Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott SF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Holmberg. Vi har här på Åland otroliga utbildningsmöjligheter efter grundskolan på gymnasienivå med tanke på att vi är strax över 30 000 som bor här, och det är ju tack vare vår självstyrelse. Sedan 2005 infördes möjligheten att välja specialidrott och det sker i samarbete mellan Ålands Idrott och...

Annika Hambrudd / Svar / Föredras / 2022-09-05

Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott SF 28/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, det som ledamot Holmberg just sade, det var det jag försökte lyfta fram i det inledande svaret. Ålands Idrott, föreningarna och Ålands lyceum och våra gymnasieskolor lyfter ju fram att det finns valmöjligheter. Så fort man får schemat så får man sätta sig in tillsammans med ungdomarna. Det...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-05

Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott SF 28/2021-2022

Nu pratar vi om gymnasiet, men de elitsatsande ungdomarna har satsat och börjat sin karriär mycket, mycket tidigare. Så det är ju viktigt att man redan på högstadiet planerar, precis som ledamot Holmberg sade. Sedan är det ju inte fel att flytta heller, vissa ungdomar vill ju flytta från Åland till andra skolor för utbudets...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-05

Trygghet och respekt för transpersoner SF 25/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Fellman. Det är bra att ledamoten lyfter den här frågan eftersom det inte är ofta som man i lagtinget diskuterar kring hur öka kunskapen kring HBTQIA-personers behov och rättigheter och i det här fallet specifikt transpersoners behov och rättigheter. Det kan många gånger vara frestande att fokusera på hur långt...

Annika Hambrudd / Svar / Föredras / 2022-08-31

Trygghet och respekt för transpersoner SF 25/2021-2022

Tack, talman! Jag är lika bekymrad som ledamot Fellman över den aggressiva tonen, precis som ledamot Fellman just lyfte upp. För HBTQIA-personer och just specifikt för transpersoner är det ett oerhört steg innan man väljer att berätta för sin omgivning eller visa vem man är. Ibland blir den situationen oerhört svår och det gör tyvärr...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Trygghet och respekt för transpersoner SF 25/2021-2022

Nu står jag här som minister. Jag kan inte säga att hela landskapsregeringen står bakom mänskliga rättigheter och det här handlar om mänskliga rättigheter. Landskapsregeringen backar inte utifrån om det finns några ledamöter i salen som tänker någonting annat. Det tar vi avstånd ifrån. Det viktiga är att det handlar om mänskliga rättigheter. Nu har vi...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Holmberg. Effektivitetsrevisionen är ju alltid någonting positivt och det är bra. Det är bra att det är någon extern som tittar med andra ögon. Men det låter lite som att ledamot Holmberg antydde att det inte pågår ett förändringsarbete och översyn i verksamheterna ändå, utan att det behövs en effektivitetsrevision. Det...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Nu har jag inte varit med i sju år så jag vågar inte säga hur de ser ut. Ledamot Holmberg, jag tror att du också sade i ditt anförande att det på min avdelning finns flera i ledande positioner. Det behöver inte betyda att det blir ineffektivt. Syftet med det här är ju också...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-08-29

Oklarheter kring HUTH-programmets framtid SF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Gunell. Landskapsregeringen avser inte att i nuläget avskaffa HUTH-programmet vid Ålands yrkesgymnasium. Däremot har jag gett i uppdrag till utbildningsbyrån att efter sommaruppehållet att tillsammans med Ålands gymnasium se över på vilket sätt man kan ge de studerande som vill skaffa särskild behörighet när de studerar på yrkesgymnasiet. ...

Annika Hambrudd / Svar / Föredras / 2022-06-17

Oklarheter kring HUTH-programmets framtid SF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag vet inte vad ledamot Gunell syftade på när Gunell sade att landskapsregeringen inte har hört yrkesgymnasiets studiehandledare. Det har ju kommit ett förslag från dels Ålands lyceum och vi har ställt en fråga till Ålands gymnasium hur de ser på bilden. Nu har vi fått ett svar från styrelsen från gymnasiet. Men...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-06-17

Oklarheter kring HUTH-programmets framtid SF 18/2021-2022

Tack, talman! Precis som jag inledde med så har jag gett i uppdrag till utbildningsbyrån att efter sommaruppehållet, tillsammans med Ålands gymnasium, se över på vilket sätt man kan ge de studerande på yrkesgymnasiet, som vill, särskild behörighet. Det är ju självklart att man har dialog med studiehandledarna på yrkesgymnasiet. Likaså så går ju det...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-06-17

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Redan i dagens barnomsorgslag står det uttryckligen att kommunerna ska prioritera de föräldrar som har rätt till barnomsorg och till exempel är arbetssökande och de som studerar och är i arbete. Det är egentligen inte en större skillnad, förutom att alla barn ska ha rätt till barnomsorg. Det här är ju också precis,...

Annika Hambrudd / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Jag tror ändå att det ändå en liten förvirring, eller kanske beror det lite på synen. Precis som tidigare talare sade så innebär ju den här lagen att det inte är någon plikt att barnen måste vara på daghem, utan det är ju en möjlighet och det är ju utgångspunkten. Det är också...

Annika Hambrudd / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman som lyfte upp att barnomsorg är en viktig pedagogisk verksamhet, att personalen gör ett viktigt arbete och samtidigt också att tillgången på barnomsorg är en jätteviktig näringspolitisk åtgärd. Den här familjeledighetsreformen, positivt är ju att vi har många egna företagare här på Åland och utifrån det här flexibla systemet så...

Annika Hambrudd / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Min grundsyn och regeringens grundsyn är ju att de åländska föräldrarna vill sina barns bästa. De värnar om dem och verkligen försöker att kombinera yrkesliv, familjeliv och barn på ett så bra sätt som möjligt. Det är bra att du lyfte upp förebyggande barnskydd, för det utgår vi från att fungerar. Vi har...

Annika Hambrudd / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, talman! Påvals, vi delar synen på att den åländska skärgårdskulturen är viktig. Den är allas vår livsluft mer eller mindre. Det glädjer mig att höra att det finns både engagemang och intresse för de här frågorna i lagtinget, för de här frågorna tar tid och kräver tålamod och resurser. Vi kan konstatera att den...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv MOT 13/2021-2022

Tack, talman! Jo, naturligtvis, men jag vill fortsätta med att betona att det kräver tålamod och resurser. Här tror jag att det är viktigt att vi tänker både strategiskt och hur vi mest effektivt kan lyfta fram de här frågorna som skulle passa Åland när vi söker och försöker få med något på världsarvslistan. När...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman. Det var inte mycket som var positivt i anförandet, och så kanske det är när man är i opposition. Det var mycket kritik gällande barnomsorgs- och grundskolelagen. Det låter som att den liberala gruppen, med en tidigare liberal utbildningsminister som förde fram barnomsorgs- och grundskolelagen, inte tycker att den är bra i nuläget....

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Gällande barnomsorgs- och grundskolelagen så görs det analyser. Nu ska vi komma ihåg att den inte har varit i kraft speciellt länge, dessutom så är det ju en ny läroplan och en ny läroplan ska också träda i kraft i höst inom barnomsorgen. Vi behöver faktiskt lite tid innan man gör andra justeringar...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten för frågan. Precis som jag sade i anförandet så återinförs den subjektiva rätten nu inom barnomsorgen. Motiveringen är dels att den strider mot den sociala stadgan som Åland har förbundit sig att följa, men naturligtvis också utifrån att barn inte ska diskrimineras utifrån föräldrarnas socioekonomiska situation.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Den här familjeledighetsreformen handlar om de utökade föräldradagpenningarna. Syfte är ju att man ska kunna överlåta dem till en annan som tillhör familjen. Det är syftet. Nu har jag inte satt mig in i hela det finska systemet, utan mer utifrån den åländska lagstiftningen. Men syftet med den här är ju att man...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman. Ja, det hade man mycket väl möjligtvis kunna ha, men tyvärr den tidspress som faktiskt har varit så har man inte haft möjlighet att titta på några andra alternativ egentligen, precis som ledamoten Holmberg föreslog.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Precis som att lyfta själva barnperspektivet och likaså om man gör en barnkonsekvensbedömning, så det är väl det som är mer i tiden att man faktiskt lyfter upp barnets rätt i de olika sammanhangen. Vem är det egentligen som ska ha den här barnomsorgsplatsen?

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Precis utifrån de ekonomiska bedömningarna, som jag här framförde och som också kommer fram i själva lagförslaget, så vet vi ju inte riktigt hur det kommer att slå ut. Det kan bli fördyrande för kommunerna eller så kan det bli en minskning av de kommunala kostnaderna. Det är därför som vi måste...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Den subjektiva rätten är inte vilken tid på dygnet som helst och det är nog väldigt tydligt i själva lagen. I mån av möjlighet ska kommunen ordna barnomsorg vid de andra icke vanliga tiderna.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är fullt möjligt att det behöver göras något förtydligande utifrån det här. Om detta får man ta en diskussion vidare i utskottet. Det är bra att ledamoten uppmärksammar det hela. Den subjektiva rätten är inte menad vilken tid på dygnet som helst.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Nej, det finns ingen uträkning. Som jag har sagt tidigare så beror det här oerhört mycket på hur de åländska föräldrarna kommer att nyttja det här systemet, så det är oerhört svårt. Vissa kommuner har gjort vissa antaganden, men det finns inget konkret hur man har räknat, om det blir en utökning eller...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! I riket genomförs familjeledighetsreformen som träder ikraft den 1 augusti som innebär att föräldrapenningssystemet förändras. Socialförsäkringssystemet och de förmånerna, såsom föräldradagpenning hör till, är rikets behörighet. Den här familjeledighetsformen handlar bl.a. om att dagpenningsdagarna utökas med nästan 9 veckor. Båda föräldrar får en kvot på 160 dagar och av dessa 160 dagar kan högst...

Annika Hambrudd / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Det är som sagt oerhört svårt att se konsekvenserna med den här lagstiftningen, precis som de i riket gör bedömningen att lagstiftningen ska vara kostnadsneutral. Det är oerhört svårt att säga, för det beror så mycket på hur de åländska föräldrarna väljer. Sedan ska vi också komma ihåg att de föräldrar som kan...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman. Ja, kommunerna hade mycket kritik och det baserar sig naturligtvis på den korta tiden för att kunna sätta sig in i det här. Precis som jag föredrog här så den här riksproppen om familjeledighetsreformen är ju ingenting som Åland har behörighet på. Den sedan överlämnas till riksdagen i slutet på september, alltså tiden...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Nu står det i lagen att barn har rätt till barnomsorg från nio månader och så är det i dag också, efter att familjeledighetspengarna har tagit slut så har det varit i nio månader. Nu utökas de här dagarna med ytterligare nio veckor. Jag tycker att det är bra att de åländska föräldrarna...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att ledamoten Eriksson och jag i alla fall i grunden är överens om att det är positivt att det blir fler familjeledighetspenningar till föräldrarna och de ska kunna nyttja dem flexibelt. Sedan tänker jag att grundsynen är att det faktiskt är föräldrarna själva tillsammans med barnet som bestämmer och tar ansvar...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Den här rapporten om möjliga minskningar av kommunala kostnaderna är ju ett underlag för vidare diskussioner kring just kommunala kostnader. Som sagt, som jag sade så tycker jag att man ska lyfta blicken och se mer långsiktigt om det är så att det blir mer delat ansvar mellan föräldrarna kring barnet. Vad ger...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack ledamoten. Jag vet att det är en kommun som har gjort en sådan, att det skulle vara 0,5. Vi har begärt att få den uträkningen, men det har vi inte fått. Så det bygger, som jag har sagt, mycket på antaganden kring vad man tror med personalökningar.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! I den finska reformen så utökas egentligen friheten för föräldrarna. Det är ju det som är syftet. Pratar inte ledamot Egeland emot sig själv? I ena stunden säger Egeland att staten lägger sig i vad föräldrarna anses vara bäst för sina barn, och i andra stunden just kring den subjektiva rätten så...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman för att du i grunden tycker att den här lagstiftningen är god både för barnen och för föräldraskapet, både mödrar och fäder. För precis som ledamoten lyfte så är den här lagstiftningen också en rätt för våra fäder. Nuvarande lagstiftning är faktiskt direkt diskriminerande till och med mot män utifrån...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Sedan lyfte ledamot Zetterman också att det finns mera i nuvarande lagstiftning som man även borde titta på och som inte har framförts här. Det pågår, jag kan säga att det är rätt så mycket på den här listan inom barnomsorgs- och grundskolelagen som behöver rättas. Det har kommit synpunkter från kommunerna, bland...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Den subjektiva rätten handlar om barnens rätt till barnomsorg. Jag utgår faktiskt från att individen tar ett eget ansvar och att föräldrarna också är ansvarsfulla så att de vet vad som är bäst för sina barn. Att den subjektiva rätten återinförs betyder ju inte att föräldrarna kommer att stå i kö och se till...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Och tack för frågan ledamoten. Först och främst vill jag lyfta att det är med stolthet jag och landskapsregeringen ser att befolkningen på Åland har välkomnat och gjort sitt till att ta emot de ukrainare som har sökt skydd här på Åland från det krig som Ryssland har startat. Landskapsregeringen har med...

Annika Hambrudd / Svar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack talman! Om vi börjar med ÅHS och utifrån den flyktingkoordinator som är idag. Flyktingkoordinatorn har tidigare fått utbildning i och med det lyckade projektet "En säker hamn" och därav kunde hon snabbt gå in och arbeta. Hur anställningsförhållandet är via ÅHS det kan jag tyvärr inte svara på. Men utifrån det behovet som finns...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, talman! Om jag skulle börja med ledamotens fråga om förläggning. Den servicepunkt som nu startar upp med Röda Korsets distrikt så är det meningen att vilken asylsökande som helst ska kunna få sina ärenden där, så det är någonting positivt. Gällande ersättningen till kommunerna har Inrikes- och Finansministeriet gått ut med att man kommer att...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2022-05-02

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Och tack ledamot Måtar. Det är en hård konkurrens gällande att få större filminspelningar. Och det här är ju någonting som många orter strävar efter att få till. Det pågår i hela Norden. Det pågår i hela Europa. Det pågår hela världen. Varför? Av vilken anledning gör man det? Jo, för att det...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Nej, filmproduktion hör ju inte till samhällets kärnuppgifter. Men nu handlar det om att vi beviljar PAF-medel. Och PAF-medel ska ju inte gå till landskapets kärnverksamheter utan det finns ju ett tydligt regelverk kring vad PAF-medel ska gå till. Det här är ju en avkastning utifrån spelbranschen och det finns ett regelverk hur...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Eriksson funderade kring kulturavdelningen och att vi föreslår ett ökat anslag om 45 000. Det handlar helt enkelt om att de här två tillstånden om att rubba fornlämningar kommit in sent under 2021 och beviljades och därför upptogs det inte ett anslag för detta. Anledningen är ju naturligtvis att vi har ju...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan, Eckerman. Ja, det finns en beredskap hos AMS. Deras bedömning är att det kommer inte att ge allt för mycket merarbete, så de ska kunna klara av det med befintliga resurser.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Utvärderingen kommer att kunna göras i slutet av året. Det här handlar ju om att slopa inkomstgränsen för förvärvsinkomst. Däremot är kapitalinkomst fortfarande kvar så att man kommer att kunna ha tillgång att se de här intäkterna. Man skulle kunna göra en utvärdering kring den studerandes ökade förvärvsinkomster utifrån det. Den andra frågan kommer...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan! Det här är ju ett produktionsstöd. Det kommer inte att kunna betalas ut någon form av produktionsstöd om inte pengarna används på Åland. Så det blir ju ett sätt att mer eller mindre garantera att det mesta av filminspelningen ska ske här på Åland. Men sedan ska naturligtvis ett avtal...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! I denna första tilläggsbudget för 2022 har vi tre moment som jag vill informera lite mera om. Det första gäller ytterligare 300 000 € till studiestöd. Anledningen till detta fick lagtinget information om i måndags med anledning av landskapsregeringens förslag om en temporär ändring av studiestödslagen som handlar om att temporärt slopa inkomstgränsen för studiestöd...

Annika Hambrudd / Anförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Sedan lyfte ledamot Eriksson Hjerson. Man kan ju tycka vad man vill om filmen, men det finns ju ett syfte att få hit större filmproduktioner till Åland och att man tar väl hand om dem för det är väldigt viktigt. Det är också det viktiga för vår filmkommissionär. För är man är inspelningsvänlig...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Ja, kultursektorn har lidit under den här pandemin, vilket många sektorer har gjort. Jag vill ändå påstå att tack vare Åland 100, som har löpt parallellt under pandemin, så har extra pengar kommit kultursektorn till godo på ett positivt sätt under en tid när den här sektorn har haft det...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04