Sagt i salen

1 - 10 av totalt 10 tal

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Vad gäller film så startades själva projektet av en före detta näringsminister som sitter här i bänken. No name, inga namn men han heter Fredrik Karlström. De pengarna finns fortfarande kvar att användas och därför har vi intensifierat satsningen på film. Framförallt har vi infört en egen produktionsrabatt som lockar bolag hit och...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, herr talman! Vad gäller kulturturismen så ansåg vi det på kulturavdelningen vara så viktigt så vi helt enkelt tog över det här filmprojektet, för det ger sådana ringeffekter. Jag vågar påstå att kulturavdelningen är den avdelning som har satsat allra mest på turismen de senaste åren och det fortsätter vi med efter mig, det...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Idag vet vi mycket mera än vad vi visste förr. Fastighetsverket bygger kojan, vi fyller den med innehåll och museibyrån betalar internhyra, vilket motsvarar drift. Då får vi det igång. Andra diskussioner kring stiftelser och sådant kanske man kan ta längre fram sedan när besökscentret finns till, om det finns andra alternativ till drift. Men i...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Vag gäller all museal verksamhet och utställningsverksamhet så ansvar landskapsregeringen för dem, också i det här centret.

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Tack ledamot Josefsson för stödet. Oberoende av min roll i framtiden så kommer jag också att stöda filmsatsningar för Åland. Vi vet hur stor fotspårsturismen är där ute precis som här nämndes. Fotbollsturismen är också stor, ja, kanske större. Men fotspårsturismen är också stor och den växer och framförallt lockar den till besök. Ska...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Jag tänker kort presentera de budgetmoment områden som jag som utbildnings- och kulturminister ansvarar för. De är rätt många. Är boken svår att läsa så är de här områdena utspridda runt om i hela boken. De allmänna förvaltningsområdena för utbildningssektorn finns i budgetboken på sidorna 75-85. Den totala budgeten på det området är 7,3...

Tony Asumaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, herr talman! Tack för berömmet. Men utan en utbildningsavdelning med kompetenta tjänstmän så har vi kanske inte fått något av detta gjort. Äras bör dem som äras ska. Allt det här är ju ett lagarbete av högsta nivå. Vad gäller grundskolelagen så är det därför som vi också vill investera ute i kommunerna så...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, herr talman! Jag delar helt ledamot Erikssons uppfattning. Utbildningarna ska vara till för de studerande och inte för de andra. Det måste var utgångsläget. Lyssnar man framförallt på högskolans nya rektor så nämner hon detta ganska tydligt att så ska vara fallet. De studerande först och man ska ske till att takten ska bedrivas...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Vad gäller sjöfartsutbildningen så vet de som är insatta att konkurrensen är stenhård. Därför har vi inte heller råd att vara sämre än de andra närliggande skolorna. Utbildningen, utbildningssystemen och sätten behöver moderniseras. Jag hopps att det också görs med bolagiseringen av högskolan. Det kommer att leda till det per automatik och det har också...

Tony Asumaa / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut LF 3/2019-2020

Fru talman! Bästa nya lagting. I nuvarande landskapsregerings regeringsprogram har vi betonat vikten av det livslånga lärandet och vikten av den fria folkbildningen som en del av kulturpolitiken. De som ordnar fri folkbildning på Åland är bland annat Medborgarinstitutet. Landskapsregeringen har enlighet med finans- och näringsutskottet betänkande 14/2017-2018 påbörjat arbetet med en ny modell för att...

Tony Asumaa / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-06