Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Sist och slutligen, talman, är det fler saker som förenar oss än som skiljer oss åt och det måste man nog komma ihåg. Jag hävdar att det finns rätt många konkreta saker i detta regeringsprogram. Det beror lite på hur man läser det och så är det med alla texter i precis hela världen. En betraktelse...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-18

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Tack för den biten. Där ska man nog minnas att i allt vad vi gör så måste man nog ha förmågan att hålla flera diskussioner igång samtidigt. För inget är isolerat, allt sitter ihop, hur vi färdas på Åland, hur man kommer till och från Åland, vad vi använder för uppvärmning och hur vi...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Det är väl att utskottsordförande understryker den betydelse som tjänsten har haft i Helsingfors. Jag tror att vi även kan bli inspirerade att kanske utvidga den till andra ställen. Självstyrelsen är sist och slutligen i händerna på människor. I den mån som vi kan fara runt och med fotarbete visa vad vi är,...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! För Centerns lagtingsgrupps vidkommande så tänker jag inleda med att gratulera till ett ambitiöst betänkande. Det bådar gott för resten av perioden och det kännetecknar också förhoppningsvis det samarbete som nu inleds mellan Liberalerna, Centern och Socialdemokraterna. Vi från vår grupps sida hoppas att det ska präglas av seriositet, inlyssnande, framtidstro och att faktiskt...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2023-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Vårt självstyrda landskap är en del av en omvärld som är stadd i förändring. Det här är viktigt att minnas. Så kan man säga att det alltid varit, vi människor utvecklas och utvecklar och vi gör det tillsammans. Vårt samhälle ser annorlunda ut än förut och det är precis som det ska vara....

Jörgen Pettersson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Det som nog dessa ord har resulterat i över tid är att mängden fossila bränslen har minskat och att mängden förnyelsebara bränslen har ökat. Det är sådant som händer när man börjar prata om saker. Om man inte pratar om det så händer det absolut ingenting. När det handlar om vår skärgårdstrafik explicit så har...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Som jag kanske nämnde några gånger i samband med anförandet så stundar nu en behandling i finans- och näringsutskottet där man ytterligare förädlar den här budgeten som ligger. Sedan kommer det att arbetas fram en omställningsbudget som görs när det kommer nya regeringar till makten. I samband med det arbetet så är jag rätt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag ska försöka tala lite långsammare så att ledamoten Egeland också hänger med. Man är nog rätt övertygad om runt om i världen att det pågår en klimatkris. Vetenskapen från nästan alla håll av någon sånär betydelse förutom enstaka hittepå författare, så landar i slutsatsen att människans framfart på planeten har gjort att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag måste leta upp i mitt manus nu, talman. Jag nämnde så här: "Nationer drabbas av stigande havsvatten. Extremväder slår sönder infrastruktur. Vulkanutbrott blir vanligare." Det tror jag faktiskt att jag har stöd för i vetenskapen, att man kan säga att de blir vanligare. Om det är en effekt av de fossila bränslen, det sade...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Minister Hambrudd har den kanske viktigaste avdelningen som finns inom vår landskapsregering i det att kultur och idrott skapar kittet som varje samhälle behöver för att man ska komma vidare på alla sätt som finns. Det har noterats i replikskiften här att man till vissa delar kanske inte har höjt alla anslag så mycket...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Talman! Jag tror att det är viktigt att minnas att just de här avdelningarna ska gå raka i ryggen, för där bygger man något. Man behöver inte gå till jobbet alla dagar och tänka på att man ska spara så mycket man kan. Jag tycker att vi kanske inte ska kalla det för äskanden alltid,...

Jörgen Pettersson / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Tack för möjligheten att säga några ord i den här debatten. Dessvärre missade jag inledningen av den i onsdags när jag skulle haft möjlighet att presentera betänkandet, ett enhälligt betänkande från finans- och näringsutskottet. Skälet till det är intressant eftersom vi just nu på Åland har besök av Koreas FN-ambassadör. En man vid namn...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag ser inga hinder till det. Jag tror att man ska minnas att arbetet med att arbeta för hållbarhet kommer inte alltid att vara friktionsfritt, det finns olika sätt att se på det. Jag tror att man från både den sidan som är miljökramare, förlåt uttrycket, och de som är dieselmaskulina, förlåt uttrycket,...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! De siffrorna vill jag naturligtvis väldigt gärna höra. För hållbarhetsarbetet, det är lätt att betrakta det som fluffigt och flummigt eftersom det handlar om visioner. I det ögonblick som vi som människor börjar uttrycka oss hånfullt om visioner säger det nog mer om en själv än om visionerna. Eftersom hela vår tillvaro baserar sig...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag föll på sätt och vis i den grop som jag tycker ibland att andra gräver, när man lite skämtsamt, ironiskt och sarkastiskt använder olika begrepp för att beskriva olika fenomen. När man gör det måste man vara medveten om att det alltid finns en risk att man kränker folk. Det är dumt. Det...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag tror att det är rättvist att säga att inom utskottet har vi fört rätt långa resonemang och analyser kring vad en storskalig vindkraft kan betyda. Det har gjorts studieresor, vi har kunnat höra från allra högsta europeiska politiska nivå vilken efterfrågan som på sikt kommer att uppstå för grön energi. Vi har också...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Som alltid så är det skillnad på privata företag och offentlig lagstiftning. Det offentliga har identifierat de åländska vattenområdena som tänkbara platser för storskalig vindkraft. Vilket är strategiskt helt riktigt eftersom världen skriker efter grön elektricitet och grön energi för att driva inte minst den sjöfart som varje ö i hela världen är beroende...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Det är naturligtvis bra om man försöker förverkliga det man har vinnlagt sig om att göra. Man ska ändå minnas att det är aldrig målet i sig som är det viktiga, utan det är resan. Det är hur vi arbetar tillsammans längs med vägen. Där kommer det ibland att vara besvärligt och ibland...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ledamot Nordberg demonstrerar gott minne, för det var exakt på det viset det var. Jag nämnde det faktiskt i mitt anförande att det handlade om konkurrenskraften. Finans- och näringsutskottet var då väldigt tillmötesgående när det handlade om de fyra grundprinciperna, men som ålänningar vi är så måste vi också vara lite pragmatiska och diskutera...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Nordberg, ha inte frågetecken, var stark i tron här. Det är nämligen så att när man lanserar någonting stort som en hållbarhetsagenda så kommer pendeln att svänga åt olika håll ibland. Det är verkligen så. Allt som kommer nytt kommer att övertolkas åt olika håll innan man ser att man börjar nå...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! Det har ingenting att göra med att man skulle förminska fondens betydelse. Den är extremt viktig för hela samhällsekonomin. Det är ändå ett faktum att fonden är uppbyggd på ett sådant sätt att den över tid ska försvinna. Och det behöver man hålla i minnet när det gäller att hantera pengarna som finns...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! Den bästa förklaringen är att man bekantar sig med det material som beredningen utgörs av och de utredningar som har gjorts av juridisk expertis. Det enklaste sättet att förklara det på är att den får en tydligare ställning. Lite i likhet med Fastighetsverket och att de kan sköta sina affärer mera på ett...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Jag tror att det här är riktigt uppfattat att det här går åt ett riktigt håll och att det är en bra förändring. Men själva skälet till att jag verkligen ville ta replik var den olyckliga omständigheten att vi hade missat ett namn i hörande listan. Jag har uppmärksammats av det under...

Jörgen Pettersson / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Vi hanterar årsredovisningen, effektivitetsrevisionen och Landskapsrevisionens årsberättelse samtidigt vilket är logiskt. Alla tre ärenden sitter ihop. Finans- och näringsutskottet har i sin behandling av fjolåret landat i en rad synpunkter som framgår i betänkandetexterna. Finns det frågor kring dem ska jag göra mitt bästa för att svara. Det finns ändå skäl att lyfta...

Jörgen Pettersson / Anförande / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Det är antagligen en väldigt bra fråga. Svaret är jag rädd för att jag måste bli skyldig. Det som utskottet har gjort är att vi oförtrutet och kontinuerligt påmint om vikten av att lyfta fram frågor som är av betydelse i årsredovisningen. Bland dem har vi frågat efter de ställda säkerheterna. Vi är glada...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Jag känner att det är dags att agera krycka åt ledamoten Silander så att får fullfölja sin frågeställning i nästa replik. Var så god!

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten Zetterman skulle vilja reda på vad dessa köpta tjänster egentligen består av. Vi har gjort vårt bästa för att försöka få reda på det, men svaret är rätt komplext. Det är över en en lång rad olika verksamheter där man ibland har gjort bedömningen att det är mer förmånligt att köpa in...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! I den meningen har vi inte konkret gått in och diskuterat just den frågan. Men vi har nämnt att de samhälleliga bolagen bör ses över med målet att man ska se var det finns synergieffekter. Det som ledamoten Zetterman nämnde kan mycket väl vara väldigt lämpligt att göra det. Nu har vi två...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Nej, det finns nu inga ytterligare kommentarer till det. Utskottet har konstaterat att att landskapsrevisionen är en fristående myndighet som fattar sina egna beslut och bestämmer vad och på vilket sätt man vill granska. Vi har understrukit vikten av att det som blir resultatet av en revision ska vara konstruktivt och uppbyggligt så att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Här ska man minnas att det handlar om den operativa delen av landskapsförvaltningen. Landskapsrevisionen har utfört en effektivitetsrevision av infrastrukturavdelningen. Denna revision har gått till landskapsregeringen som har kommit med ett svar på det och utskottet har valt att nöja sig med det. Man tycker att det är bra det som landskapsrevisionen gör eftersom...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Hypotetiska resonemang så tycker jag man kanske inte ska ägna sig åt i lagtingssalen. Vi från utskottets sida har aldrig sett exempel på begreppet hokus pokus tjänster, som jag är lite osäker på vad det handlar om. Jag tror att vi alla vinner på att hålla debatten på en saklig nivå.

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Alla som sitter i en styrelse bär ett ansvar. Sitter man i en styrelse för en pensionsfond så bär man ett resultatansvar. Detta har utskottet resonerat kring och därför slutade också betänkandet i enhällig form av alla ledamöter som var med i arbetet. Förutom då att det finns en diskussion kring de fackliga representanterna....

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! Det här är en bra fråga som nog är rätt hypotetisk. Skulle jag drista mig till att göra en skillnad på de två så vore det måhända att pensionsfonden är en extremt viktig fond, för det handlar om folks utkomst och att stöda skattemedel i utbetalningen av pensioner. En PAF fond skulle antagligen...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond ändras. Här är viktigt att minnas att det inte handlar om hanteringen av själva fondens tillgångar, det är en fråga för dess styrelse. Det är också viktigt att minnas att pensionsfonden är en fond som på sikt ska försvinna. Den utgör idag ett slags stödhjul för...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Talman! Jag tror att det är rimligt att säga att allt har sin tid, allt förändras och allt måste utvecklas. I och med att man tar beslutet att komma med en lagstiftning som gör pensionsfondens skötsel tydligare och mindre ängslig så fanns det också skäl till att se över hur styrelse tillsättningen sker. Från Centerns...

Jörgen Pettersson / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack talman! Vi ser det inte som en försämring och inte som en försvagning. Vi ser det som en förändring som är betingad av att tiderna förändras. Sättet man arbetar på idag i alla finansiella fonder överallt kräver en annan form av kompetens än vad det gjorde för 20 år sedan när fonden bildades. Genom...

Jörgen Pettersson / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ledamoten Holmström konstaterade mycket riktigt att lycka och välgång inte är avhängigt god ekonomi, det behövs inte materiella ting för det. Det är naturligtvis helt riktigt. Lycka och välgång här i livet är också att tillsammans försöka åstadkomma förändring. Ledamoten talade om piska och morot. Jag kanske tycker att det blev ganska mycket piska just...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jag tror att det är rimligt att begripa att förändring ibland sker långsamt, men den sker. Och det som startade för nio år sedan var faktiskt ett initiativ som drevs av landskapsregeringen, den dåvarande och finans- och näringsutskottet som har hållit i den här frågan längs med vägen och har hanterat ärendet många,...

Jörgen Pettersson / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Det är nog viktigt, tror jag, att inse att även årsredovisningar är under utveckling, under ständig utveckling faktiskt. Det som verkar tillfyllest ett år kanske inte är det nästa år. Man har ett lagkrav att uppfylla och utöver det så går det att skriva precis hur mycket som helst. Det är redan en väldigt...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Jag tror väl att det är med årsredovisningar som med mycket annat här i livet, att det man läser ligger lite i betraktarens ögon och vad man ser att finns där. Jag tror att de frågor som ledamoten Silander lyfte är väldigt viktiga, lika som jag tror att det allra viktigaste fortsättningsvis...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, talman! Det där är en hypotes som jag tror att är svår att förklara, för det beror på hur ett sådant råd skulle vara sammansatt. Det kommer med säkerhet att på något sätt, om det skulle finnas, vara färgat av politik i någon mening. Skälet till att det är viktigt att lyfta fram att...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! En sak som jag faktiskt tror att är viktig i det här sammanhanget är att konstatera nuläget. Sen finns det olika saker som har lett fram till det, men även det är ju produkterna av arbetet som har gjorts inom ramen för Åland. Alla de pengar som har kommit in i form av skattegottgörelsen,...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Talman! Där vill jag nog invända att utskottets avsikt inte är att försöka jämföra den åländska landskapsrevisionen med andra revisioner. Vår uppfattning är att den befinner sig på samma nivå som övriga och att man gör sina granskningar på samma sätt. Det finns ett visst samarbete mellan de olika nordiska revisionerna. Ålands landskapsrevision tar då...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-20

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Talman! Vi har inte i närmare detalj gått in på hanteringen av PAF-medel. De har varit föremål för parlamentariska diskussioner och mycket annat. Men eftersom PAF-medlen till viss del ingår i finansieringen av landskapsregeringen och landskapets sysselsättningar så finns de innanför kostnadstaket också. Det finns också pengar där den större delen går direkt till föreningar...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Alla pengar som används för driften av Åland ingår i budgeten. Alla pengar! De utgörs av ett kostnadstak som man ska försöka komma fram till och sedan ska det då inte överskridas. Och så vitt att PAF:s pengar idag ingår i den allmänna budgeten så kommer de också att vara med där i...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Det står i förslaget att rådet ska bestå av minst tre och högst sex personer och då är det rimligt att ta höjd för att hitta dessa sex personer som skulle utgöra detta råd. Där har utskottsmajoriteten landat i analysen att det inte är nödvändigt. Det tillför inte någonting när det handlar om...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack för det! Man ska väl säga att förslaget som sådant innehöll skrivningar om ett finanspolitiskt råd. Utskottet inledde nog behandlingen med att vi i varje fall ville se närmare på det. Men ju mer vi trängde in i frågorna så kändes det inte längre särskilt nödvändigt. Det fanns en plan för att det skulle...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Vi har arbetat med det här utgående från att det ska vara både systematiskt och pragmatiskt när det handlar om att hantera det hela. I den ekvationen så rymdes ett ekonomiskt råd inte riktigt in. Vi tänker att vi behöver hantera det här med befintliga kontrollorgan och i den mån vi behöver mer...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13

Ändring av elmarknadslagstiftningen LF 28/2022-2023

Tack, talman! Detta betänkande är resultatet av en utskottsbehandling som på ett pragmatiskt och tillväxtpräglat sätt hanterat krav på en begripligare elmarknad och åtgärder som gör förhållandet mellan säljare och köpare tydligare. Landskapsregeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om elmarknaden främst mot bakgrund av elmarknadsdirektivets krav. Dessa inkluderar till exempel ett nytt regelverk för att hantera...

Jörgen Pettersson / Anförande / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, talman! Som framkommer mycket tydligt i betänkandet är landskapsrevisionen en del i kontrollfunktionen. Den andra delen är finans- och näringsutskottet som har möjlighet och skyldighet att alltid granska hur politiken utförs i ekonomisk mening. Den tredje kontrollfunktionen är detta lagting som har som jobb att se till att den ekonomiska politiken uppfylls. Den fjärde...

Jörgen Pettersson / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-13