Plenum den 22 november 2023 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Ingrid Zetterman
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:01 Plenum/frågestund avslutades