Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Det man har gjort inom projektet nu i den första fasen är ju att man har samlat på sig all fakta. Man har haft enormt många hörande. Man har varit på väldigt många studiebesök. Man har läst många forskningsrapporter, läst de senaste rönen och samlat på sig allt det för att sedan nu...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Visst är det så som ledamoten sade att man ska se vad orsaken är. Den här lågtröskelmottagningen har varit efterfrågad åtminstone sedan 2015 inom ÅHS-sida. Det är ju mycket för att ta bort den enorma press som finns på barn- och ungdomspsykiatrin och för att kunna ha en lättare väg att få prata...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! I den sista budgeten som vi nu presenterar från den här landskapsregeringen så är det mycket ”business as usual” på social- och hälsobyråns sida, med mycket fokus på ny lagstiftning, insamling av fakta, statistik och senaste forskning. Varför? Vi behöver fortsätta och stärka kompetensen och kunskapen och säkerställa kvaliteten inom socialvården. Dessutom sker det...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Därför har man den här lågtröskelmottagningen där inga läkare jobbar, utan man jobbar med samtal och det tycker jag att är bra. Vi har också under den här mandatperioden gjort utbildningsinsatser för skolhälsovårdare, för vi har också sett att man behöver förstärka deras kunskap kring psykisk ohälsa och kring ångest. Det har vi...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag vet inte om det finns några hinder. Jag tycker att det är en jättespännande tanke. Någon orsak finns det ju för att vi mår så bra och lever så länge på Åland. Men det är väl något som man får utreda vidare. När det gäller det här projektet så är det så bra att...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Det är väl det som är bra att man får väl visionera fritt nu. Tanken har varit att den här välfärdstekniken och hjälpmedelscentralen skulle vara precis just en sådan plats. Det skulle finnas en visningsmiljö dit du kan gå och titta hur olika hjälpmedel fungerar och hur den senaste tekniken fungerar. När jag har...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! När det gäller just färdtjänst och rörlighet för våra äldre så finns det ju med i det äldrepolitiska programmet. Det kommer att vara åtgärder som kommer att tas fram kring det. Så det kommer absolut att leva kvar för det är någonting som man behöver titta på. Där har jag varit ganska tydlig och...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Tack till ledamot Fellman för de fina orden. När det gäller det äldrepolitiska programmet så håller man som bäst på att ta fram ett åtgärdsprogram. Där tror jag att man kommer att kunna se en del av det som kommer att driva detta vidare. Det är ju så bra att även om politikerna byts...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Ja, det finns väldigt mycket man skulle kunna säga kring den punkten. Det är nog ganska tydligt när man är ute och hälsar på i kommunerna att de som jobbar på boendena gör allt vad de kan. De gör ett otroligt arbete. Det finns inte bara ett, två och fem ställen som man gärna...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Det har nu varit en väldigt bred grupp med många representanter från många kommuner och från KST, ÅHS och landskapsregeringen och alla är överens. När vi hade workshop och vi diskuterade vad man skulle kunna göra och hur man skulle kunna göra så var alla överens. Det kommer inte att vara ett problem, det...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Först vill jag fortsätta lite grann på det som vi var inne på i förra repliken som gäller just välfärdsteknik. Jag har faktiskt diskuterade detta lite med Högskolan på Åland. Varför skulle vi inte kunna starta en utbildning kring just välfärdsteknik på Åland? Vi utbildar sjuksköterskor, vi utbildar inom teknik på högskolan. Vi...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-13

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Talman! Då är vi äntligen i gång och jag tycker det känns roligt att få inleda lagtingsåret med den första lagframställningen som ska behandlas här i lagtinget. Anförandet kommer att bli att lite längre än vanligt men jag behöver förklara lite. Orsaken till att ni får lagförslaget nu på era bord och att vi inte...

Annette Holmberg-Jansson / Anförande / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Röblom. Det finns ju andra lagstiftningar som också reglerar vilka handlingar som man kan få tillgång till. När det gäller hur verksamheten och hur arbetet ska gå till så har man egentligen hela nästa år på sig. Det finns medel för ett halvår för extra resurser för ÅMHM. Men vi...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack för frågan ledamot Listherby. När det gäller det vård- och informationssystemet så håller man på att upphandla och implementerar det sedan någon gång när det blir klart på ÅHS. Det är ett enormt arbete och man har öppnat upp för de privata större vårdleverantörerna att vara med. Det är ju en av orsakerna...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack för frågan igen. Där har vi ju den omvända situationen, att de privata tjänsteleverantörerna kan koppla upp sig mot Kanta, medan ÅHS ännu inte kan göra det. Det handlar om lagstiftning som ligger hos lagberedningen för att kunna produceras, förhoppningsvis väldigt snabbt för PM:et är klart. Det handlar bland annat om kunduppgiftslagen, om jag...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag visste att det var något jag hade glömt att ta med mig och det var den exakta siffran på vad den tjänsten kostar på ÅMHM. Det finns resurser för ett halvt år och det finns med i budgeten som vi ska diskutera nästa vecka. Sen är det meningen att det ska vara...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Den frågan kan jag tyvärr inte svara på nu, för så långt har inte arbetet fortskridit. Däremot har jag ganska stor tillförsikt, för om ni går in och tittar på en ÅMHM:s hemsida och det sätt som man har byggt upp hela hemsidan med alla digitala blanketter och sådant, så har landskapsregeringen en...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Påvals. Det är absolut helt korrekt som ledamoten sade. Det här är ett problem och det här är någonting som man även lyfter om man så anställer personer på Färöarna och har svårt att veta vem det är som kommer och vad man har blivit dömd för. Det här...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Det är korrekt. Vi kommer alltså under nästa år att ha ett samarbete mellan ÅMHM och landskapsregeringen. Man kommer att titta igenom alltifrån register, blanketter, digitalisering och upplärning för att överta uppgifterna. Sedan kommer det att finansieras till fullo för en tjänst på ÅMHM. Så är det. Det finns nu medel för ett halvår under...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Talman! Det som ledamoten var inne på när det gäller Lex Maria så där saknar vi den möjligheten i ÅHS-lagen. Nu vet jag att man ifrån hälsobyråns sida - och det finns också med i budgeten som vi ska diskutera i nästa vecka - nu kommer att göra en stor revidering av den, för det...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Det är jättebra om utskottet granskar och ser om det är någonting vi skulle ha missat när vi har skrivit lagen nu. När det gäller ökade kostnader för näringsidkarna så i dagsläget så har man gjort en anmälan. Egentligen har man inte kunnat säga nej till en anmälan som har gjorts. Jag tycker...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag kanske kan få återkomma i utskottet kring detta. Men orsaken till att vi har infört egenkontrollplaner som inte funnits, är för att vi igen har tittat på patientsäkerheten och tycker att det ska vara en självklarhet att man ska kunna hålla en uppföljning på att man har rengjort sina instrument, att man...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Som sagt, vi testar den här paragrafen nu för att se om vi kan strängera det på något sätt. Det finns inte i den finska lagstiftningen någon sådan här möjlighet. Så även om du har blivit dömd för ett ganska våldsamt brott så kan du egentligen inte hindra en person från att bedriva...

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Idag arbetar en person med de här arbetsuppgifterna på hälso- och sjukvårdsbyrån i landskapsregeringen. Om arbetsuppgifterna överförs till ÅMHM så behöver det också finnas förstärkningar. Det som inte idag kanske till fullo har gjorts är alla inspektioner så mycket som man borde göra. Här ser vi ett behov av att förstärka det....

Annette Holmberg-Jansson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Nu förstår jag inte riktigt ledamot Holmbergs resonemang. Menar ledamot Holmberg att vi nu om Ålandsdelegationen har gjort ett avgörande om att det här är enligt självstyrelselagen vår behörighet, ska vi helt plötsligt säga "nej, det vill vi inte ha"? Jag tycker att Liberalerna brukar speciellt ligga i framkant och säga att vi...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! I ett annat replikskifte sade jag att det är ännu inte klart hur resursfördelningen kommer att bli, om heltidstjänsten, som vi har till fullo, ska finnas kvar som på landskapsregeringen. Vi har fått 30 000 ersatt och nu flyttar vi över den resursen till ÅMHM. Kommer det att bli så eller kommer den personen...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Tack ledamot Lindén. Det var ett bra anförande. Det är alltid pirrigt första gången som man ska gå upp och hålla ett anförande, men det kändes som att du har gjort det många gånger förut. När det gäller de två saker som du lyfte upp från mitt anförande så just när det gäller Lex...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! När det gäller inspektionsrätt så står det att inspektörer har rätt att göra bild och ljudupptagningar under inspektionen, men att det inte får göras utan samtycke av en patient - om den inte har ett samtycke till det eller en laglig företrädare. Men jag har förstått att när det gäller just inspektionsrunda så...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, talman! Det har inte ministern någonting emot heller. Andra inspektioner som görs, om det så är inom djurskydd eller inom livsmedel så tar man fotografier och använder dem för att kunna kontrollera sedan att det har gjorts och att man ser att det blir skillnader. När det gäller de här olika registren så håller...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Vi är nog alla överens. Nr det gäller barnkonventionen, så det tar tid. Den femte och sjätte periodiska rapporten lämnades in 2017 och kompletterades 2019 för att nu behandlas 2023. De här rekommendationerna som vi ska få nu ska komma här nu vilken dag som helst översatta till svenska. Det är en enorm lång...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Jag håller med. Det känns bra. Vi ska fortsätta att jobba kring det här. Som sagt, det finns en bra kommunikation mellan UM och landskapsregeringen. Det fanns ju också specifika frågor som ställdes till Åland där man kunde se att man har läst skuggrapporten som Rädda Barnen har gjort. Frågorna var formulerade kring de...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson. Jag vill bara tydliggöra, på sidan 6 i betänkandet när det gäller barnkonventionen så där har ju Åland framfört sina synpunkter 2019 och de behandlades nu 2023. Åland deltar fullt ut i arbetet nu. Vid hörande kring Finlands och Ålands synpunkter i den femte och sjätte rapporten så deltog tre...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Det var 20 tjänstemän representerade från Finland, det var fyra på distans från åtta olika ministerier. De åländska var med på distans om jag inte är helt felinformerade. Det stämmer. Det här är någonting som man kan göra annorlunda nästa gång. Men det som vi håller på att trycka på är att det har kommit...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Som nordisk samarbetsminister så har vi gränshinderrådet som är en av dem som jobbar med frågor kring det som ledamoten lyfte upp. Detta ligger högst upp på prioriteringslistan. Man har verkligen prioriterat upp det så högt man kan just när det gäller e-identifikation och skattegränsproblem. Man vet att man måste hitta lösningar...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Tack till vicetalman Sjögren för att du lyfte upp barnen och barnkonventionen. Det är bra. En sak som jag tänkte när jag läste betänkandet var att det var konstigt att jag som minister inte har blivit hörd och inte heller den som är specialsakkunnig i de här frågorna. Det hade känts bra att...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-25

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Vi tar ju som sagt till oss de kommentarer som har kommit och ser vad som kan göras. När det gäller kommunikation och sådant så vill ju landskapsregeringen ingenting annat än det heller, att det ska finnas en bra kommunikation. När det gäller det här som har varit uppe till diskussion nu kring att...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det finns ju en mängd åtgärder som är kopplade mot färdplanerna. Där har man identifierat att 122 av de 190 åtgärderna är på landskapsregeringens bord. Där har man nu tittat på vad som är förverkligat. Där har man sett att 20 %, nästan, är förverkligat utav de här målen som ska vara uppnådda till 2030....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag som ansvarig minister för ÅMHM och mitt inne i en budgetdiskussion i landskapsregeringen, men eftersom det är offentligt det budgetförslag som har kommit från ÅMHM, för det är taget utav styrelsen, så kan jag säga att styrelsen har äskat om fyra tjänster till ÅMHM där styrelseordförande är obundna Marcus Måtar. Där man...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag tyckte att det ändå är, med tanke på det som vicetalman var inne på tidigare att man är med på olika ställen och tar olika beslut som går helt emot den politik som han för, viktigt att lyfta upp just det här.

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2022-2023

Tack, talman! Tack till ledamoten för dragningen. På sidan 6 i betänkandet kring landskapsregeringens externpolitik så vill jag tydliggöra ett litet missförstånd som finns i betänkandet. Ursäkta, jag är riktigt på vills idag. Jag trodde det var båda ihop, då får jag ta det sen.

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Tack till ledamot Söderlund för en snabb behandling i social- och miljöutskottet. Det känns bra att vi alla ser vikten av att få till den här förändringen. Den här förändringen som är gjord i lagen är ju egentligen till för att säkra finansieringen, att det inte ska finnas en tvekan kring det. Eftersom det...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Precis som vicetalman Sjögren är inne på just med KST och det fantastiska arbete som görs. Man kan inte glömma att 1.1.2021 så började KST. 1.1.2021 fick vi en ny lagstiftning kring socialvård där vi kunde se att kommunerna låg så här olika ifrån varann i vilken vård och vad de erbjöd. Det var väldigt,...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ny skyddshemslag LF 39/2022-2023

Talman! Vicetalman Sjögren var inne på eftervården av barn och unga. Där har jag sett den nya regeringspropositionen till barnskyddslag där man nu har ett förslag på att det ska ändras från 25 år till 23 år som man har rätt till eftervård och det här ska träda i kraft 1.1.2024. Det här är någonting...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack, ledamot Pettersson. När hållbarhetsagendan behandlades så satt jag tillsammans med ledamoten i finans- och näringsutskottet och det var oerhört intressant. Det var inte helt naturligt att den skulle behandlas av finans- och näringsutskottet för det var mycket diskussioner om social- och miljöutskottet, men man ansåg att det här är av så stor...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, talman! Till frågan som ledamot Gunell lyfte. Vi är ju mitt upp i en budgetprocess. Att börja här och nu ge löften och gå ut och berätta vad vi har fått för olika underlag från de olika myndigheterna och från de olika avdelningarna med tanke på de ramar som finns, så det är för...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Ja, det finns ju en mängd olika områden som nu lyfts upp i de budgetäskande som görs från de olika myndigheterna. Det är olika saker där vi behöver göra mera tillsyn, där vi behöver mera saker och nu har vi ramar att förhålla oss till. Det kommer vi att göra, så långt det bara...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Andra behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Talman! Ja, visst är det trevligt och roligt att prata om trevligheter, för det här är någonting som är bra. Jag tycker att de förslag som kommer från den liberala gruppen är bra. Jag ska absolut föra detta vidare till mina tjänstemän om att ha ett brett informationstillfälle och också titta på hur vi kan...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Jag kommer att ta detta vidare till mina ministerkollegor för det berör ju flera ministerportföljer. Det blir egentligen både näringsministerns och utbildnings- och kulturministerns portföljer. Men just fritidspengen, som vi pratade om förra gången vi hade debatt, den tror jag också kommer att öppna upp nya möjligheter för kanske lite mera nischade grupper....

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Jag skulle behöva en hel dag, talman, för att svara på alla saker som jag skulle vilja hinna svara på. När det gäller äldreplaner så håller jag med om att de är viktiga och de tas ju fram i de olika kommunerna nu. Norra Ålands kommuner tar fram den här planen tillsammans nu, vilket jag...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-18

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, talman! Jag kommer inte exakt ihåg hur det står på hemsidan. Men visst är det så att man har rätt att vända sig dit. Äldreboendena har också rätt att vända sig till seniormottagningen om man behöver diskutera och lyfta frågor. Det är det som de är till för, de har boenden som har rätt...

Annette Holmberg-Jansson / Replik / Enda behandling / 2023-09-18