Dokument

1 - 100 av totalt 158 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 20/2023-2024 Den åländska lotterilagen 2023-2024
Budgetmotion 19/2023-2024 Långnäs Hamn Ab och Mariehamns Hamn Ab 2023-2024
Budgetmotion 18/2023-2024 Ett mer flexibelt SFI 2023-2024
Budgetmotion 17/2023-2024 Försäljning av fastigheter 2023-2024
Budgetmotion 16/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 15/2023-2024 Ändring av kostnadstaket för 2027 2023-2024
Budgetmotion 14/2023-2024 Ändring av kostnadstaket för 2026 2023-2024
Budgetmotion 13/2023-2024 Ändring av kostnadstaket för 2025 2023-2024
Budgetmotion 12/2023-2024 Ändring av överskottsmålet 2023-2024
Budgetmotion 11/2023-2024 Ändring av sammanställning av ramar per politikområde 2025 - 2027 2023-2024
Budgetmotion 8/2023-2024 Tillräckliga medel för en omställning av primärnäringarna 2023-2024
Budgetmotion 10/2023-2024 En utökad kollektivtrafik 2023-2024
Budgetmotion 9/2023-2024 Förnyelse av VA-systemet 2023-2024
Budgetmotion 7/2023-2024 Klimatlagstiftning 2023-2024
Budgetmotion 6/2023-2024 Fasa ut fossila subventioner 2023-2024
Budgetmotion 5/2023-2024 Kriterier för den offentliga upphandlingen 2023-2024
Budgetmotion 4/2023-2024 Ålands hälso- och sjulvård behöver en extern organisationsanalys 2023-2024
Budgetmotion 3/2023-2024 Närdemokrati och självstyrelsen ger oss stora möjligheter att påverka vår egen vardag 2023-2024
Budgetmotion 2/2023-2024 Vi behöver bättre, snabbare och fossilfria kommunikationer till och från Åland 2023-2024
Budgetmotion 1/2023-2024 Det offentliga Ålands ansvar för den som vårdar en närstående brister 2023-2024
Social- och miljöutskottets utlåtande över landskapsregeringens exterpolitik Social- och miljöutskottets utlåtande över landskapsregeringens exterpolitik 2023-2024
Lag- och kulturutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik Lag- och kulturutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik 2023-2024
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2023-2024 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 13/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 13/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 5/2023-2024 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 10/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 4/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 12/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 12/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 5/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 5/2023-2024 2023-2024
Effektivitetsrevision av VIS-projektet Effektivitetsrevision av VIS-projektet 2023-2024
Granskningsrapport 1/2023-2024 2023-2024
Landskapsrevisionens berättelse 3/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 12/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 11/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 10/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 9/2024 2023-2024
Årsedovisning 2023 2023-2024
Redogörelse 3/2023-2024 2023-2024
Nordiska rådets berättelse 1/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 4/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 9/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 11/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Finans- och näringsutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik Finans- och näringsutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik 2023-2024
Lagförslag 11/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 10/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 10/2023-2024 2023-2024
Lagmotion 4/2023-2024 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 5/2023-2024 2023-2024
Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering 2023-2024
Lagtingets beslut 8/2024 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 6/2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 3/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 7/2024 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen RP 15/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen RP 15/2024 rd 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen RP 14/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen RP 14/2024 rd 2023-2024
Republikens presidents framställning 4/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 3/2023-2024 2023-2024
Landskapsrevisionens berättelse 2/2023-2024 2023-2024
Lagmotion 3/2023-2024 2023-2024
Redogörelse 2/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 5/2024 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
General Regulations of the Universal Postal Union General Regulations of the Universal Postal Union 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 1/2024 2023-2024
Landskapsregeringens svar RP 1/2023-2024 2023-2024
Landskapsregeringens svar RP 2/2023-2024 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet 2023-2024
Republikens presidents framställning 1/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 1/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 2/2023-2024 Republikens presidents framställning 2/2023-2024 2023-2024
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 8/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 3/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 7/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 9/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 9/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 8/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 6/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 4/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 2/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 5/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 1/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 3/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 7/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 7/2023-2024 2023-2024