Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Ledamoten Fellman har helt rätt. Det var därför som jag pratade om de åländska partiernas framgångsrika samarbeten. Jag pratar inte om Centerns, Liberalernas och Moderat Samlings framgångsrika arbete för att stärka inflytandet i Europaparlamentet.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-08

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Det nära samarbetet med Europaparlamentariker som beskrivs i kapitel 3.2.3 är viktigt. Genom det samarbetet som åländska partier har haft har vi lyckats utöka Ålands inflytande i EU. Ålands betydelse i valet, Europaparlamentsvalet, är det som har gjort det möjligt att ha en Europaparlamentariker, dvs. ett nummer att ringa när det krisar till sig...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2023-03-08

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Jo, jag förstår vad ledamoten menade. Det jag efterlyser, som skulle kunna ha en effekt på detta och också på andra frågor, är att den lagstiftningsmakt som vi utövar i den här salen uttryckligen nämns i grundlagen, vilket det inte görs idag. Det vore ett rimligt krav från åländsk sida att ställa.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Jag vill tacka vicetalman Sjögren för ett bra anförande. Ledamoten får gärna hålla flera anföranden oförberedd och tänka högt, för det var riktigt bra. Jag tror att det här gav mycket. Sedan instämmer jag kanske inte i att residualprincipen är grundproblemet. Vill vi riktigt går till roten med problemet så är problemet att självstyrelselagen borde...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Det är precis som vicelantrådet sade att förslaget som sådant är det väl ingen större fara med. Men det tangerar den här orimliga konsekvensen med att EU-rätten kan bli en vattendelare i självstyrelsefrågor, vilket vi inte kan acceptera som utgångspunkt. Ofta när vi pratar om utvecklingen av vårt självbestämmande och om självstyrelsepolitik så kommer sportmetaforer...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. RP 12/2021-2022

Talman! Jag vill tacka lag- och kulturutskottet för ett väl utfört arbete. Tack för att ni höjde ambitionerna och gjorde ett lite större arbete än korta formuläret, att ni verkligen kollade upp vad det får för konsekvenser lokalt i form av ändring av tjänstemannalag och också möjligen då tjänstebrottslagen. Så tack för det och för...

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2023-01-16

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Sedan tyckte jag att ledamoten Mattsson hade en väldigt central uppmaning också. Jag kan instämma i den uppmaningen att alla ålänningar borde ställa upp i lagtingsvalet och få den erfarenheten, för den ger otroligt mycket. Man vet mycket mera efter att man har testat det. Avslutningsvis så tycker vi ofta att det vi gör i den...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Jag är nöjd med det beskedet från jämställdhetsministern. Tack så mycket!

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jo, det är som Eckerman säger. Det finns en del forskning på området, men vårt åländska arbetsliv skiljer sig i vissa avseenden från de andra nordiska länderna. Det kanske mest uppseendeväckande där, som ibland framhålls i debatten, handlar om hur stor andel av den kvinnliga befolkningen som arbetar. Vi torde vara det enda...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Jag tänker i detta anförande fokusera på en fråga i uppföljningen: Sjukskrivningssiffrorna. Talman! Det mest uppseendeväckande som vi finner i denna redogörelse är i mitt tycke sjukskrivningssiffrorna: Över 1 200 kvinnor och 680 män var sjukskrivna minst två veckor år 2021. Det är en siffra som borde stämma inte bara till eftertanke, utan leda...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack till lagtingsledamot Mattsson för ett mycket fint anförande. Det är lätt att stämma in i tidigare beröm som kom i tidigare repliker. Jag håller med om att vi behöver som parlament och som enskilda ledamöter fundera en del över vad vi kommunicerar utåt kring det här jobbet, vad det innebär att sitta i lagtinget,...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Det finns mycket fakta. Utmaningen består precis i att göra den åländska analysen och sedan skapa åtgärder som är inriktade på den åländska arbetsmarknaden och dess behov. Sedan är det så, och det kanske också framträder i den här statistiken som jag nämnde, att pandemin drabbade särskilt de kvinnodominerade branscherna hårt. Om man tittar på...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Tack utskottsordförande Juslin för ett mycket gott, klart och redigt anförande. Jag fastnade lite vid den här distinktionen mellan de interna och externa kanalerna. Det vill säga det blir så att organisationer som uppfyller vissa kriterier får en skyldighet att inrätta interna kanaler. Men sedan så kan man vända sig till Landskapsrevisionen som en extern...

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Då undrar jag om utskottsordförande skulle kunna beskriva lite praxisen och dess betydelse för tillämpningen av den här lagen. Jag avser det som ledamoten nämnde i slutet av sitt anförande, olika scenarier på hur praxisen kan komma att forma det reella utfallet.

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Jag brukar tycka att ledamoten Holmberg är klar och redig i tanken, men jag blir mycket fundersam denna gång. Om det är så som ledamoten Holmberg beskrev i sitt anförande, att grundavdraget är förskräckligt för Åland och kommer att leda till det ena och det andra, varför är då inte ledamoten Holmberg emot grundavdraget?...

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Talman! Nu är avdragsförändringarna färdigförhandlade av finans- och näringsutskottet. Det är på sin plats att ge lite erkänsla till finans- och näringsutskottet, dels för att man ger en rimlig sammanställning i sitt betänkande över avdragen och dels för att utskottet enhälligt bekräftar det som vi från moderat håll framförde i remissdebatten. Nämligen att utskottet konstaterar...

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2023-01-09

Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget LF 11/2022-2023

Jag tyckte inte, talman, att det blev mycket tydligare. Det finns ju ingen som förbjuder Liberalerna från att ta ställning eller ha en åsikt eller vara emot grundavdraget. Det är uppenbarligen det ni vill göra, om man lyssnar på vad ledamoten Holmberg sade i sitt anförande. Sedan tar jag bestämt avstånd från en sak som...

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Vi ställer oss alltid positiva till att samarbeta överskridande över gränserna mellan privat och offentlig sektor. Undertecknad brinner för den frågan. Jag hade förmånen att tillsammans med några andra moderater besöka Medimars nya ägare i Helsingfors för några veckor sedan där vi fick en presentation om hur man kan samarbeta på nya sätt mellan privat...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

På sätt och vis nämnde jag det i anförandet. Jag kan ju säga som så att en viktig grej för småföretagarna, någonting som vi i Moderat Samling har fått mycket positiv återkoppling kring från småföretagarna, har handlat om att trygga flygtrafiken österut och att göra det möjligt med flera flygavgångar till Helsingfors, kanske också till...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag tycker ledamot Zetterman uttrycker sig lite förklenande om det arbetet som faktiskt har gjorts med skattegränsen. Det är känt att det har gett resultat det som landskapsregeringen har jobbat med. Man har haft en kommitté på högsta möjliga nivå som har jobbat med förenklingar. Man har nått vissa förbättringar. Det är klart, allting...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Gällande det sista, det är definitivt inte den första vägen som undertecknad skulle välja. Den rimliga vägen är att fortsätta dialogen med de privata flygaktörerna. Det finns Finnair, det finns några till icke namngivna. Det finns ett intresse för att börja med elflyg på Åland, hybridflyg av olika slag. Det är vad jag tror är...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag håller med till hundra procent. Framförallt det som ledamoten Påvals betonade inledningsvis i sin replik; tilliten till oss i denna sal, men också tilliten till hela systemet. Tilliten till det valsystem vi har och tilliten till hur det fungerar. Det är väldigt viktiga saker i bygget av ett hållbart Åland.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Tillgänglighetsdirektivet LF 29/2021-2022

Tack vicelantrådet! Jag är nöjd med svaret på den frågan. Det talar för att landskapsregeringen har jobbat för en möjligast kostnadseffektiv lösning på tillsynen. Det är mycket bra. Avslutningsvis så vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att det blir möjligt att skicka textmeddelanden till räddningsmyndigheterna. Det har stor positiv betydelse för människor som utsätts för...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Den 22 maj 2014 hade jag som kansliminister förmånen att fatta beslutet som blev grunden för hållbarhetsagendan. Dåvarande landskapsregering sände ut ett pressmeddelande där vi slog fast den enkla tesen att "Åland behöver en omställning där vi beaktar samhällets utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Målsättningen är att ta fram en plan med sikte på att...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-12-07

Tillgänglighetsdirektivet LF 29/2021-2022

Tack, talman! Det är ett viktigt lagförslag, det är ett angeläget ämne. Ambitionen är också otroligt bra, att det ska bli lättare för människor på Åland att kontakta relevanta myndigheter, räddningsmyndighet och myndigheter med viktig information som måste fram. Det kanske har varit viktigare än någonsin under den pandemi som vi har gått igenom. På...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det här är en debatt som lätt kan börja kännas lite abstrakt, kanske lite hopplös ibland som att målen är svåra att nå och att vi trampar vatten. Men mot den bakgrunden så är det befriande att läsa både i dagens tidning och också i det här ärendet att Åland faktiskt minskar CO2-utsläppen med...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det var ett bra svar. Jag konstaterar också, det som miljöminister Wikström sade i det tidigare replikskiftet, att landskapsregeringen har en överläggning i ämnet i morgon, så frågan är uppenbarligen prioriterad.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Våra barn och våra unga är vår viktigaste resurs och vår framtid. Precis som sägs och slås fast i vår budget så en särskilt viktig målgrupp i folkhälsoarbete är barn och unga. Det finns många åtgärder som går i rätt riktning i den här budgeten. Att våra unga slipper ta stress över huruvida de...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Vi diskuterar budget 2023. På sidan 76 beskrivs vattenförbättrande åtgärder och också att dricksvattentäkterna är prioriterade. Med det sagt så tycker jag att det är väldigt sympatiskt att ordförande för Ålands Vatten, Camilla Gunell, lyfte vattenfrågorna. En fråga som jag har förstått att är aktuell inom Ålands Vatten handlar om kemikalier som det går...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Vi presenterar idag budgeten för 2023. Budgeten landar på ett underskott på 18,8 miljoner, i ett landskap som fortsättningsvis är skuldfritt med hygglig likviditet. Vi har ett starkt och bra Åland, för att citera lagtingsledamot Zetterman i en replikväxling från igår. Jag vill inleda med att tala lite om grundavdraget som det särskilt i...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Jag har inget problem med det så länge siffrorna stämmer och är korrekta. Då är det jättebra, ut med alla uppgifter och allt. Det är väldigt viktigt att ålänningarna kan känna förtroende till de åländska myndigheterna, att vi inte lever i någon sorts bananrepublik där vi kan höfta fram det ena eller det andra beroende...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Jag instämmer till fullo. Det är flera som har kontaktat mig i den här frågan också och uttryckt sin oro för vad vi håller på med i den här salen. Kommer vi att stoppa det här? För det första så har personerna redan en oro för de undrar vad som gäller, vilken inkomstgräns gäller och...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är värdefullt att ha en allierad som ledamot Mattsson. Jag har alltid upplevt ett starkt stöd från Centern i den här frågan. Också när vi slopade gränserna för sommarbete, vilket var en mycket viktig åtgärd som går i den här riktningen som vi också nu är på väg mot.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är såhär, ledamot Holmström, att den åländska medborgaren måste kunna lita på sina myndigheter och lita på att när en myndighet informerar om någonting så stämmer det. Det kan inte den åländska medborgaren göra i detta fall. Det är därför jag lyfter den här frågan. Det är väldigt viktigt att lyfta det.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är både och, det är också en förtroendefråga. Det måste finnas ett förtroende mellan landskapsregeringen och myndigheterna, det vet både ledamot Gunell och undertecknad. Det måste finnas. Det måste också finnas ett förtroende från medborgarna till myndigheterna. Att medborgarna verkligen kan känna trygghet och visshet i att de fakta som framförs stämmer.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, ledamot Egeland. Det jag framförallt reagerar på är att det finns väldigt mycket frågetecken och de har inte blivit färre för varje gång som myndigheten, eller myndighetschefens person i det här fallet, har uttalat sig. Vi skulle behöva få fakta på bordet, riktig fakta. Därför tror jag också det är bra att vi får...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag menar att ledamoten Zettermans replik röjer några missuppfattningar. Det här är inte fråga om helikopterpengar. Det är inte någonting som den som lyfter grunddagpenning kommer i ökad åtnjutande av, utan där flera grupper kommer i åtnjutande av det. Grundavdraget träffar rätt målgrupp. Det träffar låginkomsttagare i arbete. Åländska hushåll, låginkomsttagare, som drabbas av skenande...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Nej, vi vill ju att hushåll ska ha ett ekonomiskt handlingsutrymme. Vi ser att de åländska hushållen är pressade av elpriser, de är pressade av räntor. Vi ser att grundavdraget är en mycket klok åtgärd i rätt riktning. Det vi sedan inte gillar, och där jag har uppfattat en viss skillnad i våra partiers politik,...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det blev lite av en ideologisk diskussion här. Det är ju inte så att vi är allergiska mot alla bidrag. Kan man göra dem välriktade, att man verkligen når rätt målgrupp med exakthet, så kan det vara ett redskap. Avdragen har nog vissa andra fördelar om vi vill lindra hushållens ekonomiska nöd.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, ledamot Holmström. Det tror jag nog att landskapsregeringen klarar av. Organisationsfrågan är strängt taget öppen ännu för exakt hur den ska se ut i framtiden. Frågan är väckt och katten är lyft på bordet. Jag vet att landskapsregeringen också har kallat till stormöte med kommunerna för att diskutera frågan, så jag har goda förhoppningar...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack! Det här blir svårt för mig att bemöta, för det går över i spekulation. Jag lovar att läsa Hållbart Initiativs budgetmotion, också det finstilta.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

På den punkten konstaterar jag bara respektfullt att vi har olika åsikter i den frågan. Jag anser att rätt väg mot extraordinarie anslag hade varit ett tunnelmeddelande, en investeringsplan, en finansieringsanalys, sedan kommer man till extraordinarie anslag efter det. Alla de avgöranden som Ålandsdelegationen har gjort talar för det. Det finns flera knoppigheter som jag...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Min utgångspunkt är att beredningen av klimatlagen ska rulla på, liksom tidigare. Som jag sade i mitt anförande, och vilket jag nu märker i replikväxlingen med ordförandekollegan Röblom, är att vi Moderater kanske inte tror riktigt mycket på kraften i planer, styrdokument, uppföljning osv. Utan vi tror att man kan göra mycket redan nu som...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tycker det här är en jättespännande replikväxling för att jag är väldigt långt av samma åsikt, men det kommer också en dag efter vindkraften. Det kommer en dag när det finns helt andra energilösningar. Vi bör tänka på dagen efter vindkraft också redan nu. Vem är det som monterar ner vindkraften den dagen vi...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Som jag beskrev i anförandet så är den långsiktig och det att vi har ett underskott nu kan vi motivera med att det finns några viktiga saker som hänger i luften här och nu och som händer. Jag nämnde dels vår beredskap, hela det åländska samhällets beredskap mot olika hot. Jag nämnde vindkraftssatsningen. Jag nämnde...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Ledamoten Anders Eriksson är nog den sista person i detta forum som jag tar ekonomiska råd ifrån. Ledamoten Anders Eriksson var ordförande för Nordiska rådets delegation och körde ekonomin i botten för Nordiska rådets delegation. Tidningarna rapporterade om det. Nu ger ledamot Eriksson råd om hur man ska sitta i en regering trots att ledamot...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är sant, vi hade en moderat ledamot i kommittén. Vi hade gärna kommit vidare med arbetet och börjat diskutera det på riktigt. 216 miljoner, det torde vara den prislappen som tunnelkommittén tar höjd för. Den prislappen kom före kriget i Ukraina, före stålkostnader skenade, före bränslekostnader steg, före räntorna ökade. Det finns enligt min...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag vill veta vad vi ska använda 500 000 euro till i investeringsanslag i budgeten. Det är för mig oklart i detta skede. Provborrningar kostar 2 miljoner om man får tro infrastrukturministerns uttalade i saken tidigare i tidningar. Jag kan inte föreställa mig att vi ska ha en heltidsanställd tjänsteman som ska sitta och gå...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag måste säga att jag är uppriktigt bekymrad över den här frågan. Vad vi håller på att göra nu är att vi håller på att cementera inte en tunnel, utan vi håller på att cementera en slags handlingsförlamning som sträcker sig över flera mandatperioder där den Åländska infrastrukturpolitiken blir till ett träsk där ingenting kan...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack till minister Hambrudd för ett mycket bra förslag. Tack också för riktig fakta, till skillnad från de politiskt färgade siffror som jag kunnat läsa i media som inte motsvarar ens de som finns på myndighetens egen hemsida. Jag ställer mig bland annat frågande till varifrån siffran 1282 € kommer ifrån, det finns ingen sådan...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15