Plenum den 3 november 2023 kl. 12:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget inta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas valet av en talmän.

  Värderade lagting! En ny mandatperiod inleds. Vi har många viktiga frågor som vi ska föra framåt. Jag vill gratulera er alla till er plats i Ålands lagting! Det är ett stort förtroende som ni har fått av ålänningarna och det ska ni förvalta väl.

  Plenum börjar. Närvaroregistrering.

  Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter. 29 ledamöter är närvarande. Antecknas.


 • Föredras

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls idag kl. 16.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

12:00Plenum börjadeLedamot Katrin Sjögren
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
12:23 Plenum/frågestund avslutades