Plenum den 11 december 2023 kl. 15:30

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum med undantag för de ledamöter som lämnat lagtinget i och med att de utnämnts till medlemmar i landskapsregeringen.
  23 ledamöter är närvarande.

  Eftersom ledamoten Ingrid Zetterman idag har utnämnts till minister i landskapsregeringen kommer ett fyllnadsval av talman att förrättas vid plenum den 13 december 2023.

  Antecknas.


 • För kännedom

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls den 13 december 2023 klockan 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

15:30Plenum börjadeFörsta vicetalman Liz Mattsson
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:30 Försenad ankomstLedamot Tom Forsbom
15:30 Försenad ankomstLedamot Tom Forsbom
15:30 Försenad ankomstLedamot Tom Forsbom
15:30 Försenad ankomstLedamot Tom Forsbom
15:31 Plenum/frågestund avslutades