Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! En tilläggsbudget ska rimligen handla om tillfälliga oförutsedda förändringar och justeringar när ny information om t.ex. skatteintäkterna har getts, eller då nya icke förutsedda behov inträffar. Den här gången innehåller tilläggsbudgeten mera omfattande frågeställningar än vanligt. På grund av att kostnadsutvecklingen nu är värre än vad vi har varit vana med under de senaste...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det första som jag tänker mig att måste göras är att analysera systemet någorlunda. Man behöver inte komma till slutet, det kanske, som har sagt här, tar år. Men man behöver i alla fall ta vara på den kritik som har förts fram och därmed se vad som behöver korrigeras i det här...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Det finns också inom Moderaterna olika åsikter i den här frågan. Jag till exempel förfäktade under föregående mandatperiod att lilla Åland med 30 000 människor skulle klara sig med en kommun. Sedan finns det de som tycker att det ska vara alla också, alla 16 fortfarande. Nu har vi en situation med 16 kommuner som...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Man kan ju börja med att konstatera att lagtinget, där alla har varit med och tagit ställning, har stött finans- och näringsutskottets betänkande där man anger hur det här ska gå till. Det är ju en grund för det hela. Sedan har vi då från Moderaterna inte velat ändra på summan som...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

För det första så handlar det knappast om ett par möten fast det nu har antytts sådant i tidigare anvisningar, utan man tar väl den tid och de möten man behöver ha på sig för att komma till någon sorts delrapport, i alla fall i höst. Och med den kommer vi åtminstone att se om...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jo, jag har fått den förklaringen förut och jag accepterar den. Det är väldigt naturligt att man har det upplagt på det sättet om man är minister i regeringen. Men sitter man i den här salen så funderar man ju lite grann, eller ganska mycket, på om 60 miljoner är rätt nivå. Hur...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jo, alla de här frågorna diskuteras väldigt ingående och med mycket energi och frenesi. Men vi sitter också och diskuterar med andra partier. Vill man regera ihop så behöver man ha någonting som man gemensamt kan gå fram med och stå för. Ibland kan det vara svårt att hitta de gemensamma nämnarna, ibland...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Vi noterar vad ledamot Holmberg säger.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! När det gäller skärgårdstrafiken finns det jättemånga frågor att lösa. Vi har ungefär samma önskemål allihop. Frågan är hur vi ska komma i mål. Då vill jag säga till dem som tror att vi kan göra det här i den här upphandlingen att det är nog så att det behöver vara bättre förberett....

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Under förra mandatperioden så var vi inne för att skapa en kortrutt med en eldriven färja som var tillräckligt stor och kunde gå tillräckligt ofta, det vill säga skapa mycket mera kapacitet på ett sätt som skulle vara miljövänligt. Där sprang vi i väggen och det blev ingenting av det. Men vi måste...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Ja, nu går jag på landskapets bokslut som jag litar på och landskapets budget för 2022 som jag litar på. Det var inte jämförelsen med 2021 utan det var en jämförelse med året före det nya landskapsandelssystemet kom i kraft, det vill säga år 2017.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag lät avsiktligt bli att jämföra med de här åren när vi har haft bekymmer med pandemi och dylikt och tyckte att det var rysligt lämpligt att gå till hur det såg ut före det nya systemet började. Och i den jämförelsen vågar jag nog stå för mina siffror, absolut. Sedan finns det...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Vi har diskuterat det här i vår lagtingsgrupp många gånger redan. Vi har varit av den uppfattningen att man måste bestämma sig för vad detta kommer att kosta, nästan "worst case" så att säga. Tar lagtinget det, då är det ju bara att köra, och efter det så gör man kärnborrningar för att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Min absoluta uppfattning är att ska man avge någon form av skärgårdsmeddelande, där man ska berätta om hur trafiken ska se ut från och med nu och framåt, då måste tunneln ingå. Det går liksom inte att bortse ifrån den frågan. Så jag utgår ifrån och hoppas på att den frågan finns med.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack talman! Det är klart att vi ålänningar har ett stort ansvar för att vi ska sköta Ålands land och vatten på ett bra sätt - för biotoper, för våra fritidssysselsättningar eller vad som helst - det vill jag ha sagt. Men jag vill ändå fråga för jag märker att det finns väldigt mycket olika...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack. Jo, det tror jag nog att det går i och för sig men jag tror inte att det är vår yttersta vilja att komma ifrån det. Men sedan är ju frågan om det skulle finnas biotoper som finns bara på Åland och i någons privat ägda mark. Vad gör vi då? Ägaren vill inte...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag har ett par saker som jag berörde också remissdebatten, om jag hinner med. Men först en fråga som gäller om man har rätt på grund av sjukdom eller dylikt och vill ha avvikande utdelning. Det står här: "Rätten till avvikande postutdelning föreslås gälla endast om samtliga adressater i hushållet uppfyller kraven". Det...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Men om det uppfyller kraven så är det ju klart, men här var frågan om det inte uppfyller kraven, då finns andra möjligheter. Men det är inte riktigt så som det står. Den andra frågan. Om man ska följa lagen ordentligt, vilket man väl vill göra så står det bland annat i föreslagen lydelse här gällande...

Tage Silander / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag vill också fråga om det här med tidsplanen, av den anledningen att det sägs att det är väldigt bråttom ur konkurrenssynvinkel sett. Det är andra som kommer före annars. Min första fråga är; behövs inte alla satsningar som görs på det här, eller tror man att den som hinner först har mutat...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Det var antagligen så att frågan var otydligt ställd. Jag tänker mig att vi gör allt vad vi kan inom våra områden, men det finns ju utanför våra områden också intressenter. Och om de förverkligas först, blir det då ingenting på Åland? Kanske jag var tydligare nu? Den andra saken. Tidsplanen såtillvida, när måste...

Tage Silander / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är bara att hålla med om den kommentaren. Jag ser det på precis samma sätt, men det finns ytterligare en faktor; har vi ålänningar med i styrelserna så är det en kompetenshöjande faktor för vårt åländska samhälle. Vi lär oss företagande, vi är med lite överallt faktiskt och det tror jag att...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det kommer säkert att kunna inträffa situationer när denna ålänning är sjuk, på resa eller någonting annat och man måste ha ett styrelsemöte. För den skull fråntar det inte ansvaret för denna ålänning att som styrelsemedlem låta sig informeras, vara med och diskutera ärendena som tas upp på det mötet som han inte...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det är självklart att så är fallet. Man har precis lika stort ansvar vilken styrelsemedlem det än är. Naturligtvis är det så.

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Jo, den förklaringen köper jag fullt ut, eftersom det de facto inte har någon betydelse att det står där numera. Med den förklaring som utskottet har kommit med som komplettering så må det vara där. Det är ingen skada skedd, så att säga.

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det var ett bra svar vicelantrådet förvisso, men det jag pratade om är egentligen att man ska ha samma krav om man gör det manuellt inne på ett kontor här borta eller om man gör det via datorn. Det ska vara exakt samma innehåll. Däremot kan man göra det på ett lite effektivare...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! När man anhåller om att få näringsrätt så måste man uppfylla vissa saker. De sakerna måste man uppfylla också om det är digitalt naturligtvis. Man måste alltså kryssa i ett antal rutor, eller hur det nu ska göras upp. Där förpliktar man, man skriver under på att det här kommer vi i vårt...

Tage Silander / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det här lagförslaget som vi står i beråd att godkänna, tror jag, är ett mycket bra lagförslag med tanke på omständigheterna och hur den situation vi har levt med hittills har sett ut. Det är tydligt och det är bra, och för den skull finns det säkert tillfälle att diskutera förbättringar framöver. Vi har...

Tage Silander / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Min anmärkning var att man hade specificerat den fjärde dagen eller den femte dagen, men det borde ju i lagen ha stått senast då, antar jag. Annars blir det ju verkligen konstigt. Vicelantrådet pratade också om varannan dags utdelning, men jag ser ingenting sådant i lagtexten eller missar jag?

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Tack så mycket. Ja, valfriheten ökar och det hör till de positiva bitarna här. Sedan om man förväntar sig att man ska få billigare besiktningar i framtiden så är jag nog inte lika säker på att man kommer att lyckas, jag är väldigt glad om så kommer att ske, men inte så dramatiskt att det...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! När jag läser lagstiftningen i parallelltexterna så ser jag att man pratar om 50 procent respektive 97 procent. Den första frågan; är det här någonting man mäter själv hos posten att man lyckas med? Eller är det någon opartisk så att säga som konstaterar att man ligger inom lagens råmärken? Den andra frågan...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Tack, talman! Jo, det här är nog en idé som är värd att analysera ordentligt och se om man kan komma till något resultat. Det är lite grann som lagtingsledamot, kollegan Nordberg här sade, vi har ju en verksamhet idag som fungerar och som faktiskt ger ett positivt resultat, trots att prisbilden är bra för...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, talman! Ja, det finns ju en mängd saker som är tänkbara. Men här tror jag att det är viktigt att vi är någorlunda överens om åtgärderna, så att de åtgärder som kommer finansminister Höglund till del - han må samla in dem från Liberalerna, från Moderaterna och från andra - så må sedan vara...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Tack, talman! Problemställningen är alldeles klart formulerad, det har ledamot Zetterman gjort bra. Vi är eniga om att det finns en problematik. Vi ska försöka lösa den. Vad gäller Moderaterna så kan ledamot Zetterman absolut lita på att vi gör vad vi kan. Det är inte alltid lätt att hitta de bästa lösningarna och få...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Talman! Det här är ett mycket angeläget ämne. Det är bra att också Liberalerna i det här fallet pekar på olika saker som man vill anhängiggöra som möjliga åtgärder. Om detta är bra, specifikt som anges i åtgärdsmotionen, kan förstås diskuteras, men vår målsättning är ju naturligtvis att det åländska folket ska ha tillräckligt i...

Tage Silander / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-21

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det sista var en bra sammanfattning. Mindre byråkrati och mera pengar till ålänningarna. Det här är jobbskatteavdraget som togs bort, det måste jag säga att jag inte var speciellt förtjust i när det tillkom heller, närmast av orsaker som handlar om hur det var konstruerat, inte idén som sådan. Så det kan mycket...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det här med att såga motioner jäms med fotknölarna, det gör vi ju inte. Vi konstaterar bara att det här var ju att slå in öppna dörrar eftersom beslutet redan är fattat och det berör också Åland. Jag tror, jag kan ha fel, men jag tror att motionsskrivaren inte hade det riktigt klart...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Det var inte så mycket mer att tillägga till det, det var ett bra inlägg. Det som man också behöver ta vara på i den här diskussionen är ju när sådana här åtgärder införs eller inte införs och vilken effekt det har på bilanvändning där man använder bensin eller diesel som bränsle. Hur...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Just i den här specifika frågan när det gäller reseavdraget så har vi inga avsikter att göra någon annan ändring eller utökning än den ändring av avdraget som föreslås i regeringens program, dvs. en höjning från 25 till 30 cent per kilometer. Det är ingenting där, men däremot så har vi de...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Vi diskuterar naturligtvis många eller alla de här olika sakerna, problemställningarna och försöker hitta svar som inte alltid är så himla lätt att göra. Tar man till exempel det här med att kapitalisera Kraftnät Åland, som nu nämns som en väldigt bra sak, så är det en väldigt, väldigt liten effekt som...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Talman! Det är bra på det sättet att den här motionen har framställts så att vi får ett litet tillfälle att diskutera vår situation. Bensinpriserna eller bränslepriserna är ju bara en del av det hela. Frågan är; vart tar allt det här vägen med allmän inflation och dylikt? När det sedan gäller själva det här...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor utgör en bra beskrivning på de problemställningar av närmast konstitutionell karaktär som Åland har att hantera. Trots att redogörelsen gjordes för snart ett år sedan är väldigt mycket av innehållet fortfarande aktuellt. När det gäller förnyandet av självstyrelselagen har det varit en rejäl uppförsbacke till följd av att vi...

Tage Silander / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Jag har ungefär samma ärende. Om man påför väldigt mycket nya uppgifter så är det ju bra om den som påförs uppgifterna är med på noterna. Jag hoppas att det har checkats av och att det finns ett samförstånd där. Det kan ju vara så att de här sakerna har man gjort redan...

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack, talman! Det som jag har läst i den handling som har delats ut och den presentation som nu har gjorts och de svar som hittills har kommit så är ledamot Silander nöjd. Mycket bra jobbat!

Tage Silander / Replik / Remissdebatt / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Det var ett filosofiskt resonemang som jag förvisso håller med om. Så det är inte så mycket mera att säga om det, tack för det.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! När den första tilläggsbudgeten ska komma - och de följande - så ser inte jag som något överdrivet stort problem överhuvudtaget. Vi kan prata länge om det om vi vill. Men nu är det som det är och man konstaterar att saker och ting kan dyka upp. Det är säkert så att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! För mig var det faktiskt en nyhet att vi har anställningsstopp, har vi verkligen det? Det är möjligt att så är fallet men det har åtminstone gått mig förbi. Däremot när det gäller landskapets ekonomi är jag benägen att hålla med. Satsar vi på nya kostnader av något slag så borde man hitta...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack så mycket! Förslaget till en första tilläggsbudget kommer tidigt säger en del. Den må nu komma när den kommer, då behov finns, tycker jag. När man ser på innehållet som presenteras så är det ingenting här som vi som Moderat parti ställer oss emot. Vi köper hela paketet och tycker att det här är...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Lagen om näringsrätt revideras och moderniseras. Det är befogat. Speciellt två irritationsmoment är på väg att få sin lösning. Det första handlar om möjligheten att hantera eventuell nonchalans mot det svenska språket. Från och med snart kommer vi att kunna vidta åtgärder genom tydliga villkor, påbud, åtgärdsuppmaningar och dylikt, och vid behov även...

Tage Silander / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Genom det här lagförslaget så sänker vi tröskeln. Det blir i alla fall möjligare och troligare att vi kan locka hit flera företag, men det är många saker som det beror på. Varför ska man flytta till Åland överhuvudtaget? Där har vi nog lite marknadsföringsinsatser att göra, att berätta hur fint är att...

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det ligger mycket i det som ledamot Holmberg sade. Det gäller för ledamot Holmberg och andra ledamöter i finans- och näringsutskottet att ta hand om den frågan.

Tage Silander / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31