Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Diskussion är avslutad.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om socialvård för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt.

  Samtliga lagförslag är därmed godkända i andra behandling.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.