Dokument

1 - 100 av totalt 199 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 20/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 19/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 17/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 18/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 16/2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 17/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 17/2023-2024 2023-2024
Ledamot Andreas Kanborgs reservation finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2023-2024 gällande filmstödet 2023-2024 -> BFLedamot Andreas Kanborgs reservation finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2023-2024 gällande filmstödet 2023-2024
Ledamot Andreas Kanborgs reservation finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2023-2024 gällande utformning av norra linjen Ledamot Andreas Kanborgs reservation finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2023-2024 gällande utformning av norra linjen 2023-2024
Ledamot Andreas Kanborgs reservation finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2023-2024 gällande att bromsa projekt Sunnanvind Ledamot Andreas Kanborgs reservation finans- och näringsutskottets betänkande nr 9/2023-2024 gällande att bromsa projekt Sunnanvind 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2023-2024 2023-2024
Ltl Wille Valves m.fl. reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2023-2024 gällande fastställande av budgetpolitiska mål Ltl Wille Valves m.fl. reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2023-2024 gällande fastställande av budgetpolitiska mål 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2023-2024 2023-2024
Landskapsregeringens svar RP 4/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 16/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 15/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 15/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 7/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 15/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 14/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 13/2024 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik 2023-2024
Republikens presidents framställning 6/2023-2024 2023-2024
Kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M353 Kommunikationsministeriets förordning om det multilaterala avtalet M353 2023-2024
Multilateral agreement M353 Multilateral agreement M353 2023-2024
Republikens presidents framställning 5/2023-2024 2023-2024
Bilagor till svaret på revisionsberättelsen Bilagor till svaret på revisionsberättelsen 2023-2024
Landskapsregeringens svar RP 3/2023-2024 2023-2024
Landskapsregeringens svar RB 1/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 23/2023-2024 Förankra framtidens skärgårdstrafik i parlamentarisk grupp 2023-2024
Lagförslag 14/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 14/2023-2024 2023-2024
Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner 2023-2024
Meddelande 4/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 6/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 22/2023-2024 Bromsa projekt Sunnanvind 2023-2024
Budgetmotion 21/2023-2024 Inget filmstöd 2023-2024
Budgetmotion 20/2023-2024 Den åländska lotterilagen 2023-2024
Budgetmotion 19/2023-2024 Långnäs Hamn Ab och Mariehamns Hamn Ab 2023-2024
Budgetmotion 18/2023-2024 Ett mer flexibelt SFI 2023-2024
Budgetmotion 17/2023-2024 Försäljning av fastigheter 2023-2024
Budgetmotion 16/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 15/2023-2024 Ändring av kostnadstaket för 2027 2023-2024
Budgetmotion 14/2023-2024 Ändring av kostnadstaket för 2026 2023-2024
Budgetmotion 13/2023-2024 Ändring av kostnadstaket för 2025 2023-2024
Budgetmotion 12/2023-2024 Ändring av överskottsmålet 2023-2024
Budgetmotion 11/2023-2024 Ändring av sammanställning av ramar per politikområde 2025 - 2027 2023-2024
Budgetmotion 8/2023-2024 Tillräckliga medel för en omställning av primärnäringarna 2023-2024
Budgetmotion 10/2023-2024 En utökad kollektivtrafik 2023-2024
Budgetmotion 9/2023-2024 Förnyelse av VA-systemet 2023-2024
Budgetmotion 7/2023-2024 Klimatlagstiftning 2023-2024
Budgetmotion 6/2023-2024 Fasa ut fossila subventioner 2023-2024
Budgetmotion 5/2023-2024 Kriterier för den offentliga upphandlingen 2023-2024
Budgetmotion 4/2023-2024 Ålands hälso- och sjulvård behöver en extern organisationsanalys 2023-2024
Budgetmotion 3/2023-2024 Närdemokrati och självstyrelsen ger oss stora möjligheter att påverka vår egen vardag 2023-2024
Budgetmotion 2/2023-2024 Vi behöver bättre, snabbare och fossilfria kommunikationer till och från Åland 2023-2024
Budgetmotion 1/2023-2024 Det offentliga Ålands ansvar för den som vårdar en närstående brister 2023-2024
Social- och miljöutskottets utlåtande över landskapsregeringens exterpolitik Social- och miljöutskottets utlåtande över landskapsregeringens exterpolitik 2023-2024
Lag- och kulturutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik Lag- och kulturutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik 2023-2024
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2023-2024 Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 13/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 13/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 5/2023-2024 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 10/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 4/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 12/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 12/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 5/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 5/2023-2024 2023-2024
Effektivitetsrevision av VIS-projektet Effektivitetsrevision av VIS-projektet 2023-2024
Granskningsrapport 1/2023-2024 2023-2024
Landskapsrevisionens berättelse 3/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 12/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 11/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 10/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 9/2024 2023-2024
Årsedovisning 2023 2023-2024
Redogörelse 3/2023-2024 2023-2024
Nordiska rådets berättelse 1/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 4/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 9/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 11/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Finans- och näringsutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik Finans- och näringsutskottets utlåtande över landskapsregeringens externpolitik 2023-2024
Lagförslag 11/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 10/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 10/2023-2024 2023-2024
Lagmotion 4/2023-2024 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 5/2023-2024 2023-2024
Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering 2023-2024
Lagtingets beslut 8/2024 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 2023-2024