Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lagförslag LF 14/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, dataskydd, dataskyddsförordning, landskapsförvaltning, kommunalförvaltningen, personuppgifter, gdpr, gdpr
Berörda lagar: ll om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
ll om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
ll om ändring av arkivlagen för landskapet åland
ll om ändring av statistiklagen för landskapet åland
ll om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
ll om ändring av 34 och 67 §§ landskapslagen om gymnasieutbildning
ll om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader
ll om ändring av 20 § landskapslagen om ålands ombudsmannamyndighet
ll om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet åland
ll om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter
ll om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
ll om ändring av 4 och 32 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet
ll om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
ll om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar
ll om ändrig av 5h § landskapslagen om lotterier
ll om ändring av 58 § körkortslagen för åland
ll om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser