Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte om jag skulle få en placering när det gäller regel nummer 1: Låna aldrig. Gäller det också lån till investeringar eller pratar vi om lån för driften?

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det var bra att få höra att det var en huvudregel, att det kan finnas annat också i den. Det är ju nämligen så att vi kan ju låna på annat sätt också. Vi kan ju till exempel upphandla skärgårdstrafiken, men vi skulle inte prata om den. Det är också ett lån, fast...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte beröra kapitalinsatsen i Kraftnät Åland. Vilken betydelse kan det kapitaltillskottet ha på elpriserna? Har ledamoten Holmberg en uppfattning om det. Man kan konstatera att det här bolaget, om man tittar på deras räkenskaper, har reserver redan nu - upp mot 9-10 miljoner i avskrivningsdifferenser. Så man skulle kunna köra back flera...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det svaret kändes inte riktigt övertygande. Jag förstår hur Holmberg tänker. Jag tror personligen att det har ingenting med elpriset att göra egentligen, utan det är transmissionsavgifterna som förstås teoretiskt skulle kunna minska lite grann. Det här stödet märks ju inte i vår redovisning, utan vi tar det ju som ett ägartillskott, dvs...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ett grannlaga jobb att förverkliga en budget. Trots en i huvudsak enig huvudlinje finns det väldigt mycket åsikter om olika anslag, inriktningar och prioriteringar. Målet för oss alla är nog rätt snarlikt, men vägen till målet varierar. Talman! Jag vill på Moderaternas vägnar rikta ett stort tack till landskapsregeringen, till...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, på den första frågan kan jag säga så att det ser hyfsat positivt ut för år 2022. Jämför vi med tre år tillbaka var den siffra som här hänvisas till minus 26 miljoner, för 2021 minus 12 miljoner. Och nu räknar vi med minus 9 miljoner för att vi är på väg. Det var...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det första var det här med privatisering, driftsprivatisering och dylikt. Jo, det är självklart att man ska vidta åtgärder bara om man ser att det lönar sig, naturligtvis är det så. Att lämna ut saker och ting på entreprenad om det bara finns en säljare kan vara vanskligt. Man måste ha lite spelöga...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det är inte så mycket att svara på det för det var ingen fråga men jag är glad att stödet finns.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Skatteinkomsterna är jätteviktiga för hur mycket vi vågar ta på oss i kostnader, naturligtvis är det så. De har varierat, de senaste åren, kolossalt mycket. Jag nämnde siffran för 2020 där vi tappade 30 miljoner. Det kom tillbaka drygt 50 miljoner året efter, så att det har hackat på ganska mycket. Jag tror...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! För egen del skulle jag gärna se skattetrendlinjen och utgående från det lägga kostnaderna som en rambudget strax under. Hur mycket under det ska vara får man diskutera. För man behöver kunna bygga upp en likviditetsbudget för sämre tider, så det svaret så här kort. Får jag möjligheten att bestämma själv så får...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack talman! Det här var nog ett försvar för att se på totalen i stället för att se på en enskild del. Men när det gäller den enskilda delen i steg två får det inte vara något som går bakåt. Då ska vi inte vara med på det naturligtvis. Det här är en diskussion som...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Nej inte alls. Steg två lever sitt eget liv. Vi ska göra det bästa vi kan. Och så ser vi hur långt vi kommer och om det då är skäl att godkänna eller att inte ta det förslaget, det lever sitt eget liv. Vad jag menar är att vi har fått någonting i...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det var det jag försökte beskriva i mitt anförande vad vi är ute efter när det gäller äldreomsorg, ungdomar och det ena och det andra. Det är naturligtvis så att vi precis som alla andra vill ha ett samhälle där det finns arbetsplatser åt alla, där företagen går bra. För att lyckas med...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Vi har varit väldigt tveksamma till att satsa stora pengar för typ borrningar och dylikt. Vad vi har kunnat tänka oss är att skapa ett underlag för att kunna fatta ett beslut om man ska gå vidare eller inte. Det underlaget håller man nu på skapar och uppenbarligen har det...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, herr talman! Den här diskussionen skulle vara kolossalt mycket enklare om man har ett plusresultat i landskapets ekonomi, för då hade man någonting att fördela. Frågan är om man ska finansiera ett större underskott med lån för att överföra till någon annan, kommunerna i det här fallet. Hm, möjligen. Men de måste ligga på...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Det är ju en högst personlig åsikt att det har gått väldigt snabbt och jag tror att i många fall eller i en del frågor så skulle det ha tjänat på att ta ett varv till och diskutera olika frågor innan man sedan bestämmer sig. Men till syvende och sist...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-15

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack så mycket, fru talman! Det håller jag fullständigt med om. Jag tycker också att den här reservation innehåller väldigt mycket som jag håller med om. Det är klokt resonemang. Man behöver kanske inte ens godkänna den. Budskapet har kommit fram.

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det var en bra redogörelse över revisionsverksamheten såväl historiskt som i nutid. Om revisorernas åsikter är politik eller inte så kan man ju diskutera. Man kan ju också rekommendera revisorerna, om man får göra sådant, att ifrågasätta, med andra ord inte säga att så här ska det vara. För då kunde man...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Jag håller fullständigt med där. Jag tycker att redovisningen har tagit jättestora steg framåt under de här senaste åren. Det blir ändå så att man då och då dyker på saker och ting som man undrar var kommer det där ifrån? Jag tar ett exempel ur betänkandet här som jag nu satt och tittade på....

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020 RB 2/2020-2021

Tack, fru talman! Det var bara en sak som jag reagerade på i ledamot Fellmans anförande och det var att bara man håller sig inom anslagen så gör man vad man vill ungefär. Revisorerna, som jag ser det, ska också där kunna se inom anslagen om det har skett någon form av misshushållning, om man...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-11-10

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Det har sagts under många herrans år, i decennier, att lagtinget och landskapsregeringen inte ska vara en bank och det har man slutat med för ganska många år sedan. Men det är klart att det finns en rest kvar på ungefär 40 miljoner som hänger med tills det betalas bort enligt amorteringsplaner. Det här...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Jag är tacksam för det svaret, herr talman.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Jag har bara att hålla med.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Det är förstås mycket bra tankar som ledamoten Jessy Eckerman har. Vi måste också tänka socialt och socialt ansvar när vi tar olika lagar. Det som skiljer den här lagen från många andra i det avseendet är ju att hit hamnar vi i alla fall. Lånen amorteras bort successivt. Om några år så...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Så tror jag att vi alla ser det. Vi vill ha en bra mix av alla typer av boenden. Man kan äga eller hyra och så vidare, det här ger ju bara möjligheter som jag ser det. Besluten må ju fattas sedan på annat håll. Det kan hända att vi inte får in...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Hur det här arbetet ska gå till och vem som ska vara förhandlare och dylikt så överlåter jag nu till landskapsregeringen, Ålands regering att fundera på. Jag tror man kommer till en bra lösning.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Vi ska inte ha hur mycket tilläggsbudgeter som helst, naturligtvis är det så, men i de fall man har något större ärende på gång, man ska köpa en färja till exempel. Och i det här fallet så fanns det också tankar om att föra in intäkter för ÅHS och statsbidrag för den verksamhet...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jo, ledamot Ingrid Zetterman har adderat eller subtraherat rätt, så är det, då skulle ha varit lite back naturligtvis, det är inte frågan om annat. Jag bara gladde mig åt att det för en gångs skull var en tilläggsbudget med lite plus.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Det finns ju lite olika uppfattningar nu uppenbarligen om hur det har gått för oss de senaste åren. Det tänker jag inte fastna i mera än så. Men ambitionen måste alltid vara att vi ska vara plus minus noll, så att säga. Vi ska liksom inte ställa till det för oss genom att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag uppfattade inte riktigt det sista som sades. Men vi är väl alla besjälade av att få en uppfattning om vart vi är på väg eller hur man borde rikta till skärgårdstrafiken de kommande åren eller för den delen, många år framåt.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Absolut. De här frågorna behöver diskuteras. Hur ska man få avfolkningsbygder att svänga trenden och bli kommuner dit folk vill flytta? Sedan kan jag bara säga det att skulle vi vara världsmästare på kommunikation, skulle vi ha varit världsmästare på kommunikation under förra mandatperioden, så skulle vi antagligen ha byggt en bro och ha en...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Själva tredje tilläggsbudgeten är inte särdeles spännande, tycker vi inom Moderaterna. Såsom den nu är utformad så påverkas resultatet positivt med 65 000. Det är ingenting man hurrar över hemskt mycket, även fast det är skönt att det är plus. Sedan den andra stora saken som man kan nämna är anslaget för färjan. Den...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Två saker, för det första, uppfattningen bland folk och näringsliv är alldeles korrekt. Moderaterna talar för näringslivet och näringslivets utveckling och skattegränsen där är ett stort hinder. Självklart är det så, det vet vi alla. Vad orsaken är att vi just nu den senaste tiden inte har kunnat jobba stenhårt med just den...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Skulle vi kunna knäppa med fingrarna eller trolla med knäna så skulle vi ha löst skattegränsproblematiken. Att det skulle behöva utses en person, ja det kanske är det rätta. Det som görs nu är antagligen att man åtminstone anlitar ett antal personer för att fundera på de här sakerna och funderar på vilken...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! När det gäller just det exemplet så reagerade jag på samma sätt egentligen, för när jag läser budgeter så vill jag veta vad det handlar om. Man kunde ha skrivit en mening till eller två - att verksamheten stannar, jag vet inte om det är så - där man har beskrivit situationen tydligare....

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag avstår!

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Talman! Ja, vi är helt överens när det gäller de diskussionerna och att vi borde få någon sorts presentation om hur det ska se ut lite längre fram i tiden. Sedan är det klart att när vi driver olika projekt av olika slag så uppstår det problem och allt är inte löst dag ett, utan...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! När det gäller de tekniska förutsättningarna så ligger ledamot Mansén ljusår före mig och mina kunskaper och jag litar fullständigt på vad han säger därvidlag. Dock ska man ju ladda den där elmaskinen på något sätt och det gör man ju med diesel, om jag har förstått det rätt. På något sätt så...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-09-20

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, talman! Det sista som ledamot Eliason sade tycker jag att är väldigt viktigt, det vill säga att man i varje enskilt fall funderar på nyttan med att ha en egen fulltextlag kontra en blankettlag. Det är så man gör och så måste vi göra fortsättningsvis också enligt min mening. Det här med principer blir...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, talman! Ja, så är det absolut. Det andra jag som skulle vilja framhålla är att det viktiga för oss här på Åland är ju att ha behörigheter över så mycket som möjligt. Det är grundtanken. Sedan om vi tillämpar blankettlagar eller inte är ganska ointressant. Det är ju bara i de fall som...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2021-09-15

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack så mycket, talman! Jo, man bör titta under vilken tidsperiod man får skjuta. Det har man ju försökt rekommendera också tidigare och det har kanske inte lyckats så hemskt bra fullt ut. För det är alltid någon som vill vara först. När det gäller vem som möjligen tar skada av skjutandet så ska vi...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Jo, jag tycker att ledamot Holmberg har alldeles rätt där. Vi ska försöka med attityder och annat, möjligtvis lite begränsade tider och platser.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Jag utesluter inte alls den möjligheten. Det kan till och med vara så att om man ordnar det på det sättet ute i kommunerna så kan det vara en aktivitet där man samlar folk ungefär som på midsommarafton eller dylikt när man ska resa midsommarstången.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Det ligger mycket i det som ledamot Liz Mattsson säger. Utskottet får ta det här till behandling och bedöma allt som har sagts här.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Det är väldigt bra och intressant tycker jag också när det då och då, inte alltför ofta i och för sig, kommer medborgarinitiativ, för det visar att det är angelägna frågor som folk funderar på. Speciellt det här medborgarinitiativet är jag själv förvånad över att inte har kommit tidigare. Kanske det har gjort det...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-06-16

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Talman! Det första som behöver göras är att bestämma vilken begränsning på tomternas storlek som ska gälla för att få tillstånd att äga - fast man ännu inte har hembygdsrätt - 4 000 kvadrat som i dag eller någonting annat. Det lär vara så att det finns ett antal fall där man har beviljat rätt...

Tage Silander / Gruppanförande / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Tack, talman! Jag vill för egen del inte överhuvudtaget spekulera i hur tajmingen har gjorts och hur mycket tankar det fanns bakom den.

Tage Silander / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-11

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack, talman! När man bedömer revisorernas åsikter så tror jag att man ska vara försiktig med att tro att det är så det blir. Revisorernas uppgift är ju att peka på saker och ting och peka på företeelser där man rimligen bör ta ställning. Men det är alltid politikerna som sist och slutligen tar ställning,...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jo, det var alldeles korrekt, det var det som jag avsåg. Det var enligt ordförandes egen uppfattning att så var fallet. För egen del så väntar jag nog med att ha uppfattningarna klara tills utredningarna är gjorda istället för att ha en färdig dedikerad uppfattning att så här ska det bli.

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Utskottsordförande Pettersson gjorde en mycket bra beskrivning av arbetet och resultatet som man har kommit till i utskottet. Jag hade nöjet att få vara med och delta i diskussionerna som jag tycker att var bra och den information vi fick från hörandena. Ledamot Pettersson har en förmåga att uttrycka sig på ett sätt...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2021-06-02