte det mycket bra. Jag kanske skulle välja ett annat ordval då det gäller just principen. I sak har det en praktisk stor betydelse, men också principiellt. Jag tänker också på ursprungskonventionerna. Vicelantrådet...

Rainer Juslin / Anförande / Remissdebatt / 2023-09-06

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Högman. Jag tänker fråga kring den här klasslärarutbildningen som ni föreslog att skulle hållas på Åland. Jag tänker mig att den åländska marknaden kanske är lite liten. Är det inte en ganska bra lösning som vi har tillämpat på Åland förut att vi har köpt in de utbildningarna? Dels då det...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Högman. Jag tror att vi har ett ganska så kostnadseffektivt system idag. Dels för att vi köper in dessa punktinsatser för den arbetsmarknad som behöver förkovras på Åland, men också när det gäller tillgången till lärarutbildningarna i Norden i allmänhet, särskilt i Sverige och i Finland. Det finns ett utarbetat system...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, herr talman! Tack ledamot Eriksson. Ni nämnde samförståndslösningar. Det är det som jag tycker att är det värdefulla i det här, att man kan föra ett samtal som sedan leder till en kompromiss. Det handlar om att ge och ta och försöka hitta en lösning framom de här problemen som man i stället gärna...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag MOT 7/2022-2023

Tack, herr talman! Tack ledamot Eriksson. Det är högst sannolikt att den här motionen går till lag- och kulturutskottet. Jag kan väl redan spontant uttrycka mitt stöd för initiativet. Jag tror att det här är en bra metod att bygga vänskapsband. Ni nämnde vänföreningen till Finland också och det tror jag alldeles särskilt på. För...

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12

Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag MOT 7/2022-2023

Tack ledamot Eriksson. Jo, jag kan lova att vi inte kommer att begrava den här motionen i utskottet. Det är helt säkert. Jag tror faktiskt att de informella diskussionerna är väldigt viktiga, det är den vägen som man bygger upp vänskapsbanden som sedan ska kunna leda till lösningar, precis som nämndes i ett tidigare anförande....

Rainer Juslin / Replik / Remissdebatt / 2023-06-12