Andra behandling

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning av fordonslagen för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Fordonsmyndigheten för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § körkortslagen för Åland för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.