Sagt i salen

1 - 49 av totalt 49 tal

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Fru talman! Det föreliggande lagförslaget är en teknisk ändring av landskapslagen och är i sig ingen politisk fråga, åtminstone inte nu längre. Det är en justering som behöver göras och det är bra att den görs. Dock ger det anledning att reflektera över vägen hit och hur Kommunernas socialtjänst på bästa sätt förverkligas i ett sömlöst...

Nina Fellman / Anförande / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Jag håller helt med. Det är precis den här utvecklingen som man behöver hålla i nu. Det är förstås bra om det finns förväntningar på KST, men att man låter KST bildas och få lite fast mark under fötterna innan man börjar beställa en massa nya saker. Detta är kanske den största reformen i vår...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Jo, det finns ett jobb att göra och ett engagemang att bibehålla i kommunerna. I Mariehamn jobbar vi ju ganska mycket med det här. Men jag skulle önska att ingången i KST blir att kommunerna och kommunernas tyngsta politiker bibehåller sitt engagemang för det här området, för den här sektorn i samhället för det är...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Tack, talman! Jo det är ett tufft läge och det är väl lite politikens vardag. Det är alltid tufft läge, det är alltid för lite pengar och då handlar det om att prioritera vilka områden som som behöver medel. Den nya socialvårdslagen lagen ställer nya krav på kommunerna som säkert också kommer att kosta. Tanken...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Ja, jag får väl säga att som oppositionspolitiker så avundas jag inte landskapsregeringens arbete. Det är tufft. Det som jag och Socialdemokraterna har tyckt är att det här är en fråga som man måste lösa med strukturella reformer. KST är en av de strukturella reformer som behövs, men det finns andra saker i landskapet som...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

I regeringsprogrammet sägs att landskapsregeringen avses slutföra revideringen av vattenlagstiftningen i enlighet med EU:s vattenramdirektiv. Man skriver också att samtidigt stärks förutsättningar för en hållbar utveckling för de näringar som berörs av vattenlagen. Under stycket om näringsliv i regeringsprogrammet berörs fiskodlingen särskilt som en framtidsbransch som ska expandera och man ska ta fram ett...

Nina Fellman / Fråga / Föredras / 2020-01-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Det är ju en vacker tanke att man kan göra både och. Det är det man skriver i regeringsprogrammet, man ska både stifta en ny vattenlag som värnar om miljön och uttryckligen utöka fiskodlingarna. Jag återkommer till frågan, vilka politiska bedömningar gör regeringen om balansen mellan näringslivets och fiskodlingens önskemål om att kunna expandera och...

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-01-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Jag återkommer till frågan. Ska vattenlagen och de åtföljande förordningarna, som nästan var klara i slutet av förra mandatperioden, förändras för att möjliggöra utökad fiskodling? Det var inte möjligt så som vattenlagen var skriven tidigare. Kommer den här regeringen att förändra lagstiftningen så att den möjliggör utökad fiskodling? Hur ska man jobba för att uppfylla...

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-01-24

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Talman! Socialdemokraterna har ingenting att anföra när det gäller betänkandets slutsatser om de pengar som äskas. Jag vill säga dock några ord om ÅHS som har varit på tapeten hos de tidigare talarna. I betänkandet konstateras "att de ökade kostnader för hemvårdsmaterial och medicinsk rehabilitering är en konsekvens av åldrande befolkning och teknikutveckling och egenvård"....

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack, talman! Ska jag då förstå att lagtinget på intet sätt ska involveras i diskussionen innan man ställs inför fullbordat faktum och ska godkänna de kostnader som har uppstått av det huvudlösa beslutet som landskapsregeringen har fattat?

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack, talman! Eftersom utskottsordförande Pettersson öppnade den här asken så tar jag mig friheten att fortsätta diskussionen. Menar Jörgen Pettersson att vi i lagtinget och i utskottet ska acceptera en kostnad som vi inte vet någonting om utan att lagtinget någonsin har fått diskutera frågan?

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack, talman! Det är uppenbart att när det gäller de svåra frågorna så är det alltid för tidigt för den sittande landskapsregering och frågorna ställs vid fel tidpunkt. Vid gårdagens presskonferens var det dock infrastrukturministern och lantrådet som pratade om riskscenarier, hur vi än vänder oss så kommer det att kosta. Det handlar bara om...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Det står ju helt klart av finansminister Eliassons anförande att man tänker på hela Åland, men i delar, och frivilligheten betonas väldigt starkt. Jag skulle vilja höra när det gäller den restriktiva finanspolitiken, i vilken mån påverkar det de löften man gett till kommunerna om ökade landskapsandelar och att öka på det som tidigare landskapsregering...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Jag uppfattar svaret som att finansminister Eliasson säger att kommunerna ska få mera pengar, men det är oklart på bekostnad av vilka andra av landskapets verksamheter som det ska ske. Samtidigt säger man att de typer att strukturella reformer som den förra landskapsregeringen jobbade med ska man inte göra, utan man ska låta kommunerna fundera...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Jag måste börja, så att jag inte glömmer bort det, med att understöda ledamoten Holmbergs förslag till bordläggning. Sedan måste jag erkänna att jag är lite besviken. Jag börjar med att säga att jag var nyfiken på regeringsprogrammet med avseende på kommunerna. Jag tänkte att nu äntligen ska vi få veta, vi som har...

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag fortsätter med en dåres envishet att ställa den här frågan: Vad vill lantrådet och den nya regeringen specifikt åstadkomma med kommunerna? De skrivningar som finns i regeringsprogrammet om frivilliga samgående och utveckling är väldigt luddiga. Jag undrar om landskapsregeringen har en vision, en helhetssyn på hur det ska gå till? Eller tänker...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag konstaterar att landskapsregeringen inte har en åsikt om vad som skulle vara det bästa för helheten Åland, utan man avser att vänta på att kommunerna ska komma med något inspel eller förslag och att man då inte har någon lösning för dem som ingen vill ha , de kommuner som inte ingår...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka för en ny term som jag inte hört förut; en inkännande borgerlighet. Jag ser fram emot att få höra mera om vad den där inkännande borgerligheten innebär, om det möjligen kanske är socialdemokrati. Jag skulle vilja fråga om demokratiaspekten i detta regeringsprogram. Det saknas nästan helt och...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ska jag tolka det som att ledamoten Pettersson menar att demokratiutvecklingen på Åland är färdig, och att vi redan har all den demokratiska dialog som vi behöver? Jag tycker förstås tvärtom att det finns mycket kvar att göra. Många grupper i vårt samhälle kommer inte till tals. Det är ett ganska tunt skikt av politiker...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

När jag gick härifrån till ett annat möte, som jag var tvungen att gå till, så trodde vi nog att den här bordläggningen skulle genomföras lite snabbare eftersom det fanns andra planerade möten för flera här. För min del så är jag beredd att stanna kvar. Så formellt, ska jag dra tillbaka mitt stöd för ledamoten...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag vet att det finns en sådan uppfattning, framförallt hos centerpolitiker, att det finns två storheter som inte ska kommunicera eller inte på det sättet har ett gemensamt mål. Jag delar inte åsikten. Sitter man i lagtinget och landskapsregeringen så har man de facto ett ansvar för hela Åland, inte bara som kommunpolitiker i en...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Det är väl så, ledamot Salmén, att vi har i grunden olika åsikter i den där frågan. När det gäller att bromsa och lyssna och vara lyhörd så är det ju dessvärre så att det funkar båda vägarna. Det behövs motparter som man pratar med, och det har inte varit en helt lätt fråga att diskutera...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Den här diskussionen förde vi ganska grundligt i början av den här reformdiskussionen, eftersom man i Finland och också i Sverige lite på ett annat sätt har gjort just det här, man har grävt ur kommunen och lyft upp ansvarsområden och pengarna har följt med. Går man den vägen så är det fullt möjligt,...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag uppfattar det inte som att jag har gått åt kommunerna. Jag driver en politisk process utgående från en övertygelse om vad som, för framtiden, är nödvändigt att göra för att alla invånare på Åland ska få samma service och att man ska kunna göra saker lite effektivare. Självklart är det kommuninvånarna som fattar beslut...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ledamoten Häggblom och jag har haft den här diskussionen några gånger förut. Mitt svar är detsamma som det har varit tidigare. Jag vill inte stå här i talarstolen och peka ut enstaka vissa kommuner och säga att de har inte skött sig och de har inte skött sig. Vi kan gärna ha diskussionen när vi...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jo, jag är bekant med hur det är konstruerat. Jag tycker att det är en bra ambition, en viktig ambition och ett svårt, svårt arbete. För när man ska komma fram till utsläppsmålen och handlingsplanerna så kommer det att krocka med andra intressen. Det kommer att krävas pengar som kanske inte finns. I början av...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ja, jag håller helt med. Kanske är jag något luttrad av försök att göra stora reformer på Åland. Det är inte så lätt även om alla sakargument talar för en viss lösning. Jag hoppas att ambitionen lyckas, men jag ser att det finns stora, stora utmaningar och kanske en politisk oenighet som kommer att bli...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman och ni tappra skara! Eftersom detta är ett betänkande i skarven mellan två regeringar så är det en hybrid mellan den gamla regeringens prioriteringar och den nya majoritetens visioner. Jag vill ta upp två av punkter som faktisk inte varken har med färjor eller kommuner att göra. Utskottet poängterar vad gäller kulturella och kreativa...

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Finans- och näringsutskottet konstaterar att när det gäller kommunernas framtid så vill man gå in för frivilliga samgåenden och att det kommer att behövas ett arbete, ett stöd för kommunerna, för att åstadkomma de strukturella förändringarna som alla, vid det här laget, vet att är nödvändiga både av rättssäkerhets- och ekonomiska skäl för att Åland...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Men utskottsordförande säger och det står också i finans- och näringsutskottets betänkande att det behövs förändringar, att man behöver jobba med kommunernas framtid och att man behöver jobba med kommande samgåenden och strukturella förändringar. Men de enda pengar som finns i budgeten för att verkligen göra någonting åt det här så tar man bort, vilket...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag skulle vara intresserad av att höra hur ledamoten Höglund tänker sig att en bra kommunreformen ska gå till. Hur ska man nå resultat utan pengar, utan tidtabell och utan en helhetsplan för hur det ska kunna lyckas? Ledamoten Höglund har ju varit involverad i en process i Finström-Geta-Sund, i högsta grad involverad,...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Med beaktande av att ledamoten Höglund har varit inblandad i en sådan frivillig process som inte hade framgång. Tänker sig ledamoten Höglund att det bara är i de fall där man får en stabil centermajoritet som det faktiskt kan bli en kommunsammanslagning? Jag skulle också vara intresserad av att höra hur ledamoten Höglund ser på...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Det är märkligt, om man resonerar på det sätt som ledamoten Holmström gör att man då är med och säger nej till en elhybridfärja som redan är beställd och som väldigt snabbt hade kommit i trafik. Det som jag dock vill börja med att säga är att det är lite som ljuv musik...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Hållbar tillväxt, om man kan definiera det på ett gemensamt sätt och verkligen mena samma sak så välkomnar jag det och det har vi jobbat med under den gångna mandatperioden väldigt mycket. Men min fråga gäller: På vilket sätt och vilka konkreta åtgärder, som man inte jobbat med tidigare, avser ledamoten Holmström att...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag vänder mig inte alls mot en sådan utveckling där kulturen får pengar och attraherar besökare osv. Men jag tycker att det är en för smal och för torftig definition och syn på vad kultur är. Kultur är liksom luften vi andas. Om det hållbara samhället ska bli verklighet så måste det också...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Självklart är det så att fiskodlingen är mer koncentrerad och mindre. Jordbruket och transporterna, som är minst lika stora problem, är så stora heliga kor att det är svårt att ta tag i dem. De facto så har fiskodlingens utsläpp lokalt jättestor betydelse för vattenkvaliteten på Åland. Man kan inte heller motsäga det som forskarna...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

De kan vara så att det finns flera ledamöter i den här salen som på något sätt bidrar till goda syften ute i världen utan att kokettera så ivrigt med det som ledamoten Toivonen gör, med vilka vällovliga syften han ger pengar till. Vi kanske väljer att inte prata om det för att uppnå några...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Lagtingsledamot Toivonen har lyft det här argumentet några gånger redan, och också redan fått svar. Eftersom jag var den ministern som var ansvarig för att ta fram den hbtqia planen, så har jag sagt vid upprepande tillfällen att det finns ingenting i den planen som säger att man på landskapet Åland ska jobba för könskorrigerar...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan RP 2/2019-2020

Talman! Vi har här ett ganska rutinmässigt utlåtande om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och japan. Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att det är ett generellt avtal som innehåller ganska allmänna åtaganden. Att det inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen och tillstyrker därmed att lagtinget antar detta.

Nina Fellman / Anförande / Remissdebatt / 2019-12-04

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Fru talman! Jag vill börja med att för socialdemokraternas del uttrycka vår stöd för den här propositionen och bekräfta den inslagna vägen. Under hela mandatperioden har revisionen av självstyrelselagen legat över landskapsregeringen och förvaltningen som en tung blöt filt av mycket hårt arbete. Med regeringen Sipilä var det oerhört motigt att komma fram. Det visar...

Nina Fellman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Jag känner mig mycket upphöjd nu när den Cita Nylundska pallen har återvänt till sin plats och man också som kortvuxen person får en viss resning. På mitt ansvarsområde i budgeten för 2020 finns tre saker som jag särskilt vill lyfta upp. Under gårdagens debatt var det många som pratade om vår hållbarhetsagenda, ett dokument...

Nina Fellman / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Problem med KST är ju alla måste vara överens. Den finansieringsmodell som man nu går in för så har jag inte någonting emot. Men de kommuner som ska betala den stora posten, nämligen Jomala och Mariehamn, är väldigt tveksamma. Det är precis som med alla andra frivilliga samarbeten, alla ska vara överens annars blir det...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

När det gäller brand-och räddningsmyndigheten så har vi ju en lag som är över 10 år gammal som säger Åland ska ha en brand- och räddningsmyndighet. Nästan alla myndigheter, inklusive alarmcentralen, polismyndigheten som har med de här frågorna att göra, rekommenderar och jobbar för en brand- och räddningsmyndighet. Ledamoten Harry Jansson i Jomala har jobbat...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Först när det gäller små bosättningar ute på Åland så är det inte samma sak som små kommuner. Man kan absolut bo på hela Åland. Det är avsikten och syftet med en kommunreform, man ska ha tillräckligt starka kommuner för att kunna upprätthålla service även i periferin. När det gäller kostnaderna för utredningarna av...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Det frivilliga engagemanget i kommunerna, bland annat för brand- och räddningsväsendet, är otroligt värdefullt och viktigt. Reformen att man skulle slå ihop de två tillsynsmyndigheterna har överhuvudtaget inget med det frivilliga räddningsarbetet att göra. Den här frågan har diskuterats om och om och om igen både i lagtinget och i andra sammanhang. Man har konstaterat...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag tror att jag lämnar den där frågan som vi har debatterat så många gånger tidigare, om vems fel olika saker har varit. När det gäller framtiden så kan jag konstatera att en lagstiftning för hur kommunerna frivilligt kan gå samman har funnits i tiotals år och den finns också nu. Det har...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Det som konsulterna de facto skriver i sin rapport är att de poängterar vikten av att man fortsätter med processen. De skissar upp olika scenarier för hur man kan gå vidare. Jag hoppas att den kommande landskapsregeringen lä-ser de rekommendationerna och tar till sig hur man kan föra arbetet vidare. Det är mycket möjligt att den...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Lagtingsledamot Eriksson sade att kommunerna under den gångna mandatperioden har utsatts för fördyrande lagstiftning. Jag undrar om ledamoten kan precisera vad han menar. Vilken lagstiftning, som har kommit ifrån den här salen, är det som kommunerna har utsatts för? Är det det nya socialvårdspaketet? Är det barnomsorgs- och grundskolelagen? Är det äldrelagen eller är det...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2019-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Hela idén med t.ex. den nya socialvårdslagstiftningen är att man skiftar fokus från att hantera problem till att förebygga problem. Det vill säga sätta klienten i centrum så att man undviker framtida kostnader. Kan ledamot Eriksson precisera vad i socialvårdslagstiftningen, eller äldrelagen som handlar om hur våra gamla ska ha så bra som möjligt, man...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2019-11-13