Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att internationella avtalsbindande verkan är helt avgörande för små staters säkerhet. Därför bör Finland värna om principen att internationella avtal ska följas. Självstyrelsen bygger på legal grund och internationella avtal. Nu har nämnden poängterat upprepade gånger att demilitariseringen och neutralisering ska stå fast oavsett förändringar i världen. Det är, som sagt...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! När det gäller ingångna internationella avtal så är det ju förstås helt legitimt att problematisera, samtidigt som det också är en ganska inadekvat åsikt att internationella avtal och konventioner kan vara gamla. Det ska man inte heller förhålla sig så mycket runt, utan det är själva innehållet som har betydelse. Jag tycker definitivt att...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Talman! Om det tillåts så kan jag också ha en personlig reflektion. Jag tror nästan inte att det under min livstid kommer att vara normala förhållanden hos vår östra granne i Ryssland. Det liksom knips åt alltmer. Det är förskräckande det man ser, en fullblodsdiktatur. Så är det. Det känns som att hela det globala...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Jag är nöjd så här. Vi får jobba vidare. Nästa landskapsregering och nästa lagting får jobba vidare med med att implementera de rekommendationer som man har gjort från barnrättskommissionen.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Absolut ministern. Om våra anföranden började i moll så kanske de slutar i dur. Även fast det globala världsläget ser ut som det gör så pågår det envisa globala arbetet med att förbättra för barn och unga. Så det tycker jag att man ska ta fasta på ändå.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Detta kanske är mandatperiodens sista sakpolitiska anförande. Vad är då inte bättre än att prata om barn och unga som är framtiden. Ja, vi har talat nu under den politiska redogörelsen och också under externpolitiken om bland annat Europaparlamentsplatsen, där gäller det att sega på och stå i och en ny självstyrelselag där...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2023-09-25

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Jag tycker också det kan vara värt i det här sammanhanget att komma ihåg att när vi diskuterar skyddshem och den lagstiftningen så är det sista delen av kedjan. Det finns ett enormt arbete att göra före. Det handlar om alla insatser från barnomsorg och skola och sådana saker. Min uppfattning är den att...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det är precis sant och det är en sak som är väldigt svår att göra någonting åt i ett litet samhälle där alla i princip känner alla. Det är jobbigt om man är utsatt för våld i nära relationer, det är jobbigt om man blir mobbad i en skola och sådana här saker. Anonymiteten...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Jag vill tacka utskottet. Jag vill också tacka utskottets sekreterare, den nyvalda lagtingsdirektören, eftersom den nyvalda lagtingsdirektören har jobbat specifikt med de här frågorna och varit mycket pådrivande som avdelningschef för social- och miljöavdelningen.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det är det. Det är en viktig sak att hålla med sig också när man diskuterar hinder och strukturerar. De administrativa strukturerna som vi har drabbar de som är mest utsatta i samhället och som heller aldrig hörs i debatten.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det är det absolut. Här igen så kanske det kan vara bekymmer med det lilla samhället. Alla vuxna har ett ansvar över alla barn och unga. När barn blir utsatta för våld i hemmet, det är en jätteviktig kunskap att ha hos barnomsorgspersonalen och också i skolan. Att man ser de här barnen. Det...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det tycker jag absolut. Det är en väsentlig sak för politikerna i kommunen och politikerna i lagtinget att erkänna för det första och se det här problemet. Först då kan vi göra någonting åt det. Inse också att Åland inte är en glansbild alla gånger. Vi har precis samma problem och utmaningar som man...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Det är ganska intressant den här debatten, det visar hur komplex den är. Det där är ju ytterligare en sak. För är man ett våldsoffer, är man ett barn som får stryk, en partner, en fru, en sambo som får stryk, är man en ung kille som går på krogen och får stryk. Det är...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Så är det, psykiskt och fysiskt våld. Det är ytterligare en mekanism som gör det svårt med skolan, alltså det som sker utanför skoltid och det som händer på nätet. Det är också fasansfullt det psykiska våldet som många barn och unga utsätts för. Vi har ett gediget och stort arbete att göra, det...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Jag skulle uppskatta om ledamot Gunell och Socialdemokraterna slutar sätta ord i våra munnar som vi inte över huvud taget har sagt, sluta med det! I januari 2023 var det på vippen att det utbröt en stor, stor strejkvåg i hela Finland där samtliga fackföreningar var involverade. Så vitt jag vet så satt det...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Också jag vill tacka utskottet för en snabb behandling och ett synnerligen välskrivet och bra betänkande. Finns mycket matnyttigt där att fortsätta på. Jag begärde ett litet anförande. Jag ville komma med lite information just kring barnen som brottsoffer. Det är på det viset att KST jobbar väldigt mycket med de här sakerna. Dessvärre...

Katrin Sjögren / Anförande / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Man är helt medveten om kommunernas ekonomi och vi har stora utmaningar framför oss, det är inte frågan om det. Ekonomin ska diskuteras och vi behöver fundera på rationaliseringar. Jag menar jag hör till ett parti som säger att vi är totalt överadministrerade och överbyråkratiska. Det är ett faktum att socialvården på Åland har...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Det tycker jag kanske är en av de viktigaste sakerna. Jag skulle gärna ha varit med. Jag var anmäld, men vi hade lagting. Barnombudsmannen i Sverige har gjort ett fantastiskt arbete där man faktiskt började fråga barnen hur de upplevde placeringarna och hur de hade haft det. Någonting som man inte har gjort förut....

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Absolut. Två saker när det gäller det. Man behöver se på finansieringen. Vi vet alla hur den åländska ekonomin ser ut och hur kommunerna har det, så att rationalisera och överbygga alla byråkratiska hinder. Men också den här möjligheten att jobba förebyggande har stor påverkan på kostnaderna för socialvården. Det finns en avdelning som jobbar...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Kompromissen är ju lagförslaget och Liberalerna såg att vi inte kom vidare med vårt underlag och vår diskussion. Så vi kompromissade. Är det något fel i det, ledamot Måtar?

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ledamot Måtar och Obunden Samling fortsätter sin odyssé med att märka ord. Ledamot Måtar får väl göra någon slags liten film där han hånfullt skrattar åt andra parlamentariker åsikter, varsågod. Vi levererar det gratis. Kompromissen är ju precis det som landskapsregeringen har lagt fram. Det är inte tre ledamöter mera, utan det är två.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Det tror jag också. Det är 30 parlamentariker och börjar man ha 6-7 stycken som inte har en bas att stå på utan man säger nej och man vill inte föra saker och ting framåt, så tror jag att det kan vara ödesdigert för självstyrelsens funktionalitet. Det är klart att ibland kan man inte...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Precis, det är väl därför vi är där vi är i den här mandatperiodens sista veckor. Förra valrörelsen gick ut på att säga nej, nej, nej och nu lever vi i något form av vakuum och nu verkar det bli flera nej. Så inte speciellt framåtsyftande.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Jag kan på inget vis säga att jag omfattar riksregeringens politik. Man lånar till skattesänkningar och tänker strypa i socialstöden till exempel för ensamförsörjare. Det är ingenting som jag omfattar eller tycker att är rätt. Samtidigt som jag själv har facklig bakgrund. Nog har ju Finland ett problem. Finland sticker ut med olovliga strejker...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Inledningsvis, det är en lång debatt som går mot sitt slut och den har inte varit upplyftande precis och det har väl sina randiga skäl. Vissa frågor gräver diken och i politikens dramaturgi så finns det ingen lust eller vilja att förstå den andra parten och andra åsikter. I populismens tidevarv så rider man...

Katrin Sjögren / Anförande / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Vad spelar det för roll vad jag säger och hur jag förklarar? Ledamot Egeland lyssnar ju inte. Jag har förklarat, ledamot Egeland är faktaresistent och tror inte på det jag säger. Vi kommer väl inte så mycket längre. Det är klart att man får bryta ut en enda mening, men man behöver ju se...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag ska kommentera det där med skumt. Jo, det låter väldigt skumt. Har ledamot Egeland själv talat med någon från banken där de har sagt att de vill ha det här avtalet. Nej precis, det är andrahandsuppgifter. Jag har, tillika med flera partiledare, varit inbjudna till OX2 och till Ålandsbanken. Jag har varit inbjuden...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Så är det. Som flera har sagt i olika partier som ändå har varit med i det här samförståndsavtal så finns det otroligt mycket frågor ännu som behöver få svar. Det är ett enormt arbete framför oss, men intentionerna har varit goda och positiva. Det finns som sagt var ett otroligt stort arbete att...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack för det, ledamot Mansén. Jag tycker bara den här utvecklingen i den åländska politiken är ledsam. Jag tycker liksom att man försöker misstänkliggöra och stoppa saker utan att vi har all fakta på bordet. Det är som ledamot Mansén sedan säger att vi vet inte ännu, men vi ska göra ett försök....

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ja, precis så var det. Därför tycker jag att det är så upprörande att man för fram helt osanningar som misskrediterar. Det får man vara van med, man blir misskrediterad som politiker hela tiden, jämt och ständigt, men att man också misskrediterar och liksom i den här opportunismen drar in andra företag och andra människor...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ja, vad ska man säga om det? Det är cyniskt så det förslår, man blir ledsen och trött.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ja, vad säger man? När alla spelregler sätts ur kraft så. Ja, jag saknar ord.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det är dubbelmoral så det förslår, och cyniskt.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Likt ledamot Pettersson så lyssnade jag också på António Guterres, FN:s generalsekreterare. Han är ju väldigt tydlig. Han sade också att vi har öppna portarna till helvetet med klimatförändringarna. Vi befinner oss i ett klimatkaos, men inte i klimatkollaps ännu. Man måste vara blind, döv och hänsynslös om man inte ser översvämningar, jordskred, bränder...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2023-09-22

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Jag delar också ledamot Holmströms analyser. Vi på Åland har tagit rent vatten för självklart, rent dricksvatten har varit en självklarhet. Jämför man Åland med Gotland så har vi haft ett mycket gott läge. Men vi passerade någon slags gräns i våras när vi konstaterade att det som var en potentiell dricksvattentäkt inte kunde...

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Talman! Jag delar också den uppfattningen. Vi behöver också komma till skott, och det har också utskottet påpekat, med en vattentjänstlag. Vi har liksom använt vatten som om det inte fanns någon morgondag. Så det är också en sak som stramar upp det och som inte heller är en helt rolig lagstiftning att genomföra....

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Också där håller jag med ledamot Toivonen och det presteras en uppsjö av olika motioner under en mandatperiod och så finns det vissa motioner av särskilt intresse. Och från Liberalernas sida så har vi ju sagt just om motionerna kring pensionsfonden så skulle vi gärna ha behandla eftersom det skulle kunna vara en debatt...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman. Ledamot Toivonen tar upp flera intressanta frågeställningar i sitt anförande, bland annat ägarstyrning och möjlighet till regleringsbrev, vilket är en sak som borde utvecklas inom landskapsregeringen definitivt. Men också rättigheterna för allmänheten och för andra politiker att få information. Öppenhet och transparens, där saknar vi ju en del som blev väldigt starkt utlovad, nämligen...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Talman! Det var en kort och koncis behandling av lag- och kulturutskottet och det får talmanskonferensen tackar för. Samtidigt så verkar det ju som om vår debatt har gett har gett klang ute i det åländska samhället att inte ens vi tror på en parlamentsplats och det tycker jag att är synnerligen olyckligt. Klart att...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-18

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Talman! Precis så är det. Det skulle vara ett synnerligen välkommet tillfälle för Finland att visa att man står vid sina utfästelser, samtidigt som det ser ut som det gör globalt sett och i Europa. Vi har ett brinnande krig precis vid Europas gränser och att då lyfta fram minoritets- och demokratifrågor så skulle nog...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-18

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Så är det. Den här frågan har varit på tapeten både i Finland och i Sverige. Följer man överhuvudtaget med i samhällsdebatten så ser man att det är jättesvåra frågor. Det är oftast ett mycket stort lidande för de här personerna över sin egen identitet och över samhället. Det är heller ingen slump att...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Jag skulle inte vilja ta några jättestora ord i min mun. Jag tänker att det kanske inte är så konstigt att vi är här idag. Tittar man bak i historien så har det alltid varit motstånd när olika befolkningsgrupper har fått utökade rättigheter. Det var delvis samma argumentation när kvinnor fick rösträtt, när man...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Folkhälsostrategin är ett gediget dokument. Det finns otroligt mycket matnyttigt här. För första gången, som har påpekats här, så kartlägger vi ju hur det ser ut. Vi kanske har trott att det har varit bra, men det har inte varit det egentligen när det gäller vår folkhälsa. Jag skulle ändå vilja ta upp en speciell...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2023-09-15

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Talman! Jag måste säga att jag hör till dem som inte alls förstår den här diskussionen att det skulle vara revisionen som ska ha den här uppgiften. Revisionen ska granska historien i stor utsträckning. Ett råd skulle kunna vara en sparringpartner eller ett rådgivande organ för landskapsregeringen. Jag tycker att det är ett bakvänt sätt...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Talman! Inte är det ju på det viset heller att finans- och näringsutskottet får sina utredningar och undersökningar gratis. Så kan man väl heller inte ha tänkt? Man kan tycka vad man vill om den lilla tankesmedja som engagerar sig i landskapet Ålands ekonomi och om de har rätt eller fel. Men nog uppfattar jag...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Vicelantrådet är något av en primus motor när det gäller vindkraften och vi är i slutet av mandatperioden. Ändå så ska vi jobba ända in till slutet där det finns stora viktiga avgörande frågor innan vi har ny landskapsregering och ett nytt lagting. Vindkraften är en mycket stor fråga och det finns många svåra och...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Det är absolut på det viset att det finns stora frågeställningar som måste få ett svar och det finns en stor oro och ifrågasättande. Därför behöver man ha ryggrad som politiker också och svara på de frågeställningar som finns. Jag får ta vicelantrådets, och jag antar också lantrådets garantier, att man diskuterar den här...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-09-13

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2022-2023

Talman! Ja, så uppfattar jag också att vicelantrådet har jobbat hårt med den här frågan och försöker få många och komplicerade pusselbitar på plats. Jag noterar också att högskolan har ett en hel seminariedag på torsdag om den framtida energiförsörjningen och där ska vicelantrådet tala. Då antar jag att vicelantrådet talar också för hela landskapsregeringen....

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-09-13

Förnyad klientavgiftslag LF 32/2022-2023

Det skulle man måste göra. Det skulle behöva vara riktiga personliga djupintervjuer så tror jag att vi ska kunna stöda och hjälpa närståendevårdarna också som gör en enorm insats för sina anhöriga.

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Åländsk representation i Europaparlamentet TMK 4/2022-2023

Talman! Jag tycker att lagtinget har haft en klar linje och i och med att det blev aktuellt med Brexit så har man ju också försökt påverka. Alltså när Brexit blev ett faktum så har man också försökt påverka från lagtinget sida och från landskapsregeringen sida så nog har man haft en linje. Men det...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-11