Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för ditt anförande. Jag börjar med detta att det kan bli väldigt dyrt. Vi ska komma ihåg att landskapsregeringen är ju huvudmannen för högskolan fortfarande i den här lagen. Det är landskapsregeringen som köper utbildning av högskolan. Gällande vad som får kosta så regleras det i ett utbildningsavtal som landskapsregeringen kommer...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Naturligtvis är det ju så att högskolan redan bedriver forskning och det är också möjligt eftersom man har ett nytt läraravtal. Men syftet med forskningen är ju attraktionskraften, behörighet och kompetens för lärare som faktiskt kan bedriva forskning. Det som jag inte hann avsluta tidigare var kring behörigheten med rektorn. Har man en...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten. Jag kan garantera att den här lagen är allt annat än en "klipp och klistra lag" och den har inte tagits fram skyndsamt. Det har varit en arbetsgrupp sedan två år tillbaka. De har lämnat utlåtande, de har arbetat väldigt intensivt med det här lagförslaget och vad som borde vara med...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Det här lagförslaget är ett arbete som redan påbörjades i den förra regeringen. Det initierades till exempel av ledamot Alfons Röblom när han tidigare han var minister. Det här är ett arbete som har pågått rätt så länge. Ledamoten efterfrågade också vad visionerna är. Vad är det för visioner ledamoten efterfrågade? Visionerna är också...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten. Jag utgår naturligtvis ifrån att utskottet kommer att höra högskolan också därför att de har väldigt mycket på gång och startat. De söker verkligen mycket medel och det är många som också tar kontakt med dem. Jag vet att de har väldigt intressanta pågående projekt som inte är de vanliga...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Möjliggör högskoleprov på Åland SF 7/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för den följdfrågan. Jag önskar att jag här och nu kunde säga när det är möjligt, men sådant vågar jag inte lova. Men jag lovar att den här frågan är en viktig prioriterad fråga. Jag kommer också att träffa utbildningsministern i Sverige under maj månad. Tack!

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten. Jag är glad över ledamotens entusiasm. Det är viktigt. Vi vet också tidigare när ledamoten var minister att han verkligen ville driva högskolan framåt. Jag tycker också att det har tagits viktiga steg även under ledamotens tid som minister. Som det nu står i lagen så är målsättningen att högskolan ska...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Möjliggör högskoleprov på Åland SF 7/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten Valve för den här frågan. Den 1 juli förra året trädde en ny lagstiftning i kraft i Sverige som handlar om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet. Anledningen är att det har förekommit fusk, då via elektronisk utrusning. Jag vill betona att det inte finns någon sådan misstanke att något sådant har...

Annika Hambrudd / Svar / Föredras / 2024-04-08

Möjliggör högskoleprov på Åland SF 7/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för den fortsatta frågan. Ja, det finns all anledning att åberopa Ålandsöverenskommelse mellan Sverige och Finland från 1921. Åland ska tillförsäkras sitt svenska språk, kultur och lokala traditioner även om Åland skulle tillhöra Finland. Det är viktigt för oss och självstyrelsen i ett svenskspråkigt samhälle att det är möjligt att utbilda...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Vi hart en diskussion kring detta. Ledamoten reflekterade över 68 §. Uttryckligen i lagen är ju om man går äskar utanför, alltså utökar tjänsterna så att budgeten ökar, då måste man ju gå till landskapsregeringen. Men uttryckligen kan högskolan fatta beslut om inrättande eller indragning av tjänster inom gällande budget.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Vi har resonerat kring en minskning av styrelsen. Det var ju också ett arbete som jag tror att ledamoten själv tog del av. Tjänstemännen kom med ett första utkast på reformeringsprocessen av högskolan till ett bolag. Även där fördes ju en diskussion kring att styrelsen behöver minskas för att få mer effektivitet. Sen ska...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Högskolan på Åland har en viktig samhällsroll i att bistå med att skapa en hållbar framtid för Åland. Det centrala som högskolan ska bidra till är ökad kunskap, både för studerande, samhällsutvecklingen, ha innovationerna och utvecklas i samarbete med näringslivet och med andra partners utanför högskolan. Arbetet och målet med utvecklingen av högskolan...

Annika Hambrudd / Anförande / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack för just den frågan ledamoten. Det är precis det som ska fungera redan idag. När man läser om de här ekonomiska och administrativa kostnaderna så är det väldigt mycket. Det kan innebära att de kan öka, eventuellt krävs det i viss mån. Utifrån avtalen för personalen så ska det redan vara så idag....

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Tack ledamoten för just den frågan. Det är just det här som jag faktiskt har haft en egen diskussion om med ledningen inom högskolan. Jag ser att mycket redan idag är möjligt att utvecklas och som inte behöver innebära nya kostnader, utan det handlar om arbetssätt helt enkelt.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack för frågan ledamoten. Det var väl i måndags den kom till kännedom. Landskapsregeringen ser väldigt gärna nödvändigheten att den här lagen träder i kraft inför kommande termin. Sedan vet vi ju att vi har lagstiftningskontrollen och den processen. Så av den anledningen om jag skulle få önska så skulle den om möjligt...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten lyfte visioner och utbildning, allt är ju möjligt utifrån den lagen. Men allting kräver ju också en budget, en summa. Vi har ett utbildningsavtal redan idag. Sedan kan landskapsregeringen göra en viljeyttring, och till och med lagtinget, om speciella utbildningar. Men det kräver också en budget och en pengapåse som hänger med....

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för frågan. Möjligheter till samarbete med andra utbildningsanordnare är ju väldigt tydligt här i lagen. Det som lagtinget tog beslut om förra våren handlade ju om den här högre masterutbildningen, Energy Automation Sustainable Engineering, i samarbete med Arcada. Det är väldigt viktigt att man har de här samarbetena för det ger...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten! Det är exakt det som ledamoten lyfte. Nu är det en modernisering av yrkeshögskolelagen. Den dagen som vi går in för att Högskolan på Åland ska bli mer självständig, alltså ett eget bolag, en egen juridisk person så då behöver den här lagstiftningen komma tillbaka till lagtinget. Då är det ett...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för det resonemanget. Jag kan bara hålla med ledamoten. Styrelsen får nu ett lite större eget ansvar, vilket är positivt. Jag håller helt med, jag tycker att det är märkligt att man som minister ska ta ställning till att avskeda eller tillsätta en rektor.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-03-22

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag brukar vanligtvis inte tacka utskottet, men jag vill faktiskt göra det i det här fallet eftersom vi hade förbisett en lagändring i 29 § som var nödvändig. Jag vill tacka för utskottets flexibilitet och också göra ändringen i lagstiftningen.

Annika Hambrudd / Replik / Första behandling / 2024-03-13

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Tack för de positiva orden. Ja, egentligen så borde det vara betydligt mer beskrivet i det externpolitiska programmet kring de nordiska frågorna, för de upptar så mycket plats och arenor i arbetet. Men det är ju precis som ledamoten sade, vi behöver bli bättre också inom landskapet att samarbeta och samverka i de...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jag har utsett tidigare näringsminister Fredrik Karlström som representant i gränshindersrådet och också haft förmöte tillsammans med honom. Jag är säker på att han kommer att driva aktivt olika gränshinder och också likaså, som jag lyfte i mitt anförande, att nu under Sveriges ordförandeskap ska gränshindersfrågorna prioriteras. Det är ju centralt om vi...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Nu låter det som om ledamoten vet vilka frågor det handlar om. Jag vet inte vilka frågor ledamoten syftar på. Först måste vi väl se om det finns några frågor där vi har olika ståndpunkter. Men det viktiga i det nordiska arbetet är ju att via samtal komma vidare så att vi kan...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jag kan hålla med ledamoten om Island, Grönland och Färöarna har liknande problematik och ibland kan vi tänka lika. Men det är väl precis där som det handlar om att ha nordiska vänner, lyfta upp frågorna, stötta i väsentliga frågor som för oss framåt och även övertyga de länder som kanske inte håller...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Som ny nordisk samarbetsminister så kommer jag att presentera kort det externpolitiska arbetet inom det Nordiska ministerrådet. Samtidigt vill jag tacka tidigare minister Holmberg-Jansson för det arbete som ministern har gjort som tidigare nordisk samarbetsminister i förra regeringen. Jag ser fram emot det fortsatta nordiska arbetet framledes då ledamot Holmberg-Jansson är ordförande i...

Annika Hambrudd / Anförande / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Jag kan inte säga att EU skulle vara något hinder. Norden har ju en arbetsgrupp som arbetar just med de här frågorna. Man har även ett samarbete tillsammans med de baltiska länderna. Men att hitta en lösning som inkluderar på europeisk nivå, jag tror att den är lång. Men målsättningen måste ju ändå...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för att du lyfte upp den frågan. Nu har inte jag varit på något första mötet som samarbetsminister. Det här är en central fråga som ledamoten Fellman just lyfte upp kring att digitaliseringen oftast innebär större hinder. Det är därför jag faktiskt också blev glad att läsa Sveriges ordförandeskaps program där...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för frågan. Gällande utvärderingen så står det också i regeringsprogrammet att vi ska utvärdera hela barnomsorgs- och grundskolelagen. Den processen har påbörjats genom bland annat en dialog med utbildningscheferna. Min avdelning håller nu på att ta fram ett Gantt schema under den här mandatperioden angående hur vi ska förverkliga regeringsprogrammet. Gällande...

Annika Hambrudd / Svar / Föredras / 2024-01-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2023-2024

Tack för följdfrågan. Om jag uppfattade rätt så sade ledamoten att lagstiftningen hindrar barnens rätt till vårdnadshavare. Det var en intressant tolkning. Men nu har vi ju påbörjat den här utvärderingen. Jag hoppas naturligtvis att den kommer under våren. Men jag tror också att det är en rätt omfattande lagstiftning, själva barnomsorgs- och grundskolelagen, som...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2024-01-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för den vägkosten. Jag har ju också varit och besökt bland annat daghem utifrån att barnomsorgsledare hade en skrivelse i tidningarna varav jag bokade in ett möte och hade dialog. Där framkom också tydligt att det inte enbart handlar om den här subjektiva rätten. Det finns också en annan sorts samhällsförändring kring...

Annika Hambrudd / Tilläggssvar / Föredras / 2024-01-29

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack talman! Tack för frågan och tack för att det finns möjlighet att förtydliga det. Det är precis så som ledamoten säger. När man har kommit in på en utbildning och ansöker om studiestöd och får det beviljat så kan man få beviljat under hela studietiden, till exempel fyra år om man inte har utnyttjat...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten lyfter specifikt upp remissvar som kom från Rädda Barnen. Här vill jag ge information om att efter att remissförslaget gick ut och sedan kom in så har vi reviderat, så det påpekandet som de svarar kring ändringarna som kan påverka just denna grupp. Tidigare så var det fler år, så det...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack, talman! Ja, det blir ju viss ökad administration, men samtidigt så blir ju det att arbetsbelastningen blir fördelat. Det blir ju oerhört ansträngt på AMS med den arbetsbelastningen som är under juli, augusti, september och så även i oktober. Att då kunna dra ut arbetsbelastningen under längre tid är fördelaktigt.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack talman! Nej, det finns det inte. Det är svårt, men det är marginellt, har jag fått uppfattningen av i dialogen med AMS.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack talman! Studiestödslagen reviderades till vissa delar förra året och trädde i kraft första augusti 2023. Vår arbetsmarknad och studie service myndighet, AMS, har därefter uppmärksammat att det finns ett behov av att justera vissa bestämmelser snarast, vilket handlar om bestämmelser om vem som har rätt till studiestöd och definitionen av vem som är stadigvarande...

Annika Hambrudd / Anförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Ändring av studiestödslagen LF 6/2023-2024

Tack talman! Eftersom det kom en fråga från ledamot Holmberg-Jansson som inte ställdes till mig när jag var här i talarstolen så tänker jag samtidigt besvara den frågan. Alltså, när en studerande avbryter sina studier så är det ju att i 23§ första och andra momentet så är det tydligt att den studerande vet att...

Annika Hambrudd / Anförande / Remissdebatt / 2024-01-24

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, talman! Tack för ett inspirerande anförande. Jag går också lite i gång på nördturism och också enkelheten med en QR-kod inom kulturhistoriska miljöer och platser, precis som ledamoten lyfte. Massgravar är i och för sig inte så himla trevligt, men det finns information som man väldigt enkelt skulle kunna göra med en QR-kod. Man...

Annika Hambrudd / Replik / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för ett bra anförande. Du nämnde inledningsvis att man sätter igång ett arbete av tidigare minister och undrar hur fortsättningen blir. Jag hoppas att ministern ser på flera ställen skrivningar i regeringsprogrammet att flertalet av de projekt som ministern och jag har varit med på ett hörn på kommer det...

Annika Hambrudd / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Jag är helt övertygad om att oberoende om vi sitter i regering eller opposition så har vi ändå en väldigt likvärdig syn på de här frågorna. Det är väldigt viktiga och prioriterade frågor som inte går att släppa. Ska vi ha ett socialt hållbart Åland så är det centralt att vi arbetar vidare...

Annika Hambrudd / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ledamoten berörde också Gävle symfoniorkester. Jag vet inte om ledamoten känner till att det här ger ju möjligheter för alla åländska skolelever i årskurs 4 till 6 att besöka och uppleva en riktig symfoniorkester. Kultur och musik ökar kreativiteten och det blir en positiv upplevelse för de här barnen. En annan sak är...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Utvärdering av den subjektiva rätten inom barnomsorgen kommer att göras. Men jag har också en fråga till ledamoten eftersom jag får uppfattningen att den subjektiva rätten ifrågasätts. Finns det några fördelar med den subjektiva rätten? Har ledamoten reflekterat någonting kring det?

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för anförandet. Ledamoten lyfte bland annat film. Tvärtemot vad ledamoten tycker så tycker jag att det är en väldigt bra satsning som har varit kring film. Just nu har vi också en utvärdering kring det ekonomiska. Hur har det bidragit till den ekonomiska tillväxten också här på Åland? Jag tycker ju...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack ledamoten och tack talman! Jag håller med, vi behöver göra en utvärdering. Det här gjordes i samband med familjeledighetsreformen i Finland, dagarna som utökades. Vi behöver också se hur det påverkar dels platserna i kommunen. Sen tycker jag också man ska ta del av i Sverige. Det stämmer det som ledamot sade, men i...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten! Inledningsvis pratade ledamoten om vindkraftsmekanikerutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium. Det finns redan vindkraftverk på Åland och även de behöver service. Det behöver inte betyda likamedstecken. I dag flygs vindkraftstekniker in till Åland, bland annat från England, för att serve vindkraftsverken. Sedan tycker jag också att det är ett skriande behov runt om...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, tack för svaret. Ja, det lär väl tiden utvisa. De som jag har pratat med så jobbar flera veckor. Dubbla boenden, det handlar väl om de som tar in vindkraftsmekanikerna och vad de är villiga att betala. Men det är en stor brist just nu. Det var också en diskussion kring jämställd idrott. Det...

Annika Hambrudd / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för frågan. Ålands säkerhetscentrum är ju rätt så spännande eftersom det dels är en utbildning men också marknadsförs som ett bolag. Det har lagts ned en hel del arbete med att få sjösäkerhetscentret att utnyttjas till 100 %, bland annat nu med Ålands gymnasium och sjöfartsutbildningen eftersom de säljer tjänster. Men också...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Gällande utbildningen av vindkraftstekniker så är jag väldigt glad att vi har kommit i mål, att den faktiskt har startat nu här i höst och att vi har flertal sökanden som går själva utbildningen. Där får vi helt enkelt följa utvecklingen. Det är ju en ny utbildning inom yrkesgymnasiet. Naturligtvis blir det följd...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Ja, det främjar ju naturligtvis fysisk aktivitet. Det är ju idrott och motion. Men det ska också vara fullt möjligt att till exempel kunna använda den här fritidssedeln för avgift till Ålands musikinstitut, alltså främja barns psykiska mående och aktiviteter. Det handlar ju inte bara om rörelse, utan det handlar ju också om...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för den repliken. Det var ju inte en fråga, men jag kan ju bara säga att jag håller med.

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamoten för frågan. Det här var ju ett försök som vi började med nu i höst utifrån att kommunerna själva kan söka medel för hur man kan skapa sysselsättning och fritidsaktiviteter direkt i anslutning efter skolan. Det är ju ett försök. Det här kommer ju avdelningen att utvärdera vid nästa år hur...

Annika Hambrudd / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13