Mats Perämaa

Mats Perämaa

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2023-12-11 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-26 – 2019-12-10
 • Ersättare i Finans- och näringsutskottet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2015-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2011-11-30 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2011-11-01 – 2011-11-25
 • Mandatperioden 2007-2011

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2007-11-01 – 2011-11-26
 • Ledamot i Ålands lagting
  2007-11-01 – 2011-10-31
 • Ersättare i Stora utskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Ersättare i Finansutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Ersättare i Lagutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Medlem i Kulturutskottet
  2007-11-01 – 2007-11-26
 • Mandatperioden 2003-2007

 • Ledamot i Ålands lagting
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Ersättare i Lagutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Medlem i Stora utskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Vice ordförande i Finansutskottet
  2003-11-01 – 2007-10-31
 • Mandatperioden 1999-2003

 • Ersättare i Stora utskottet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Medlem i Lagutskottet
  2001-04-02 – 2003-10-31
 • Ersättare i Ålands lagting
  2001-04-02 – 2003-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden