Liz Mattsson

Liz Mattsson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2023-12-18 – 2024-03-03
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2023-12-18 – 2024-03-03
 • Vice ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-11-08 – 2023-12-17
 • Vice ordförande i Kanslikommissionen
  2023-11-08 – 2023-12-17
 • Vice ordförande i Talmanskonferensen
  2023-11-08 – 2023-12-17
 • Första vicetalman i Presidiet
  2023-11-03 – 2023-12-17
 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-11-01 – 2024-03-03
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-06-17 – 2023-10-31
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2023-06-17 – 2023-10-31
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2021-09-22 – 2023-01-15
 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 – 2023-01-15
 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2019-12-18 – 2021-09-22
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-13
 • Ersättare i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-13
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-13
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-01-15

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Jag vill börja med att tacka landskapsregeringen för ett innehållsrikt och intressant externpolitisk meddelande. Mycket har redan berörts i debatten och säkerhetspolitiken och den oroliga omvärlden är central i de tider vi lever. ...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 3/2023-2024) Remissdebatt Anförande 2024-01-29 15:55:22
 • Talman! Näringsministern har skickat ett meddelande till lagtinget med rubriken “Färdplan för hållbar turism” med en bifogad redogörelse kring nyttan av en turismstrategi samt ett utkast på en tvåårig handlingsplan för hållbar turism....

  Färdplan för hållbar turism 2030 (M 2/2023-2024) Föredras Gruppanförande 2024-01-22 14:38:01
 • Talman! Nu står vi här inför en ny mandatperiod med ett alldeles färskt regeringsprogram på bordet och med en ny konstellation av ledamöter i lagtinget där vi alla och envar har ett stort ansvar för Ålands självstyrelse, för framtiden och för hela...

  Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland (M 1/2023-2024) Enda behandling Anförande 2023-12-19 10:12:36
 • Fru talman! Det oroliga världsläget leder till ökad inflation och ökade räntor. Vi är inne i en lågkonjunktur och tiderna är minst sagt utmanande. Jag väljer därför idag att rikta mitt fokus till två moment i budgeten för 2023–2024, två moment som rör...

  Förslag till Ålands budget för år 2024 (BF 1/2023-2024) Remissdebatt Anförande 2023-11-14 13:00:49
 • Jag, Liz Virginia Mattsson, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

  Talmansval (V 1/2023-2024) Föredras Anförande 2023-11-03 12:21:01