Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Löthman för ett väldigt bra anförande. Jag fångade upp, precis som tidigare replikskiftet, begreppsförvirringen som rätt intressant. Jag kan också stöda resonemanget kring att det å ena sidan kanske är praktiskt att behålla namnet, samtidigt som det helt tydligt är en yrkeshögskola sen många år tillbaka. Det där kan ju så...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Ja, angående innovationskraften som ledamot Löthman var inne på, jag tycker att det är mycket intressant. Hur ser ledamot Löthman på det i lagförslaget? Hur gynnar man den mera konkret när det gäller att jobba med nytänkande som innovationskraft egentligen handlar om. Ser ledamot Löthman några konkreta förslag eller tankar kring hur det här...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Frysning och indexering av bostadsbidraget LF 7/2023-2024

Tack, talman! Först vill jag rikta ett tack till utskottsordförande Wikström och till kollegorna i utskottet för en riktigt bra och konstruktiv utskottsbehandling av lagförslaget. Jag vill betona att det har under utskottsbehandlingen framkommit ändringar i bostadsbidragslagen, man jämför konsekvenser på användningen av utkomststödet. Inbesparingen på upp till 300 000 behöver kort sagt öronmärkas för att...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Perämaa för ert anförande. Det är en mycket svår fråga på så vis att det är väldigt lite transparens gällande VIS-projektet, vilket det har varit över tid. Det är som det är och så blir det med stora upphandlingar. Det går inte att få ut detaljer så mycket. Jag tar också...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Det handlar i mångt och mycket också om att bromsa kostnadsutvecklingen egentligen genom att införa nya system. Vi ser det här över tid. Vårdinformationssystemet kanske inte sparar det första året, men det är ett skall-krav för att kunna bedriva modern sjukvård.

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Wikström beskriver VIS-projektet som en katastrof för ÅHS. Det är verkligen stora ord. Ledamot Wikström och obundna tar verkligen i från tårna. Jag vill ledamoten en chans att svara på den här teknik- och systemskulden som finns. Hur ska den då hanteras? Ifall man nu är så är kritisk. Obunden Samling har...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Som sagt, processen bör nog ha varit känd för Obunden Samling, de har haft en ledamot i styrelsen kring det hela. Nu begär man mer tid och jag skulle jättegärna vilja veta en gång för alla som flera har frågat: Varför vill man då bordlägga i det här skedet?

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Josefsson. Jag tänkte ta upp precis samma sak som många tidigare har gjort i replikskiften, dvs. havsbaserad vindkraft. Jag är av den åsikten också att det här är en lagstiftning som mycket väl skulle kunna inbegripa havsbaserad vindkraft. De farhågor som vi hör kring planerna på havsbaserad vindkraft runt Åland ger...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Det är bra. Tack för det. Vi behöver beakta både planerna under byggskedet men också under driften av hela parkens livstid och även efter parkens livstid. Det är som sagt mycket viktigt att man kan beakta det i det här skedet. Inför den här debatten så tittade jag lite hur man beaktar havsbaserad vindkraft i planeringsskedet...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Thörnroos. Det var ett intressant resonemang kring egen lagstiftning och självstyrelsepolitik. Men hur ser ledamoten på den harmoniserade lagstiftningen inom just miljöområdet, det vi pratar om i dag? Är det inte så att miljöskador ändå är gränsöverskridande? I det här specifika fallet så är det viktigt att vi håller en gemensam...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Ekström för ett effektivt och bra anförande. Jag ska försöka var lika effektiv, kanske ännu effektivare. Istället för att ta ett anförande så säger jag att från centergruppen så stöder vi det här förslaget och ändringarna som kommer från utskottet och tycker att det är ett bra och effektivt förslag.

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2024-03-13

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Jag tar också fasta på den här diskussionen kring laddplatser för elfordon. Det är oerhört viktigt. Jag instämmer på alla sätt. Men, att komma ihåg, vi har rätt många laddplatser runt om på Åland idag. Jag har identifierat problemet att det är tillgängligheten som är ett av problemen, dvs. att...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Det var absolut ingen kritik till ledamot Röblom. Jag håller helt med resonemanget som sådant. Men bara för att visa på att flaskhalsen i mångt och mycket är möjligheten att komma åt laddplatser. Skulle man få betala för den tjänsten så tror jag att flera skulle erbjuda den också så skulle vi kanske...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Ledamot Egeland lyssnade inte riktigt på vad jag sade. Jag inledde med att prata om övergången till el- och elhybridfärjor i första hand, men också nämnde möjligheten att på de längre linjerna längre fram ha en möjlighet att gå över till e-bränslen. Jag tror att man måste se till hur...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack ledamot Eckerman. Det är lätt att hålla med om det. Klart att det är intressant att följa utvecklingen. Jag har inga siffror på lönsamheten i den typen av projekt i dagsläget. Jag tror att det ligger lite i sin linda. Det är ganska tidigt, men visst förekommer pilotprojekt som är intressanta att följa. Man...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Talman! Mitt fokus i det här anförandet kommer att ligga på energi- och infrastrukturfrågorna. Mycket av diskussionerna i samhället har på senare tid kretsat kring planerna på havsbaserad vindkraft. Starka åsikter uttrycks. Men än är inte allt underlag framtaget, så jag vädjar – dra inte alltför stora slutsatser i förskott. Det finns skäl att avdramatisera...

Robert Mansén / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Wikström. Nej, du har inte riktigt förstått. Jag pratade mycket om tidsaspekten, att göra det här successivt och göra det smart och anpassat. Jag tror inte på att man ska göra allting samtidigt. Vi har hört, och det är ju helt korrekt, att det handlar om väldigt stora summor pengar och...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, det håller jag med om. Vi behöver göra prioriteringar. Det är ganska viktigt att säga att det kanske inte alla gånger behöver handla om att skaffa nytt tonnage. Det handlar också om att konvertera framdriften i tonnaget. Där har vi linfärjorna som en intressant aspekt. Vill vi börja nu och tidigt så...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jag kan läsa upp på nytt vad jag sade. "Med tillräckligt bra vindläge är landbaserad vindkraft i stora delar av Europa nu den billigaste formen av ny elproduktion och kan byggas utan subventioner." Som jag lite ville betona i mitt anförande - vi har ju erfarenheter från landbaserad, semi-offshore eller semihavsbaserad vindkraft på...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Vi behöver balansera energin i nätet. Problemet som vi har nu, när vi pratar om låga energipriser och ibland höga energipriser, så handlar i mångt och mycket om överföringskapaciteter. Att bygga ett kärnkraftverk löser inte problemet, utan vi måste bygga ett stabilt energisystem. I framtidens stabila energisystem, precis som ledamot Egeland inne på,...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Egeland för obundnas gruppanförande. Det klarlägger lite hur obundna tänker i de här frågorna. Jag tror att det är bra att alla får höra. Jag motsätter mig ditt resonemang helt och hållet när du sätter vindkraften mot kärnkraften. Därför att både vindkraften och kärnkraften är en del av ett energisystem som...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Kanborg. Det är lite synd att höra att obundna är så negativa till energifrågorna, framförallt när det gäller näringslivsfrågan och möjligheten att satsa på förnybar energi på Åland i form av vindkraft. Jag hoppas att den attityden ändras så småningom. Ledamot Kanborg nämnde i sitt anförande att vindkraftbolagens lönsamhet är osäker....

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Ledamot Kanborg nämnde också i sitt anförande att någon annan borde gå i täten, att Åland och ålänningarna inte borde gå i täten. En gång i tiden, på 90-talet, så gick Åland i täten för vindkraftssatsningar i Finland. Vi var en föregångare inom detta område. I dag är vi inte längre det, vi har...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Röblom, är problemet totalentreprenad eller handlar det om begagnat fossilt tonnage? Du får gärna utveckla lite. Jag försökte förstå din budgetmotion. Hur ser du, vad är största bekymret egentligen? Är det att man riskerar att få fortsatt begagnat fossilt tonnage eller är det problem med drifts- eller totalentreprenad?

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack för det svaret. Jag håller med rätt långt. Man ser ju också nackdelar med driftsentreprenader kontra totalentreprenader i form av att man kör andras båtar så att säga, ansvarsbiten och att få det att hålla. Erfarenheter från senare tid är ju rätt mycket driftstopp i skärgårdstrafiken. Hur ser ledamoten på den aspekten, att köra...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Vi kan definitivt påbörja, genast egentligen, delar av det här. Jag ser inget hinder i att sätta en plan i verket så att säga när det gäller eldrift på färjorna. Jag var själv med och tog fram planerna för vindkraften på Åland en gång i tiden. Skulle jag ha följt alla olyckskorpar då...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Budgetförslaget är i mångt och mycket en landskapsbudget i väntan på en ny regering och ett nytt regeringsprogram. Jag tänker ta tillfället i akt att lyfta tre punkter. Tre punkter som sträcker sig över flera mandatperioder. Som första punkt – några ord om den havsbaserade vindkraften. Havsbaserad vindkraft engagerar folk och...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack minister Wikström. Jag håller helt med. Som jag läser rapporten så är det mycket en faktabaserad rapport som visar nuläget, men också visar vägen framåt. Det är viktigt att veta var vi står nu för att kunna ta det framåt och vidare. Man kan läsa in rekommendationer också i den, tycker jag. Och som...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag hoppas att minister Wikström och jag har läst samma rapport. Den visar på möjligheter och också ekonomiska möjligheter genom att införa elektrifiering i skärgårdstrafiken. Att bara gå vidare nu som tidigare under den här senaste mandatperioden med bunkerkostnaderna som har skjutit i höjden, det är också viktigt att ta med den...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, jag håller med. Det är ett bra exempel på hur man kan ta detta vidare. Jag hoppas att den nya regeringen tar det här med sig och söker samarbeten. På basen av debatten hittills, i budgetdebatten, så visar det ju på en tro och vilja i det nya lagtinget att ta långsiktiga...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag får vara lite diplomatisk eller politisk och säga att jag tycker att det är intressant frågeställning. Med det menar jag att vi också behöver ta med det här i diskussionerna om regeringsprogrammet och försöka enas om det. Ska jag nu stå här och säga att det ska göras så eller så, då går jag...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jo, det stämmer att energikommissionen tog fram ett utlåtande eller ett påpekande till landskapsregeringen kring de här frågorna. Vi har diskuterat det kommissionen. Vi pekar också på vissa lågt hängande frukter när det gäller linfärjorna. Framförallt vill jag och kommissionen betona långsiktigheten i planeringen, för det pågår hela tiden nätförstärkningar och förbättringar. Vet...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag har den ledstjärnan och det var lite det jag vill ta upp i mitt anförande. Det här som jag inledde med, mitt anförande vad gäller skärgårdstrafiken som jag just diskuterade med minister Wikström, så sade jag att det gäller att man tar det över flera mandatperioder, Det här är ju en övergång...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Så är det. Jag tror att man ska vara försiktig också att vara alltför detaljerad, att så och så borde det vara åren framåt, men kanske de närmaste åren för att få en början och en tydlighet. Men annars handlar det mycket om inriktning och att skapa förutsättningar. Det var det som jag...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Det var lite utanför mitt anförande, men ja, naturligtvis, jag tror du förstår. Jag har jobbat mycket med nytänkande och innovation och så vidare. Jag har alltid sagt när jag jobbar personer som gör uppfinningar, patentskydd osv. att ett område som är oerhört intressant att utveckla så är inom vården. Vård och teknik, högskola hör...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag håller med helt och hållet. Jag ser också stora möjligheter. Det pratas mycket om digitaliseringen, men här kan vi faktiskt sätta digitaliseringen i verkligheten, det vill säga gentemot vård och dess möjligheter. Välfärdstekniken, den utvecklingen går oerhört fort framåt nu och det finns stora möjligheter. Naturligtvis behöver utbildningen hänga med och vi...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag håller helt med. Det finns säkert en kostnad inledningsvis, men på sikt så ger det här stora inbesparingar. Framförallt så är vi bara i början på det man kallar välfärdsteknik, det är ganska outvecklat och börjar komma. Ministern nämnde också kort fastighetsbeståndet och det arbete som ligger framför där. Det skulle vara intressant att...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag måste kanske förena mig i den kören som vill tacka. Ni får ursäkta ni andra, men det är faktiskt så att jag tycker att minister Holmberg-Jansson hade ett mycket intressant anförande och har varit mycket engagerad under sina år som minister. Därför vill jag haka på och ställa lite frågor kring just...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Stort tack till vicetalman Sjögren för att hon talar ur hjärtat och ur hjärnan i det här fallet. Jag håller helt och hållet med det vicetalman Sjögren har sagt kring samförståndsavtalet. Centern står bakom det liksom flera partier. Obunden Samling var inbjudna till de tidiga diskussionerna kring det här, men valde själva i...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det står helt klart också i det här avtalet med de här 10 punkterna, så är det helt klart att det är inte kravlöst så att man går in och säger att bygg på, bygg på, bygg havsbaserad vindkraft hur som helst. Utan det är tydligt och klart i de här 10 punkterna vilka...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Holmberg, jag är nog helt enig med dig om det. Men i de tidiga skedena när det gäller just övergången till elflyg så kan det vara viktigt att man gemensamt ser på förutsättningar. Där kan ju också samhället, i det här fallet i form av landskapsregeringen, ha en roll när det...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag fastnade lite på att du nämnde elflyg och gav landskapsregeringen lite kritik för att man är med i utvecklingen av den och sade att övriga länder, våra grannområden, inte satsar på det sättet från statens sida. Det stämmer ju inte. I Sverige till exempel så finns det att läsa...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Ändring av elmarknadslagstiftningen LF 28/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett mycket bra anförande. Det gläder mig att du lyfte att vi tog bort trettiodagarsregeln. Jag instämmer till fullo med det som framfördes av ledamot Holmberg. Det var en mycket bra diskussion. När vi kan se pragmatiskt på hinder när man ser att det finns problematik så underlättar det...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Måtar. Jag har lite svårt att hänga med i alla rallarsvingar faktiskt. Ibland är det bra, ibland blir det märkligt. Jag måste säga att du ger ganska mycket kritik åt regeringspartierna i övrigt, samtidigt som jag uppfattar att majoriteten i utskottet ändå har stött förslaget i stort. Det gör mig lite...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Politik handlar väl i mångt och mycket om kompromisser. Det här är väl ett exempel på det. Biogasfrågan igen, ingen skulle vara gladare än jag om det ska lyckas att få igång en biogasanläggning. Jag hoppas verkligen på det. Men, som sagt, i grund och botten så handlar det om att få en...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Så är det. Då frågar man sig samtidigt, är man på banan tillräckligt snabbt? För den här utvecklingen går väldigt fort nu. Det är lätt att säga att vi borde se på en harmonisering, men då gäller det också att den sker nu innan. Så att man inte gör onödiga misstag eller begränsningar,...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för ett mycket bra anförande. Jag håller med. Jag vill också understryka vikten av ett samordnade grepp kring havsbaserad vindkraft när det gäller nordiska samarbetet. Det nämndes många exempel på många projekt. Jag tycker att det är många projekt i röret nu när det gäller havsbaserad vindkraft. Nog är det...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2023-09-08

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Det här är inte en helt enkel fråga, det kan jag ärligt säga. Att dra ner från tre till två så det är, som finansminister var inne på, lite av en kompromiss. Det finns de som helt vill ta bort den fackliga representationen men det anser Centern att är fel. Det är också...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag instämmer till fullo. Det är givetvis en styrelse som ska arbeta gemensamt. Att ha tillräcklig finansiell sakkunskap så handlar också om att förkovra sig hela tiden och följa med. Jag håller med om att det här gäller hela styrelsens kompetens. Detta bör säkerställas. På så vis är det ingen...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Fru talman! Äntligen har vi ett lagförslag med behövliga förändringar av pensionsfondens administration, som efterfrågats i många år under flera regeringar. Förändringarna har drivits av finansministern och Centern som omfattar lagförslaget i sin helhet. Landskapsregeringen föreslår nu att landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond ändras. Syftet med de föreslagna ändringarna är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-06