Sagt i salen

1 - 8 av totalt 8 tal

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Talman! Bästa lantråd och ministrar, lagtingsledamöter och åhörare. Ålands autonomi och särställning, vårt fundament som allt vilar på, innebär stora och spännande möjligheter till kreativa och offensivt nytänkande lösningar! Hållbart Initiativ vill lyfta fram, och påminner gärna om, det värdefulla vi har att förvalta - en modern och dynamisk autonomi, där politiska överenskommelser mellan...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Första behandling / 2020-02-12

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Fru talman! Värderade åhörare, lagtingsledamöter och ministrar! Åland har fått en ny regering, ett nytt regeringsprogram - som inom alla politikområden - avser att kliva framåt för att ställa om vårt samhälle i en pågående klimatkris. Vi ökar takten nu. Och vi gör det tillsammans. Jag är med. Som tämligen nybliven pensionär hade jag lovat mig...

Annette Bergbo / Gruppanförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Ledamot Jessy Eckerman målade upp olika scenarier som jag tycker att är för tidigt väckta. Vi har skrivningar om det här i regeringsprogrammet, att gå in i detalj leder för långt och det är inte ens möjligt just nu. Vi måste först få börja komma i gång.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Jag känner mig trygg i att vi ännu inte egentligen ha nått så långt fram som till de här avgörande frågorna. När vi har skrivit programmet de facto så har mycket diskuterats som gör att jag inte känner mig orolig för att vi ska göra dåliga beslut från vår sida. Vi har vårt mål, vår målsättning...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Regeringsprogrammet har drygt 100 punkter - jag räknade - med ganska kort text för varje punkt. Bakom de här raderna så finns det mera information naturligtvis. Jag förstår att ledamot Camilla Gunell är intresserad av vad vi gör när värdering står mot värdering. Vi ska föra fram det vi har lovat och hålla fast vid...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Jag kunde inte ha sagt det bättre. Det värmer mitt hjärta, vi är helt eniga. Tack.

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Tack ledamot John Holmberg för att det ämnet kom upp. Det är viktigt. Jag ser för min del och för Hållbart Initiativs del också att det handlar mycket om att vi ska kommunicera. Vi ska tala öppet om saker och ting, förstå varandra vad vi menar och inte utgå ifrån någonting. Det här är...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack, herr talman! Jag kan bara avslutade säga att hållbarhet kommer in på alla politikområden. Vi svänger inte om allting på en dag, en vecka eller ett år eller kanske inte på en mandatperiod heller. Men jag är väldigt glad över det avtryck som Hållbart Initiativ faktiskt har satt i regeringsprogrammet. Alla ser det inte,...

Annette Bergbo / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16