Sagt i salen

1 - 15 av totalt 15 tal

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, talman! Med risk för lite upprepningar i debatten så kommer jag nu att hålla Centerns gruppanförande. Landskapsregeringen klarlägger på ett förtjänstfullt sätt spörsmålet i sitt svar. De nämner följdriktigt att det har varit känt under flera års tid att det finns ett behov av att revidera näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen. Katrin Sjögrens regering inledde också ett...

Robert Mansén / Gruppanförande / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Det är säkert såsom tidigare lantrådet Sjögren beskriver. Det här var ju under förra mandatperioden. Jag konstaterade i landskapsregeringens svar att man betonar oenigheten, men det finns säkert meningsskiljaktigheter i det här liksom Katrin Sjögren påpekade.

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, talman! Skrattretande tror jag att jag låter bli att säga att det är. Det här är något som regeringen får ta med sig i sitt arbete, den debatt som försiggår här i dag. Regeringen hör vad ledamot Sjögren säger och jag hoppas att de tar det till sig.

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag tänker inte gå in på den juridiska bedömningen i den här rätt så komplicerade frågan. Jag anser att den här typen av frågeställningar är något som arbetsgruppen också får ta med sig i sin bedömning. Den är så pass mångfacetterad och svår för mig att stå här och svara...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack ledamot Gunell. Som sagt, jag kommer inte att gå in i bedömningen i de särskilda fallen härifrån talarstolen, utan det får bli ett ärende som nu går vidare och som landskapsregeringen har på sitt bord att jobba med.

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, talman! Jag upprepar mig ganska mycket härifrån talarstolen idag. Det där vill jag inte gå in på i detalj när det gäller enskilda ärenden. Jag tycker inte att det hör till att tala om särskilda fall mer i detalj i lagtinget. Men jag förstår problematiken man beskriver. Jag hoppas verkligen att det här kommer...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, talman! På det principiella planet måste så klart landskapet, landskapsregeringen och Åland gå först i de här frågorna. Det är givetvis så, det får inte krocka. Det är grundprincipen, något annat kan jag inte förstå att skulle vara rätt.

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag LF 16/2019-2020

Talman! Den aktuella ändringen i räddningslagen för landskapet Åland som berör bl. a. ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag är oerhört viktig. Att luckan funnits i lagen kan i det närmaste ses som ett olycksfall i arbetet. En lucka som nu täpps till. Kommunerna kan välja att ha en ordinarie-, halvordinarie- eller en avtalsbrandkår som sköter kommunens...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2020-04-29

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Regeringsprogrammet innehåller skrivningar inom energiområdet som vill ta utvecklings- och hållbarhetsagendan vidare med nödvändiga konkreta åtgärder. Låt oss gemensamt ta Bärkraft framåt med Görkraft! En övergång till ett allt mer fossilfritt Åland är bra både för klimatet och åländska ekonomin. Gräv där du står! Det uttrycket har en viktig innebörd. Vindens kraft sveper över Åland. Vi...

Robert Mansén / Anförande / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag kommer i mitt första anförande i Ålands lagting så tänker jag hålla mig till energi- och klimatpolitiken. Det kanske inte är så föga förvånande för er som känner mig från tidigare. Det är ett ämne som ligger mig nära om hjärtat. Talman! Åland har unika möjligheter att fungera som testområde för innovativa...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack talman! Tack vicetalman Zetterman. Det stämmer, det är mycket bra att högskolan är med på noterna. När jag jobbade inom Ålands teknologicentrum så var jag också med och såg på förutsättningarna för att skapa en miljöteknikutbildning på Åland. Vi var lite före vår tid med de idéerna, som alltid när det gäller...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag håller helt med. Syftet med Åland demo platform var att samarbeta med universitet och högskolor. Det är mycket bra att högskolan också kommer med på banan i samarbetet.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Visst, det går alltid för sakta. Vi kände frustration också under förarbetet med demo platformen. Men ska det blir bra så kan det ta tid. Quick fix är sällan en bra lösning och så var det också med Åland demo platform. Nu gäller det också att förverkliga och börja konkretisera...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Det är så klart en utmaning att ställa om men omställningen är nödvändig och det gäller att göra den smart. Här gäller det från Ålands sida att följa med demo platformens finansiering. Det har påtalats många gånger att det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Vi pratar om hundratals...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Javisst är det en vinst, på lång sikt är det en vinst. Det får gärna vara en vinst på kort sikt också om sådana här satsningar ska överleva. Det är en blandning att hitta projekt och utveckling så att man gör nytta genast och sedan att man har uthållighet i hela satsningen. Från landskapsregeringens...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14