Cirkulär ekonomi

Lagförslag LF 7/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, ekonomi, cirkulär ekonomi, avfallslag, avfallshantering
Berörda lagar: ll om tillämpning av rikets avfallslag
ll om ändring av ll om miljöskydd
ll om ändring av 30 och 46 §§ ll om besiktning och registrering av fordon
ll om ändring av vägtrafiklagen för landskapet åland
ll om ändring av ll om parkeringsbot
ll om ändring av 3 § ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om sammankomster
ll om ändring av 3 § ll om tillämpnig i landskapet åland av lagen om växtskyddsmedel


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser