Sagt i salen

1 - 41 av totalt 41 tal

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Talman! Jag tänker uttala mig i ämnet. Jag tänker anknyta till ministrar Eliassons inledningsanförande där minister Eliasson nämnde att landskapsandelssystemet idag är något svårbegripligt. Krångliga system är i för sig inget unikt för Åland. Det förekommer i Sverige, vi har det kommunala utjämningssystemet som är notoriskt svårt att förklara. När den finländska social- och hälsovårdsreformen var aktuell...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Jag tror att det är så här, ledamot Holmberg, om man är genuint intresserad av hur dessa komplicerade system uppkommer så tror jag att de uppkommer på samma sätt som extremt detaljerade regeringsprogram. Alltså när regeringsprogrammen börjar närma sig 400 sidor så är det ett tecken på att det har funnits väldigt stark politisk laddning....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Jag skulle gärna bemöta det som ledamoten Holmberg sade i en offensiv replik. Men den liberala talmannen påminde inledningsvis om att vi bör hålla oss till ämnet som är en teknisk justering av landskapsandelssystemet.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-11

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Tack ledamoten Holmberg för särskilt den detaljerade beskrivningen av skarvens förtäring av fisk som säkerligen går till historien. Jag är också glad över att ledamoten Holmberg ger den farkosten han ger. Jag tycker att det finns starka skäl som talar för att utskottet ska titta närmare på frågan, även om vi kanske hamnar lite i...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2020-03-09

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Jo, jag hör att ledamoten Holmberg är övertygad om det. När Europeiska kommissionen fick samma fråga, det vill säga; beror sinensis på att människor har överfört dem från Kina någon gång på 1700-talet? Så svarade kommissionen att det finns inga vetenskapliga bevis för detta. Det finns inga belägg för det. Det som vi ändå bör...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2020-03-09

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Talman! Detta är en viktig dag för självstyrelsen. Det finns idag skäl både till optimism och viss skepticism. Låt oss först börja med det som är bra: Det är bra att vi äntligen nått en skälig höjning av klumpsumman till 0,47 %. Första förändringen av avräkningsgrunden sedan 1993! Det är sunt att vi nu kan...

Wille Valve / Gruppanförande / Första behandling / 2020-02-12

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Jag kan bara instämma. Den förväntan jag hänvisade till i anförandet var på intet vis underförstådd, den har uttalats flera gånger, bland annat av nämnde republikens president i samband med riksdagens öppnande. Det är någonting som också det har haft betydelse för hela denna process.

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2020-02-12

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Ledamot John Holmberg, det förvånar mig något, men det handlade om två olika frågor i det sammanhanget. Vad jag vill betona är förstås att processuellt sett så är 10 miljoner inte säkrat i och med att lagtinget godkänner det. Men Moderat Samlings lagtingsgrupp anser att det är dock det som vi kan och som vi...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2020-02-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack, talman! Detta anförande kommer att ta sig uttryck i lite av en komplettering och en breddning till den delen som utskottets betänkande berör ÅHS. Det är ju så, som tidigare talare idag har noterat, att vi har en demografisk utmaning. Jag har varit med och lagt sju budgetar i landskapsregeringen. Jag kan säga att...

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Det är just för att få svar på de frågorna som jag uppmanar utskottet att höra förslagsvis ÅHS ekonomichef som kan bidra med klarhet kring det. Hemvårdsmaterialet är sannerligen ingen överraskning, vi har kunnat se det under flera år att kostnaderna har ökat och det står också i direkt korrelation till antalet äldre i samhället...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Ja, jag nöjer mig med det. Vi har ju samma mål till den delen.

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack. Jag vill väldigt gärna stimulera och uppmuntra ledamoten Toivonens kunskapssökande ansats. Jag kommer därför inte att leverera ett direkt svar. Jag kommer däremot att peka ut platsen som det lönar sig för ledamoten Toivonen att börja gräva. Ledamoten Toivonen nämnde diabetes. Det finns något som kallas för åldersdiabetes som förstås en stor del av...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Jag tror jag avstår, faktiskt. Tack, talman.

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Varför ska det jag tjänade för två år sedan bestämma mitt högkostnadsskydd som jag har idag? Det är en fråga som har besvärat väldigt många ålänningar, och än idag besvärar den enskilda människan. Till och med i vissa fall kan upplevas som en grotesk orättvisa, i de fall då de facto inkomsten som människan har...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan RP 2/2019-2020

Talman! Det kan finnas skäl att ge detta avtal lite mera uppmärksamhet än att bara gå förbi det. Fördjupande av strategiskt samarbete mellan Europeiska unionen och Japan ligger också i Ålands intresse av flera skäl. Jag vet att flera i salen känner till att vi har en viss export av fiskprodukter idag till Japan och också...

Wille Valve / Anförande / Andra behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Från Moderat Samlings sida kan vi inledningsvis konstatera att detta är ett av de mera borgerliga program som förekommit under det senaste decenniet, åtminstone. Här finns en stabil borgerlig stomme i form av ansvarsfull ekonomisk politik, starka självstyrelsepolitiska skrivningar och värnandet av den privata äganderätten som alltför ofta fått stå tillbaka för diverse ”högre”...

Wille Valve / Gruppanförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack vicetalman Zetterman. Vicetalman Zetterman frågar: Var finns de kreativa näringarna? De finns i regeringsprogrammet under en rubrik som heter "Kulturen, idrotten och de kreativa verksamheterna". Där finns en text om det kreativa entreprenörskapet som har sin grund av autenticitet och inspirerande livsmiljö och framförallt driver tillväxten av kulturella verksamheter. Flera av de...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Vicetalman Zetterman, det finns en risk att vi fastnar i en tvist om påvens skägg. Vad som är ägget eller hönan eller hönan eller ägget? Men jag tror att ledamoten Zetterman dock håller med om att de kulturella näringarna i betydande grad bidrar till Ålands attraktionskraft och därmed också har en tillväxtdrivande aspekt.

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Tack ledamoten Gunell. Från Moderat samlings sida så tycker vi att det är bra att kommunreformen finns i regeringsprogrammet och att målbilden med fasta Åland kvarstår, alltså norra och södra och ett utvidgat Mariehamn och sedan att frivillighet möjliggörs inom dessa samarbetsformer. Vi stöder de här formuleringarna för att vi tycker att de är värda...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Min personliga uppfattning i frågan är att det torde inte utöka ÅHS kostnadskostym särskilt mycket. Organisationen själv har konstaterat att det finns anledning att förbättra informationen kring var man kan få eftervård, och anledning att också bygga flera broar mellan det offentliga, mellan tredje sektorn och mellan den privata sektorn för att få detta att...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Det stämmer det som ledamoten Söderlund anförde. Från patienthåll har det förekommit en del kritik på den punkten. Det är ungefär 279 barn som föds på Åland, om jag kommer ihåg rätt, och 25 procent av förstföderskorna får någon form av problem med bäckenet - det kan vara 20 eller däromkring. Av dessa som får...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

När jag var socialminister så fick jag frågan; vad betyder det för den som går in på Arken och beställer en öl? Mitt svar var; det betyder väldigt lite, den där ölen kommer fortfarande att vara där, möjligen kommer krögaren att vara lite gladare. Därför att det som den reviderade alkohollagstiftningen framförallt gör är att...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ett nyckelbegrepp i all alkoholpolitik är förstås den totala alkoholkonsumtionen. Man har följt väldigt noga med hur den utvecklades i riket efter att man där genomförde reformen som delvis också trädde ikraft på Åland. På Åland trädde den ikraft så att det flyttade in varor på 5,5 procent istället för 4,7 procent i detaljhandeln, men...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ja, ledamoten Holmberg, jag säger "vi moderater" för att jag håller Moderaternas gruppanförande och har fått det förtroendet av den moderata lagtingsgruppen. Vad gäller skrivningarna om kommunreformen så beskrev jag det redan tidigare i en replik till ledamoten Gunell. Vi från Moderat samling är tillfreds med att kommunreformen finns med i regeringsprogrammet och att målsättningen för...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Ledamoten Holmberg tolkar mina ord som en viss potentat tolkar bibeln. Regeringen har ju faktiskt bara suttit en vecka ännu. Det är skäligt att det tar lite tid att formulera förslag från landskapsregeringen som kollektiv och från den ansvarige ministern. För undertecknad så är det viktigt att kommunreformen drivs framåt, om det sedan sker i form...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Jag önskar förslå att det andra klämförslaget stryks.

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2019-12-13

Ändring av vattenlagen LF 6/2019-2020

Talman! Detta lagförslag kan förvisso te sig något svårbegripligt för en bredare allmänhet. Från moderata lagtingsgruppen sida ser vi positivt på att definitionerna tydliggörs. Detta görs uttryckligen på grund av EU:s krav på att definitionerna ska vara likartade överallt i hela unionen. Vi har också noterat att förslaget saknar praktiska konsekvenser för verksamhetsutövare och näringsidkare. Tack...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Vi har idag att ta ställning till finans- och näringsutskottets betänkande till den förra regeringens budget 2020. Jag vill tacka finans- och näringsutskottet, några är här, för goda formuleringar kring kommunreformen, framför allt att utskottet starkt betonar behovet av strukturella förändringar. Bra så. Den åsikten delades enligt ÅSUB av en stor del av ålänningarna....

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack lagtingsledamot Toivonen för ett intressant anförande. Jag hajade lite till i ett skede. Ledamoten Toivonen och undertecknad har ju vid några tillfällen gafflat om detta förslag med att införa ett stipendium för folkpensionärer. Men det var inte det som ledamoten Toivonen nu sade i sitt anförande. Ledamoten Toivonen talade om ett understöd utan...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Men eftersom det inte uttryckligen är ett sådant stöd som nämns i ledamotens ändringsförslag till budgeten så undrar jag hur ledamoten riktigt tänker. Det är ju de facto stipendietanken som finns i det förslaget som ledamoten presenterar och det är ju inte riktigt det som ledamoten Toivonen beskrev i sitt anförande, såsom jag uppfattade det....

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Utskottets betänkande är till stora delar förtjänstfullt. Det innehåller en del spetsiga formuleringar men, i mitt tycke, ingenting som hämmar den framtida utvecklingen. Det som är direkt problematiskt för den operativt ansvarige ministern är ju dessa dubbla besked framåt, därför vill jag lyfta det. Tack ledamot Zetterman för de orden.

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack ledamot Gunell. Jag har övervägt flera alternativ, jag har övervägt återremiss och att författa ett ändringsförslag i enlighet med arbetsordningen. Det har bieffekten av att vi drar ut på detta i onödan. Jag har övervägt vad som är den lindrigaste vägen för samtliga inblandade i detta. Jag tror faktiskt att i tydliggörande syfte, helt...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Där har jag kanske en lite annan syn än ledamoten Gunell. Just den omständigheten kan jag ha överseende med, under förutsättning att landskapsregeringen i sitt kommande operativa arbete hör samtliga berörda aktörer och bildar sig en helhetsuppfattning om vad konsekvenserna är för vårt örike.

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Det är en glädje att få presentera en del av budget 2020, av många kallad ”transportörsbudget”. Den är till sin karaktär en återhållsam budget vilket lantrådet beskrev inledningsvis, landskapsregeringen drar aningen i ”handbromsen”, dock inte fullt. Vi har, talman, utmanande tider framför oss, med 9,9 miljoner underskott på sista raden. Med snart 6 år av...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Ledamoten Svensson, jag skulle vilja tacka för två saker i ledamotens anförande, dels för stödet att ta emot erfarenhetsexperters vilket landskapsregeringen har gjort under mandatperioden. Vi har ordnat seminarier där var möjligt att ta del av deras erfarenheter och dra behövliga slutsatserna. Och för sprututbytet som kanske faktiskt är mera kontroversiellt. När undertecknad förde in...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Ska jag då tolka ledamotens svar som att ledamoten stöder utökade befogenheter för tvångsvård men att gränserna måste vara tydligare och bättre än vad de är idag?

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack ledamoten Josefsson. Det finns i det här yrket ögonblicket då man gruvar sig, går hem med ett nytt grått hårstrå och undrar vad tusan har vi gjort och har vi sagt ett enda ord som för Åland framåt idag. Men ledamoten Josefsson går in i sitt första tal, visar var skåpet ska stå. Absolut...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack ledamoten Zetterman för det påpekandet och dessa nya möjligheter som ledamoten pekade på. Det finns också de som kanske litet raljerande säger att den finländska sotereformen är fantastisk med tanke på alla som flyr reformen och att vi borde försöka fånga upp dem på Åland. Skämt åsido, det ligger något väldigt väsentligt i det...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack ledamoten Zetterman. Gällande socialvårdslagarna så kan det också vara skäl att påminna alla är närvarande och lyssnare att den ursprungliga intentionen var att socialvårdslagarna skulle ha trätt nu vid årsskiftet, ungefär om 1 1/2 månad. På kommunernas inrådan och begäran så sköt landskapsregeringen upp ikraftträdandet, för att möjliggöra just den typen av skolning och...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Talman! Jag kan bara spekulera till den delen. Generellt kan vi säga om helheten; socialvårdslagarna och KST, att tidtabellen har skjutits upp ett antal gånger. Jag upplever att det är en idé som är återkommande, särskilt när man har flera reformer. Undertecknad har också i offentligheten efterfrågat att denna regering och också kommande regering skulle lägga...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack ledamoten Söderlund. KST och socialvårdslagarnas utmaningar skiljer sig lite åt. Det händer att vi här i debatten klumpar ihop dem och talar om vad som kommer att ske. Vad gäller socialvårdslagarna så håller jag med ledamot Söderlund. Den omläggning av arbetssättet som finns inne i socialvårdslagarna, den är uttryckligen ägnad åt att spara pengar, dämpa...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14