Annette Holmberg-Jansson

Annette Holmberg-Jansson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-25 – 2019-10-31
 • Medlem i BSPC
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Medlem i Finans- och näringsutskottet
  2013-11-27 – 2015-10-31
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2013-11-27 – 2014-09-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Fru talman! I går lyfte jag i mitt anförande det faktum att vi blir fler äldre i samhället och att detta nu kommer att ställa stora krav på omsorgen och vården av våra äldre. Vi vet att det kommer vara en stor utmaning för kommunerna och Ålands hälso-...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-17 17:36:44
 • Talman! När vi är unga så står hela världen framför våra fötter och vi lever i tron att det mesta är möjligt. Samtidigt så byggs grunden för vårt senare välmående och grund byggs för hur jag klarar mig i samhället. Hur ska vi klara av att uppnå det på...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-16 11:38:45
 • Tack, talman! Det här lagförslaget är helt av teknisk natur. När den nya socialvårdslagen antogs för Ålands del så gjordes en mängd följdändringar i annan speciell lagstiftning på socialvårdens område. Ändringarna gjordes bland annat i landskapslagen om...

  Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service (LF 25/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-02 19:58:36
 • Talman! Jag tackar för diskussionerna, jag kommer givetvis att ta med mig de synpunkter som har kommit upp. Jag ska försöka svara på några frågor som har kommit upp. ...

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-04-19 14:26:52
 • Talman! På mitt bord har det funnits två frågor som framförallt behövt mer fokus om vi förbiser allt med Covid-19 relaterat, förstås. Den ena frågan låg på mitt bord när jag tillträdde och det var PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer. Tidigare...

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting (RS 2/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-04-14 16:41:03
 • Talman! I den här budgetlagen föreslår landskapsregeringen att landskapslagen om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. De föreslagna möjligheterna till...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 (BF 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-03-15 16:32:52
 • Talman! I landskapsregeringens regeringsprogram "Tillsammans för Åland" lyfter vi fram att klientavgiftslagen behöver förnyas eller revideras för att utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppförs på olika omsorgsnivåer. En arbetsgrupp...

  Ändring av blankettlagar om socialvård (LF 17/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-03-15 15:52:59
 • Talman! Eftersom frågan har ställts här, bland annat ifrån ledamot Zetterman efter att ledamot Holmström hade sitt anförande, om det verkligen är så att den här lagen inte är brådskande. Det är upp till lagtinget. Från landskapsregerings sida har vi en...

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-03-15 14:59:26
 • Talman! Den 19.12.2017 antog riksdagen den nya alkohollagen och republikens president stadfäste lagen den 28 december 2017. Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018. En del av lagändringarna trädde i kraft redan den 1 januari 2018.I samband...

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-03-15 13:02:51
 • Talman! Som nordisk samarbetsminister så vill jag gärna säga några ord. Jag hade turen att hinna med ett samarbetsministermöte fysiskt under våren 2020 i Köpenhamn. Jag hann få en bild av vilka som var alla samarbetsministrar och fick träffa dem på ett...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 2/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-05 11:08:13