Plenum den 21 april 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:42 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
14:06 Plenum/frågestund avslutades