Sagt i salen

1 - 42 av totalt 42 tal

Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner 2024 - 2030 M 4/2023-2024

Talman! Vicelantrådet nämnde helt riktigt i sitt anförande att kulturen är en hörnsten i vår självstyrelse och också bidrar till demokratisk samhällsutveckling. Det är viktigt att det sker på lika villkor. Därför är det lite förvånande att det står här att man ska utreda möjligheten att lagstadga om stipendier just inom kulturlagen. Vi vet också...

Tony Asumaa / Replik / Föredras / 2024-06-03

Kulturpolitisk strategi med handlingsplaner 2024 - 2030 M 4/2023-2024

Talman! Tack för informationen. Som sagt, det är viktigt att man har ett strategiskt dokument och en handlingsplan som man också kan följa. Jag, som talar varmt om idrotten, vill också påminna om att det fanns ett idrottspolitiskt program som var i kraft 2018-2022. Kanske även det programmet skulle uppdateras, för det går säkert snabbare att...

Tony Asumaa / Replik / Föredras / 2024-06-03

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Talman! Det är glädjande att höra att Socialdemokraterna förstår sig mera på företagande än Obunden Samling som ändå är ett företagarparti. Vad gäller filmstöd så är det precis som Socialdemokraternas ledamot Fellman sade, det här är ett stöd för att också få pengar tillbaka. Pendeln ska vara det dubbla mot vad man får i stöd,...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till andra ändring av budgeten för år 2024 BF 5/2023-2024

Talman! Där är vi överens. Kanske till och med filmkommissionären kunde vara en del av Visit Åland för att göra det ännu tydligare. Det handlar inte bara om att ge det indirekta stödet till företagen, utan det handlar också om fotspårsturism som det här leder till. Jag vet det själv för jag har varit i...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-29

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Talman! Ledamot Holmberg lyfter upp sin käpphäst Långnäs hamn - Mariehamn och att de ska egentligen gå samman. Vi har tre hamnar som tar in folk och turister på Åland. Vi har en i väster, en i öster och en i Mariehamn. Jag tror alla är strategiskt viktiga för att vi ska få inresande till...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-21

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Talman! Nu är det så att repliken riktas till ledamot Anders Holmberg, John Holmberg är en annan person och står inte i talarstolen. Jag undrar bara vad man menar med att man ska sluta konkurrera med varandra? Är det inte så att det här är ett komplement? För vi vill ju alla ha mera turister...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-05-21

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Vicetalman Juslin nämnde två punkter som jag tänker ta upp. Det första är att man tydligt och klart säger i lagen att det här är fråga om yrkeshögskoleutbildning. Det sägs att vi har hållit på med högskoleutbildning här på Åland genom att man har marknadsfört sig som en högskola, så det är ju bra...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! För att återkomma till tillståndsförfarandet, det är ju så att inte ska ju någon komma hit och konkurrera ut högskolan på Åland. Där inte högskolan kan ge ett utbildningsprogram så skulle det kunna vara ett kompletterande alternativ för att fylla de kraven som också vicetalman nämnde vad gäller att utbilda människor för företag och...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-04-08

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Talman! Tack minister Hambrudd för presentationen. Det är bra att vi får en uppdaterad lag också för yrkeshögskolan. Det bästa är väl här att man också använder rätt terminologi i det här fallet. Det är faktiskt en yrkeshögskola, och det ersätter lagen om Högskolan på Åland. Det är klart att det ibland kanske blir lite...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Ny yrkeshögskolelag LF 9/2023-2024

Tack för det klargörandet. Som sagt, det blir ju en helt annan skola när den blir en egen juridisk person med eget ansvar också, både ekonomiskt och operativt. Det är ju bra att man redan i detta skede inom den här lagen ändå lite har kunnat reglera uppgifter. Vad gäller styrelsen tänker jag främst, kan...

Tony Asumaa / Replik / Remissdebatt / 2024-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2023-2024

Tack, fru talman! Som här tidigare nämndes är rambudgeteringen är en ekonomisk planerings metod där lagtinget fastställer en övergripande budget utan att specificera detaljerade uppgifter alltför noga för varje område. Som tidigare nämndes ger det här regeringen flexibilitet för att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Min sista fråga är att vad händer då och vad...

Tony Asumaa / Tilläggsfråga / Föredras / 2024-03-06

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2023-2024

Tack, fru talman! En ansvarsfull offentlig ekonomi är grunden till Ålands långsiktiga stabilitet och tillväxt. Utgångspunkten för regeringens ekonomi och finanspolitik är att vårt välfärdssamhälle tryggas också för framkommande generationer. Transparens, noggranna prognoser och en god uppföljning är avgörande för att bygga förtroende och säkerställa att offentliga medel används effektivt och rättvist. Landskapsregeringens mål med...

Tony Asumaa / Fråga / Föredras / 2024-03-06

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2023-2024

Tack, fru talman! I praktiken innebär det här att rambudgetering, att lagtinget fastställer en övergripande budget för landskapet istället för att specifikt detaljerade uppgifter, utgifter för varje område ger man då avdelningarna en övergripande budgetram. Avdelningarna ansvarar sedan för att fördela sina resurser inom ramen och anpassa sig till förändringar i prioriteringar eller behov under...

Tony Asumaa / Tilläggsfråga / Föredras / 2024-03-06

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Det kan hända att jag uppfattade fel, men jag uppfattade att det var året före, nu har vi 2024 så då var det 2023. Var det år 2022 så stämmer nog inte heller 120 euro per megawattimme, för då var det faktiskt hela 154 euro per megawattimme. Så då hade det säkert varit dyrt...

Tony Asumaa / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Talman! Vicetalman Måtars anförande var hyfsat engagerat och kanske rätt underhållande också. Det kom en massa siffror och som kollegan tidigare sade så var det svårt att verifiera, det var 26,5 miljoner och ibland var det 100 miljoner och annat. Sedan nämnde också vicetalman elhybridfärjan och hur elpriset skulle gått upp så mycket att det kanske...

Tony Asumaa / Replik / Enda behandling / 2024-02-12

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Som jag tidigare sade så ska vi ta vara på våra resurser som vi har. Ledamot Kanborg nämnde tidigare det genuina. Detta är också "Åland Glimrar", man kan tycka att det är ingenting för världen. Jag frågade några som var på besök: Varför har ni kommit hit? Är det något att besöka, "Åland Glimrar"? Men...

Tony Asumaa / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, fru talman! Det som jag efterlyste var givetvis de studerande och de som går i skola. Det finns personlig empirisk forskning bakom det här, personlig erfarenhet, att så här går det sedan när skolorna startar och jag tror att många andra företagare kan hålla med mig. Man är helt enkelt tvungen att stänga för...

Tony Asumaa / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, fru talman! Vad gäller arbetskraft under sommar så jag tror att alla som vill ha jobb får jobba på sommaren. Det kanske inte alltid är så lätt att få den personal som man efterlyser. Det är klart att har man fått personal som har kunnat jobba hela sommaren så är det kanske inte världens...

Tony Asumaa / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Ändring av fastighetsskattelagen LF 4/2023-2024

Tack, fru talman! Vad gäller lagförslaget i sig så har jag inga invändningar. Det är bra att vi kan särskilja både mark och byggnader. Jag vill bara få lite information om hur processen gick till. Kommunerna ska ju meddela Skatteförvaltningen sina skattesatser senast den 17 november. Åtminstone i kommunen där jag bor så har detta...

Tony Asumaa / Replik / Första behandling / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, fru talman! Vi som båda har erfarenheter av turistbranschen ser att säsongen också flyttar längre och längre fram, från juni mot augusti. Detta kanske skulle vara en lågt hängande frukt att på riktigt förlänga säsongen ut i augusti. När skolorna börjar i fastlandet är det väl ungefär som att släcka lamporna på Åland. Men...

Tony Asumaa / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Tack, fru talman! Ja, ledamot Mattsson och jag har båda varit ordförande i Skördefestens vänner och vet hur man kan göra och kanske också med små medel för att få folk till Åland. Ett lysande exempel är ju "Åland Glimrar", med några tiotusentals euro får man hit ett tiotal bussar i december och hotellen fyllda...

Tony Asumaa / Repliksvar / Föredras / 2024-01-22

Färdplan för hållbar turism 2030 M 2/2023-2024

Fru talman! I vår expanderande globaliserade ekonomi är det inte längre tillverkningsindustrin som växer och där nya arbetsplatser skapas. Det är istället i branscher inom IT, service, utbildning, kultur och turism som de nya arbetstillfällena kommer att finnas och skapas framöver. En av de snabbast växande näringarna i vår omvärld är turism. Därav har flera...

Tony Asumaa / Anförande / Föredras / 2024-01-22

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Det är som ledamot Liz Mattsson sade att jordbruket är en del av näringslivet också på Åland, det finns andra delar också. Men om man tänker hur jordbruket har en viktig del, Liz Mattsson och jag själv har varit involverad i skördefesten. Utan jordbruk och annat så skulle vi inte ha en...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Vad gäller vilka tjänster och verksamheter som kan outsourcas så nämnde jag i anförandet att man behöver identifiera sådant som är icke kärnverksamhet för landskapet. I min mening, allt som är icke kärnverksamhet kan också skötas av någon annan, i så fall av en privat. Vad gäller regler, lagar och annat så...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Vad gäller regler och annat så i regeringsprogrammet så finns det nämnt på sidan 19 i första stycket vad gäller framgångsrikt näringsliv: "Landskapsregeringen arbetar aktivt för ett motiverande företagsklimat genom att skapa långsiktiga förutsättningar och minska byråkratin i nära dialog med näringslivet." Det är så som jag ser det också. Jag tror inte att det...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, talman! Det är klart att jag känner till många fall. Jag kan nog lyfta ett om ledamot Röblom så vill. Exempelvis att bygga en infart till en fabrik så är inte så där bara, i fall det finns en infart från tidigare. Då kanske man kan få ett tillfälligt tillstånd att bygga den infarten,...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Fru talman! Landskapsregeringen skriver i sitt regeringsprogram att relationen mellan den offentliga ekonomin och den privata sektorns andel behöver ändras så att den privata sektorns andel växer för att på sikt säkra de offentliga finanserna. I klarspråk betyder det att vi ska främja företagande och minska landskapets direkta inblandning exempelvis genom minskad byråkrati, och det...

Tony Asumaa / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Vad gäller olika myndigheter, ÅMHM nämndes, så jag tror också att det är mycket branschspecifikt hur snabba processerna är och hur långsamma de är. Av erfarenhet vet jag att vissa processer går jättesnabbt, enligt den kännedom som jag har i branschen. Säkert inom andra branscher där det kanske krävs mer arbete så...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Privat tänker jag inte bli redare, det kan jag garantera att jag inte blir. Det är väl också beroende på vad man bedriver för verksamheter också. Jag vet ju själv av erfarenhet att på andra delen av Åland, i Lemland, så där har vi Långnäs hamn och där har trafiken ökat markant, vilket också leder...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Vad gäller generationsväxling så hittar jag inte det i mitt anförande, men det är väl en del av att utveckla företagen. Men framförallt borde vi hitta incitament för att unga företagare ska vilja bli företagare och att vi ska ha en återväxt i företagandet. Det är väl kanske där som ledamot...

Tony Asumaa / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! Företagspartiet Moderaternas frontfigur Wille Valve nämnde här att det fanns inget konkreti i programmet, speciellt då inom främjandet av näringslivet. Han nämnde två saker, vatten och el och avgifterna där. Min fråga är då; är det de två viktigaste kostnaderna som vi behöver se över om vi tänker på företagen på Åland?...

Tony Asumaa / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! Absolut. Men det är svårt att veta vad en minister tar upp i en replik före jag har tagit min replik. Så det är jag givetvis tillfreds med. Men om nu Wille Valve är tillfreds med två av dessa åtgärder så är väl allt bra då? Personligen skulle jag nog hitta många...

Tony Asumaa / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Vad gäller film så startades själva projektet av en före detta näringsminister som sitter här i bänken. No name, inga namn men han heter Fredrik Karlström. De pengarna finns fortfarande kvar att användas och därför har vi intensifierat satsningen på film. Framförallt har vi infört en egen produktionsrabatt som lockar bolag hit och...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, herr talman! Vad gäller kulturturismen så ansåg vi det på kulturavdelningen vara så viktigt så vi helt enkelt tog över det här filmprojektet, för det ger sådana ringeffekter. Jag vågar påstå att kulturavdelningen är den avdelning som har satsat allra mest på turismen de senaste åren och det fortsätter vi med efter mig, det...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Idag vet vi mycket mera än vad vi visste förr. Fastighetsverket bygger kojan, vi fyller den med innehåll och museibyrån betalar internhyra, vilket motsvarar drift. Då får vi det igång. Andra diskussioner kring stiftelser och sådant kanske man kan ta längre fram sedan när besökscentret finns till, om det finns andra alternativ till drift. Men i...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Vag gäller all museal verksamhet och utställningsverksamhet så ansvar landskapsregeringen för dem, också i det här centret.

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Tack ledamot Josefsson för stödet. Oberoende av min roll i framtiden så kommer jag också att stöda filmsatsningar för Åland. Vi vet hur stor fotspårsturismen är där ute precis som här nämndes. Fotbollsturismen är också stor, ja, kanske större. Men fotspårsturismen är också stor och den växer och framförallt lockar den till besök. Ska...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Jag tänker kort presentera de budgetmoment områden som jag som utbildnings- och kulturminister ansvarar för. De är rätt många. Är boken svår att läsa så är de här områdena utspridda runt om i hela boken. De allmänna förvaltningsområdena för utbildningssektorn finns i budgetboken på sidorna 75-85. Den totala budgeten på det området är 7,3...

Tony Asumaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, herr talman! Tack för berömmet. Men utan en utbildningsavdelning med kompetenta tjänstmän så har vi kanske inte fått något av detta gjort. Äras bör dem som äras ska. Allt det här är ju ett lagarbete av högsta nivå. Vad gäller grundskolelagen så är det därför som vi också vill investera ute i kommunerna så...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, herr talman! Jag delar helt ledamot Erikssons uppfattning. Utbildningarna ska vara till för de studerande och inte för de andra. Det måste var utgångsläget. Lyssnar man framförallt på högskolans nya rektor så nämner hon detta ganska tydligt att så ska vara fallet. De studerande först och man ska ske till att takten ska bedrivas...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Vad gäller sjöfartsutbildningen så vet de som är insatta att konkurrensen är stenhård. Därför har vi inte heller råd att vara sämre än de andra närliggande skolorna. Utbildningen, utbildningssystemen och sätten behöver moderniseras. Jag hopps att det också görs med bolagiseringen av högskolan. Det kommer att leda till det per automatik och det har också...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut LF 3/2019-2020

Fru talman! Bästa nya lagting. I nuvarande landskapsregerings regeringsprogram har vi betonat vikten av det livslånga lärandet och vikten av den fria folkbildningen som en del av kulturpolitiken. De som ordnar fri folkbildning på Åland är bland annat Medborgarinstitutet. Landskapsregeringen har enlighet med finans- och näringsutskottet betänkande 14/2017-2018 påbörjat arbetet med en ny modell för att...

Tony Asumaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-06