Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Liberalerna vill att istället för att anställa mjukvaruutvecklare så vill vi att dessa kompetenser köps från den privata marknaden. Därför vill vi att motiveringen av reservationen får ett tillägg i enlighet med reservationen till betänkandet.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Liberalerna föreslår att landskapsregeringen tar fram en kommunikationsstrategi. Jag önskar också att motiveringen får ett tillägg i enlighet med min reservation till betänkandet.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Liberalerna väljer att inte föra det till omröstning då minister Röblom har öppnat upp för god kommunikation. Tack.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Jag föreslår att motiveringen får ett tillägg i enlighet med min reservation till betänkandet.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Jag förslår att vår motivering får ett tillägg i enlighet med min reservation till betänkandet.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Jag förslår att motiveringen får ett tillägg i enlighet med min reservation till betänkandet.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Jag förslår att motiveringen får ett tillägg i enlighet med min reservation till betänkandet.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, talman! Liberalerna väljer att inte föra den här reservationen till omröstning då minister Röblom har öppnat upp till en god dialog. Tack.

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-06-17

När har vi vårjakt igen? SF 16/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Karlström. Bästa lagting och åhörare. När har vi vårjakt igen? Vårjaktens betydelse får aldrig underskattas, lika lite som förbudet får bli det nya normala. Vårjakten skapade positiva ringeffekter för biologisk mångfald och bidrog starkt till ett aktivt viltvårdsarbete över hela Åland. Många jägare funderar nu om den politiska landskapsregeringen verkligen vill...

John Holmberg / Fråga / Föredras / 2022-05-20

När har vi vårjakt igen? SF 16/2021-2022

Tack minister Karlström. Hur vi skyddar sjöfåglar är givetvis viktiga argument i arbetet med att återinföra vårjakten. Förvaltningsplanen kring skyddandet av ejdern är ett formaliserat och strukturerat sätt att påvisa hur väl den åländska viltvården fungerar och det gör den. Ett otroligt ideellt arbete utförs för att minska de invasiva arterna, men också i form...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-20

När har vi vårjakt igen? SF 16/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att ministern kommer med bra åsikter. Vi ska titta på vad andra nationer gör och hur övriga länder hanterar frågan. För det är ju en fråga som berör i princip alla länder inom EU. Jag vet också personligen att Malta har lyckats rätt så väl att föra sin fråga framåt gällande...

John Holmberg / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Wikström. Jag har två frågor gällande Fedjefjord. Kommer den att isklassas på något sätt eller kommer den att klassas som en sommarfärja? Jag tänker just på de eventuella ombyggnadsbehov som finns. Den andra frågan. Minister Wikström pratade om att omställningsmeddelandet är försenat av olika orsaker. Vad består de olika orsakerna av?

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Måtar. Det som jag kritiserade i anförandet här har väl ingenting att göra med antalet anställda. Den kulturen som bör råda på en modern arbetsplats har absolut ingenting att göra med antal anställda. När det gäller antalet anställda inom offentlig sektor så är det ingen hemlighet att vi vill att den...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Två saker ledamot Måtar, om ledamot Måtar skulle kunna göra det i en handvändning så är det ju är synd att obundnas gruppordförande inte har delgett det till sin minister. Då hade vi kunnat ha ett omställningsmeddelande här redan i dag, som vi har diskuterat, före vi ger en fullmakt om 60 miljoner....

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Ledamot Pettersson, jag vet inte vad du tackade för, om ledamot anser att landskapsregeringen kunde ha varit lite mera kommunikativ i ärenden kring tvärgående? Vi ska inte titta i backspegeln, men jag fick väl kanske lite för mycket färdkost från förra oppositionspartiet Centern förra perioden. Då skulle människor dö när landskapsregeringen gjorde effektiva sparåtgärder inom ÅHS....

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Röblom. Är det så att landskapsregeringen nu likställer norra och södra havsområdena kring Åland i arbetet med storskalig vindkraft? På vilket sätt ämnar landskapsregeringen att decentralisera arbetet kring den storskaliga vindkraften?

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Salmén. Utskottet börjar sin behandling av budgeten imorgon. Det skulle ju vara intressant att veta - ledamot Salmén behöver ju inte berätta det här och nu - vilka vi ska kontakta och gärna ge förslag på hörande för att bringa klarhet i det som ledamot Salmén tycker att skulle behöva...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Nej, jag är absolut inte negativt inställd mot kommunerna. Jag tycker om kommuner. Däremot så ser jag att vi har inte råd att bygga Åland enligt det sätt som vi har gjort. Pengarna räcker inte till. Det blir ett orättvist samhälle och det blir ett samhälle som ska finansieras via banklån. Vi ska...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Absolut har lagstiftning och andra åtgärder gjort att kostnadstrycket har ökat. Men vi ska också komma ihåg att mycket av den lagstiftningen är helt nödvändig egentligen. Vi ska inte bli ett B-land jämfört med våra närregioner, då tappar vi all attraktionskraft. När det gäller att bedriva en ekonomisk politik så måste väl också förhoppningsvis...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är ju en sakkunniggrupp och en referensgrupp och mandatet är verkligen strypt. Jag vill inte upprepa det som ledamot Strand sade och vad ledamot Sjögren sade i måndags. Jag kan väl hänföra till dagens första anförande. Jag tycker att det börjar likna ett sätt att driva politik som inte hör hemma på...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag vill återgå till det tidigare replikskiftet om fisktransporter. Jag vet ju att sittande landskapsregering inte ser med blida ögon på fiskodlingen i skärgården. Skulle det vara bättre då att den åländska fiskodlingen på Föglö skulle flytta till Åbolands skärgård? Det finns nämligen en orsak till att fiskodlingar på Föglö, som nyttjar skärgårdstrafiken,...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Wikström. Är man någorlunda läskunnig så har man ju kunnat följa den mediala biten av det hela. Landskapsregeringen har tyvärr inte släckt den branden som har brunnit i ett års tid, lite drygt, kanske mer än halva mandatperioden till och med. När det gäller skrivningen i budgeten så funderar jag verkligen...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag ska inte säga att minister Wikström pratar osanning, men nog är det ju ett märkligt resonemang som ministern för, att jag skulle hitta på ett rykte om att landskapsregeringen funderar på att dra ner trafiken på tvärgående linjen. Landskapsregeringen skriver ju det i budgetförslaget. Det finns väl en orsak till att skärgårdskommuner...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag vill inleda med något som vi inom liberala lagtingsgruppen ser som mycket oroväckande och som givetvis påverkar även tilläggsbudgeten. Att idag arbeta inom landskapsförvaltningen är för många mindre trevligt, och det återspeglas tyvärr i personalenkäten KivaQ, för 2021. Den visar att endast 14 % av personalen skulle rekommendera...

John Holmberg / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att ledamot Valve ska se bananrepublikanskt som det är - ett adjektiv. Det kanske är lätt för ledamot Valve som inte är i sitt dagliga värv och i sin dagliga vardag är speciellt beroende av skärgårdstrafik, speciellt under vinterhalvåret. Men det finns en liten del av Ålands befolkning - en på...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Nu drev nog ledamot Valve det ett steg för långt. Vi betecknar inte Åland som bananrepublikanskt. Vi betecknar sättet som man driver skärgårdspolitik i det här avseendet med tvärgående linjen som bananrepublikanskt. Jag är förvånad över att ledamot Valve inte reagerar på att endast 14 procent av förvaltningens medarbetare trivs på sin arbetsplats och vill...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Ja, om ledamot Pettersson tycker att det avspeglas i alla de liberala åtgärdsmotionerna, att kalla det sättet som man hanterar tvärgående linjens framtida trafik, då tycker jag nog att det är bananrepublikanskt, att inte tala. Ledamoten Pettersson brukar vara en förespråkare för att man ska tala med varandra - kommunicera. Är det inte...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman. Samtidigt så är det ett stort intresse från privata aktörer att just utforska det södra havsområdet och etablera vindkraften där. Kort bara kring solcellerna. I ljuset av den nätkapacitetsproblematik som finns idag så kanske det ändå skulle vara vettigt att trycka på pausknappen för ett sådant bidrag eller subventionering, med tanke på att...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Höglund. Det är klart att lever man enligt gammal devis att ingenting kan förändras, då ska man ju fortsätta med en sådan politik också, fortsätta med gamla system, fortsätta finansiera kommuner och även kommuner som inte har en ekonomisk bärighet och hållbarhet. Det som ju tyvärr blir kontentan är att det...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är det som är synd. Det är det som händer när man tvingas spara på saker som man egentligen inte vill spara på. Man sparar in på det icke lagstadgade först, man begränsar den välfärden. När det gäller landskapets ekonomi så tror jag att finansministern och jag kanske ser till och med ännu...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagtinget och åhörare. Jag ska avsluta den här debatten genom att ta upp tilläggsbudgetens kanske segaste anslag. Det är väl på grund av det anslaget - mandat om landskapsandelar eller det är inget anslag utan en skrivning - som inte tilläggsbudgeten kom som den först aviserades i slutet på mars. Det blev...

John Holmberg / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Strand. Det är alltid trevligt att höra ett stöd. Samtidigt är det lite trist för att Liberalerna har under hela den här mandatperioden tittat 10 år framåt, vi har tittat på kommande val 2023 och vi har tittat på därpå följande två mandatperioder och försökt hitta någon form av samsyn med...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. I betänkandet skriver utskottet att Åda bör få en egen lagstiftning som reglerar dess uppdrag om verksamheten ska bedrivas vidare. Att lösa Ådas framtida roll är nu en fråga som snabbt behöver besvaras. Landskapsregeringen bygger idag upp en egen IT-organisation. De underliggande myndigheterna gör i stor utsträckning detsamma. Ådas...

John Holmberg / Anförande / Enda behandling / 2022-05-18

Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste MOT 12/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Wikström för en konstruktiv replik. Jag kan gott och väl hålla med om att det kanske behövs längre framförhållning än budget 2023. Men jag är helt övertygad om att en tvärgående linje i sig över tid skulle vinna på att grynnan kommer bort. Sedan när det gäller del två, input till...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste MOT 12/2021-2022

Tack, talman! Borttagandet av grynnan, givetvis också med en modifiering av färjfästet, skulle göra att det skulle bli en flexibilitet i de färjor som kunde angöra färjfästet. Beroende på hur upphandlingar etcetera går så kan det ju hända att urvalet inte blir så stort när det gäller typ av färja som kan angöra där. Nu...

John Holmberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste MOT 12/2021-2022

Talman! Bästa lagting och åhörare. För att slippa tjatet från talarstolen så är det ju bättre att Liberalerna är med i nästa landskapsregering så blir det färre talturer. Den här åtgärdsmotionen har två syften, det är ett syfte här och nu, men det är också färdkost till landskapsregeringens, speciellt minister Wikströms omställningsplan. En bortsprängning av den...

John Holmberg / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag måste säga att jag tycker genuint synd om Moderaterna och det kommer från hjärtat. Ni bråkar aldrig, ni sitter tysta och snälla och tänker att nästa budget då kommer nog vår politik att komma fram. Sedan förvandlas talarstolen till någon form av biktstol varje gång ledamot Silander går upp...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack finansminister Höglund. Finansministern sade i sin inledning att det är glädjande att den parlamentariska arbetsgruppen nu tittar på rambudgetering och långsiktiga mål. Det är gott så, det har vi i Liberalerna eftersträvat och efterfrågat länge. Samtidigt så presenterade finansministern en tilläggsbudget som består av 60 miljoner fullmakt för skärgårdstrafik utan omställningsplan, 6...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman. För det första när det gäller vindkraftsprojektet så har ett enigt lagting ganska nyligen gått in för att den arbetsmodell som landskapsregeringen ska följa är ju en decentraliserad modell, just för att man inte ska behöva öka budgetslitaget. Sedan när det gäller resilienspengarna så stämmer det ju, men det står också en passus;...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag har tre saker. Den första är att jag håller inte riktigt med minister Karlström om att politiken inte kan göra så mycket mer än dela ut bidrag för att jämställa oss med övriga regioner. Jag tror att matpriserna har varit för billiga ut till konsumenten. Första läget, alltså producenterna,...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det har säkert varit intensiva diskussioner och mycket annat kring budgeten, så jag förstår förseningen. När det gäller landskapsgarantier överlag så har vi en motion som jag gärna skulle vilja få lite mer kött på benen kring i samband med betänkandearbetet i utskottet. Vilka åtaganden har landskapsregeringen kring landskapsgarantier? Det ser ju väldigt...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Jag tar fasta på ledamot Petterssons sista mening, analys och försiktighet. För jag tycker att ledamoten Pettersson gör det misstaget, som många gör när man tittar på skärgårdstrafiken på ett utanför perspektiv, man tittar på hur det är på sommaren när tärnorna sjunger och allt det. Men det finns en...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Det var en bra början på utskottsarbetet. Jag tackar för det. När det gäller landskapsandelar, så de 2 miljoner som finns beskrivna i budgetförslaget så där har nog landskapsregeringen plockat ut skrivning från vårt fina betänkande från budgetbetänkande 2022. Men det som jag i alla fall kan bli lite irriterad...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Problemet blir ju, ledamoten Silander, att politiken blir väldigt otydlig, kanske till och med obefintlig. Det är ju en sak att stå här och säga nu att man är tveksam till vissa saker och har svalt dem med viss tveksamhet, precis som ledamot Silander just gjorde. Men frågan är; vart tar den riktiga...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Måtar. Jag tog mig friheten att recensera Moderaternas gruppanförande för en stund sedan och jag tar mig friheten att recensera obundnas nu. Det verkar inte från de obundna finnas en tanke på att se den offentliga ekonomin som en helhet, utan man väljer att se den kommunala ekonomin som det viktiga....

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Ja, kära ledamot Måtar, jag talade om årsredovisning 2021. Sedan när det gäller den offentliga ekonomin så det är en vacker dröm som de obundna tydligen bär på, att allt ordnar sig bara kommunerna får mera pengar. Ser vi på de fyra första offentliga kommunala boksluten som kom så visade skatteintäkterna ett plus...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Det är synd att den här landskapsregeringen lade ner jobbskatteavdraget. Det skrotades. Jag tror att det är ganska många som i dag inser det fina i att ha ett sådant ett jobbskatteavdrag, ett avdrag som ger mer pengar i plånboken. Sedan kan man ju ladda det i olika grad. Det...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag håller inte heller med ledamot Holmströms historiebeskrivning, för ett jobbskatteavdrag är nog inte till för att ge de rika ännu mera pengar. Ett jobbskatteavdrag är vad det står för, alltså det ska löna sig att arbeta eller att du är pensionär och har arbetat hårt i ditt liv. När det gäller inflationen...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag fortsätter på samma spår som föregående replikskifte. Just den här långsiktigheten, vi hamnar ofta här i lagtinget på att ta snabba akuta lagstiftningar eller snabba akuta bidragsformer och det finns full förståelse för det. Men den här långsiktiga diskussionen, den som ledamot Eriksson också kanske efterlyser, den behöver också...

John Holmberg / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Och tack ledamot Gunell. Ja, det är jag också övertygad om att många markägare givetvis vill ha någon form av ersättning, medan det säkert också finns markägare som ser det som ett upplåtande av god vilja för ett gott ändamål. Men hur som så jag är fullständigt övertygad om att det ändå är...

John Holmberg / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11