Första behandling

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 13:02

  Tack, talman! Den socialdemokratiska gruppen har under bordläggningstiden diskuterat de punkter som vi ansåg vara problematiska i lagförslaget. Dels att lagförslaget inte har beretts med en barnkonsekvensanalys, trots att man är väl medveten om alkoholens negativa påverkan på barnen och dess omgivning Vi anser att servering av alkoholdrycker inte hör ihop med familjeevenemang som till exempel att sitta med familjen och titta på idrottsmatcher. Att lagförslaget går emot landskapets ANDTS-program menar vi fortsättningsvis att är allvarligt.

  Eftersom vi inte själva har representation i social- och miljöutskottet så tackar vi för bordläggningen och vill delge lagtinget vårt klämförslag.

  Samtliga partier har ju redan kommit överens om att barnkonsekvensanalyser är viktigt och behöver göras. Så jag hoppas att klämmen tas emot och att den går igenom.

  Vi uppmanar alltså landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med en komplettering av lagen för att tydliggöra att servering på avgränsade läktarområden inte är tillåten och att man utan dröjsmål genomför en barnkonsekvensanalys av den föreliggande lagändringen och återkommer till lagtinget med eventuella ändringar som bör göras till följd av den. Tack.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. På grund av bordläggningen så hann jag inte med mitt andra anförande så jag fortsätter debatten.

  Som ni kanske förstår så har jag svårt att stöda detta betänkande och denna lagstiftning. Socialutskottet fokuserade ju på de näringspolitiska frågorna. Jag hade funderat att näringsutskottet kanske borde ta hand om de socialpolitiska, men jag återkommer senare i ett förslag eller kanske understöder det som har delats ut.

  Herr talman! I betänkandet kan vi läsa att ”utskottet vill i sammanhanget understryka vikten av att det bedrivs ett kontinuerligt och aktivt arbete på ANDTS-området. Utskottet ser fram emot den kommande uppdateringen av ANDTS-programmet och önskar att särskilt fokus i programmet läggs på förebyggande insatser.” Detta är ju väldigt intressant, mot bakgrund av att den föreslagna lagstiftningen överhuvudtaget inte beaktar de ANDTS-principer som nu finns, att man nu då vill prioritera det här. Det kan ju också ses som ett litet uttryck av humor från utskottets sida.

  En detalj, herr talman, som har lyfts fram här några gånger är kravet att sälja alkoholfria drycker som något nästan unikt och nytt för Åland. Jag undrar, ledamot Valve hade tydligen upplevt någon bar någonstans där man inte fick alkoholfria drycker, men jag tror inte jag har lyckats hitta även om jag kanske inte har använt dem. Om man tänker på Cola med is till exempel så torde man nog få det på de flesta ställen.

  Herr talman! Det senaste ANDTS-programmet godkändes under den förra perioden, ungefär en tredjedel var med då. Det gällde faktiskt för åren 2017-2020. Det utarbetades av en parlamentarisk kommitté där jag hade förmånen att vara en av medlemmarna, också ledamot Söderlund satt i den kommittén. Ledamot Pettersson var suppleant, men han var ordinarie i den föregående. Detta kan också förklara varför vi kanske inte är positiva inställda till det här förslaget.

  Personligen minns jag väldigt bra när programmet sedan debatterades här i plenum. Jag höll väl två eller tre anföranden så där som vanligt. Moderaterna höll ett anförande. Jag ides inte titta efter om det var gruppordförande eller om det var partiledaren, men det var i alla fall nuvarande socialminister Holmberg-Jansson som höll det anförandet.

  Jag reagerade för ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Moderaternas anförande behandlar enbart energidrycker. Det fanns ingenting annat i det. Om det då var Moderaternas största problem eller om det var restaurangchefens största problem, det vet jag inte, men jag reagerade redan då på det.

  Nu efterfrågar utskottet ett nytt program. Det intressanta är ju, som vi hörde förra gången, att det är ju då ministrar Holmberg-Jansson som per automatik blir ordförande. Frågan är om det inte kunde vara rimligare att någon annan från regeringen kunde ta den? Det är min personliga åsikt. Sedan kan man ju fundera om regeringen överhuvudtaget behöver satsa energi på att uppdatera programmen när det sedan ändå inte beaktas när det kommer ny lagstiftning.

  Vi har ju sett att social- och hälsominister Holmberg-Jansson under den här tiden har prioriterat alkohollagen, prioriterat de näringspolitiska aspekterna som en näringsminister kan man säga.

  Min förhoppning var, som jag sade, att regeringen ska återta förslaget. Vi får se om det kan hända. Jag tycker helt enkelt att det inte är ägnat att öka regeringens förtroende varken här i lagtinget eller på annat håll att ha den här konstellationen, eftersom socialministern helt uppenbart sätter de näringspolitiska argumenten ensamt högst upp på piedestalen.

  Herr talman! Jag tänker kommentera några saker som replikerades här i måndags. Ledamot Valve hade en replikväxling när jag stod där och väntade på min tur. Det gällde försäljning av sprit eller starksprit på fotbollsläktaren. Han sade: ”Vi tror inte att det behöver vara av ondo”. Till det vill jag bara kommentera att trosfrågor hör hemma i predikstolen inte i talarstolen.

  Sedan nämnde Holmberg-Jansson lite i samma ärende att ”ÅMHM kan besluta om att begränsa servering till 22 procentenheter”. Men min fråga är; varför är det så viktigt att vi här säljer portvin, som ordförande i utskottet nämnde, när man inte ens i Portugal får köpa det? Varför kan vi då inte ha en regel som vi bestämmer här? Ska det vara öl eller ska det överhuvudtaget säljas någonting på läktarna? Och är det då öl eller ska det vara starksprit? Varför är det inte vi som kan bestämma det och inte ÅMHM och hoppas och tro att de gör såsom vi kanske önskar?

  Herr talman! Det är bråttom, har vi förstått här, med den här lagen. Den har hållit på behandlats i fyra års tid. Nu vet jag inte vad orsaken är? I korridorerna så var det någon som sade att det är Tall Ships Race i sommar och vi måste ha en ny serveringslag som inte är så här museal, som någon sade. Men jag kan nog trösta ministrar Holmberg-Jansson, jag minns förra Tall Ships Race och jag kan garantera att det var nog ingen ålänning som somnade törstig då heller

  Herr talman! När vi hade remissdebatt så deltog jag på distans. Ett av de mest intressanta anföranden enligt min mening var det som ledamot Pettersson höll. Han har en flink penna och har också talets gåva. Jag har förstått att han i dag är på distans, så jag tänkte ta mig friheten att citera några rader från hans anförande. Det torde inte strida mot principerna.

  Ledamot Pettersson sade då: ”Jag kunde utveckla detta mycket mer men väljer att stanna här. Jag vet att jag lyfter något som är tabubelagt och där samhället oftast väljer att blunda, sopa under mattan och skoja bort med någon form av alkoholromantik. Detta är tydligt i vår vardag där vi väljer att se bort snarare än ingripa när något är på väg att gå snett. Därmed gör vi oss skyldiga till ett medberoende som får effekter överallt. Jag tycker det är dags att sätta ner foten och säga nej, Åland behöver inte mer alkohol för att bygga vår gemensamma framtid. Jag stöder såklart alla åtgärder som mynnar ut i minskad byråkrati och det måste vara möjligt att minimera detta utan att öka tillgängligheten. Jag hoppas att social- och miljöutskottet tar detta med sig i sitt fortsatta arbete. Tack, talman.” Så långt ledamot Pettersson. Nu vet jag inte hur han ser på utskottets betänkande, men jag skulle inte bli förvånad om han ser det som ytterligare ett sätt att "sopa under mattan" knappast i alla fall att "sätta ner foten".

  Vi från Åland Demokrati anser att ålänningarna är värda en modernisering av den här lagstiftningen, men beredningen borde ske av en minister som på ett balanserat sätt kan se till både de sociala effekterna som de näringspolitiska effekterna av de här lagarna angående servering av alkoholdrycker. Tack för ordet, herr talman.


 • Tack, talman! Jag blir lite nyfiken på hur ledamot Toivonen resonerar här. Han förefaller vara mycket orolig över denna lilla liberalisering av alkoholpolitiken, samtidigt som han tidigare har förespråkat att vi ska föra en debatt om legalisering kring cannabis. Hur går de här två ståndpunkterna ihop?


 • Tack, talman! Jag tror inte att jag har nämnt narkotika i det här anförandet, ledamot Egeland.


 • ANDTS-programmet handlar väl om droger, det handlar väl om alkohol, tobak och övriga droger. Jag tycker att min fråga är befogad. Ledamot Toivonen uttryckte en stor oro över liberaliseringen av alkohollagen, då måste man väl ändå kunna få höra ett resonemang kring varför han vill föra en dialog om en legalisering av cannabis.


 • Tack, herr talman! Jo, jag kan svara. När det gällde den där diskussionen som jag ville initiera så var det för att minska skadeeffekterna av användningen av någonting som inte är lagligt. Vi får inte använda överhuvudtaget. När det gäller alkohol så är ju alkoholen laglig. Vi använder den under de reglerna som vi har nu. Vi har ingen förbudstid för tillfället.

  När vi sedan ser på ANDTS så är det klart att där räknar man upp en massa punkter. Vi måste begränsa men det är inte förbud, utan det är att minimera det.

  Men i det här lagförslaget så finns det ju ingenting som man försöker minska, utan tvärtom. Det ska öka, vi ska ha starksprit på fotbollsläktare, antagligen på Alandica och på bion också. Allting går i en annan riktning. Jag är inte ute efter att förbjuda alkohol, absolut inte, men minska den därför att man är övertygad om att om tillgängligheten ökar så ökar också problem.


 • Tack, talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta de påhopp som görs på mig som person och som minister.

  Men ser inte ledamoten att olika professioner behövs i vårt lagting och i politiken? Ser inte ledamoten att det finns en vits i att man har olika kunskaper, att man kan ifrågasätta, vet exakt var det finns fallgropar och var det finns saker som man behöver vara extra noga med? Har ledamoten någon fakta i hur jag har resonerat i de olika frågorna? Det skulle vara väldigt intressant att veta.


 • Tack, herr talman! För det första så vill jag absolut förneka det här med påhopp som ni talade om, påhopp mot person. Jag talar om era åsikter, er titel och vad ni prioriterar. Det är inte frågan om person, det är frågan om vad ni gör. På basen av vad ni gör så kontaterade jag att ni prioriterar alkohollagstiftningen framför ANDTS. När det gäller alkohollagstiftningen så är det att minska byråkratin där, ni har insikt på båda sidor, men att minska byråkratin och det tror jag att vi alla är överens om.

  Men det ni också gör är att ni sedan försöker liberalisera den här alkoholförsäljningen, vilket går helt emot ANDTS. Där kan det uppfattas som att ni kan ha de här åsikterna på grund av den bakgrund ni har, både insikt och att ni vill påverka. Det är detta som är det problematiska som jag säger.


 • Herr talman! Igen så nämnde ni vad jag för åsikter? Ni nämnde vad jag har för titel, just nu är jag social- och hälsovårdsminister. Ja, för fem-sex år sedan så var jag restaurangchef. Det är fortfarande den titeln jag har eftersom jag inte har ett nytt jobb. Jag har ett nytt förtroendeuppdrag just nu som jag jobbar med. Det är vem jag är. Jag har jobbat med restaurang sedan jag var 21 år och det är jag stolt över.

  Som jag sade förra gången, om jag är näringsminister och bonde då är det ingen som ifrågasätter om man gör någonting. Men bara för att jag nu är social- och hälsovårdsminister och vi har en alkohollag så är det inte jag som företräder den här lagen. Det är hela landskapsregeringen med alla dessa ministrar. Det är inte bara jag, men det var jag som (… taltiden slut).


 • Tack, herr talman! Ni tog den där liknelsen tidigare. Det klart, om vi skulle ha en jordbruksminister som skulle vara bonde och som enbart skulle titta på jordbrukspolitiken och inte på den övriga näringspolitiken, tror ni inte att jag skulle stå här i talarstolen och säga samma sak? Garanterat! Jag har till och med nu kritiserat näringsministern och skämtsamt kallat honom för jordbruksminister av den orsaken. Så jag kritiserar den post ni har, det anser jag att jag har rätt att göra och jag är inte den enda som gör det. Sedan jag kanske är den enda som gör det i den här talarstolen, det är en annan sak.


 • Talman! Jag tror att det har funnits en enighet i lagtinget om att barnkonsekvensanalysen skulle ha behövt vara tydligare. Man borde ha satt större tonvikt på det förebyggande arbetet.

  Jag vill ju ändå påstå att när det gäller att fatta beslut i landskapsregeringen och i lagtinget så vinner vi ju på att ha olika erfarenheter och olika arbetserfarenheter, vare sig man är sjuksköterska, lärare eller att man har varit restaurangchef. Jag tror ju att beslut blir mera mångsidigt om man har olika erfarenheter.

  Alkoholpolitik är till mycket stor del dubbelmoral och man ska väga in olika intressen. Överlag så är det väldigt bra att det finns olika erfarenheter och kompetenser i lagtinget, då tror jag att vi fattar bättre beslut.


 • Tack, herr talman! Jag uppfattade kanske inte frågan, men jag håller med om det som ni säger. Jag tycker att det är väldigt bra att här finns några med sjuksköterskebakgrund, att här finns några som är ekonomer och några som jurister och så vidare. Det är väldigt bra att det finns blandad kompetens, absolut.


 • Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Jag måste också ställa mig i kön till min kollega ledamot Sjögren som poängterade vikten av att det finns specialkunskaper även om man är minister. Det är inte något fel i det.

  Det som jag främst tänkte på. och som jag vet att ledamot Toivonen nu har varit inne på, är just den här läktarserveringen. Nu gäller det ju inte specifikt idrottsevenemang, det gäller rent generellt. Men jag vill nog ändå ta den åländska idrotten lite i försvar även här. Man är väldigt ansvarsfull. Oberoende hur en alkohollagstiftning ser ut så kommer man nog alltid att ta sitt fulla ansvar. Det finns egentligen ingen åländsk huliganism på på idrottsläktarna. Det har egentligen aldrig funnits, utan de problem som har funnits har varit utifrån besökande supporter. Jag tycker att den åländska idrotten har tagit sitt fulla ansvar i dessa fall också. Jag är övertygad om att där kommer nog inte denna lagstiftning att förändra någonting kring den biten.


 • Tack, herr talman! Jo, vi ska hoppas och vi ska tro att det inte blir sämre, det är inte frågan om annat.

  Men som jag sade, de punkter som ändras så blir det mer liberalt, så att säga. Det här gäller både fotboll, det gäller bio och som jag konstaterar så borde det gälla Alandica också. Halva sidan ska vara alkoholservering, är det detta som vi vill ha? Jag tror att ledamot Holmberg ibland har talat om vilka signaler de ger. Det tror jag att är det viktiga. Jag har inte gått på fotbollsmatcher många gånger, kanske fem gånger i Mariehamn, så för mig personligen spelar det ingen roll om man säljer ingenting eller säljer starksprit. Men det är de signaler som de ger som jag ser som viktiga.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:22

  Talman! Ledamoten Toivonen har upprepade gånger hänvisat till ANDTS-gruppens arbete. Som ordförande för den gruppen så minns jag att ledamoten Toivonen gärna diskuterade liberalisering av cannabis. Detta också fick vissa politiska följder eftersom vi hade ett initiativ om stränggering av straffen för narkotikabrott som vi aldrig förde till lagtinget eftersom inte alla lagtingspartier var eniga. Hur ser ledamoten Toivonen på detta idag?


 • Tack, herr talman! Jag kan svara trots att det inte har någonting med frågan att göra. Det som var den springande punkten och diskussionen då var; kan man minska skadeverkningarna genom att avkriminalisera? Jag använde första gången det felaktiga "legalisera", men efter det har jag använt "avkriminalisera". Och efter det så har det visat sig att Estland har gått den vägen, Norge har gått den vägen och Sverige funderar på att gå på den vägen. Snart är det bara Finland som har den gamla narkotikapolitiken. Jag tror nog att vi kommer att gå men det är väldigt svårt att gå. Som sagt, jag tror inte att vi ska kopiera andra, utan vi ska hitta egna vägar. Men vi har sett, som sagt var, att det har gått i den riktningen. När det gäller narkotika så där är vi på noll nivå, när det gäller alkohol så är det en helt annan sak. Det finns väl ingen som säger att det blir bättre om vi ökar konsumtionen av tillgänglighet.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:23

  Ledamoten Toivonen föreslog också en återremiss till utskottet. Oklart för undertecknad om det var till samma utskott eller om det nu var till finans- och näringsutskottet. Är det fortfarande ett förslag som ligger på lagtingets bord från Toivonens sida?


 • Det var snarare ett inledande "tänka högt" lite. Jag kommer med mitt förslag i nästa anförande.


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Anförande | 13:24

  Talman! Lagting och åhörare. Jag vill i korta drag framföra Obunden Samlings hållning i denna fråga. Vi i Obunden Samling tror på frihet för människor. Vi tror att människor i så stor utsträckning som möjligt ska få bestämma över sina egna liv och ta ansvar för sina egna handlingar.

  Den här lagen medför en viss liberalisering, men när man lyssnar på debatten i den här salen så låter det som att man vill öppna en kran med ren sprit som rinner över vuxna och barn. Dessutom så använder man även denna fråga till att återigen ställa kvinnor och män mot varandra i form av långsökta resonemang om att den förlängda serveringstiden skulle leda till mer sexuella trakasserier mot kvinnlig serveringspersonal.

  Man talar om enorma konsekvenser för framtiden på grund av denna lag och detta på en ö som till stora delar lever på ett skatteundantag som vi har för att människor ska kunna handla billig sprit och tobak. Denna diskussion, talman, liknar mest ytterligare ett skådespel fullt av oproportionerliga reaktioner. Tack för ordet.


 • Talman! Jag undrar varför ledamoten Egeland har ett sådant enormt behov av att vara föraktfull kring saker som rör kvinnors rättigheter och konsekvenserna av alkoholen i samhället? Vi vet alla att alkoholbruk och alkoholmissbruk har jättestora konsekvenser, jättestora negativa konsekvenser för många grupper i samhället och också jättestora kostnader för samhället. Hela vår alkoholpolitik går uttryckligen ut på att begränsa alkoholens skadeverkningar. Varför är det så löjligt att diskutera ifall just det här beslutet kan ha ytterligare negativa konsekvenser?


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 13:26

  Tack, talman! Tack ledamot Fellman för den fråga. Ledamoten frågar sig varför jag har en så föraktfull inställning till frågor som rör kvinnor? Det har jag absolut inte. Det som jag är emot är att vad man än diskuterar så försöker man göra det till en annan form av fråga än vad det är. Du nämnde själv att det är många grupper som drabbas av det här, men det ska ändå hela tiden slås in en kil mellan man och kvinna.


 • Jag undrar, kan ledamoten i Egeland i ärlighetens namn säga att alkohol på krogen inte någon gång kan tänkas ha negativa konsekvenser för de kvinnor som jobbar på krogen eller de kvinnor som vistas där? De flesta kvinnor jag känner har erfarenheter av ovälkomna påstötar när alkohol är inblandad och det är någonting som åtminstone jag tycker att vi i samhället behöver jobba med. Sedan finns det väldigt många män som inte beter sig illa. Men varför skulle vi inte lyfta fram att det finns ett problem? De stora negativa konsekvenserna som Socialdemokraterna har lyft i det här sammanhanget är de som drabbar barn, fulla vuxna på till exempel fotbollsmatcher är obehagliga och skrämmande för barn. Varför skulle vi inte prata om det?


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Repliksvar | 13:28

  Tack, talman! Ja, alkohol har ju naturligtvis många negativa konsekvenser och det kan man prata mycket om. Men nu var det inte Socialdemokraternas ståndpunkter som de har fört fram i den här frågan faktiskt som jag tänkte på när jag pratade om sexuella trakasserier mot kvinnlig serveringspersonal. Det var en helt annan replik som jag hade i åtanke.

  Men det jag vill få fram är att man förlänger serveringstiden med en liten, liten tid och jag tror inte att det har någonting med förhållandet mellan män och kvinnor i krogmiljö att göra.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting. Jag har i två anföranden försökt framföra varför jag inte vill eller kan godkänna detta lagförslag i sin helhet. Att byråkratin för företagarna blir enklare är bra, men de sociala effekterna har å ena sidan inte analyserats och å andra sidan följer de överhuvudtaget inte målsättningarna med ANDTS-programmet, utan tvärtom. Så i vissa fall så ökas tillgängligheten och därmed så ökar också de risker som det kan medföra.

  Jag har visat att socialministern Holmberg-Jansson i sitt anförande enbart höll sig till de näringspolitiska effekterna. Jag har visat att prioriteringarna är alkohollagen framom en förnyelse av ANDTS och jag har visat att i den här förnyelsen så har tillgängligheten på alkohol ökat utan att man på något sätt har försökt minska tillgängligheten. Man kunde ju göra både och, men allt går i en riktning.

  Herr talman! Jag blev igår informerad om en gammal insändare som hade publicerats av den operativa samverkans- och referensgruppen för ANDTS-arbetet på Åland för ungefär ett år sedan. Den har rubriken "Ny lag går emot landskapsregeringens eget alkohol- och drogpolitiska program". Jag ska inte här läsa upp namnen på dem som finns under, men jag tänker läsa upp det som de representerar.

  I den här gruppen finns alltså den första som då är IVA som vi väl alla vet vad det är nuförtiden. Sedan har vi ANDTS-projektet, Folkhälsan för Åland - två stycken. Vi har ytterligare en IVA. Vi har fältare, studerande, hälsovården, PRM, polismyndigheten, ÅHS psykiatrin, akuten, beroendemottagningen, ÅHS primärvården, tullen, Ung resurs, barn- och mödrarådgivning, AMS och brottspåföljdsmyndigheten.

  De skriver att det har tagit del av lagförslaget och beskriver det i korthet som att "det ökar tillgängligheten till alkohol genom att göra det enklare att få tillstånd för alkoholservering, förlänga tiderna för hur länge alkoholservering får ske och slopa enportionsprincipen." Sedan finns några andra saker också. Det är vad de har reagerat mot.

  Sedan säger de "målsättningarna med programmet, ANDTS, är tydligt att minska antalet personer som utvecklar riskbruk, missbruk" och så vidare. De säger i insändaren; "landskapsregeringen föreslagna åtgärder i form av ökad tillgänglighet, förlängda öppettider, tidigare exponering för alkohol och en förenklad process för att sälja alkoholdrycker kommer att leda till det motsatta. En kartläggning från Norge visar exempelvis att en timmes förlängd serveringstid medför en ökning av krogrelaterade våldsbrott med 16 procent."

  Sedan avslutar de sin insändare med detta: "Beslut av denna karaktär kan inte baseras på eget tyckande utan måste bygga på beprövad erfarenhet och forskning vilket operativa gruppen anser att landskapsregeringen misslyckats med att ta i beaktande i detta lagförslag. Inom operativa gruppen är vi alla överens om att lagförslaget på många sätt är beklagligt. Ekonomiska intressen inom näringslivet får inte gå före vår folkhälsa. Man avslutar med: "Gör om gör rätt!"

  Herr talman! Mot bakgrund av det som jag har framfört och det som referensgruppen skriver så vill jag föreslå det klämförslag som finns utdelat. Lagtinget återsänder lagförslag eller LF 14 /2020-2021 till regeringen med följande åtgärdskläm: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med en förnyad version av lagpaketet kring "Servering av alkoholdrycker", vilket på ett mer balanserat sätt strävar till att styra mot en generellt sett lägre totalkonsumtion av alkohol och mindre tillgänglighet, samt att uppfylla regeringsprogrammet näringspolitiska mål om att förbättra verksamhetsförutsättningarna genom minskad byråkrati". Notera att i den här beskrivningen så har jag citerat betänkandets avsnitt som heter "Lagens syfte och målsättningar" för det är exakt det syfte som lagen ska ha som jag satt inom denna kläm. Det är mitt förslag till kläm, ingenting annat. Tack, herr talman.


 • Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Det påverkar ju utfallet av misshandelsfall ganska stort beroende på vilket klockslag som folk lämnar krogen.

  Den här undersökningen i Norge som ledamot Toivonen hänvisade till där ökningen på 16 procent lär ha skett, vilket klockslag ändrade man från och till?


 • Tack, herr talman! Nu läste jag upp det som var i deras insändare. Jag har ingen aning om vilket klockslag det var, utan de hänvisar till en undersökning i Norge där det är 16 procents ökning.


 • Tack, talman! Jag är mycket väl medveten om att ledamoten hänvisade till en insändare, men det blir ändå en hänvisning till en undersökning. Då tycker jag att man ska ta sig besväret att kolla upp vad undersökningen baseras på.


 • Tack, herr talman! Ja, jag lärt mig det när jag undervisade i vetenskapsteori. Nuförtiden ska man kolla källorna på Facebook. När jag såg listan på dem som har skrivit under det här och som sade att de alla står bakom det, då måste jag säga att då litar jag på att undersökningen är korrekt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:36

  Talman! Vi har under det gångna året pratat mycket om vikten av att få hjulen i rullning igen på Åland under pandemitider. Många ord har yttrats om att vi nu måste få ner den historiskt höga arbetslösheten på över tio procent. Goda råd är dyra, det är vi alla överens om.

  Nu har de landskapsregeringen kommit med ett konkret förslag där man säger att här har vi något som faktiskt kan öka sysselsättningen på Åland. Den kan få igång hjulen lite under sommaren. En enhällig landskapsregering framför att det är jättebra om vi kan få den här lagen nu i kraft, helst till sommarn men så snart som möjligt. Utskottet håller med och lägger allt annat åt sidan för att behandla denna blankettlag, för det är det, mina vänner, som vi pratar om faktiskt. Det är en blankettlag.

  Och vad gör vi? Jo, lagtingsledamot Toivonen föreslog i måndags en återremiss till finans- och näringsutskottet. Möjligen var det ett skämt. I dag föreslår Toivonen på riktigt att lagen sänds tillbaka till regeringen. Den övriga oppositionen kommer med förslag om bordläggning på en vecka. Det blev omröstning. Bordläggningen blev bara två dagar. Flera talare framhöll att de absolut inte hatar näringslivet på något sätt och rätten till bordläggning har oppositionen, det är inget snack om det.

  Idag har det presenterats klämmar till förslaget. Rent formaliamässigt så innebär klämmarna en bordläggning in i nästa vecka. Ikraftträdande tidpunkten lär dock skjutas fram med ungefär en månad. Ta en titt på Ålandsdelegationens sammanträdestidpunkter så ser ni varför.

  Jag tycker personligen att det här är ett ganska beklagligt ögonblick. För det som vi pratar om idag är en blankettlag. Den har beretts i fyra år för att vara genomtänkt och socialt ansvarsfull. Jag tycker att det är trist att vi fortsätter att dra detta i långbänk. Våra tjänstemän har jobbat med det här i ungefär fyra år. Beredningen har varit omsorgsfull, den omfattar två remissrundan och två regeringar har jobbat med frågan. Utskottet har lagt mycket tid på den här lagen som inte skiljer sig mycket från den första skissen till lag.

  Det vi nu gör, genom att dra detta i långbänk, är att det drabbar Ålands företagare. Det drabbar dem som sliter och betalar den skatt som blir till våra månadslöner som utbetalades för ungefär fyra dagar sedan.

  För det här lagförslaget berör Ålands företagare. Ålands företagare är ingen anonym grå massa. Det är människor med drömmar och förhoppningar. Människor som har satsat sina liv och delvis har fått sina drömmar sönderslagna av en pandemi. Människor som just nu söker efter något hopp, något att bygga framtiden på. De här människorna lyssnar på oss i dag och undrar; hur ska det bli?

  För mig är det en självklarhet att ge mitt bifall till detta förslag som gör livet enklare för de människor som väljer att vara våra företagare. Det är en självklarhet att det ska vara enklare för våra företag att bedriva catering. Det är självklarhet att du inte ska behöva betala en ny avgift för varje gång. Och förstås är det värderingsfrågor. De otrevliga fulla vuxna som ledamoten Fellman beskrev, de finns verkligen. De kan möjligen utgöra tre till fyra procent av befolkningen. Men ska vi bygga lagen som om hundra procent av befolkningen var fulla och otrevliga vuxna? Nej, det ska vi inte. Vi ska ha frihet under ansvar och friheten upphör om du inte kan bete dig. Tack för ordet.


 • Tack, herr talman! Ledamot Valve sade att det kommer lite överdrivna argument i debatten och sånt händer väl en hel del. Jag tror att det fanns kanske lite sådana här också, att det här lagförslaget skulle rädda Ålands ekonomi och så vidare. Vi ju en bransch för tillfället, så jag tror inte att vi räddar corona med det här.

  Men det som slog mig, sedan sade ni att vi från oppositionen nu skuffar fram det här två dagar här. Ni har själv inlett den här behandlingen och det har tagit fyra år för att komma hit och om vi sedan puffar fram en eller två dagar så tycker jag att ni inte ska sätta ansvaret på oss.

  Dessutom denna insändare, som jag läste upp, den var ett år gammal. Det var egentligen samma sak som jag sade här nu, ni har inte åtgärdat någonting som de skrev i ANDTS-kommittén.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:41

  Talman! Jag tror ingen har påstått att det här lagförslaget skulle rädda Ålands ekonomi. Däremot är det så att varje förslag räknas. Goda råd är dyra. Finns det förslag på hur vi får Ålands hjul i rullning? Ta fram dem! Fram med dem här på bordet och berätta, de är värdefulla! Finns det andra förslag än detta? Berätta gärna, de behövs.


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve. Jag vågar säga att den liberala gruppen har inte anfört någonting kring alkohollagen när det gäller näringslivet. Tvärtom, vi har tyckt att den är bra. Den avbyråkratiserar och förenklar. Mycket, mycket bra!

  Det som vi har efterlyst är en barnkonsekvensanalys. Den kanske man kunde ha fått med här med tanke på att det är, som ledamot Valve sade, en blankettlag som man har jobbat med i fyra års tid.

  Sedan när det gäller goda idéer, jo det är bra. Den liberala gruppen har de senaste tolv månaderna levererat 70 goda förslag till lagtinget och till landskapsregeringen. Inget har ändrat riktningen på något sätt. De har studsat tillbaka lika snabbt som de kom fram. Vi ser fram emot omställningsbudgeten.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:42

  Därmed är vi tillbaka till frågan om vad som är en barnkonsekvensanalys och om barnkonsekvensanalys finns som grund för det här lagförslaget. Det man kan anföra att saknas i barnkonsekvensanalys det är när du ordnar regelrätt hörande av barn, att du möter barn, du diskuterar med dem och du frågar vad tycker ni om det här. Jag förstår att inte landskapsregeringen har gjort det, därför att det finns inte etablerade former ännu för att göra det. Men det finns en dialog, det vet jag, mellan Rädda Barnen och landskapsregeringen. Rädda Barnen är en ypperlig sparringpartner för landskapsregeringen i det här hänseendet. Jag tror att barnkonsekvensanalyserna kommer att bli bättre.

  Vad sedan gäller Liberalernas 70 förslag så vill jag säga; bra, ger inte upp, fortsätt att lägga förslag, de behövs!


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve för positiv respons.

  När det gäller barnkonsekvensanalyser så blev i alla fall jag personligen glad när minister Holmberg-Jansson beskrev situationen. Jag kommer definitivt inte att motsätta mig någonting kring alkohollagen nu.

  Men det måste finnas en förståelse också, visst näringspolitiken ska igång, absolut. Men det måste finnas en sans också. Det finns en baksida med allting och det är väl den som i alla den liberala gruppen här i debatten har försökt att få fram.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 13:44

  Så är det och jag välkomnar särskilt det sista, sans och balans bör råda i den här debatten. Det har betydelse att det här lagförslaget har beretts så länge också. I den förra regeringskonstellationen diskuterade vi nämligen detta på åtminstone ett gemensamt möte där alla ledamöter var närvarande och hade möjlighet att yttra sig.

  Det som jag tycker att vi ska notera, med tanke på barnkonsekvenserna, är att ÅMHM nu också ges starkare befogenheter att begränsa de verksamheter som på något sätt rör barn och unga än vad motsvarande tillsynsmyndigheter har. Så med fog kan vi säga att vi värnar barn och unga mera på Åland med den här lagen än vad vi gör på andra håll.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:45

  Jag vill för min del avsluta den här debatten med en kort personlig reflektion.

  Det vanliga när man liberaliserar alkohollagstiftning och regelverk är att man bagatelliserar förändringarna såsom här har gjorts idag för att de små stegen som tas gör att riktningen blir skymd, även om den obönhörligen går åt samma håll hela tiden mot att allt fler sammanhang öppnas för alkoholkonsumtion.

  Som uppvuxen i en familj där alkoholen spelade en stor och negativ roll, något som är verklighet för många barn idag, så kan jag försäkra att det är skrämmande. Det är inte bra. Det krymper ytterligare det livsutrymme som barn har där de kan känna sig trygga, där de kan slappna av och där de inte behöver snegla sig omkring och fundera hur det ska gå med mamma eller pappa, om någon hinner märka hur fulla de blir på den där matchen.

  Jag förstår visst hur systemet fungerar när vi ska rösta om Socialdemokraternas kläm. Men jag skulle ändå vädja till er alla att ta frågan på det allvar som det kräver. Vi har inte föreslagit förkastande av lagen av näringspolitiska skäl. Men vi vädjar om några förändringar av alkohol- och socialpolitiska skäl. Det behövs inte starksprit på fotbollsläktare. Det tycker jag att vi kunde markera kring. Tack.


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detalj behandlingen börjar. I detalj behandlingen föreläggas lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslagar om tillämpning på Åland av alkohollagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § ordningslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget har godkänts.

  Lagförslaget första behandling är avslutad. Arvets första behandling är avslutad. Begärets ytterligare ordet?


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 13:47

  Jag har lagt ett förslag till kläm som ligger på ledamöternas bord som jag skulle vilja ta upp till behandling.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:47

  Jag ber att få understöda ledamoten Eckermans förslag.


 • Klämförslaget ligger på lagtingsledamöternas bord. Landstingsledamot Jessy Eckerman, understödd av lagtingsledamot Nina Fellman, har föreslagit att lagtingets ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: "Att Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med en komplettering av lagen som tydliggör att servering av starka alkoholdrycker på avgränsade läktarutrymmen inte är tillåten. Att utan dröjsmål genomföra en barnkonsekvensanalys av föreliggande lagändring och återkomma till lagtinget med eventuella ändringar som bör göras till följd av den."

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsförfarande och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.
  Lagtingsledamot Jessy Eckermans klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum den 26 april 2021.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Tack, fru talman! Jag har också delat ut ett klämförslag. Jag behöver inte läsa upp det en gång till, utan jag föreslår att den ska gå enligt klämförslaget. Tack.


 • Vinner klämförslaget understöd? Eftersom ledamot Toivonen förslag inte vunnit understöd upptas den inte till behandling vid följande plenum.