Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Stort tack till vicetalman Sjögren för att hon talar ur hjärtat och ur hjärnan i det här fallet. Jag håller helt och hållet med det vicetalman Sjögren har sagt kring samförståndsavtalet. Centern står bakom det liksom flera partier. Obunden Samling var inbjudna till de tidiga diskussionerna kring det här, men valde själva i...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det står helt klart också i det här avtalet med de här 10 punkterna, så är det helt klart att det är inte kravlöst så att man går in och säger att bygg på, bygg på, bygg havsbaserad vindkraft hur som helst. Utan det är tydligt och klart i de här 10 punkterna vilka...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Ja, ledamot Holmberg, jag är nog helt enig med dig om det. Men i de tidiga skedena när det gäller just övergången till elflyg så kan det vara viktigt att man gemensamt ser på förutsättningar. Där kan ju också samhället, i det här fallet i form av landskapsregeringen, ha en roll när det...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag fastnade lite på att du nämnde elflyg och gav landskapsregeringen lite kritik för att man är med i utvecklingen av den och sade att övriga länder, våra grannområden, inte satsar på det sättet från statens sida. Det stämmer ju inte. I Sverige till exempel så finns det att läsa...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Ändring av elmarknadslagstiftningen LF 28/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett mycket bra anförande. Det gläder mig att du lyfte att vi tog bort trettiodagarsregeln. Jag instämmer till fullo med det som framfördes av ledamot Holmberg. Det var en mycket bra diskussion. När vi kan se pragmatiskt på hinder när man ser att det finns problematik så underlättar det...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Måtar. Jag har lite svårt att hänga med i alla rallarsvingar faktiskt. Ibland är det bra, ibland blir det märkligt. Jag måste säga att du ger ganska mycket kritik åt regeringspartierna i övrigt, samtidigt som jag uppfattar att majoriteten i utskottet ändå har stött förslaget i stort. Det gör mig lite...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Politik handlar väl i mångt och mycket om kompromisser. Det här är väl ett exempel på det. Biogasfrågan igen, ingen skulle vara gladare än jag om det ska lyckas att få igång en biogasanläggning. Jag hoppas verkligen på det. Men, som sagt, i grund och botten så handlar det om att få en...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Så är det. Då frågar man sig samtidigt, är man på banan tillräckligt snabbt? För den här utvecklingen går väldigt fort nu. Det är lätt att säga att vi borde se på en harmonisering, men då gäller det också att den sker nu innan. Så att man inte gör onödiga misstag eller begränsningar,...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för ett mycket bra anförande. Jag håller med. Jag vill också understryka vikten av ett samordnade grepp kring havsbaserad vindkraft när det gäller nordiska samarbetet. Det nämndes många exempel på många projekt. Jag tycker att det är många projekt i röret nu när det gäller havsbaserad vindkraft. Nog är det...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2023-09-08

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Det här är inte en helt enkel fråga, det kan jag ärligt säga. Att dra ner från tre till två så det är, som finansminister var inne på, lite av en kompromiss. Det finns de som helt vill ta bort den fackliga representationen men det anser Centern att är fel. Det är också...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag instämmer till fullo. Det är givetvis en styrelse som ska arbeta gemensamt. Att ha tillräcklig finansiell sakkunskap så handlar också om att förkovra sig hela tiden och följa med. Jag håller med om att det här gäller hela styrelsens kompetens. Detta bör säkerställas. På så vis är det ingen...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Fru talman! Äntligen har vi ett lagförslag med behövliga förändringar av pensionsfondens administration, som efterfrågats i många år under flera regeringar. Förändringarna har drivits av finansministern och Centern som omfattar lagförslaget i sin helhet. Landskapsregeringen föreslår nu att landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond ändras. Syftet med de föreslagna ändringarna är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-06

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Vattenlagen är ett intressant ämne och framförallt fiskodlingsdiskussionen. Det skapar engagemang märker man. Jag måste säga att jag håller med ledamot Holmberg att fiskodlingen har verkligen tagit ett större eget ansvar med åren. Vi får inte likställa dagens fiskodlingstekniker med fiskodlingen för 30 år sedan. Man har verkligen tagit...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Som sagt, vi är helt eniga i dina slutsatser på den punkten. Men det är samtidigt väldigt viktigt att betona ändå att man bedriver utveckling på det här området och att det inte får stanna upp. Det finns ju stora utmaningar fortsättningsvis inom havsbaserad fiskodling, att utveckla den och kanske också i samarbete med den...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Holmberg och finansministern tar upp en väldigt viktig sak som kommer upp här. Det här arbetsvälbefinnandets betydelse och alarmerande också som står i texten att personalen mår dåligt. En välmående personal är oerhört viktigt. En tredjedel av personalen ansåg att en positiv och konstruktiv kultur fattas på alla nivåer samt att man...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-05-31

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Visst är det så. Lagtinget har inte den operativa rollen i det här fallet, utan det är såklart landskapsregeringen. Men jag har ju också ett förflutet som tjänsteman och jag kan skriva under på att de tjänstemän som lyssnar på debatten också uppfattar politiker som politiker. Lagtinget eller landskapsregeringen har nog ett ...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2023-05-31

Enmansmyndigheter LF 30/2022-2023

Talman! Jag tänker börja med att ge några kommentarer på landskapsregeringens bedömning av organisationsalternativen. Alternativ 1 – ombudsmannamyndigheten, Lotteriinspektionen, upphandlingsinspektionen och energimyndigheten sammanförs. Det bedöms som mindre smart eftersom myndighetsverksamheterna inte egentligen har någon större koppling till varandra. Kort sagt så är synergierna svåra att se annat än att de rent formellt skulle sortera under...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-05-31

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Du räknade upp exempel där jag kan hålla med hela vägen om att det stämmer. Det är ett problem. Du nämnde taxfree och när det gäller burkhanteringen till exempel som är väldigt stor så blir det en kostnad för kommunerna eftersom det inte blir någon återvinning på taxfreeburkar osv. ...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-29

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Visst, vi pratar om samma saker båda två. Jag håller helt med. Det här är ju ett bekymmer som man behöver ta tag i. Det är stora mängden och stora kostnader. Som jag sade i mitt anförande så faller kostnaderna på kommunen i dagsläget.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-05-29

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman!  Debatten och åsikterna om denna anpassningslag har inte låtit vänta på sig. Man kan gott säga att avfallsfrågorna är verkligen inget man bara sopar under mattan. Liggande lagförslag till anpassad kommunal avfallshantering har ambitionen att försöka beakta mångas synpunkter. Den får ok av mig. Jag tycker faktiskt att landskapsregeringen med lagförslaget lyckats...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2023-05-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Talman! Jag ber att få understöda ledamot Petterssons förslag.

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-05-29

Ändring av elmarknadslagstiftningen LF 28/2022-2023

Talman! Jag kommer nog att beröra mycket samma sak som vicelantrådet men komma med centergruppens input på hela lagförslaget som kanske delvis också skiljer sig lite från vicelantrådets. Det här är förslag till ändringar i lagstiftningen som är en direkt följd av elmarknadsdirektivets krav. Det handlar i princip om tre huvudpunkter. Tvistlösning för företag, transparens vad...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-05-24

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, det är ju det som jag kanske inte opponerar mig emot men jag har lite åsikter kring det. Att gå in och kompensera väldigt snabbt stör man också en marknad. Det här blir en jättesvår avvägning om man så fort man ser förändrade elpris eller på grund av att vi ställer om...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-05-22

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamoten Röblom för ett intressant anförande, jag beundrar anförande kring såhär komplicerade frågor när det gäller energi. Det här är väldigt mångfacetterat man kan se det på många olika sätt. Du nämner att elpriserna håller på att stabiliseras. Jag skulle säga att de håller inte på att stabiliseras, men däremot håller de...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-05-22

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Jag stöder varmt att meddelandet utskottsbehandlas. Det är precis som ledamot Pettersson sade, det här förtjänar en utskottsbehandling och en diskussion i utskottet som kan titta närmare på ärendet. Det visar också debatten tycker jag att också oppositionen har möjlighet att diskutera med utskottet. Jag tycker att det här...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-05-03

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Holmström, jag tycker faktiskt att du sänker debatten när du skuldbelägger andra partier på det här sättet. Jag kommer ihåg för ett par år sedan när du gick upp i talarstolen och ondgjorde dig över hur surt det lät i salen. Vi skuldbelade varandra. Jag får en lite déjà-vu känsla här. Det...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Frustrerande anförande, ja det kan jag hålla med om. Du hänvisade till en artikel i en lokal tidning där en vattenexpert säger: "Nej, Östra Kyrksundet går inte att återställa" och att det är krångligt, dyrt och tidskrävande garanterar inte dricksvatten. Då undrar jag, hur ser Hållbart Initiativ på avsaltning av havsvatten? Tar man...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Alfons Röblom ondgör sig över Centergruppens gruppanförande och säger att Centerns gruppledare säger att det behövs en fullständig och modern plan för skärgårdstrafiken och det blev han uppretad över. Samtidigt så efterlyser du en övergripande plan. Det här känns väldigt frustrerande att höra från Hållbart Initiativ. Du sade också att ni, i...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! I ett tidigare replikskifte uppmanade vicetalman Sjögren att vi lagtingsledamöter skulle se oss själva i spegeln. Jag följde uppmaningen. Efter snart fyra år i lagtinget så ser jag att jag behåller mitt fokus. Jag ser fortfarande teknik, energi och nytänkande. Så tack för den påminnelsen. Omställningsplanen lägger särskild vikt vid tre problemområden; 1. Kapaciteten i...

Robert Mansén / Anförande / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Det är just precis det här som jag opponerar mig emot, när man raljerande skriver ner andra partier framom att se möjligheterna. Vi vill väl alla åt samma håll; utveckla skärgårdstrafiken till en hållbar skärgårdstrafik. Det är mycket frustrerande, jag håller med.

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson för Ålands Framtids gruppanförande. Först ska jag börja med omdömet. Det var inte alls så farligt gnälligt. Lite gnäll kom det faktiskt, men det kan vi ju rätta till. Du var inne på elhybridfärjan, Svinö-Gripö. Det handlar ju om en totalentreprenad. Vi ska hålla saker och ting åtskilt här. Jag...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Nu pratar vi detaljer verkligen. Under punkt 3, förnyelsebara bränslen och i stycke 2 finns det beskrivet. Sedan har du det i underlaget också på sidan 42. Där finns också beskrivet vad en nätförstärkning för Hummelvik betyder och det är fullt möjligt att bygga ut nätet till Hummelvik för att också ha eldrift...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag fokuserar framåt faktiskt. Allt kan inte komma i ett meddelande. Det är viktigt att vi har en konsensus, så många som möjligt, i den här salen kring de här frågorna så kan vi nog komma framåt. Bara som exempel, du nämnde eldrift och isgående etc. så den teknologin har gått otroligt mycket...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Uppriktigt stort tack till ledamot Camilla Gunell för ett mycket bra gruppanförande från Socialdemokraterna. Det utgår från mina tankar och funderingar kring skärgårdstrafiken och jag kan hålla med väldigt långt vad du sade. Du kommer också att få höra liknande i ett anförande längre fram. Det handlar mycket om att ha samsyn och...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Ja, det blir lite att upprepa sig själv nu när man är i den första mandatperioden i lagtinget. Jag har ju faktiskt inte varit med om mycket av det här som pratas bakåt hela tiden, tack och lov ska jag också lägga till. Vi behöver titta framåt när det gäller skärgårdstrafiken. Sen får ni säkert...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack ledamot Eriksson. Du utvecklade det väldigt bra där tycker jag. Först så ska jag säga att jag tycker inte att det var gnälligt. Jag vill skilja åt de här projekten, vi kanske ska lämna elhybridfärjan bakom oss nu. Att gå inför en elfärja mellan Lumparland och Föglö, dvs. Svinö och Degerby och hitta ett...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Det var mycket som sades på kort tid här. Några saker som jag reagerade på var framförallt ditt resonemang kring Hummelvik och att det saknas i det här meddelandet. Det stämmer ju inte när det gäller eldriften. Den finns beskriven i meddelandet och det finns också i underlaget från Green...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Ledamot Mansén uttryckte sin åsikt i den här frågan. Jag nämnde nog rätt tydligt, hoppas jag, men jag kan säga det igen, att jag håller med energikommissionen. Jag sitter som ordförande där och jag satt med i diskussionerna. Jag insåg med den sakkunskap som fanns där, och som jag tog...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Ledamot Mansén är vice gruppledare för Centern. Jag håller också ett eget anförande nu men jag tror också att jag finner stöd i Centergruppen för rätt mycket av mina åsikter. Jag försökte faktiskt beskriva hur man kan ta det här stegvis framåt och börja med just elektrifieringen av linfärjor som ett steg framåt. Sedan nämnde...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Häggblom. Jag tycker att det skulle vara intressant med totalentreprenad. Men det friskriver nog inte ändå att vi behöver ha en egen kompetens inom förvaltningen när det gäller dessa frågor. Man måste ha en bra beställarkompetens, för i en sådan här teknikövergång så ställs det nog ganska stora krav. Men jag...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Så är det väl, det som man äger så är man försiktig med. Det är väl en naturlig sak. Men som sagt, jag tror att det är värt att titta på. Jag ser det också som intressant. Jag nöjer mig med det.

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Jag tackar för de orden!

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag tror inte vi behöver fundera så mycket på nedläggning på grund av en teknikomställning. Det finns också övergång till andra bränslen än el. Framförallt nu diskussionen om havsbaserad vindkraft ger ju möjligheter för andra bränslen såsom vätgas osv. ammoniak, metanol och framförallt metanol är väldigt introducerad och långt gått. Teknikutveckling har skett...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Jo, jag har faktiskt funderat på det. Mitt svar är att man måste se det här över tid. Som det är nu med de energipriser vi har och klimathotet så är oljedrivna fartyg inte någon framtid helt klart. Det blir bara dyrare och dyrare att driva dem. Så den ekvationen blir ganska svår, om du...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Det är bra att ledamot Gunell frågar när ledamot Gunell inte riktigt förstod vad jag sade. Då kan jag förtydliga. Det jag menade med kortrutten var att kortrutten, som jag har förstått att ni har planerat i tidigare mandatperioder, så bygger ju på diesel rätt långt, gamla färjor och gammal...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Så är det och därför lyfte jag just den här möjligheten att våga tänka kortrutt med ny teknologi. Det som var då är inte samma som nu. När det handlar om Föglö till exempel så har Föglö haft väldigt svagt elnät när det gäller möjligheten att införa eldrift på färjorna. Men vi...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack för det stödet. Jag ska också förtydliga och säga att när man säger att man borde starta för länge sedan så handlar det nog inte om elfärjor i det fallet för där har tekniken gått väldigt snabbt framåt. Jag tror att det på senare år, 5-10 år, har skett en sådan utveckling så...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag har faktiskt inte funderat i de banorna nu i det här första skedet att man skulle komma upp i 20 eller 40 miljoner osv. Linfärjor och konvertering till eldrift, eventuellt nya färjor, och framförallt konverteringen till eldrift är rätt långt möjlig, att man börjar där och bygger upp kompetensen för att sen veta...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack ministern Wikström! Ja, du svarade ju på frågan egentligen. Töftöfärjan nämnde du som fullt möjlig. Men vad jag är ute efter så är att få igång den här omställningen. För det handlar rätt långt om kompetensgap. Jag tror att vi ska fundera där först. Vet man vad man sysslar med så är det lätt...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Jag tror i mångt och mycket att ministern och jag är inne på samma linje. Det betyder att det går att konvertera till eldrift på vissa linjer. Det vore intressant att påbörja det arbetet för att ta in kunskap och erfarenheter för framtiden när det gäller just eldrift.

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-26