Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården LF 17/2023-2024

Tack, talman! Jag håller med. Så uppfattar jag också att det här lagförslaget behövs för att vi ska kunna nyttja VIS, det nya vårdinformationssystemet, vi behöver ha en lagstiftning i kraft som gör det möjligt att nyttja vårdinformationssystemet så effektivt som möjligt och syftet med våra informationssystem.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-06-12

Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården LF 17/2023-2024

Tack talman! När det gäller om det finns kostnadsdrivande faktorer, behov av mer personal och kompetens så vill jag hänvisa till minister Zekajs anförande där han sade att vi återkommer om ekonomidelen i utskottets behandling. Det har framkommit i flera replikskiften behovet att hålla kostnaderna i schack när man inför nya ändringar i lagar. På...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-06-12

Registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården LF 17/2023-2024

Talman! Förslaget är alltså en ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. Ändringen behövs för att skapa rättsliga förutsättningar för ÅHS att behandla hälsouppgifter i kvalitetsregister i syfte att säkra verksamhetens kvalitet, möjliggöra statistikföring och tillgodose den vetenskapliga forskningens behov av information. ÅHS sitter på värdefull kunskap och data som på detta sätt tillvaratas för...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-06-12

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Vi håller så klart med varandra i båda frågeställningarna. Det var ju synd att man inte i projekt Sunnanvind kunde haft med det här i projektplanen, för ledamoten var ju själv minister när detta gjordes. Synd att man inte tog affärsmodellen längre i det projektet. Nu för vi in i en ändringsbudget mera...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Jag tror att minister Gunell bäst kan svara på den frågan. Men om jag svarar från min horisont så är nog solkraftssatsningarna idag rätt långt lönsamma att göra. Men det här specifika fallet att spara 400 000 där och möjliggöra 400 000 på vindkraftssatsningen kommer väl från att projekt inte har blivit av helt...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Givetvis tycker jag i grund och botten tycker att det är en bra idé att alla ålänningar bör få ta del av intäkterna som kommer från den havsbaserade vindkraften. Sen huruvida detaljerna ska se ut från fonderingen och intäktssida, så det behöver klarläggas. Jag är i princip positiv till det, men det behöver...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Givetvis handlar det om att bolagen försöker hitta sin affärsmodell som blir så lönsam som möjligt, det förstår jag också och det hoppas jag att alla förstår här. Men det är inte likamedstecken de facto att man bygger på de grundaste vattnen som ledamoten föreslog här nyligen. Jag har förstått att man pratar...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Jag ser inte det här problemet som man högljutt försöker påstå här, att det skulle vara det ena eller det andra. Det tar en viss tid också att bygga en bro, om det är så att en bro skulle vara intressant att få till längre fram. Jag har nog varit den som har...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Gunell. Precis som jag sade i anförandet så behöver vi också bygga upp en kunskap kring elektrifieringen. Den kunskapen som finns idag på infrastrukturavdelningen blir allt bättre. Det är en möjlighet att säkerställa detta genom att använda sig av linfärjelinjer, där är det förhållandevis enkelt att göra det här. Det här...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Talman!  Projekt Sunnanvind och havsbaserad vindkraft kommer nu äntligen in i en fas med mer konkreti i samband med utauktioneringen av nyttjanderätten till havsområden.  Landskapsregeringen har kommunicerat ut en tidsplan vilket underlättar för vindkraftaktörerna att göra sina egna planeringar. Det man behöver göra är att prioritera och troligtvis smalna av det hela på basen av vad...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Precis så är det som minister Gunell sade. Det här är en bra början att se hur väl det här fungerar. Jag är ganska övertygad om att när vi har fått erfarenhet från den här elektrifieringen så har vi också kanske fått upp ögonen för vilka fördelar elektrifieringen av linfärjorna faktiskt kan innebära...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! När det gäller inbesparingen så är den faktiskt svår att räkna på. Vi vet inte elpriserna framöver. De kommer att gå upp och ner. Man kanske kan kontraktera el från leverantörer av vindkraft och solkraft, det finns en möjlighet. Men vi har ganska svårt att kontraktera billig olja för längre tid. Vi har...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom för ett intressant gruppanförande. Ledamoten lyfte två tröskelfrågor, sade han, det vill säga vilka områden, vilka kriterier samt intäktsmodellen. Jag vill hålla med lite i tidigare replikskiften här. Vi tar diskussionen nu lite för mycket tillbaka till "back to basic", kan jag tycka. Vi har en tidigare minister som säkert...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Tack Lindén för ett intressant anförande. Vi kastades mellan småskalighet och storskalighet och förbrukare och konsumenter. Det var mycket relevanta frågeställningar och resonemang som kom fram tycker jag. Jag känner mycket väl igen dem. När det gäller vår småskalighet och havsbaserad vindkraft så är vi de facto en del av en stor helhet när...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Vi är som sagt med i ett större system, det vill säga att vi är med i ett energisystem. I energisystemet är också förbrukaren en viktig del. Där håller jag helt med. Det gör ju att lösningen inte enbart sitter i vindkraft, inte i solkraft, inte i kärnkraft och inte i vattenkraft, utan den sitter...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Att elektrifiera Töftölinjen med en eldriven linfärja ställer ju inte till det för kommande planer för en bro. Det pågår ju också en standardisering av hamnanläggningar och liknande. När vi pratar om elektrifiering så ser jag framför mig en framtid där vi har en bättre standardiserade hamnar och där vi kan flytta färjor...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Det är helt klart att ledamoten Holmberg och jag ser på det här på olika sätt. Jag ser det här som en möjlighet att komma framåt i satsningen på färre fossildrivna fartyg i skärgårdstrafiken och få en möjlighet att etablera den första linjen med eldrift över Prästösund. Det omöjliggör ju inte en bro...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson för ett bra klarläggande anförande så här på slutet. Debatten har varit ganska beklämmande att lyssna på. Stundtals fanns det sådana i salen som inte förstod att det var elhybriddrift som vi talade om och det är ju faktiskt väsentligt när det gäller konverteringen, dvs. eldrift plus dieseldrift...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Tack talman för den tillrättavisningen, den behövdes verkligen. Ledamot Egeland håller Obunden Samlings gruppanförande och väljer själv att säga jag, jag spetsar till det lite, har ingenting emot att piska upp stämningen och så vidare. Det kan vi ju hålla med om, det lyckades du rätt bra med i det här fallet. Lite synd att...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-27

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Tack, talman! Jag håller inte helt med där att det inte skulle ha en koppling till åländsk vindkraft. Det finns en rätt stor sakkunskap kring hur man servar och underhåller vindkraft på Åland. På den punkten håller jag definitivt inte med. Ett vindkraftverk är ett vindkraftverk om det så står på land eller ute i...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-27

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, talman! Med andra ord ger Obundna uttryck för att de är beredda att sänka servicenivån, äventyra möjligheterna att hela Åland ska leva och att utveckla skärgården. Obunden Samling löser det genom att dra in, slopa och avsluta helt enkelt. Man är alltså inte är beredd att hitta nya tekniska lösningar som skulle göra att...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Talman! Tack vicetalman Måtar. Jag är lite inne på samma linje som det förra replikskiftet, det vill säga att det är mycket nej. Det är mycket kring nej och att slopa och avskaffa och så vidare. Det är tråkigt att höra. Det skulle vara intressant att höra hur man tänker kring skärgårdstrafiken. Ledamot nämnde att...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. I budgetmotion nummer 10 skriver Hållbart Initiativ: "Dagens turister väljer resmål beaktande tillgänglighet med kollektivtrafik. De turister som väljer Norden och skärgården är ofta miljömedvetna och vill ha möjlighet att ta sig fram utan att vara beroende av bil." Jag frågar mig ändå, har vi inte redan en utvecklad kollektivtrafik...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, talman! Där frågar jag mig också lite kring den här utopin, buss- jämfört med bilanvändandet. Vi har de facto ett landskap som är väldigt splittrat med broar. Det är nästan ett stjärnsystem snarare än ringvägar som det borde vara för att få effektivare kollektivtrafik. Ska vi ha det att funka ännu bättre så borde...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, talman! Tack Fellman. Jag tänkte ta en replik på precis samma punkt, samarbetsmöjligheter mellan Fastighetsverket och den kommunala sektorn. Det är intressant att höra ordförande uttrycka sig positivt kring att försöka hitta samordningsvinster. Det är precis det som det handlar om. Precis som i det tidigare replikskiftet så håller jag med om att det...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Wikström blandar lite ihop äpplen och päron här. När det handlar om el- och nätkapaciteten så är en grundförutsättning att ens börja diskutera e-diesel, etanol m.fl. att vi måste ha en infrastruktur när det gäller eldistributionen på plats. Vi är långt ifrån där idag, men det pockar på så det gäller att...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Wikström sade; "skulle vi veta vilken teknik som vi ska använda men vi har ingen aning om det när det gäller den framtida sjöfarten" och han sågade alternativet med allt som har med el att göra. Jag håller definitivt inte med. Vi är redan där när det gäller eldrift och behovet av...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Jag håller helt med. Det handlar om en plötslig skada. Ofta handlar det om en plötslig skada och framförallt om det inte finns någon som kan betala så sitter vi risigt till. Men tidsaspekten som jag nämnde här, till exempel när det handlar om oljeskador och så vidare, då hinner man inte vänta...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Talman! Jag väljer att inleda med att citera landskapets oljeskyddsplan för bekämpning av oljeskador 2015-2019. ”Åland är en enda stor grynna - heter det bland sjöfolk och några av de värsta fartygsoljeolyckorna i vårt land har drabbat just Åland. Den åländska skärgården är en unik miljö med oersättliga kulturella, sociala, ekologiska och...

Robert Mansén / Anförande / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Jag kan bara hålla med på alla punkter som nämndes. Jag kan också tillägga det som har varit uppe här lite till diskussion. Vi har nya verksamheter, havsbaserade verksamheter, vindkraft och gruvdrift och så vidare. Det här är givetvis också en utmaning att hinna med i lagstiftningen. Det kommer väldigt stora nya aktiviteter...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, talman! Jag håller helt med ledamot Söderlund på den punkten också. För övrigt tycker att den här motionen är intressant, det har flera sagt här. Jag vill också understryka Fastighetsverkets roll som nämns här. Fastighetsverket har som sagt hand om byggnaderna och det görs ju på uppdrag av hyresgästen, innehållet i Fastigheterna. Den här...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Söderlund för ett bra anförande som jag håller med om i stora drag. Ledamot nämnde behovet av en utskrivningsenhet eller avdelning på ÅHS. Det tycker jag att är intressant. Just att vi börjar föra den diskussionen behövs med tanke på de planer och diskussioner som finns kring ÅHS och sjukhusets renoveringar, ombyggnationer,...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Valve, tidigare styrelseordförande och minister, står klädsamt rakryggat upp för upphandlingsprocessen. Det är stiligt, rent ut sagt, det ska ni göra. Trots synpunkter om den nya styrelsen om oppositionens medverkan så vill jag ändå rikta en fråga till tidigare ordförande Valve. Har ledamoten några tips, råd eller synpunkter på hur den nya styrelsen...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för de insikterna. Ledamot Valve betonade att styrelsen har varit informerad och det är en springande punkt för mig att få höra. Jag vill också påpeka styrelsens ansvar i den här frågan. Mycket av debatten i salen har ju tyvärr ibland kretsat kring tjänstemännens handhavande, att göra och icke göra. Sådana synpunkter...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Jag kan inte låta bli att ta replik på det här anförandet med tanke på det som nämndes kring utvecklingscenter och Obunden Samlings negativa hållning till att ha ett utvecklingscenter på Åland. Personligen har jag jobbat 27 år på Ålands teknologicentrum där vi under landskapsregeringen bedrev forskning och utveckling. Vi försökte få till...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, talman! Jag vill nog inte jämföra verksamheter, Ålands teknologicentrum med Ålands Utvecklings Ab. Ålands Utvecklings Ab handlar om kapital. Åland teknologicentrum handlar om kunskap och kunskapsutveckling. Det är en viss skillnad i sammanhanget och det är väldigt stor skillnad. När det gäller ett utvecklingscentrum så handlar det om att man är en kontaktpunkt där...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Löthman för ett väldigt bra anförande. Jag fångade upp, precis som tidigare replikskiftet, begreppsförvirringen som rätt intressant. Jag kan också stöda resonemanget kring att det å ena sidan kanske är praktiskt att behålla namnet, samtidigt som det helt tydligt är en yrkeshögskola sen många år tillbaka. Det där kan ju så...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Ja, angående innovationskraften som ledamot Löthman var inne på, jag tycker att det är mycket intressant. Hur ser ledamot Löthman på det i lagförslaget? Hur gynnar man den mera konkret när det gäller att jobba med nytänkande som innovationskraft egentligen handlar om. Ser ledamot Löthman några konkreta förslag eller tankar kring hur det här...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Frysning och indexering av bostadsbidraget LF 7/2023-2024

Tack, talman! Först vill jag rikta ett tack till utskottsordförande Wikström och till kollegorna i utskottet för en riktigt bra och konstruktiv utskottsbehandling av lagförslaget. Jag vill betona att det har under utskottsbehandlingen framkommit ändringar i bostadsbidragslagen, man jämför konsekvenser på användningen av utkomststödet. Inbesparingen på upp till 300 000 behöver kort sagt öronmärkas för att...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för ett riktigt bra anförande så här i slutet av debatten. Jag tycker du knyter ihop säcken riktigt bra. Det märks ju att utskottsarbetet pågår. Det har präglat dagens debatt tydligt. Det har varit lite mer lugnt idag, men det kommer säkert i följande debatter efter utskottsbetänkandet. Det är viktigt...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-04-03

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Perämaa för ert anförande. Det är en mycket svår fråga på så vis att det är väldigt lite transparens gällande VIS-projektet, vilket det har varit över tid. Det är som det är och så blir det med stora upphandlingar. Det går inte att få ut detaljer så mycket. Jag tar också...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Det handlar i mångt och mycket också om att bromsa kostnadsutvecklingen egentligen genom att införa nya system. Vi ser det här över tid. Vårdinformationssystemet kanske inte sparar det första året, men det är ett skall-krav för att kunna bedriva modern sjukvård.

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Ledamot Wikström beskriver VIS-projektet som en katastrof för ÅHS. Det är verkligen stora ord. Ledamot Wikström och obundna tar verkligen i från tårna. Jag vill ledamoten en chans att svara på den här teknik- och systemskulden som finns. Hur ska den då hanteras? Ifall man nu är så är kritisk. Obunden Samling har...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, talman! Som sagt, processen bör nog ha varit känd för Obunden Samling, de har haft en ledamot i styrelsen kring det hela. Nu begär man mer tid och jag skulle jättegärna vilja veta en gång för alla som flera har frågat: Varför vill man då bordlägga i det här skedet?

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Josefsson. Jag tänkte ta upp precis samma sak som många tidigare har gjort i replikskiften, dvs. havsbaserad vindkraft. Jag är av den åsikten också att det här är en lagstiftning som mycket väl skulle kunna inbegripa havsbaserad vindkraft. De farhågor som vi hör kring planerna på havsbaserad vindkraft runt Åland ger...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Det är bra. Tack för det. Vi behöver beakta både planerna under byggskedet men också under driften av hela parkens livstid och även efter parkens livstid. Det är som sagt mycket viktigt att man kan beakta det i det här skedet. Inför den här debatten så tittade jag lite hur man beaktar havsbaserad vindkraft i planeringsskedet...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Thörnroos. Det var ett intressant resonemang kring egen lagstiftning och självstyrelsepolitik. Men hur ser ledamoten på den harmoniserade lagstiftningen inom just miljöområdet, det vi pratar om i dag? Är det inte så att miljöskador ändå är gränsöverskridande? I det här specifika fallet så är det viktigt att vi håller en gemensam...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2024-03-20

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Ekström för ett effektivt och bra anförande. Jag ska försöka var lika effektiv, kanske ännu effektivare. Istället för att ta ett anförande så säger jag att från centergruppen så stöder vi det här förslaget och ändringarna som kommer från utskottet och tycker att det är ett bra och effektivt förslag.

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2024-03-13

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Jag tar också fasta på den här diskussionen kring laddplatser för elfordon. Det är oerhört viktigt. Jag instämmer på alla sätt. Men, att komma ihåg, vi har rätt många laddplatser runt om på Åland idag. Jag har identifierat problemet att det är tillgängligheten som är ett av problemen, dvs. att...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Det var absolut ingen kritik till ledamot Röblom. Jag håller helt med resonemanget som sådant. Men bara för att visa på att flaskhalsen i mångt och mycket är möjligheten att komma åt laddplatser. Skulle man få betala för den tjänsten så tror jag att flera skulle erbjuda den också så skulle vi kanske...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2024-01-22