Sagt i salen

1 - 50 av totalt 221 tal

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Oljekatastrofer i vårt Östersjön och framför allt i våra närområden är bland det värsta som kan inträffa och drabbar såväl växt- som djurliv för lång tid framåt. Att Finland nu går in för att upphäva oljeskyddsfonden skulle om inte den nya rikslagen om miljöskador samtidigt trädde ikraft vara väldigt...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-03-20

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag ber om ursäkt om jag blev tolkad så att jag menade att ni inte bryr er. Det kan vara svårt att förstå realiteterna om man är van att man har allting på 10-15 minuters avstånd. Jag ber om ursäkt om det tolkades som att jag menade att ni inte tänker på oss....

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Fru talman! Skärgården är ofta debatterad i denna sal. Oftast handlar det om färjor som är gamla och dyra och smutsiga. Annars handlar det om en minskande och åldrande befolkning men tyvärr är det få som kommer med några lösningar. Talman! Ledamot Mansén lyfte förtjänstfullt skärgårdstrafiken, så förutom att framhålla att en vi behöver...

Mikael Lindholm / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack så mycket ledamot Fellman! Absolut. Min tanke med det här är inte att det ska vara någonting som inte ska vara förenat med någon kostnad, att det ska vara gratis för ungdomar utan det är mest för tryggheten. Jag vet själv för jag har släppt iväg mina döttrar -den ena hade inte...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack minister Karlström. Det var trevligt att ministern faktiskt med några få ord nämnde vårt småskaliga kustfiske. Min fråga är om det finns det någon plan för att kunna förbättra förutsättningarna för de enskilda binärings- och yrkesfiskarna på Åland? Jag tänker på det som jag har haft diskussioner om med ministern här i...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för de orden ministern. I ganska många kommuner finns ju redan infrastrukturen på plats. Det finns ställen. Det börjar väl närma sig tio år sedan som uppsamlingsstödet drogs in för att det tydligen på något sätt bröt mot EU-reglerna. Men det där väldigt positivt och då får man ju också hoppas det. Den...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att den här agendan är ganska tydlig med att vi sätter delmål till 2030, 2035 för att vi ska kunna gå i mål 2051 som är slutmålet. Då är det väldigt viktigt att vi gör uppföljningar, inte bara vart fjärde år utan oftare för att se hur vi ligger i fas...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag delar uppfattningen att vi hade bra behandling i utskottet. Till den absolut största delen så var vi i princip helt eniga om. Jag har inga synpunkter på det. Det andra var väl ingen fråga och det behöver det inte vara. Jag bara konstaterar att vi är på det stora hela...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Så är det. Jag tycker att en av de här sakerna som vi tog upp här i vårt utlåtande är att det behöver nog tittas på hur man gör inom förvaltningen på de olika avdelningarna. Är det optimalt som det är nu? Jag är nog ganska rädd för att det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det blir lite annorlunda idag. Jag ska presentera vårt utlåtande, men det är egentligen utskottets ordförande som har skrivit anförandet så vi får se om jag blir chockad när jag läser upp det. Men av olika skäl så hade hon inte lämpligt att vara här nu. Jag lovade att presentera utlåtande. Jag kan betona...

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Jag tycker att det är självklart att man måste ha en plan för hur man ska jobba för att man ska veta om man har möjlighet att uppnå de mål som man har ställt upp. Sedan om det görs bäst med en separat klimatlag eller på annat sätt, det vill...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Som jag sade i mitt anförande så finns det olika sätt som man kan göra för att få till det här registret. Det är säkert olika administrativ börda beroende på, men om jag tar min egen hemkommun som jag känner närmast till så där är det så att för att komma åt en...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Nej, jag tycker att du ska förstå viceordförande så att vi i majoriteten tycker att det är upp till kommunerna att välja sätt hur man vill lösa det. Det är ingenting som behöver skötas på landskapsnivå. Det här är kommunernas ansvar att se till att få det att fungera så kostnadseffektivt som möjligt.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Det första som ledamoten sade var ju taget helt ur sitt sammanhang. Jag sade ju precis det i remissdebatten, vi kan kolla i stenografiska protokollet, att det är inte så att vi gör som på 1800-talet, att vi kastar ut slasken genom fönstret. Nog måste man ju kunna lita på...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det är bara att beklaga om medborgarna i de kommuner som ingår i kommunalförbundet inte är nöjda med kommunalförbundets service. Jag kan svårligen tycka att vi på landskapsnivå kan göra mycket åt det. Det är upp till medborgarna att försöka uppmana sina lokala företrädare att utträda ur det förbundet.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Tack minister Wikström. Som sagt, från utskottsmajoritetens sida är vi på det stora hela nöjda med det här lagförslaget, vilket jag försökte säga i min presentation av betänkandet.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman! Lagförslaget om anpassad kommunal avfallshantering har behandlats av social- och miljöutskottet. Då vi inte lyckades bli helt eniga i vårt betänkande och reservationer lämnats in så presenterar jag utskottets betänkande. I det EU-direktiv från 2018 infördes mål för återanvändning och materialåtervinning från 50 % 2020 till 55 % 2025, 60 % 2030 och 65...

Mikael Lindholm / Anförande / Första behandling / 2023-09-13

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Talman! Nordiska Rådets berättelse för 2022 kommer av olika anledningar först nu upp på vår dagordning. Det är förstås tråkigt att det inte har kunnat behandlas tidigare men här kommer en kort resumé av vad som hände 2022. Under perioden 1.1-8.11 var Anders Eriksson ordförande för den åländska delegationen, från 9.11-31.12 hade jag äran att...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Jag upplever nog att vi har möjlighet att diskutera det som behöver diskuteras. Vi får inspel på vad vi behöver lyfta i det nordiska samarbetet. Jag tycker att jag med gott samvete kan svara ja på den frågan.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Röblom. Det hoppas jag också. Jag tycker dessutom att vi i den åländska delegationen har ett väldigt gott samarbete över partigränserna och klarar av att se till den åländska nyttan i det nordiska samarbetet snarare än att käbbla som vi ibland gör i den här salen. Jag tycker att vi har...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag har varit på Nordiska rådet nu och jag hade fel uppgifter på att du hade suttit med i gränshindergruppen. Jag sitter där med själv nu och det är ett väldigt viktigt arbete som vi jobbar med. Jag ber så mycket om ursäkt för...

Mikael Lindholm / Replik / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Precis som ledamot Eriksson sade så är just gränshindergruppen väldigt viktig. Det diskuteras nu också om det eventuellt ska bli ett eget utskott. Det är bara på diskussionsstadiet, men det förs diskussioner kring detta. Den samlade åsikten är nog att det kanske borde lyftas upp till ett eget utskott.

Mikael Lindholm / Replik / Föredras / 2023-09-08

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack minister Wikström. Till det förstnämnda så förstod jag nästan att det var så. Men det framkom inte så tydligt i lagförslaget så därför lyfte jag det i alla fall, att det kan belysas lite. Jag förstod precis att det inte var frågan om det. Just vad gäller grunda farleder och att man...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Det är som sagt väldigt intressant och höra hur ledamoten trycker på mot just fiskodlingen. Jag konstaterade bara vad vi fick reda på i referensgruppen. Det skulle vara intressant att veta hur ledamoten ser på problemet att de kan flytta sin verksamhet och få tillstånd att odla på andra sidan...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Jag tyckte att ledamot Holmström sade att han gärna skulle svara på frågan: Hur förbättrar vi vattenförekomsten i våra vatten, om man flyttar fiskodlingarna ett par tre kilometer på andra sidan om Skiftet? Jag skulle gärna se kompensationsåtgärder, ha hårda krav och istället långa tillståndstider så att det finns möjlighet att satsa på...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Vattenlagen skulle ha totalreviderats under denna mandatperiod och stort arbete har lagts på det mycket komplexa lagförslaget. Eftersom det nu har konstaterats att det stora paketet inte kommer att hinnas med innan vi går till val har landskapsregeringen valt att göra ändringar i några paragrafer som behöver ändras snarast. Talman! Det rör sig först och...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Det skulle jag väl inte säga att det har varit problemet. Men som ledamot Holmström mycket väl kommer ihåg, från det arbetet som vi lade ner i referensgruppen, så vårt önskemål var att skicka ut det på remiss, för vi såg att vi inte kom längre med vårt arbete. Sen...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Ledamoten är ju en väldigt skicklig debattör och jag är inte alls lika skicklig. Men det som är helt klart, det framgick ganska tydligt när vi höll på i referensgruppen och tittade på allt det här och jag nämnde inte det i mitt anförande, men ledamoten nämnde fiskodlingar och deras...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Talman! Bästa lagting. Den förnyade klientavgiftslagen är steg 2 av 3 i den strategi som landskapsregeringen lagt upp för att få till ett rättvist regelverk där alla behandlas lika oberoende av bosättningskommun. Tanken är också att avgiftssystemet ska gynna att alla vårdas på rätt nivå och att ju mer vårdkrävande klient desto högre prislapp. Det...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-06-07

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Valve. Naturligtvis, jag har full förståelse, men jag ville bara betona det i mitt anförande att det är viktigt. Det har ju varit andra lagförslag under de snart åtta år som jag har suttit här där det har tagits fram beräkningar på vad det eventuellt kan kosta och ofta har det...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Tack för det talman! Tack ledamot Valve. Det som jag nämnde i förbigående i anförandet är att det har ju faktiskt varit en väldigt udda situation. Personer med låga inkomster som har haft ESB eller till och med på hemvårdsskidan har fått mindre kvar i plånboken än sådana som bor på institution och då är...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Ett lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering har tagits fram med nödvändiga avvikelser från den rikslag som antogs som blankettlag för några år sedan. Rikslagen har ändrats på flera områden vilket medfört ett behov av en uppdatering av blankettlagen. Att det nu föreliggande förslaget mer går in för målinriktning istället för metodinriktning är bra...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack talman! I min värld är det helt klart att kommunerna har ett ansvar för att lösa avfallshanteringen. Däremot som jag sa i mitt anförande, att one size fits all stämmer ju inte. Vi har olika problem med hur vi ska tackla våran avfallshantering och därför tycker jag att det är bra att det blir...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Jag ser att det där kan faktiskt vara någonting som speciellt i tätbebyggda områden kan bli ett onödigt bekymmer som förhoppningsvis ska kunna regleras på ett lämpligt sätt. Jag tycker inte att man ska kunna ha det som det var på 1800-talet att man tömde restavfall eller hushållsavfall rätt ut igenom fönstret bara...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Jag vet inte om jag riktigt förstod men du tänker mer att man skall försöka samla in bioavfall och försöka få det till någon form av biogasanläggning. Det tror jag väl möjligen kan vara lämpligt för tätorterna som vi har några på Åland. Men tar vi min hemkommun, att börja samla in bioavfall...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det klart att visst ska vi alla, alla ska göra så gott vi bara kan. Men som jag var inne på i mitt anförande så är Åland fast vi är litet geografiskt. Har vi ändå väldigt olika förutsättningar för hur det ska fungera på lämpligt sätt utan att bli väldigt mycket fördyrande och...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det kanske är precis som ledamot Eriksson säger, det kanske lät så men i princip är jag nog för att man ska kunna. Vad jag menar med att jag sade att jag stöder det här är ju det att det inte skall vara landskapsregeringen som bestämmer att alla ska ha fastighetsnära hämtning oberoende...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack talman! Jag nämnde inte i mitt anförande kommunalförbundet, det namnet nämndes inte överhuvudtaget. Jag vet att det finns ett missnöje hur utbrett det är, så det ska jag låta vara osagt. Det är ju så i en demokrati att man måste se till att man får in, Vårdö var med också i det där...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det är jättebra att ni jobbar med det där för det skulle ju vara viktigt att vi skulle få det på plats. Det skulle ju ha borde varit på plats för många år sedan redan så det uppskattar jag och jag ser fram emot att få ta del av hur långt ni har...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Det låter också bra. Som jag sa i mitt anförande att på något vis så behöver det finnas någon form av reglering för annars så blir grannarna arga på varandra. Och det ska vi undvika om vi kan så ska vi undvika sånt. Det är ju det här subjektiva som blir så...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag ber att få understöda ledamot Petterssons förslag till utskottsbehandling.

Mikael Lindholm / Anförande / Enda behandling / 2023-05-03

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Centerns samlade lagtingsgrupp anser att det här ärendet skulle vara värt att fördjupa sig i för utskottet. Jag har ingen annan åsikt än det som vår gruppordförande Pettersson redan har lagt fram. Så är det.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2023-05-03

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag tror att det är ganska många som behöver se sig i spegeln om det gäller att vi ska försöka ha ett enigt lagting och att vi ska dra åt samma håll. Det tycker jag att framkommer ganska tydligt under dessa elva timmarnas debatt om det här. Där har vi nog alla i...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Enda behandling / 2023-05-03

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Bästa lagting. En ny blankettlag om livsmedel är uppe för behandling. Den nu gällande lagen är från 2007 och har med åren ändrats flera gånger vilket gjort den svår att överblicka. Med tanke på att vissa delar är finsk behörighet och vissa delar är EU-behörighet och sedan en del åländsk behörighet är det nog...

Mikael Lindholm / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Precis så är det. Som jag lyfte i remissdebatten i mitt korta anförande där så det som jag tycker att vore intressant för den här gruppen är att man kan ju ibland hitta saker som man kan förädla vidare från annat håll. När jag var till Australien för fyra år sedan så där...

Mikael Lindholm / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Nu är det tyvärr så tokigt att hörselslingan funkar inte här uppe. Kan jag få gå ner och ställa mig bredvid att så hör vad han frågar och sedan svara. Talmannen: Det går alldeles utmärkt.

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack för frågan ledamot Eriksson. Som sagt, det är svårt att kunna säga tydligt för det finns mycket frågetecken. För min personliga del anser jag nog att de här grundavgifterna som ska vara lika för alla och så var det ju en gång i tiden tidigare. För en liten restaurang var det samma som för...

Mikael Lindholm / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Ledamot Gunell pratade om att utskottet har hört om vattendirektivet. Det är sant. Bekymret är ju att vi vet ju inte hur den lagstiftningen ser ut ännu. Men jag stöder också att det behöver finnas en grupp av aktörer som tittar på hur vi kan komma vidare och göra så...

Mikael Lindholm / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Påvals för ett inlevelsefullt anförande. Jag håller med i princip allt som ledamoten sade. Det enda som jag vill ta ner förväntningarna på är att avlyfta handelsförbudet på sälprodukter. De kontakter som jag har haft med sådana som sitter i Bryssel och diskuterar så där finns det överhuvudtaget ingen som helst...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Absolut ledamot Påvals, inte menar jag att vi ska släppa det. Jag bara vill tona ner förväntningarna om att det ska kunna ske i närtid. Det känns liksom inte realistiskt att få till det. Av den anledningen kan jag tycka att eftersom det dessutom är i en förordning, även om det är en...

Mikael Lindholm / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26