Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret

Lagförslag LF 7/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I förslaget föreslås ändringar av flera landskapslagar i syfte att ge åländska myndigheter rätt att få uppgifter ur rikets inkomstdatasystem.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning