ÄRENDEN

Avgränsa sökning

201 - 251 av totalt 251 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 6/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i kulturutskottet, Johan Ehn ersätter Jörgen Strand
V 5/2003-2004 Fyllnadsval av en ersättare i näringsutskottet, Runar Karlsson ersätter Henry Lindström
V 4/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i finansutskottet, Gun Carlson ersätter Jan-Erik Mattsson
V 3/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lagutskottet, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
V 11/2003-2004 Fyllnadsval av en ordinarie justeringsman, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
V 10/2003-2004 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden, Gun Carlson ersätter Henry Lindström, Kalle Alm ersätter Gun-Mari Lindholm
V 2/2003-2004 Val av medlemmar till utskott, självstyrelsepolitiska nämnden, kanslikommissionen, Nordiska rådet och justeringsmän
V 1/2003-2004 Val av talman och vicetalmän för arbetsåret 2003-2004
V 6/2002-2003 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/2002-2003 Fyllnadsval av en ersättare i kulturutskottet
V 4/2002-2003 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 3/2002-2003 Fyllnadsval av en medlem i lagutskottet
V 2/2002-2003 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2003
V 1/2002-2003 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2002-2003
V 9/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets stora utskott
V 8/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet
V 7/2001-2002 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och personliga ersättare för dem för finansåret 2002
V 6/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets stora utskott
V 4/2001-2002 Fyllnadsval av en ersättare i lagtingets finansutskott
V 3/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd
V 2/2001-2002 Fyllnadsval av en medlem i lagtingets kanslikommission
V 1/2001-2002 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet arbetsåret 2001-2002
V 9/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i finansutskottet
V 8/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar i lagutskottet
V 16/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och två ersättare i stora utskottet
V 15/2000-2001 Fyllnadsval av två medlemmar och personliga ersättare före dem i Nordiska rådet
V 14/2000-2001 Fyllnadsval av tre medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 13/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i lagtingets justeringsutskott
V 12/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i social- och miljöutskottet
V 11/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i kulturutskottet
V 10/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och två ersättare i näringsutskottet
V 7/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i näringsutskottet
V 6/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem och en ersättare i finansutskottet
V 5/2000-2001 Fyllnadsval av en ordinarie landskapsrevisor för återstoden av finansåret 2000
V 4/2000-2001 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och peronliga ersättare för dem för finansåret 2001
V 3/2000-2001 Fyllnadsval av en ersättare i lagutskottet
V 2/2000-2001 Fyllnadsval av en medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 1/2000-2001 Val av två medlemmar och personliga ersättare för dem i Nordiska rådet för arbetsåret 2000-2001
V 0/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 9/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i finansutskottet
V 11/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 10/1999-2000 Fyllnadsval av en ersättare i stora utskottet
V 8/1999-2000 Val av fyra ordinarie landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2000
V 7/1999-2000 Fyllnadsval av en personlig ersättare i Nordiska rådet
V 6/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i stora utskottet
V 4/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i kulturutskottet
V 3/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i näringsutskottet
V 2/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet
V 1/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lagutskottet