Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen LF 3/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Tack även för den intressanta slutdelen av betänkandet som jag stöder till fullo även om jag aldrig har varit orolig för någon vindkraftkyrkogård utgående från de andra arrangemang som man kan åtgärda, återställandet av vattenområden. Jag tycker också att det var intressant det ledamoten tog upp om Sverigekabeln, Kraftnät och...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2024-01-22

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, talman! Ja, välkommen tillbaka finansminister Perämaa. Vi är back in business igen. Det är lite nya roller, men the show must go on och det gör den sannolikt också i den här frågan. Finansministern känner till att nära anknuten till dagens huvudämne så ligger ju beskattningen av tidigare värdelös mark som åländska ägare har...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Jo, jag dristar mig att lyfta också den andra frågan. I och med det lagförslag som ligger på lagtingets bord så för första gången från regeringssidan - där jag var med den 7 december som ledamot Nordberg konstaterade - så för vi in värderingslagen som en del av detta parlaments rätt att lagstifta. Så till...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack till ledamot Lindbäck för ett väl initierat anförande. När det gäller detta särskilda bidraget under pandemiåren så respekterar vi naturligtvis den hållning som ledamoten och Ålandsdelegationen har och sedermera republikens presidents samma linje i frågan, dvs. inte pengar för 2021. Men då i den situationen, för att förklara hur vi resonerade ungefär...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Kort när det gäller den sistnämnda delen, vi ansåg till exempel att i och med att kommunerna här på Åland inte kom i åtnjutande av det statsstödet som de finska kommunerna så tyckte vi att det fanns grund. Men det är historia och kommande regeringar här på Åland får dra lärdom av det. När det gäller...

Harry Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Fru talman! Tack för ordet. Jag ska inte bli långrandig. Egentligen hade jag tänkt prata mycket mera, men jag tror att det är bäst att den här herrelösa budgeten får fortsätta sitt öde i finans- och näringsutskottet. Och det är därför, finans- och näringsutskottet, som jag tar till orda. Trots att det ingår i budgetförslaget,...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Ärade lagting, bästa åhörare. Jag kommer än en gång att inleda min del av budgetpresentationen med att kommentera själva grunden för varför vi möts här och nu, dvs. Ålands särställning och politiska autonomi i synnerhet. Det finns en oro bland en del ålänningar om att intresset för vår unika status och därmed...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack för en bra fråga ledamot Röblom. Jag går gärna utanför min portfölj också, inga begränsningar för min del. Utsläppshandeln har aviserat på det viset att det finns en lag i Finlands riksdag. Vi har gett utlåtanden både till kommunikations- och ekonomiutskottet, där vi trycker på att vi välkomnar ö-undantaget som jag vet att ledamoten...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Ledamoten har helt rätt att detta blir en av de första utmaningar som den nya regering måste ta fortsatt tag i. Vi har lagt linjerna. Vi lutar oss mycket kraftigt mot de tydliga utlåtanden som kom under remissen av den nu aktuella finska lagen. Det har konstaterats både från Ålandsdelegationen med flera...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Det är sannerligen en högaktuell frågeställning ni lyfte ledamot Simon Påvals. Det här är ju själva grundproblematiken i vår vardag. När vi som politiskt ansvariga ska bygga egna system för 30 000 ålänningar i ljuset av något som är ganska dyrt ändå utgående från 5,5 miljoner finländare. Där har vi pudelns kärna. När det gäller vissa utmaningar...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag visste inte ens att vi har tagit in SOS alarm i budgetförslaget. Jag tror att det är något som jag har kommunicerat vid sidan av budgeten. Annars har jag faktiskt missat något, för jag var på resa här i samband med budgetbehandlingen så det skulle vara överraskande. Däremot har vi enskilt kommunicerat...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för de ödesorden ledamot Valve. Jag delar dem delvis. Den här sluttande vägen vi har framåt just nu för autonomin är ju inte riktigt så uppiggande kan jag säga. Jag kan glädja parlamentet med att vi hade besök här senaste veckan av professor Rainer Hoffman. Han blev så intresserad av det åländska...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag håller med ledamot Valve. Normalt brukar vi se var det finns det möjliga luckor som vi kan nyttja för Ålands del. Men jag måste nog säga att de senaste åren så har det varit lite motsatsen. Om vi tar ett exempel med den finska välfärdsreformen, välfärdsområdena, och all den problematik som det skapar. Nu...

Harry Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag förstår mycket väl bakgrunden. Jag ville bara för säkerhets skull markera hur vi istället ser den motsatta utvecklingen. När vi startade revisionsresan, 2008-2009 och framåt, så då var vi nog alla uppfyllda av detta, att nu var det dags att ta det moderna steget i förhållande till Helsingfors. Men...

Harry Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Eriksson, till min glädje har jag noterat att även i Helsingfors, bland ministerierna, så förenade man sig också i vår oro och ser nog lite med bekymmersam blick på den här typen av händelseutveckling. För det här är naturligtvis ett avsteg från en åländsk traditionell politik att försöka hålla sig utanför...

Harry Jansson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Jag välkomnar vicetalmannens tydliga markering av att vi måste se till att folkrätten och ingångna internationella avtal respekteras. För att lite återanknyta till det tidigare, så det är därför jag tror att lantrådet har varit mån om att inte rubba båten. Ska Åland gå i bräschen för att olika avtal sägs upp? Ärr det vi...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Den sistnämnda delen tror jag både regering och lagting kan vara överens om. Man kan inte förhandla med en stat som i modern tid bryter mot allt vad folkrätten heter. De har gått över normal anständighet för länge sedan, de umgås med andra skurkstater som Iran och Nordkorea. Att hamna in i den kretsen av...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Ärade lagting. Jag vill börja med att konstatera att den presentation som viceordförande Eriksson gav oss i fredags var väl täckande och lyfte en hel del frågeställningar som jag också kommer att tangera under mitt korta anförande. Ja, kort och kort? Jag vill konstatera att nämnden har igen gett värdefull vägkost till både...

Harry Jansson / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack utskottsordförande Pettersson för ett, igen, inspirerande anförande. Ett varmt tack för utskottets tydliga markering av Sunnanvind projektets, med flera, betydelse för samhället både på kort och lång sikt. Markeringen här från ett enigt utskott, överlägset största och viktigaste framtidsprojektet. Jag kan inte annat än applådera den oerhört viktiga markeringen utskottet gör enhälligt,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag håller helt med utskottsordförande Pettersson. Jag har märkt, i och med att jag nu har fått huvudfokus i den här frågan och på grund av ledarskapet i ministertrion, att ålänningarna är tyvärr lite förvirrade. Man har ju svårt att förstå vad är skillnaden på det som de privata aktörerna hållit på med, avgränsning, sammanträden,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack till vicetalman Sjögren för ett passionerat inlägg och ett nödvändigt sådant. Jag förenar mig helt i vicetalmannens upprördhet. Tydligen hade vi under förmiddagen haft olika uttalanden här som jag också häpnar mig över att hur lågt kan man sjunka. Jag satte tyvärr upptagen med gästerna från Ålands akademi. Jag vill helt förena...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det är tyvärr för mig en lite främmande och ny debattnivå av åländsk politik, jag beklagar verkligen. Ändå måste vi komma ihåg att av lagtingets 30 nuvarande ledamöter är det bara två som är verkligt uttalade klimatskeptiker. Det spelar ingen roll hur vi försöker kommunicera. De struntar i att planeten håller på att gå under,...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack till nämndens viceordförande för en god redogörelse. Jag välkomnar sannerligen de markeringar som nämnden gör i en mängd centrala frågeställningar. Det är ett oerhört, med tanke på historiebeskrivningen, värdefullt dokument som nämnden lämnar ifrån sig. Den försenade aspekten tror jag vi kan ha överseende med. Vi som jobbar under ständig tidspress förstår...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Jo, särskilt i och med att vi också ser en tendens från landskapsregeringens sida att nämnden också går in på sådant som inte landskapet nämner i sitt grundmaterial. Då bedriver ju nämnden någon sorts parallell process, parallella höranden som landskapsregeringen inte har en aning om vad som har framkommit i den mån man...

Harry Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Jag delar helt den bild som ledamot Juslin beskriver av den otillfredsställande situationen. Vi har förhoppning om att räddningslagen ändå måste upp på bordet och då får man passa på att ta itu med den här biten, en viktig pusselbit som fattas. Vi får passa på i det här sammanhanget att säga när vi nu också...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Fellman för frågan och då får jag i min tur konstatera att det är lantrådet som handlägger det här ärendet och hon som kan alla detaljer. Men det är klart, vi har blivit informerade om den löpande processen. De ursprungsdagar som nämndes för hovrättsförhandlingen passade in i lantrådets kalender, det är...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack för frågan, ledamot Juslin. Svaret är både och om vi säger så. Det är klart vi har fångat upp utskottets och ordförandens påpekande om att det här borde rättas till. Det har gjorts sedan första kartläggningen av de omständigheterna, det har förts en diskussion också med brandkårerna och räddningschefen om de här...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack talman! Tack för frågan ledamot Toivonen. Låt mig erinra ledamoten om att landskapsregeringen har att följa de klimatmål som har kommunicerats med lagtinget och sedan förankrats i den sedvanliga behandlingen i lagtinget vad gäller de klimatpolitiska målsättningarna som Åland ska ha. Den nuvarande landskapsregeringen har inte aviserat några avvikande utan håller fortfarande kvar vid...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Tack, vicetalman Sjögren. De politiska komplikationer som har karakteriserat just havsbaserad vindkraft och i synnerhet Sunnanvidprojektet är något som vi har diskuterat helt öppet med kollegan Christian Wikström som representerar Obundna som bekant har intagit en försiktig hållning till hela projektet som sådant. Spontant har ändå ministerkollegan Wikström överlag hanterat de här frågorna på...

Harry Jansson / Svar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Ja viceltalman Sjögren det kan jag på hela regeringens vägnar intygat att den delen har nog hanterats på ett bra sätt. Det har underlättats av att det landskapsregeringen har ägnat sig åt egentligen ända fram till i morgon förmiddag handlar om att upphandla de nödvändiga utredningar som Sunnanvindprojektet behöver. Jag kan passa på att informera...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack talman! Vicetalman Sjögren har rätt i att det har varit extra svårt att veta hur skall vi informera lagtinget på basen av finans- och näringsutskottets skrivningar som också lagtinget i sin helhet omfattade. Landskapsregeringen fick fullmakt att hantera ärendet men under vissa villkor, ändå skulle vi informera lagtinget om den löpande processen. Vi har försökt...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Jag kan väl bara upprepa vad jag sade, i och med att ett beslut ett utslag från hovrätten skulle komma först efter valet så ser jag inte den direkta koppling som ledamot Fellman här vill påskina att skulle vara avgörandet för valet av rättegångsdatum. Det är klart att när lantrådet fick frågan vilka dagar...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Vi får alla avvakta utgången i hovrättsförhandlingarna och se var landar det hel på. Jag noterade att det har nämnts olika summor i offentligheten den ena motparten hävdar det ena och det andra att man har sagt si eller så. Som alltid när det är förhandlingar före dem förutsätter det att bägge vill...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Tack, talman! Och då vill jag erinra ledamot Toivonen om att jag nämnde 2030 därför att det ingår som ett viktigt delmål på vår klimatpolitiska väg, därför nämnde jag det. Sedan vet ledamoten mycket väl hur det finns de här olika stegen framåt där vi har 2050 och så vidare som gäller. Jag behöver inte...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

När det gäller specifika åtgärder som vi kan vidta typ inom skärgårdsflottan, skulle vi överhuvudtaget veta här och vilken typ av teknik ska vi sätta på morgondagens färjor. Då skulle det här vara lätt för mig att svara, jo det är vätgas som kommer och vi kommer ha en tillräcklig mängd drivmedel år X....

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Jag delar helt den bilden som ledamoten Juslin beskriver. Jag skulle säga att det var nästan fråga om heroiska insatser som gjordes på de heta sommardagarna när det gällde att rädda så mycket som möjligt av skog och mark. Vi får vara glada att de här resurserna finns. Men det visar hur oerhört viktigt det...

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-13

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Jag reagerar inte huvud taget starkt utan lite med förvåning. Varför här nu? Med tanke på som sagt att Liberalerna inte drivit den linjen på ett tydligt sätt under det löpande arbetet. Ledamoten vet mycket väl att vi gjorde den här reformen redan 2021, minskade på antalet personer med åländsk hembygdsrätt eller fem...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Jo, jag tror att det här får bli pricken över iet, att vi har kommit så här långt och att vi trots allt blivit eniga under resans gång. Tack för det!

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Tack, talman! Tack för utskottsordförande Juslin för gott samarbete! Som har präglat hela processen också med lagförslag nummer två om vi säger så, andra försöket att få till stånd näringsrätts- och näringstillstånds lagstiftning i modern tid. Jag tar trots allt det med mig från hela processen den enighet vi har haft. Men jag tycker lite...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Talman! Naturligtvis är det lätt att förena sig ledamot Erikssons kommentarer. Jag förstår också lite frustrationen. Men vi måste komma ihåg att utgångspunkten var ju nu att försöka få igenom det här lagpaketet. Såväl jordförvärvssidan och så de andra försöken med näringsrättslagen. Då valde vi naturligtvis att inte ta strid på områden som skulle bidra...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Näringsrätt och näringstillstånd LF 26/2022-2023

Även till sistnämnda del håller jag helt med ledamot Eriksson. Det här lagförslaget i synnerhet är någon form av vägskäl. Är det som så att man via lagkontrollen i Helsingfors då väljer att omkullkasta det svenska inslaget i lagförslaget. Det vill säga det att vi vill att saker och ting ska fungera på svenska i...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Tack till utskottet, än en gång är vi från landskapsregeringen nöjda med formuleringarna och lagtingsdirektörens stringenta tangentbord har verkligen igen gjort ett markabelt fint arbete till att formulera de utmaningar som följer också med det här lagförslaget. För personligen ser jag nog lite med spänning fram emot hur kommer Högsta domstolen nu att...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Sedan så delar jag helt utskottets formulering här vad gäller hur mycket mark besitts idag av icke åländska händer. Men när jag säger det begreppet så kom ihåg det finns ju naturligtvis en åländsk koppling i de flesta fall. Men hur många då? Hur stor andel av marken ligger utanför? Utan det som...

Harry Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Några slutord som jag hoppas ska vara slutord när det gäller lagtingets och landskapsregeringens engagemang i nationalitetsskyddet till den här delen. Men osvuret är bäst med tanke på de små trösklar som återstår till följd av lagstiftningskontrollen. Ledamot Anders Erikssons goda anförande delar jag förstås synen i allmänhet. Konstatera att jag tror orsaken till...

Harry Jansson / Anförande / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Jag förstår ditt resonemang. Samtidigt så tillhör jag nog de politiker som anser att det är bra med ordning och reda. Det vill säga att folk i allmänhet vet under vilka premisser man kan beviljas jordförvärvsrätt till exempel. Det är väl bra om det finns på pränt. Vad jag naturligtvis kritiserar starkt, oerhört...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Ja, jag förstår ledamot Erikssons frustration över självstyrelserevisionen. Men jag tror inte vi kan ta in den i den här diskussionen, även om jag delar efter professor emeritus Sundberg syn på Ålands lösning i modern tid. Men nu handlar det konkret om någonting som ska se till att hantering av åländsk mark är...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att Gunell sammanfattar bra den processen som vi har genomgått nu tillsammans under ett antal år här och som jag vill betona än en gång, har varit mycket positiv på många sätt frånsett den formella delen. Och just när det gäller revisionen så kan vi alla känna frustration och besvikelse över...

Harry Jansson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-11

Granskning av valfinansieringen 2019 och 2023 SF 25/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamoten har rätt, men då gäller det att uttryckligen granska vilken typ av pengar det är som ledamoten önskar föra vidare. Då kommer svaret att bli att när det gäller stödet för politisk verksamhet så kan ledamoten egentligen på eget ansvar hantera det över flera mandatperioder. Tack!

Harry Jansson / Tilläggssvar / Föredras / 2023-09-08

Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart RP 7/2022-2023

Tack, talman! God morgon på er alla! Landskapsregeringen har alltså valt att komplettera sitt ursprungliga yttrande i denna konvention, kallad FAL-konventionen, om internationell sjöfart. Det är lätt att vara efterklok. Men vi får väl säga att vi var lite inställda på semester när vi behandlade det här i plenum. Naturligtvis borde även jag och mina...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-09-08

Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten LF 41/2022-2023

Tack, talman! Jag har idag det tvivelaktiga nöjet att fortsätta förelägga lagtinget rättsakter kopplade till den mängd av tillsyns- och övriga EU-rättsliga regler, i detta fall är det trots allt en positiv slutsats. Tillgängligheten av all form av information ska möjliggöras och till och med också när det handlar om sekretessbelagd sådan. Jag kan bara...

Harry Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-09-08