Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Från Liberalernas sida kan vi också skriva under på det resonemanget att om en lånefullmakt är av nöden så kan man återkomma i en tilläggsbudget. Det är självklart så att inga tjänstemän eller medborgare ska ställas på bar backe. Men, som sagt var, i fjol så äskade man om en lånefullmakt om 77 miljoner,...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag hoppas att det är på sin plats att fråga vicelantrådet kring vicelantrådets ansvarsområden, trots att vicelantrådet inte berörde det i sitt anförande. Jag har två frågor som berör direkt lagstiftning. Det står i budgeten att man tänker ta bort möjligheter att rösta digitalt. Det tycker vi att är bekymmersamt, även fast vi vet...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Också jag blir lite ifrågasättande kring den konservativa bedömningen till den här konservativa infrastrukturpolitiken. Nämligen omställningen som behöver göras och det faktum att skärgårdstrafiken står för 8 procent av växthusgasutsläppen från åländsk horisont så gör ju att det kommer att bli väldigt dyrt. Det fanns en krönika här förra veckan av en professor i...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det är ju inte så att vår socialvårdslagstiftning, vår äldrelag, vår barnomsorgs -och grundskolelag är helt exceptionellt bra i ett nordiskt sammanhang. Det är nordisk välfärdspolitik. Lagstiftningen stipulerar om ett minimum. Man vill då från Obunden Samling fortsätta att betala för överbyråkratisering, överadministration, mellanchefer och gå direkt då på omsorgen om de äldre,...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag blir också lite fundersam över den här diskussionen i salen. Det är ju så att även fast det kommer kraftig kritik till budgetförslaget så är det ju majoritetspartierna som har godkänt budgeten, och den ligger ju där den ligger på lagtingets bord. Så jag tycker inte att man kan skylla på enstaka partier...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Ja, jag vet faktiskt inte hur vi ska reda upp det här. Det här är någonting som jag aldrig har varit med om förut. Det är majoriteten som har ett ansvar och det har funnits skrivningar och betänkande från finans- och näringsutskottet som gav ett enigt betänkande. Finans- och näringsutskottet gav ett enigt betänkande till...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag är inte säker på att jag kan följa tankegångarna där och vi får säkert återkomma till det. Jag menar, det går ju att stifta lagar som man kan aktivera om det finns möjlighet. Det är landskapsregeringen som utför det operativa arbetet och som kan göra bedömningar om det finns säkra system och ska...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Även fast det framförs som ett argument att våra utsläpp är så oändligt små i ett globalt perspektiv så skulle jag inte hålla många cent på att vi slipper undan. Det är koldioxidutsläpp, man ska göra ett grönt europeiskt sjöfartsområde och man ser på i sjötrafik inom landet. Man tänker skärpa utsläppsrätterna, man pratar...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag tycker det skulle vara intressant att få höra lite mer om den här samordningen och strukturen som är ganska luddigt skrivet i budgeten. Vi har flera ungdomar som faller emellan och landskapsregeringen har aviserat att man inte tänker sig lagstiftning kring det området. Vad är det riktigt man tänker sig? När det gäller...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jo, det är en sida av myntet att man kan lagstifta om det. Men också när det gäller individen så kan man lagstifta om rättigheter och skyldigheter. Trots att man har lagstiftning kring det så behöver ju inte individen ta emot den hjälp som finns. Det ska bli intressant att se och hur man...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det skulle vara jättetrevligt om ledamot Valve också skulle prata till oppositionen. Jag tolkar det som om han pratade till majoriteten när han begär att majoriteten ska fundera på reformer och att de ska acceptera inbesparingarna i budgeten. Jag tycker att det har kommit en hel del reformförslag och inbesparingsförslag under debatten. Hur ser...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Ja, nygammalt eller inte, det får vara hur det vill med den saken. Det är saker som har penetrerats och debatterats i åratal. Hur borgerlig den här regeringen är och hur många högerhökar det ändå finns så vill man ha en lånefullmakt på 20 miljoner och man ökar verksamhetsutgifterna. Så speciellt ekonomiskt borgerlig är...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack till finansministern för presentationen. Den här landskapsregeringen marknadsför sig som en borgerlig regering och det har väl aldrig funnits så många högerhökar i ett majoritetsblock som nu. Trots det så ökar kostnaderna kraftigt. Man begär en lånefullmakt för driften. Man talar om att det tar lång tid att starta upp reformarbete, förändra avtal och...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Så kan man säkert diskutera om man tillhör majoritetspartierna och om man har varit med och bestämt vad som ska stå i budgeten. Men det har varit en sådan ambition att mannen och kvinnan på gatan ska kunna läsa budgeten. Och det vi saknar är ju en stor del av ekonomin. Budget är ekonomi. Budget...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Lantrådet fäster med rätta uppmärksamhet på alla hemskheter som händer i världen just nu och det är väl bra att ha det i ryggraden när man diskuterar handfast åländsk politik. Samtidigt som vi ska diskutera landskapets Ålandsbudget och lantrådet pratar om målfokus och det gäller för oss alla att ingjuta både hopp och handlingskraft....

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det är kanske inte det som är intressant när man har replikväxling med lantrådet att diskutera kommunreformen, för den har man ju skrotat. Det skulle vara mer relevant om man kommer i mål med vad man vill göra i stället. Verkligheten är ju den att verksamhetskostnaderna ökar rejält och skatteintäkterna också. Man har...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Det är nog liberalernas uppfattning att det saknas reformer, effektivitetsreformer och en fast hand kring ekonomin. Det påpekas att man inte tycker om kommunalförbund, man vill förändra lagstiftningen, vi har för hög service, man vill inte ha kommunstrukturförändringar. Vad är det man vill ha egentligen? Är det så att man blidkar kommunalpolitikerna, att man...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Lagtingsledamot Pettersson har alltid ordrika och positiva anföranden och man känner sig lite sur när man själv växlar med att vara en pessimist eller en oroad optimist. Men sitter man högst upp i makthierarkin har man ett annat perspektiv, och man måste kanske försöka se det ur olika synvinklar. Det är så, ledamot Pettersson,...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-11-15

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Talman! Man ska lära sig av revisionen och när revisionsenheterna kommer med relevanta påpekanden, till exempel när det gäller västra Föglö. Det var ett av de i alla tiders största infrastrukturella projekt, så det skulle väl ha varit konstigt om det inte hade funnits saker som man kan förbättra. Det var brister i fullmaktsskrivningarna. Det...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Talman! Jag tycker att det saknas en väsentlig del i revisorns rapport och det är också östra Föglö. Inte kan man ju heller spekulera i hur valet skulle ha gått, inte fanns det ju några klara besked på hur valet skulle gå när man fattade de här besluten. Och att det skulle ha varit brådska,...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Precis och därför så är vi ju flera som tycker att det finns en brist i den här revisionen. Brist eller politik, man får kalla det vad man vill. Vi lär väl få återkomma i frågan. Det ska komma ett skärgårdsmeddelande nu från majoriteten, då får vi se om det ska vara en investeringsfullmakt på...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Då missförstod jag ledamot Eriksson, men vi har samma syn. Det är ett av de få verktyg oppositionen har.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Jag tror att vi har hört den här saken i vartenda spörsmål vi har ställt. Att vi ställer det på fel tid och vi ställer det på fel sätt, och det är en otroligt dålig utgångspunkt. Det vittnar om någon slags maktfullkomlighet och att vi ska rätta oss i leden. Jag hoppas att det är...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Talman! Likväl är det här en intressant diskussion. Som jag var inne på tidigare så kan man kalla det brist eller politik att inte revisorn också tog med östra Föglö, för det var en helhet. Det är ju också i allra högsta grad politik, ledamot Måtar, om man pratar om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet, det...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken S 3/2020-2021

Jag ska bara fatta mig ytterst, ytterst kort. Jag vill också tacka för näringsministerns anförande och önska lycka till i det arbetet, vi är alla helt införstådda med att det inte är helt enkelt och inte helt lätt. Men jag måste på slutrakan ändå säga att flera har tagit upp i sina anföranden, företrädesvis Centern...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-11-10

Talmansval V 1/2021-2022

Jag, Yvonne Eva Katrin Sjögren, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Katrin Sjögren / Anförande / Föredras / 2021-11-08

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-10-04

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag ber återigen att få stöda ledamot Holmbergs förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-10-04

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det verkar som om finans- och näringsutskottet ordförande är nöjd över utvecklingen i skärgårdstrafiken. Det verkar som om finans- och näringsutskottets ordförande har någon slags hum om vart vi är på väg. Vi andra har ingen aning. Oppositionen har ingen aning. Ålänningarna har ingen aning. Kommer det att bli elhybridfärjor? Kommer vi att kunna...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Summa summarum, det vi kan förvänta oss, om man förstår finans- och näringsutskottets ordförande, så är att det blir en tunnel och att det blir dieselelektriska färjor.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag tror ändå att lagtinget är överens om att köpet av den här dieselelektriska färjan är nödvändigt och något av en nödlösning, men det är ju inte speciellt klädsamt att måla upp det här som en stor miljövinst. Är det ledamoten Manséns uppfattning att vi kommer att nå klimatmålen när det gäller skärgårdstrafiken? Är...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Där är vi också överens. Det är sak som vi också frågar efter, eftersom man har kastat ett 10-12-årigt arbete i papperskorgen, alltså den gamla kortrutten. Lagtinget behöver lagtinget få veta hur landskapsregeringen tänker sig när det gäller skärgårdstrafiken.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det var ett faktaspäckat anförande och mycket relevanta frågeställningar. Ju längre den här debatten lider, desto mera klart står det uppenbarligen för samtliga här i salen att vi måste ha en plan när det gäller skärgårdstrafiken och den finns inte för närvarande. Den analysen som ledamot Gunell hade kring Polluters Pay principen och att...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Ledamot Josefsson hade ett intressant anförande. Det visar behovet av att diskutera de här stora och omfattande viktiga frågorna. När det gäller digitaliseringen så skulle vi vara betjänta av ett meddelande. Det finns ju flera bitar där vi gör misstag hela tiden. Det handlar för det första om att veta vad det är som man...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Jag brukar också ta den liknelsen att vi har upphandlat system som motsvarar en 12 personers servis, medan vi kanske skulle ha behövt en kaffekopp. Det är sådana misstag som vi har gjort flera gånger. Jag är ingen expert på det här, men jag ser ju att vi blöder pengar. Sedan finns det ju...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Vi vet också alla tydligt och klart Socialdemokraternas inställning till en tunnel. Men det första som Liberalerna tycker att vi ska kräva nu, det är att få relevanta svar också i den frågan. Det är ju också en väldig senfärdighet när det gäller svar kring tunnelfrågan, så vi vill ha svar på den också.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-09-29

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Fru lantråd, jag har en enkel men viktig fråga, det berör det interna arbete i lagtinget och i landskapsregeringen. Likt de övriga delarna i det åländska samhället så ska man som politiker vara något av en tusenkonstnär, inte minst om man är minister. Det är mycket arbete och tungt arbete många gånger. Men det...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Jag har varit lagtingspolitiker och minister i snart 18 år. Jag får ju säga att det här blir en anmärkningsvärd kulturskillnad. Vi har små förvaltningar, vi är ett litet parlament. Men nog är det ju min uppfattning att vill man ha tilläggsinformation, så klart inga politiska förhandlingar eller överläggningar, men på ett övergripande plan,...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-09-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2020-2021

Talman! Jag tror nog att jag till den delen kan tala för alla i lagtingets plenisal att vi är slage bra och väluppfostrade. Ingen försöker sätta dit några tjänstemän eller vara besvärlig på något vis. Jag upplever det här som ett stort bekymmer. Ett stort bekymmer! Lantrådet har "tillsammans" som övergripande för sitt regeringsprogram...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det känns mycket bra att vi nu så småningom kan lämna pandemin bakom oss, att vi har haft en hyfsad sommar och att läget ser ljusare ut. Trots det så har jag övergripande frågeställningar till finansministern. Det är ju så att man i det längsta ska försöka undvika tilläggsbudgetar, i alla fall har det...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Jag som oppositionspolitiker ifrågasätter den regimen eftersom vi ser att det finns enheter som kan ha årsbudgetar som omspänner 7-8 miljoner och 1 miljon. Det handlar ju faktiskt om att ska man ha budgetdisciplin så bör man ha det hela vägen. Sedan lite frågor kring långsiktighet. Finansministern var själv inne på budgeten för 2022....

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Det var nästan som att peta i en myrstack att skriva motioner om budgetdisciplin. Det hade jag inte riktigt förväntat mig. Jag tycker ändå att ledamot Silander har ett bra och resonerande resonemang. Det handlar om basal politiskt budgetarbete. Vi tycker att det är precis på det viset att man ska hålla sig till...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Inte är det ju så heller att man skulle ge sig på tjänstemännen som det har förekommit här i replikväxlingarna, utan det handlar om principer. Det är klart att tjänstemän och chefer för olika enheter har att vakta sina områden, det är alltid angeläget och man har rätt att försöka. Men man har också...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Det är ingen överraskning, men jag delar ju ledamot Holmbergs analys. Jag tycker att landskapsregeringen sänder ut dubbla signaler. De medlen som man öronmärker för KST så säger man å ena sidan att ska vara för att stärka den sociala sektorn, å andra sidan så mellan raderna så vill man att KST ska dela...

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland M 5/2020-2021

Talman! I den liberala lagtingsgruppen råder det en desillusionerad uppgivenhet. Jag tycker att lantrådet kan sluta hymla och stryka ordet "tillsammans" i regeringsprogrammet så behöver vi inte låtsas längre. Det verkar vara mera regel än undantag att säga en sak och sedan göra någonting annat. Det förblir oklart för oss hur och på vilket sätt...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Enda behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Så ser det ut, och förstås har många kommuner det knepigt att få sin verksamhet att gå ihop. Men det bestående intrycket från vår sida blir ju att landskapsregeringen behandlar sin egen verksamhet väldigt styvmoderligt.

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2021-06-14

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! När det gäller kommunernas socialtjänst så har beskedet från ägarkommunerna varit mycket tydligt. Det ska vara stram budgetering. Kommunens socialtjänst ska hålla i pengarna. Som det ser ut nu - det är stämma idag - så håller kommunernas socialtjänst budgeten. Hur har utskottet diskuterat kring kommunernas socialtjänst? Vad är tanken med de extra medlen...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Talman! Kanske är det så att det är bäst för Centern. Det kanske är så att det är detta som är den nakna sanningen. Jag vänder mig emot det här att vi ska bedömas efter olika måttstockar. Centern har en enorm majoritet, man sitter på alla betydande poster i landskapet och man har haft en...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Talman! Vi har gått till självstyrelsepolitiska nämnden. Vi diskuterade frågan ingående. Vi frågade också lagtingsgrupperna om det fanns mognad och beredskap att börja med det här arbetet att modernisera näringsrätten och jordförvärvslagstiftningen. Den enkla sanningen var att det fanns inte det. Men nu ledamot Måtar så finns det det, för vi är tvungna för ...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Men är inte det lite oansvarig politik? Om vi vet att det kommer pucklar med kostnader för socialvården så kanske man har den dialogen då med landskapet och kommunerna kring finansieringen. Nu finns det medel utifall att, som jag tolkar det. Jag vill ändå påpeka att ingen diskussion har föregåtts med kommunernas socialtjänst. Det finns...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-06-11