Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Min uppfattning är ju att man har tagit hänsyn till hela näringslivet när man har gjort det här förslaget nu till ny lag. Det är ju så att även småföretagen, om man så skulle vilja komma hit med bara en enmansstyrelse, så som läget är nu så måste man ju skaffa två ålänningar till den...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack så mycket för frågan. Det är ju så som lagen nu är utformad, att det gäller för alla att de här styrelsekraven ska gälla; minst en ålänning.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det finns hopp om en enklare framtid hör jag av minister Jansson, även fast han använde ordet problem. Jag ser det mera som en möjlighet.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Givetvis ska gjort jordförvärvsrätten beaktas i vilken lösning man än väljer. Det är inte frågan om annat.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte fråga finansministern hur finansministern resonerar när det gäller tilläggsbudgetar. Jag är en vän av dem när de sker under året och drastiska förändringar har skett, till exempel minskade skatteintäkter eller något annat som man måste budgetera om. Budget är ju alltid framåtriktat. Det är ju en målsättning, det här ska vi...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack! Det argumentet är lätt att omfatta. Information är alltid bra om hur vi ligger till och vad som har hänt och vad som har hänt som vi inte hade räknat med. Naturligtvis är det så. Jag släpper det med et. Tack.

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022 LF 4/2021-2022

Talman! Orsaken till de föreslagna ändringarna är att man i Finland har valt att höja statens andel av skatterna för samfund och samfällda förmåner. Som en konsekvens av detta har man minskat på kommunernas andel på motsvarande sätt. Vi ser det som viktigt att vi här på Åland belastar samfunden med samma skatt som man...

Tage Silander / Anförande / Remissdebatt / 2022-01-24

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Det valet har gjorts redan. Man har bestämt sig för att inte låna ut pengar till bostäder. Man har i stället gått in för att bevilja räntestöd för lån som man tar i bank. Valet har gjorts. Det hänger kvar ett antal miljoner som ännu inte har återbetalats och nu ger man en...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-12-15

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! När det gäller största delen av de här lånen så är de ju tagna av av kommuner egentligen, Mariehamns stad i första hand eller Mariestad. Då är det väl bara så att man låter bli att betala det eller om man vill betala bort hela lånet så gör man det, tar ett annat...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-12-15

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Det är alldeles klart att det här samhället behöver ha hyresbostäder och det är de bevekelsegrunderna vi behöver fundera på. Hur ska vi göra för att det ska byggas flera hyresbostäder? Sedan kostar de vad de kostar och man måste ta ut en viss hyra för att få det betalt, det är alldeles...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jo, jobbet görs, kanske inte på det sätt som ledamot Holmberg alla gånger vill, men jobbet fortsätter. Den andra frågan som jag tänker ställa är, de 200 000 man gärna vill förkovra Kraftnät Ålands eget kapital med, vilken effekt förväntar man sig att de har på elpriserna? För det är väl det som...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är alltid intressant att höra på ledamot Holmbergs inlägg. De är välgrundade allt som oftast, inte alltid, men de är intressanta. Idag var det lite magsurt innehåll i och för sig, men det får man väl tåla. Jag har två frågor som jag vill ställa. Jag börjar med den ena. Detta med...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! För att vara tydlig, jag kanske missförstod eller om ledamot Eriksson förklarade otydligt, jag vet inte riktigt vilket? Men när det gäller lotteriskatten som för år 2021 var drygt 10 miljoner och nu för 2022 noteras till 4,9 miljoner, så det fanns någonting i resonemanget där. Är ledamot Eriksson överens om de siffrorna?...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det måhända att det finns fler upplagor av det här betänkandet, men i mitt betänkande så står det 4,9 miljoner i lotteriskatt 2022.

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, det tycker jag är självklart, men i arbetet med att få fram ett förslag borde samma vilja som uttrycks i regeringsprogrammet finnas, det är konstigt gentemot politikerna om de som är på golvet har en annan attityd.

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det första är ju att vill man fråga ålänningarna någonting och få ett svar så måste det vara på svenska, det förstår säkert alla. Annars får man inget svar. Det andra är att vi måste ha en ambition att det ska vara väldigt roligt och trevligt när en ålänning tar kontakt. Det måste...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket. Nej, jag tror inte heller att man ska söka straffparagraferna i de här sammanhangen. Det gäller nog att skapa den här goda relationen så att all kommunikation sker med god vilja och på svenska.

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det här är ett jättestort och intressant ämnesområde och det är nog dags för oss att ta nästa steg, absolut, jag håller med där. Jag önskar den här gruppen lycka till och till näringsminister Karlström som håller i det hela på sin kant. Det finns tre saker som jag tänker på. Det ena...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jo, så gör vi, nu tar vi näringslivet. Det är jättebra att man gör den här satsningen på utbildning. Jag känner själv att det är en jättestor bit som samhället kan bidra med Men själva affärsverksamheten måste ju finnas ute i näringslivet. Tror ledamoten att det skulle kunna finnas möjligheter att bli ett...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamot Eliasson, det var ett bra anförande med mycket viktiga och betydelsefulla synpunkter. När det gäller företagens förutsättningar så är det precis som har sagts här. Det är infrastrukturen som är det viktiga, el och vatten till vettiga priser. Det får inte avvika alltför mycket från omkringliggande regioner. Arbetskraft bör finnas,...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det är alldeles korrekt. Vi är nog fullständigt överens när det gäller att minimera byråkratin så då finns det ett ord här som ledamoten inte nämner och det är ju skattegränsen. Om vi börjar med den så är vi ganska långt naturligtvis. Jag tänkte bara säga det om vattnet ytterligare att redan i morgon kommer...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det var ett sakligt, bra och informativt anförande vi fick höra. Relationerna till Helsingfors är viktiga och jag tror att vi har bra relationer, vi till mans, med många i Finland. När det gäller relationerna på senare tid har det kanske knakat litegrann i skarvarna men jag tror att det är övergående. Jag...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte om jag skulle få en placering när det gäller regel nummer 1: Låna aldrig. Gäller det också lån till investeringar eller pratar vi om lån för driften?

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det var bra att få höra att det var en huvudregel, att det kan finnas annat också i den. Det är ju nämligen så att vi kan ju låna på annat sätt också. Vi kan ju till exempel upphandla skärgårdstrafiken, men vi skulle inte prata om den. Det är också ett lån, fast...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte beröra kapitalinsatsen i Kraftnät Åland. Vilken betydelse kan det kapitaltillskottet ha på elpriserna? Har ledamoten Holmberg en uppfattning om det. Man kan konstatera att det här bolaget, om man tittar på deras räkenskaper, har reserver redan nu - upp mot 9-10 miljoner i avskrivningsdifferenser. Så man skulle kunna köra back flera...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det svaret kändes inte riktigt övertygande. Jag förstår hur Holmberg tänker. Jag tror personligen att det har ingenting med elpriset att göra egentligen, utan det är transmissionsavgifterna som förstås teoretiskt skulle kunna minska lite grann. Det här stödet märks ju inte i vår redovisning, utan vi tar det ju som ett ägartillskott, dvs...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ett grannlaga jobb att förverkliga en budget. Trots en i huvudsak enig huvudlinje finns det väldigt mycket åsikter om olika anslag, inriktningar och prioriteringar. Målet för oss alla är nog rätt snarlikt, men vägen till målet varierar. Talman! Jag vill på Moderaternas vägnar rikta ett stort tack till landskapsregeringen, till...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, på den första frågan kan jag säga så att det ser hyfsat positivt ut för år 2022. Jämför vi med tre år tillbaka var den siffra som här hänvisas till minus 26 miljoner, för 2021 minus 12 miljoner. Och nu räknar vi med minus 9 miljoner för att vi är på väg. Det var...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det första var det här med privatisering, driftsprivatisering och dylikt. Jo, det är självklart att man ska vidta åtgärder bara om man ser att det lönar sig, naturligtvis är det så. Att lämna ut saker och ting på entreprenad om det bara finns en säljare kan vara vanskligt. Man måste ha lite spelöga...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är inte så mycket att svara på det för det var ingen fråga men jag är glad att stödet finns.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Skatteinkomsterna är jätteviktiga för hur mycket vi vågar ta på oss i kostnader, naturligtvis är det så. De har varierat, de senaste åren, kolossalt mycket. Jag nämnde siffran för 2020 där vi tappade 30 miljoner. Det kom tillbaka drygt 50 miljoner året efter, så att det har hackat på ganska mycket. Jag tror...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! För egen del skulle jag gärna se skattetrendlinjen och utgående från det lägga kostnaderna som en rambudget strax under. Hur mycket under det ska vara får man diskutera. För man behöver kunna bygga upp en likviditetsbudget för sämre tider, så det svaret så här kort. Får jag möjligheten att bestämma själv så får...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Det här var nog ett försvar för att se på totalen i stället för att se på en enskild del. Men när det gäller den enskilda delen i steg två får det inte vara något som går bakåt. Då ska vi inte vara med på det naturligtvis. Det här är en diskussion som...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Nej inte alls. Steg två lever sitt eget liv. Vi ska göra det bästa vi kan. Och så ser vi hur långt vi kommer och om det då är skäl att godkänna eller att inte ta det förslaget, det lever sitt eget liv. Vad jag menar är att vi har fått någonting i...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det var det jag försökte beskriva i mitt anförande vad vi är ute efter när det gäller äldreomsorg, ungdomar och det ena och det andra. Det är naturligtvis så att vi precis som alla andra vill ha ett samhälle där det finns arbetsplatser åt alla, där företagen går bra. För att lyckas med...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Vi har varit väldigt tveksamma till att satsa stora pengar för typ borrningar och dylikt. Vad vi har kunnat tänka oss är att skapa ett underlag för att kunna fatta ett beslut om man ska gå vidare eller inte. Det underlaget håller man nu på skapar och uppenbarligen har det...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Den här diskussionen skulle vara kolossalt mycket enklare om man har ett plusresultat i landskapets ekonomi, för då hade man någonting att fördela. Frågan är om man ska finansiera ett större underskott med lån för att överföra till någon annan, kommunerna i det här fallet. Hm, möjligen. Men de måste ligga på...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Det är ju en högst personlig åsikt att det har gått väldigt snabbt och jag tror att i många fall eller i en del frågor så skulle det ha tjänat på att ta ett varv till och diskutera olika frågor innan man sedan bestämmer sig. Men till syvende och sist...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack så mycket, fru talman! Det håller jag fullständigt med om. Jag tycker också att den här reservation innehåller väldigt mycket som jag håller med om. Det är klokt resonemang. Man behöver kanske inte ens godkänna den. Budskapet har kommit fram.

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det var en bra redogörelse över revisionsverksamheten såväl historiskt som i nutid. Om revisorernas åsikter är politik eller inte så kan man ju diskutera. Man kan ju också rekommendera revisorerna, om man får göra sådant, att ifrågasätta, med andra ord inte säga att så här ska det vara. För då kunde man...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Jag håller fullständigt med där. Jag tycker att redovisningen har tagit jättestora steg framåt under de här senaste åren. Det blir ändå så att man då och då dyker på saker och ting som man undrar var kommer det där ifrån? Jag tar ett exempel ur betänkandet här som jag nu satt och tittade på....

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det var bara en sak som jag reagerade på i ledamot Fellmans anförande och det var att bara man håller sig inom anslagen så gör man vad man vill ungefär. Revisorerna, som jag ser det, ska också där kunna se inom anslagen om det har skett någon form av misshushållning, om man...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Det har sagts under många herrans år, i decennier, att lagtinget och landskapsregeringen inte ska vara en bank och det har man slutat med för ganska många år sedan. Men det är klart att det finns en rest kvar på ungefär 40 miljoner som hänger med tills det betalas bort enligt amorteringsplaner. Det här...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Jag är tacksam för det svaret, herr talman.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Jag har bara att hålla med.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Det är förstås mycket bra tankar som ledamoten Jessy Eckerman har. Vi måste också tänka socialt och socialt ansvar när vi tar olika lagar. Det som skiljer den här lagen från många andra i det avseendet är ju att hit hamnar vi i alla fall. Lånen amorteras bort successivt. Om några år så...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Så tror jag att vi alla ser det. Vi vill ha en bra mix av alla typer av boenden. Man kan äga eller hyra och så vidare, det här ger ju bara möjligheter som jag ser det. Besluten må ju fattas sedan på annat håll. Det kan hända att vi inte får in...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Hur det här arbetet ska gå till och vem som ska vara förhandlare och dylikt så överlåter jag nu till landskapsregeringen, Ålands regering att fundera på. Jag tror man kommer till en bra lösning.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Vi ska inte ha hur mycket tilläggsbudgeter som helst, naturligtvis är det så, men i de fall man har något större ärende på gång, man ska köpa en färja till exempel. Och i det här fallet så fanns det också tankar om att föra in intäkter för ÅHS och statsbidrag för den verksamhet...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jo, ledamot Ingrid Zetterman har adderat eller subtraherat rätt, så är det, då skulle ha varit lite back naturligtvis, det är inte frågan om annat. Jag bara gladde mig åt att det för en gångs skull var en tilläggsbudget med lite plus.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20