Sagt i salen

1 - 50 av totalt 106 tal

Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar LF 27/2020-2021

Talman!I dagsläget regleras biografverksamheten på Åland i en gammal landskapslag från 1942. Lagens utformning och syfte har i stort varit att reglera biografernas och dess personals hantering av celluloidfilm. Vi talar alltså om en snart 80 år gammal lag som inte genomgått några revideringar under årens lopp. Det är inte att undra på att landskapsregeringen...

Robert Mansén / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för det. Men då kommer det viktiga, vi pratar dieselelektriskt så är vilken typ av diesel vi egentligen tankar i fartygen och ser hur vi skapar elen som driver fram elmotorn som är framdriften i färjorna. I och med att man då går över till dieselelektrisk framdrift så har vi ju en möjlighet faktiskt...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Wikström. Det efterlystes mycket av fossilfri skärgårdstrafik här. På något vis känner jag i diskussionen att man ser inte skogen för alla träd. Jag har hört minister Wikström säga att vi pratar om dieselelektrisk framdrift i det här fallet. Det är ju ett väldigt stort fall framåt jämfört med den föråldrade...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack minister Röblom. Så är det. Det jag i mitt anförande och försökte trycka på var att det behövs en koordinator för det här arbetet som är oberoende, kan håll i och jobbar för andra - skulle man nästan kunna säga i det här fallet - jobba för andras vinning. Det väl det som också...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Så är det, jag håller med. Det är väldigt viktigt också att vi har en organisation som kan vara ansiktet utåt när det gäller att söka finansiärer. Vi pratar mycket om möjligheten till EU-finansiering och projektfinansiering och så vidare, men det gäller att någon syr ihop detta. Någon måste göra det här förarbetet, skapa projekten,...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Utvecklingsminister Röblom, du gör skäl för namnet verkligen, utvecklingsministern, i det här anförandet. Det var mycket positivt och bra på alla sätt. Jag tar fasta på just storskalig havsbaserad vindkraft. Har ministern funderat på hur vi kan nyttja vår nuvarande Finlandskabel som är i vila, kan man säga? Det är 100 megawatt kapacitet...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Tack för det svaret. Det vore intressant att ta med den möjligheten när man diskuterar ett pilotprojekt. Det första pilotprojektet som skulle kunna visa vägen så att säga. För det är faktiskt så att vi har hundra megawatt ganska outnyttjat, en stor investering som höjer nätkostnaderna för hela det åländska samhället. Och att då...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag vill också tacka ledamot Josefsson för ett intressant anförande. Det här kommer att likna Jespers anförande på vis att det tangerar just behovet av innovationskraft. I meddelandet skriver landskapsregeringen kortfattat och kraftfullt följande viktiga åsiktsmening: ”Landskapsregeringen ser positivt på att Åland agerar testbädd och pilotområde för innovation.” Jag tycker det är bra...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag nämnde Svante 1 i Nogersund. Det var världens första havsbaserade och nu diskuterar vi vindkraftpark som är 50 gånger större, alltså uppemot tio megawatt kan man tänka sig att det handlar om. Jag tänker så här, jag har följt lite rapporter och framför allt svenska rapporter som visar att vindkraftverk förankrade i...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Den där siffran skulle säkert många vilja höra. För att komma upp i de här trettio terawattimmar så måste det först tittas på var de kan placeras. Orsaken till att jag tog upp det här med bottenbeskaffenheten, fundaments tekniker och så vidare är att det är en sådan fundamentalt viktig sak för förverkligandets...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Nu är det så också att havsbaserad vindkraft betyder också att man får jämnare vindar. Vilket betyder i sin tur att man kan ha lägre tornhöjder. Det kompenseras på det sättet. Skulle man bygga den här typen av vindkraftverk på fasta Åland eller i Finland där vi har skog som stör så...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! När man pratar lönsamhet så pratar man också om hur man producerar. Då kan jag informera att om man höjer medelvinden med 10 procent ökar man energiproduktionen med 33 procent. I havsområdena har vi en jämn, hög medelvind, så där har vi en stor potential för havsbaserad vindkraft.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag är helt enig med dig. Det handlar om att dela upp det i delprojekt, det är nödvändigt. Man ska komma ihåg att delprojekt i det här sammanhanget är väldigt stora projekt. När vi säger projektet överlag, offshorebaserad vindkraftprojekt, vi pratar också om olika områden här. Det går inte att knyta ihop dem...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack för det klargörandet. De här procenten du pratar om heter kapacitetsfaktor. Den är bra mycket högre, kapacitetsfaktorn, för ett vindkraftverk till havs än till land. Man kan jämföra runt 20-25 % på ett landbaserat motsvarande havsbaserat 40-45%. Så det har väldigt stor betydelse att man använder sig av rätt input när man gör de...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Jag vill inleda med att tacka landskapsregeringen och minister Alfons Röblom för ett meddelande som verkligen andas nya vindar och framåtanda. Det sitter extra bra i tider som dessa. För visst är det så att visionen om storskalig vindkraft i Ålands havsområden är storslagen och svårslagen i dagsläget. Bästa lagting, försök ta in att...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det är nog en lågt hängande frukt att nyttja våra öar först när det handlar om mindre investeringar. Vi har nämligen Båtskärs vindmöllor som vi pratar om, "offshore on the rocks" nämnde man som ett uttryck då. Det var också ganska unikt i världen att bygga på små öar. Vi lärde oss tekniken...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Just nu pågår ett vindkraftsprojekt på Åland som motsvarar 50 procent av Ålands energiförbrukning i ett svep, ett projekt. I dagsläget håller vi på att förverkligar mycket vindkraft på Åland. Det är väl ganska naturligt att man först förverkligar det, utvärdera det och kommer vidare. Hur lönsamheten ser ut i dagsläget så är...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Jag förstår frågan, det är en bra ställd fråga. Om man ser på energimyndighetens rapport från 2017 om havsbaserad vindkraft så tar man upp vilka områden i Östersjön som är intressant för etablering av vindkraft. Där finns Åland med som rödmarkerat, rött är i det här fallet positivt. Till och med mörkrött när det handlar...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell, det var ett intressant anförande du höll och jag känner igen mycket av diskussionen som jag också har hållit som tjänsteman tidigare med minister Gunell på den tiden. Det är nog mycket en bildningsresa vi har framför oss och det är väl därför jag i dag tog min utgångspunkt ganska...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen för ett väldigt tekniskt spekulativt anförande. Du fick faktiskt igång mig. Jag skulle kunna prata länge nu, men jag har inte tid på mig att prata så länge. Du hade väldigt mycket räkneexempel och några vill jag kommentera. Framför allt det här när ni pratar om effekten på vindkraftverken, jag...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack lantrådet för att än en gång varit väldigt tydlig när det gäller bakgrunden till beslutet om vaccinationslistan. Det hoppas jag nu verkligen går fram hos alla, hur det ligger till. När det handlar om steg 4, massvaccineringen och vaccineringen av vissa samhällsviktiga funktioner så är det samtidigt som då massvaccineringen kommer igång...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för ett bra anförande. Jag tycker att du hade många bra poäng och lyfte bra frågor och påpekanden. Det visar också på att vi har en samsyn mellan regeringspartierna och oppositionen åt båda hållen. Vi vågar ha en debatt. Var och en tänker igenom sin hållning här. Du nämnde att...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag håller med. Finans- och näringsutskottet har ju resonerat i de banorna också, tycker jag. Jag vill avslutningsvis säga att det är ju så att förvaltare tenderar att bromsa, innovatörer vill gasa på. Det är det jag vill se framåt.

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack för det. Det inser också ledamoten Mansén. Jag håller med ledamot Egeland i att mopedbilar kanske inte är en så klok lösning. Jämför man mopedbilen med en A-traktor som byggs korrekt, så tror jag att det är en mycket bättre lösning och framförallt en mer trafiksäker lösning. Vi vill väl alla att ungdomarna ska...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack så mycket talman! Tack för ett intressant inlägg från ledamoten. Det är precis som jag lyfte fram, att en personbil som byggs om till A-traktor förses med en teknisk lösning för att begränsa hastigheten, det vet vi. Hastigheten blir inte den normala hastigheten som fordonet annars är avsedd att framföras med. Det kan ju...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Bästa lagting. Då har vi betänkandet angående lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen på vårt bord. Kommunsammanslagning har varit, är och kommer att förbli en kinkig fråga som väcker känslor. Detta gäller inte bara på Åland utan också i Finland, Norden eller var helst makthavarna tagit sig för att ändra de kommunala gränserna....

Robert Mansén / Anförande / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Du ställer riktigt bra frågor. Det här är, precis som jag sade i mitt anförande, väldigt komplext. Vad det här lagförslaget ändrar på från tidigare är framförallt den här frivilligheten. Du frågar om det här är tillräckligt. Det vågar väl ingen säga i det här rummet att det här är...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ja, är det här tillräckligt och önskat resultat? Jag skulle säga att vi måste dela upp det här. Det är en process i varje fall som går vidare. Om önskat resultat, ja vad är det önskade resultatet? Det är väl ändå att vi får bärkraftigare kommuner, starkare kommuner. På så vis kan vi...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den här diskussionen ledamot Sjögren och jag mera än att jag konstaterar att utskottets ordförande var ju inne på det här också, vad utskottets uppdrag var egentligen. Det kan utvidgas hur mycket som helst egentligen. Det här var en ändring till lagen som...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag hör vad du säger Holmberg, men jag håller inte med på alla punkter. Jag anser att vi har gjort ett bra arbete i utskottet i en komplex fråga. Jag hoppas att det här nu tar saker och ting framåt.

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten för stödet. Jag upplever också att vi har haft en bra dialog. Det är alltid ge och ta. Så klart att det finns olika åsikter. Jag är extra glad över att vi har kunnat föra ett gediget resonemang i utskottet trots att det fanns reservationer. I reservationen så framkommer att det...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Ja, resonerande är väl ledordet här. Jag tycker att vi var resonerande också i utskottet faktiskt. Det var inte så att det var regeringsblocket som dikterade. Jag tycker att vi hade en konstruktiv diskussion i utskottet. Huruvida övriga utskott skulle höras eller inte så fördes det också en diskussion kring....

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag hörde att ledamot Holmberg precis kom in på det jag tänkte svara faktiskt. Nu har det ju också hänvisats till finans- och näringsutskottets utlåtande till budgeten 2021 i utskottets betänkande. Så att säga att vi i utskottet inte alls har tagit del av andra utskotts åsikter så det tycker jag nog är...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Holmberg för ett väldigt framåtsyftande anförande. Det var riktigt roligt att höra. Jag noterar också att du lyfte fram det här med grundläggande utmaningar och att utskottet lyckas på ett parlamentariskt sätt. Det visades i ditt anförande. Jag ser fram emot det fortsatta arbete efter budgeten. Det är mycket utmaningar som vi har...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag noterar gång på gång att ledamot Holmberg lyfte "tillsammans" i sitt anförande. Det är precis det som det handlar om. Nu tycker faktiskt att det märks att vi börjar prata om saker och ting tillsammans. Tack än en gång för anförandet!

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten är kritisk, hör jag, och tror inte att ålänningarna skaffar elbil i den omfattning som man kanske förväntar sig. Jag har lite tittat på statistiken och konstaterar att under 2019 så ökade antalet elbilar med 50 procent och under 2020 så här långt så har de ökat med 34 procent, alltså från...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Det här med statistik är ju alltid intressant, hur man läser den. Bensinfordon på Åland i dag har ökat med 300 stycken under år 2020, så där har ledamoten och jag olika uppfattningar. Som sagt, de som har den klart högsta procentuella ökningen är ju elfordonen just nu. När det gäller fordonsgas så...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Än en gång ställer ledamot Gunell en riktigt bra fråga som jag tyvärr inte kan svara på, men den är väsentlig på alla punkter. Jag känner till diskussionerna sedan tidigare om hur man försökte få till eldrift när det gäller kollektivtrafiken och så vidare. Man behöver nog tänka på rollfördelningen i de här...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Mansén har lite svårt att svara på den frågan om jag ska vara ärlig. I mitt anförande koncentrerade jag mig mera på projektets nytta för Åland och så vidare, men det här är också en ingrediens. Jag får säga som jag sade till ledamot Gunell; ta gärna den här diskussionen direkt...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack ledamot Toivonen. Det är ju fyra projektområden vilka är svåra att säga rangordningen på. Jag skulle säga som så att de alla är viktiga på sitt sätt. Sedan har vi också hört och konstaterat att vissa av de här projekten har kommit längre i projektbeskrivningarna. Jag, som har erfarenhet av att ha drivit projekt...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack ledamot Toivonen. Det beror väl lite på vem man frågar om vi vet lite om det. Frågar du mig så vet jag ganska mycket om offshore vindkraft och att det finns stor potential. Det är ett projekt som tidsmässigt ligger längre fram i tiden. Därför tog jag i mitt och Centerns anförande upp att...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Det är intressant att höra ledamotens resonemang kring elfordon. Jag är lite förvånad, man brukar säga "gräv där du står", vindkraften är definitivt någonting som vi har bevisat att är en lokalt producerad produkt som vi kan ha stor nytta av. Jag funderar lite och jag har en fråga till ledamoten. Hur ser...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack för det svaret. Jag konstaterar att vi har lite olika syn på det här ledamoten och jag. Nog är det så att branschen, fordonsbranschen ser att elfordon har en väldigt stor potential. Vi märker nu att många biltillverkare kommer ut med elbilar och priserna ska förhoppningsvis sjunka. Nog är det ju helt klart en...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Talman! EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är avsedd att förbättra återhämtningsförmågan i medlemsstaterna, lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser samt stödja den gröna och digitala omställningen. Landskapsregeringen och riksmyndigheterna har efter samråd överenskommit om en fördelningsnyckel för beräkning av det belopp som ska utgöra Ålands andel av det bidrag som allokeras till Finland. Ålands...

Robert Mansén / Gruppanförande / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Manséns värld är nog densamma som ledamot Silanders värld. Som jag ser det så är de här projektbeskrivningarna målade, som nämnts också, med ganska bred pensel. De möjliggör en tolkning som kan få den största möjliga lokala nyttan, vilket är bra tycker jag. Det är rätt viktigt i det här skedet att...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Som sagt, jag känner till hur landskapsregeringen har resonerat när det gäller det femte alternativet. Det känner jag faktiskt inte till. Men det finns garanterat ett femte, det bör det finnas och det hoppas jag att finns, så att säga. Men som sagt, det här är mycket pengar och stora områden täcks in...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Tyvärr kan jag inte ge några detaljer kring det som ledamot Gunell frågade efter. Det är en relevant fråga så jag hoppas att du kan rikta den till landskapsregeringen och få svar på den.

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Landskapsregeringen föreslår att frivilliga samgåenden mellan kommuner möjliggörs genom ändringar i lagstiftningen om den kommunala indelningen. Man betonar att ”försöket under den föregående mandatperioden att direkt genom lag sammanslå kommuner till större enheter fungerar inte eftersom det förutsätter att kommunerna frivilligt går samman i större helheter. Landskapsregeringen föreslår därför en kommunreform som både respekterar...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Först politisk mognad, där var jag faktiskt självkritisk också. Jag menar alla i det sammanhanget. Det handlar om att ge en möjlighet att ta fram fakta och jag kan tänka mig att många funderar att det är Lemland Lumparland han pratar om. Men jag tänker överlag när det gäller kommunsammanslagningar. Så i mitt...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Jag förstår ditt resonemang och håller med dig. Jag tror ändå att det är viktigt, ingen lag är perfekt, inte heller i det här fallet lagförslaget. Det är viktigt, som jag ser det, att vi kommer igång med frivilligheten. Jag ser gärna framför mig att det blir en utredning...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09