Plenum den 11 december 2023 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

12:59Plenum börjadeTalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:09 Plenum/frågestund avslutades