Plenum den 14 november 2023 kl. 09:30

Protokoll

  • Talmannens inledning

    Plenum börjar. Närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Rainer Juslin har anmält om frånvaro från plenum på grund av sjukdom och lagtingsledamot Katrin Sjögren har anmält om frånvaro.

    28 ledamöter är närvarande. Antecknas.


  • Fortsatt remissdebatt

  • Talmannens avslutning

    Nästa plenum hålls onsdagen den 22 november 2023 klockan 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

09:31Plenum börjadeTalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
10:28 TalmansbyteAndra vicetalman Marcus Måtar
10:40 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
11:23 TalmansbyteFörsta vicetalman Liz Mattsson
12:01 PausAjournerades kl. 12:01:23 t.o.m 13:00:17 (59 min)
13:01 TalmansbyteTalman Ingrid Zetterman
13:01 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:05 TalmansbyteAndra vicetalman Marcus Måtar
14:35 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
15:07 TalmansbyteFörsta vicetalman Liz Mattsson
15:32 SekreterarbyteBiträdande lagtingsdirektör Carina Strand
15:56 TalmansbyteTalman Ingrid Zetterman
16:30 Plenum/frågestund avslutades