Jörgen Gustafsson

Jörgen Gustafsson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2023-12-18 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2023-11-08 – 2023-12-13
 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-11-01 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Tack, talman! Detta förslag till ny yrkeshögskolelag är tänkt att ersätta nuvarande landskapslag om Högskolan på Åland. Nuvarande landskapslag om Högskolan på Åland är över 20 år gammal, förstås har flera ändringar gjorts genom åren i lagen, men nu är...

  Ny yrkeshögskolelag (LF 9/2023-2024) Remissdebatt Gruppanförande 2024-04-08 14:24:42
 • Tack, herr talman! Regeringsprogrammet "Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland" är ett bra dokument för en stabil väg framåt för landskapet Åland. Den stabila vägen upplever jag att en stor del av Ålands befolkning vill ha....

  Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland (M 1/2023-2024) Enda behandling Anförande 2023-12-19 14:51:41