Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Jo, Åland ligger efter och det är säkert dyrt att ha olika digitala system och sådant. Landskapsregeringen har i dag ansvar för att IT-utvecklingen ska fungera och den digitala transformeringen och det ska också finnas pengar i budgeten. Jag ser fram emot att det ska finnas öronmärkta pengar för sådant i den här tilläggsbudgeten som...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamoten Zetterman för ett bra anförande. Jag håller helt med om det här. Ledamoten talade om ambitionsnivån. Jag tycker att man har släppt på något sätt ambitionsnivån. Man verkar vilja gå tillbaka i tiden. Jag håller helt och hållet med om att om tio år så ser inte jag heller någon...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Det är ju också så nu att vi har det ganska brådskande i utskottet att behandla det här. Men jag tycker att vi har fått mycket bra feedback och mycket bra tankar från lagtinget. Det tackar jag för, det kommer också att underlätta vårt utlåtande som vi kommer att lämna.

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten Mattsson. Ledamoten, med regeringen bakom sig, konstaterade i anförandet att Åland ligger mycket efter i IT-säkerheten. Det är ju någonting som är ganska allmänt känt både i Ålands lagting och vi har även fått utbildningar och restriktioner om hur vi ska bete oss på internet. Men min fråga är, när...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Fellman, det är viktigt att lyfta den här målgruppen unga personer som flyttar utanför Åland och studerar. Man tänker kanske inte så mycket på det att dagens bild - som ledamoten sade tidigare i ett replikskifte - av posten kanske inte är så att posten måste fram längre, utan man har...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Det är ju så att vi diskuterar ju ofta också på Åland om att servicen ska finnas nära medborgarna. Därför stöder jag också idén att man i utskottet, och från regeringens sida också när det här börjar närma sig, skulle kunna titta på var man mest når studerande ungdomar för minst ansträngningar. Vi tycker att...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Toivonen, jag vill inte låta det riktigt gå förbi med tanke på tidigare diskussioner som vi har haft i lagtinget om hur man talar om lagtingsledamöter. Jag tycker att det är lite opassande att man nämner Camilla Gunell i ett anförande när hon inte är på plats och kan försvara sig.

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-05

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Jag tror nog att den principiella konklusionen av diskussionen var att personer som man nämner i talarstolen ska vara på plats och kunna försvara sig. Jag har inget mer att tillägga.

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-09-05

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack talman! Jag skulle vilja understöda bordläggningstiden.

Jessy Eckerman / Replik / Enda behandling / 2022-09-05

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Holmström för att ledamoten lyfte upp frågan om informationsplikten. Det är en fråga som jag har suttit ganska mycket och funderat på eftersom jag själv är en sådan som gärna vandrar i skog och mark och plockar bär och svamp. Jag försöker förse mitt vegetariska lilla skafferi med vad naturen...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Det låter bra. Det är ju det som är en av de viktigaste frågorna högst upp på vår lista, för hela Åland egentligen, att vi måste dra ner på utsläppen. Vi måste göra allt vad vi kan på alla möjliga sätt. Med tanke på att vi har så korta avstånd så borde man kanske till exempel...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Tack, herr talman! Vi behandlar en höjning av avdraget för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil och en höjning från 25 till 30 cent per kilometer. Socialdemokratiska lagtingsgruppen är inte emot detta förslag, varje cent räknas i dagens läge i varje familj på Åland. Däremot är ett reseavdrag är inte gott...

Jessy Eckerman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Höjning av resekostnadsavdraget 2022 LF 20/2021-2022

Det är ju en hel del förbättringar, eventuellt, på vissa ställen på Åland. Men som aktiv politiker i Mariehamn så har vi ju fått höra mycket att det har blivit enorma försämringar inom tätorten och tätortstrafiken. Det går inga lördagsbussar längre och det har väldigt stora konsekvenser på handeln i Mariehamn under veckosluten. Man behöver...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Ledamoten Egeland utgår från en värdekonservativ syn på samhället, till exempel hur Åland ser ut idag. Åland har varken någon statistik eller fakta. Hur är arbetstider anpassade efter behovet av barnomsorg? Hur ska man som förälder kunna kombinera sitt arbete med sitt familjeliv? Jag tycker att det är ganska viktigt att vi har statistik och...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Ledamot Eriksson säger ganska tvärsäkert att barnen ska ha samma möjligheter som föräldrarna till ledigt på sommaren och en viss arbetstid och arbetsdag. Har ledamoten i Eriksson någon slags fakta och statistik över hur arbetsmarknaden på Åland ser ut just nu? Vilka tider arbetar föräldrarna i stort? Är det en norm att...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Nej, men vi är ändå en lagstiftande församling, vi har en lag som det är ganska bråttom med att få igenom och det vet alla om. Det klagades på att det var en alldeles för kort remisstid och att alla hade för kort tid. Det är lite förvånande att man då bestämmer sig för att...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jag säger inte emot att ledamoten Egeland får företräda sina väljare. Men det här också Obunden Samlings anseende som helhet. Man drar nu ytterligare ut på den här processen när man samtidigt har givit kritik på att det har gått för snabbt. Så det går inte riktigt ihop. Det är inte riktigt trovärdigt.

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Vi socialdemokrater är ju inte emot att stöda en kläm, men vi vill ju också veta vad som är syftet med den här klämmen. Vad är det i utskottets betänkande som man vill ha fram? Om man tänker att man vill utveckla det här på något sätt så vill vi också veta att vad det...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Som sagt, det är inte lätt att vara oppositionspolitiker med en sådan här regering. Jag som oppositionspolitiker kan ju inte stå här och ta ansvar över hur Moderat Samlings interna kommunikation fungerar. Jag kan inte heller stå här och ta ansvar och stå till svars över att man föreslår återremiss av ett lagförslag som man...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Allting i hela samhället hör ju ihop. Vi vill att flera ska flytta till Åland. Vi vill att familjer ska skaffa flera barn. Vi vill att det ska finnas välfärd. Det ska finnas allt möjligt. Det förutsätter ju också att folk jobbar och att det finns möjligheter att någon tar hand om barnen på sidan...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Ja, det blir en lite märklig debatt om man tvärsäkert säger att föräldrar har ledigt på sommaren, att föräldrar har de här arbetstiderna dagtid och att de har ledigt och möjlighet att göra så här. Det ser inte ut så i dag i verkligheten. Välfärden och det andra måste ju också hänga med i till...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Absolut och säkert om man utgår från ledamoten Egelands familjekonstellation med två föräldrar och säkert ganska jämna inkomster så fungerar det säkert jättebra. Men de som är ensamstående eller de som arbetar inom olika snuttjobb och olika sådana tjänster så där kanske det inte alltid fungerar som man hade tänkt sig. Syftet att göra sådana...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Ja, jag tänker att skillnaden mellan en socialdemokratisk syn på det här och en obunden syn på det här är att vi utgår ifrån att samhället är väldigt mångfacetterat. Vi utgår inte från hur det ser ut för mig, nej, jag har säkert också kunnat gå hem och ta hand om mina sjuka barn här....

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Även om vi nu diskuterar en barnomsorgslag så hör den ju också lite ihop med tjänstemannalagen och den har ju en större del i ett familjereformpaket. Jag tycker att det är viktigt att man också tänker på att helheten blir bra. Att man tar ansvar för en helhet över hur man ska...

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Jag har två frågor till ledamoten Zetterman. Jag hoppas att du svarar på min första replik så att jag hinner ta den andra sedan. Jag vill förtydliga också att jag menade inte i mitt anförande att ensamföretagare eller småföretagare på något sätt skulle ha det lättare än någon annan. Kanske möjligheter till ledigheter...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jo, men det vore ju bra också om man ser hur det faktiskt ser ut på Åland innan man börjar liksom kasta ut 9 månader och bebisar, alltså det blir en konstig debatt. Den andra frågan gäller återremissen som vi kanske hade tänkt stöda. Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande. Borde inte den här...

Jessy Eckerman / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Jag vill bara konstatera att den här debatten är ytterst märklig. Jag sitter själv med som medlem i lag- och kulturutskottet och jag vet vilka diskussioner som har förts där. Jag vet också att det varken har kommit förslag på ändringar, reservationer eller någonting annat från Obunden Samling eller från Moderat Samling....

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jag var inte med förra perioden så jag kan inte uttala mig hur det fungerade på ett sätt eller annat. Men jag ser hur det ser ut nu och jag tycker det är väldigt tråkigt. Som sagt, de här diskussionerna borde ha tagits tidigare. Man kunde kanske från Liberalernas sida också ha förankrat den här...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack ledamot Bergbo. Vi har haft ett gott samarbete i lag- och kulturutskottet och faktiskt försökt vända på alla stenar och försökt ha en slags diskussion och dialog att allting kanske inte bara är svart och vitt och få bort skuldbeläggandet av familjers egna val. Å ena sidan diskuterar man från majoriteten att samhället inte...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Ja, det blir igen en väldigt märklig diskussion om det är så att Obunden samling, Ålands Framtid och Moderat Samling å ena sidan och å andra sidan. Det är väldigt lätt att försöka skylla det här nu på att jag har sagt fel eller gjort något fel. Men som oppositionspolitiker i en sådan här landskapsregeringen...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag blev lite fundersam över det här anförandet. Obunden Samling talar varmt om både stöd och bidrag, vilket är ganska ovanligt från Obunden Samlings sida. Det är ju lite oväntat, tänker jag, med tanke på högerpolitiken eftersom det är marknaden och efterfrågan som också ska styra om någonting är lönsamt. Jag undrar...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det finns ganska mycket omfattande forskning inom klimatet. Det visar också att livsmedelssektorn kommer att ta över rollen som den största klimatboven i samhället inom kort. Transporterna har varit det tidigare, men nu håller man ju på och ställer om - bilar och flyg m.fl. - till el eller miljövänliga bränslen. Man säger...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Det är väldigt tråkigt, men det är också ganska bra att den här landskapsregeringens klimatpolitik kommer upp på bordet. Vi kan ju faktiskt inte förändra planeten utan att förändra allting som krävs, hur vi får mat på bordet, hur vi odlar, uppfödning, industri, förädling, förpackningar och allt sådant. Det hör ihop. Det går inte riktigt...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Då hoppas jag också att det här gäller flyktingar från alla länder, utsatta människor i samhället och andra som annars alltid måste visa någon slags motprestation för att funka i det här högersamhället som vi har just nu. Jag tycker att man behöver ändå ha något slags motprestationskrav när man delar ut bidrag i ett...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamoten Holmström. Om ni läste budgetmotionerna från Socialdemokraterna så har jag lämnat in en motion som handlar om stödet till solcellsutbyggnaden på Åland. Vi anser att marknaden har kommit i kapp nu. De tidigare stöden som landskapsregeringen delade ut för detta har gjort att nu vill alla ålänningar ha solceller på...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Jag vet inte vad "till skillnad mot Socialdemokraterna" har att göra med den här frågan om min motion överhuvudtaget? Men i dag är det inte likvärdigt för alla ålänningar på hela Åland som vill installera solpaneler att ha samma möjligheter att sälja tillbaka sin el som mikroproducenter. Det är väl ändå ett av de viktigaste...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten Eriksson. Jag tycker att det är lite humoristiskt att man försöker klämma åt Socialdemokraterna och skriva på oss någon åsikt vi inte har. Skulle ledamoten Eriksson ha läst vår motion om jordbruket så står det klart och tydligt att vi vet om att Ålands jordbruk har en kris och att de...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

För att vi ska få en riktig omställning på Åland så måste det också finnas någon slags klimaträttvisa. Det är ju inte så att varje enskild medborgare ska tänka på att sortera sina sopor rätt, göra sådana här saker och det är liksom det som gäller. Det är väl så att de som smutsar ner...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Det finns, som ni sade, många aspekter på hur man stärker den här civila beredskapen. Bland annat skulle de åländska myndigheterna och organisationerna som redan finns kunna ha ett stärkt samarbetsforum och lära sig av varandra, så att alla vet precis vad man ska göra. Det här sattes ju lite...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Jag instämmer helt i det. En viktig fråga är ju också det digitaliserade informationssamhället som är ett jättestort hot just nu. All dess information som kommer från olika håll och cyberangrepp så drabbar samhället i stort. Det drabbar media, det drabbar information och det drabbar lagtinget och medborgarna ute i samhället och allihop. Tekniska system...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Arbetsavtalslagen gäller också på Åland SF 14/2021-2022

Tack, talman! Kanske frågan i dagsläget inte är lika brinnande het som när jag skrev den för flera veckor sedan, men det blir ändå trevligt att kunna diskutera frågan på ett allmänt plan, så jag ser fram emot den här diskussionen. Med hänvisning till 38 § paragrafen 1 mom. i lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem...

Jessy Eckerman / Fråga / Föredras / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Syftet med att man ändrar i postlagen är att säkerställa att posttjänster av god kvalitet och särskilt samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på likvärdiga villkor på hela Åland. Det här borde vara den viktigaste frågan när man diskuterar lagförslaget. Landskapsregeringen konstaterar och utskottet är också välmedvetna om att vi ställts inför det faktum...

Jessy Eckerman / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Arbetsavtalslagen gäller också på Åland SF 14/2021-2022

Jo, det är ju så att vi diskuterar lite nu på ett allmänt plan, men när jag skrev den här frågan så fanns det ju ett aktuellt fall i medier som hade blossat upp ganska stort. Det gällde ett av landskapet upphandlade leverantörer som försökte hitta på ett eget så kallat gult avtal. Detta ställde...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Arbetsavtalslagen gäller också på Åland SF 14/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för svaret. Jag skulle vilja tacka för att landskapsregeringen agerade på ett sätt som vi hade förväntat oss, för man kan ju faktiskt inte förbigå de lagar och överenskommelser som finns på arbetsmarknaden. Det finns ju, som sagt var, en lagstiftning som är förhindrande. Sedan har det varit lite olika tal...

Jessy Eckerman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Jag vill fråga om ministerns syn på den subjektiva rättigheten till barnomsorg. För oss socialdemokrater är det en väldigt viktig fråga, att den bibehålls, att den finns kvar och att det är en möjlighet både för att säkra barns ekonomiska ställning och få rätt stöd och integration och så vidare....

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det låter mycket bra. Jag hoppas att ministern också strider för den här frågan, att det blir så igen. Min andra fråga. Man talar om att föräldrar med barn och adoptivbarn ska kunna få stanna hemma. Jag undrar om den frågan också nu gäller i en bonusfamiljen. Kan en bonusföräldrar stanna hemma med sitt icke...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten Mattsson. Det var ett riktigt bra anförande. Det som gläder mig mest är att Centerns lagtingsgrupp lovordar en socialdemokratiskt ledd regeringsreform som det här handlar om. Det återspeglar faktiskt våra värderingar om hur ett samhälle ska se ut och även jämställdhet och progressivitet i hur man sköter om barn och att...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är fint. Jag ser också fram emot behandlingen i utskottet och därför tycker jag att det var värdefullt att vi lyssnar igenom den här remissdebatten före. Jag hoppas att vi också hinner göra någonting med den här läroreformen i utskottet i framtiden. Det hör liksom lite ihop med hela det här paketet. Det skulle...

Jessy Eckerman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Den här lagstiftningen är ju faktiskt inte till för att kommuner ska få mera pengar, den är till för att föräldraledigheten ska delas lika mellan båda föräldrarna, vilket också antagligen kommer att ge mera skatteinkomster till kommunerna, flera personer i arbete och mer flexibilitet på det viset. Jag tror att det här kanske kan bli...

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Det är ju kanske inte Socialdemokraterna på Åland som ska stå till svars för att den här lagstiftningen kommer så här sent när den har pågått och behandlats i riket under en ganska lång tid. Så den kritiken och uteblivandet av kostnadsberäkningen så tror jag nog att ledamoten Holmberg får rikta till regeringsblocket.

Jessy Eckerman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02