ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 57 av totalt 57 ärenden

Ärende-nr. Titel
S 1/2019-2020 Självstyrelsens grundfundament och förtroende
V 8/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2019-2020 Val av 6 medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2019-2020 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2019-2020 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2019-2020 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
D 2/2019-2020 Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden
D 1/2019-2020 Meddelande
V 1/2018-2019 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2018-2019
V 17/2015-2016 Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
F 1/2015-2016 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
TMK 2/2015-2016 Vicetalman Britt Lundbergs anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman
TMK 1/2015-2016 Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som talman
V 9/2015-2016 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 15/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2015-2016
V 14/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i kanslikommissionen för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 13/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 12/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 11/2015-2016 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 10/2015-2016 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och tre ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 3/2014-2015 Val av arvodeskommission
Y 1/2014-2015 Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande till landskapsregeringen i enlighet med lagtingsordningens 21 §
F 1/2014-2015 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
FUR 1/2014-2015 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014
LF 11/2013-2014 Korrigering av vallagen
FUR 1/2013-2014 Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2013
V 7/2013-2014 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 6/2013-2014 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 5/2013-2014 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 4/2013-2014 Fyllnadsval av en ordinarie medlemmar och en ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
TMK 1/2013-2014 Lagtingsledamöterna Åke Mattssons, Petri Carlssons och Dannes Sundmans anhållan om befrielse från utskott
LF 1/2013-2014 Landskapsandelarna 2014
LF 23/2011-2012 En oberoende landskapsrevision
F 3/2011-2012 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
V 18/2011-2012 Val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2012
V 17/2011-2012 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i lag- och kulturutskottet
V 16/2011-2012 Val av första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2011-2012
TMK 3/2011-2012 Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
TMK 2/2011-2012 Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
V 14/2011-2012 Fyllnadval av tre ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 13/2011-2012 Fyllnadval av en ordinarie medlem och en ersättare i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 12/2011-2012 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och två ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 11/2011-2012 Fyllnadsval av tre ordinarie medlemmar och en ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
V 10/2011-2012 Fyllnadsval av två medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden 2011-2015
TMK 1/2011-2012 Avgång från uppdraget som vicetalman
V 2/2010-2011 Val av två medlemmar av Nordiska rådet och två suppleanter för arbetsåret 2010-2011
FR 29/2009-2010 Valfinansiering
FR 28/2009-2010 Ändring av vallagstiftningen
FM 3/2009-2010 Allmänna motiveringen, 'Åtgärder beträffande landskapets inkomster'
V 3/2007-2008 Val av 5 ordinarie medlemmar och 4 ersättare i finansutskottet
RB 2/2005-2006 Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2005
FM 45/2003-2004 Höjning av anslaget under moment 46.09.53 Understöd till 4/mbk Pommerns underhåll
FM 80/2002-2003 Höjning av anslaget under moment 45.70.20
FR 6/2002-2003 Ändring av vallagstiftningen
V 7/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet