Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Justeringsutskottet
  2021-01-20 –
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Jag tror jag ska börja som ledamot Toivonen brukar börja, när man kommer så här långt ner på talarlistan så är det mesta som man hade tänkt säga redan sagt. Mycket kloka ord har satt i den här talarstolen redan vad gäller det här, men sedan är...

  Den åländska besöksnäringens överlevnad (MOT 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-02-01 16:11:53
 • Talman! Under remissdebatten frågade jag i en replikväxling med näringsministern om det finns någon plan B i fall turistsäsongen 2021 blir lika dålig som årets. Svaret jag fick var att det hade man inte. Jag undrar om finans- och näringsutskottet har...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2020-12-17 11:32:58
 • Herr talman! Jag vill vara tydlig redan från början med att jag stöder landskapsregeringens budgetförslag. Att under panikartade former göra stora nedskärningar skulle innebära enorma risker för det åländska samhället. Jag ser fram emot första...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-12 09:45:41
 • Talman! Vi har ett lagförslag om audiovisuella medietjänster på vårt bord. Lagförslaget kommer på grund av ändringar i ett EU-direktiv och är sålunda inte i någon nämnvärd utsträckning något vi kan göra lokala avvikelser ifrån. Lagen ska ersätta den lag...

  Audiovisuella medietjänster (LF 34/2019-2020) Remissdebatt Gruppanförande 2020-09-09 15:20:58
 • Talman! Ålänningarna har med detta medborgarinitiativ visat vilket engagemang som finns för vår närmiljö. Att lyckas samla ihop så många namn på så kort tid talar sitt tydliga språk: Nu måste vi göra något! Det är otroligt viktigt att vi tar denna...

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Remissdebatt Gruppanförande 2020-09-07 13:04:18
 • Talman! I utskottsbehandlingen av lagförslaget om invasiva främmande arter har utskottet haft höranden som belyst olika aspekter av invasiva arter och hur tankegångarna kring bekämpandet av dessa ska bedrivas. ...

  Invasiva främmande arter (LF 8/2019-2020) Första behandling Anförande 2020-06-22 14:42:01
 • Herr talman! Bästa lagting, social- och miljöutskottet har behandlat ändringar av tobakslagen och i sammanhanget har vi också haft ganska många höranden....

  Ändring av tobakslagen (LF 10/2019-2020) Första behandling Anförande 2020-05-25 13:04:06
 • Fru talman! Arbetet med att motverka spridningen av invasiva arter är viktigt och behöver tas på allvar. Därför är det naturligtvis bra att vi ser till att vår lagstiftning är tidsenlig och fyller EU:s krav. Läser man sedan igenom liggande lagförslag...

  Invasiva främmande arter (LF 8/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-03-09 13:18:24
 • Herr talman! Jakten är en av de största fritidssysselsättningarna på Åland. Över 3 000 ålänningar löser årligen jaktkort och trenden är att antalet kvinnliga jägare ökar, om än från blygsamma nivåer. Jakten är en brobyggare mellan alla åldrar och...

  Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" (M 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-16 17:50:18
 • Tack, herr talman! Jag ska i detta anförande uppmärksamma en på senare år hårt ansatt yrkesgrupp som hamnat i radarskugga. En yrkesgrupp som faktiskt är hållbarare än de allra flesta. Jag talar förstås om Fiskarkåren inom det kustnära fisket på Åland...

  Förslag till Ålands budget för år 2020 (BF 1/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2019-11-13 16:46:33