Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Inför den fortsatta behandlingen så vill jag gärna jag som färdkost till finans- och näringsutskottet att gärna utveckla den här lägesbeskrivningen lite enligt de här tankegångarna. Vad vi faktiskt ser nu är en partiell återhämtning. Vårt främsta statistikorgan tror att det här är någonting som kommer att fortsätta under 2022. De beskriver också på vilket...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag vet inte om man kan säga att den är dopad, den här budgeten är väl snarare vaccinerad för framtiden. Finansministern var anspråkslös och talade om att inte ett enda företag har gått i konkurs. Den som läser ÅSUB:s färska arbetsmarknadsbarometer kan också konstatera att byggbranschen går het just nu. Resebranschen går het och...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-09-20

Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar LF 27/2020-2021

Talman! Det är lätt att dra lite på smilbanden åt att vi formellt sett ännu har landskapslagen om biografer i kraft från 1942. Den här lagen reglerar bruk av celluloid filmer som endast må användas med polismyndighetens tillstånd och har i och för sig förnuftiga påbud om att "under föreställning må icke åskådarrummet hållas helt...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-06-11

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Talman! Fram till den 1 juni i år kunde passagerarfartyg som trafikerar Östersjön i princip släppa ut sitt toalettavfall direkt i Östersjön utan någon mer omfattande rening. För två år sedan, det vill säga den 1 juni 2019, infördes först striktare regler för alla nybyggda fartyg; antingen installerar fartygen en reningsanläggning som klarar av att...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-11

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Tack ledamoten Nordberg!

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-11

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Tack ledamot Valve. Det är naturligt för mig att tänka så. Går det bra för Mariehamn, då går det bra för Åland.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-11

Fartygsavfall LF 28/2020-2021

Tack för det, ledamoten Eckerman. Man kan differentiera kraven lite, det ställer vissa krav på landskapet och på landskapsregeringen. Det ställer vissa krav på småbåtshamnarna ute i skärgården, men rimligtvis borde de vara mycket väl förberedda - med tanke på vad föregående landskapsregering gjorde när man rustade upp alla de här småbåtshamnarna - och förutsättningarna...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-11

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Ja, ledamot Zetterman, det får väl bli en fråga för utskottet att fördjupa sig i. Det står ju klart och tydligt i lagförslaget att konsekvenserna bedöms vara små. Det finns heller inget krav på att information ska offentliggöras, utan det finns hundra brasklappar, bland annat utgående från myndighetens egna verksamhetsförutsättningar om möjligt och så vidare....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Ledamoten Zetterman har nog missförstått då. Klart att öppen data har påverkan på samhällsutvecklingen. Men det är ju inte som att vi inför något bindande krav här, utan det är snarare en morot, uppmuntran och till stora delar ett dispositivt lagförslag. Det är jättebra att få ut denna obegripliga data i lite mera begriplig form. Sedan...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Talman! Målet med denna lagstiftning är att göra snärjig information mera tillgänglig för allmänheten. Det är en mycket god målsättning i sig. Men vad betyder den i praktiken? Ja, man kan ju notera att det står i lagförslaget: "Lagförslaget bedöms inte ha betydande konsekvenser för den offentliga verksamheten". Varför har den inte betydande konsekvenser för...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Talman! Ledamoten Gunnel riktar kritik mot landskapsrevisionen, delvis nog berättigad. Det är ju så här att det är vi i den här salen, vi 30 ledamöter, som är arbetsgivare till landskapsrevisionen och kan ställa kvalitetskrav, om vi så önskar, i olika former. Som en av de 30 arbetsgivarna så gillar jag definitivt inte fria fantasier...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Så är det. Sedan finns det också en uppdragsbeskrivning både i landskapslagen om landskapsrevisionen och i förarbetena som berättar vad landskapsrevisionen ska göra och vad dess uppdrag är. Revisionen ska ägna sig åt samband mellan måluppfyllelser. Har vi en bra revision så är det i bästa fall en grund för att förbättra verksamheten. Jag ser...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Där är också pudelns kärna, vi måste kunna lita på att det som står i alla revisionsrapporter är grundat i en omsorgsfull undersökning, i fakta och något slags objektiva kriterier och måluppföljning. Då är det illa att man blandar in politiska teorier, efterhandskonstruktioner och rena spekulationer, vilket tyvärr görs i den här rapporten och vi...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Till den delen är jag hyfsat lugn. Jag har stark tilltro till finans- och näringsutskottets förmåga att göra balanserade avvägningar. Jag tycker att vi ser också en helt annan balans i det utlåtandet som kom från landskapsregeringen med anledning av denna revisionsrapport.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Talman! Ted Gärdestad sjöng en sång "Sanningen är vridbar som ett positiv". Det är den inte. Det finns saker som stämmer och det finns saker som inte stämmer. Den upprördheten som nog har kommit fram från min sida här i dag, den kommer blott och enbart av att det finns saker som jag vet att...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Tack ledamoten Pettersson, det är alltid trevligt med referenser till Vysotsky. Men låt oss ändå hålla oss till ärendet här. Det som jag vände mig emot är att den här revisionsberättelsen blir ett politiskt slagträ på ett sätt som den inte borde vara och genom att det finns saker som inte kan beläggas i den....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-07

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020 RB 1/2020-2021

Talman! Innan klubban faller för denna viktiga debatt så är det viktigt att framhålla att vi inte ska bagatellisera landskapsrevisionen och landskapsrevisionens arbete. Jag har för egen del ganska hög tolerans när det kommer till påståenden, formuleringar och saker som sägs i denna sal. Men jag har en röd linje, en röd linje har jag...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-07

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Ja, jag kan utveckla resonemanget vid tillfälle. Men ordet helikopterpengar är nog lite främmande för undertecknad. Det som är helt klart är att en tredjedel av de här pengarna går till KST. Det är en organisation som är ny för i år, den håller på att starta upp. Den är fortsättningsvis ganska introvert i sin...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet RP 3/2020-2021

Talman! Detta avtal om social trygghet med Japan följer motsvarande modell som ingåtts med Australien, Förenta staterna, Kanada, Indien, Kina och Republiken Korea. Man kan förstås i denna sena timme sätta pannan i djupa rynkor och fundera, vad har det här för betydelse för Åland? Man kanske inte blir direkt uppmuntrad när man läser att...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-02

Höjda landskapsandelar för 2021 LF 24/2020-2021

Talman! Tack för ordet. Jag tror att det är bra att finans- och näringsutskottet fördjupar sig i den frågan lite extra och vad det innebär med 1,2 miljoner. Den här fördelningsnyckeln - som är en tredjedel av KST, en tredjedel äldreomsorg och tredjedel fördelad enligt grundskolenyckeln - så tror jag att slutresultatet blir någonting som...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Ledamoten Toivonen, i mitt anförande så använde jag en hypotetisk person som exempel. Jag sade ungefär; även för en klimatskeptiker, alternativt klimatförnekare så finns det vettighet i detta förslag. Toivonen är fri att beteckna sig som vad han vill.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Ledamot Toivonen, nu börjar vi röra oss på så kallade metanivå i denna replikväxling. Jag tror att jag inte säger så mycket mera nu för timmen är sen.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-06-02

Individuella vattenmätare i hyreshus LF 23/2020-2021

Talman! Det här är ett angeläget lagförslag. När vi studerar Ålands dricksvatten konsumtion för till exempel årets första kvartal så kan vi notera att bara för Ålands vatten Ab skedde en ökning under januari-mars 2021 i förhållande till samma period år 2020. Den ökningen var på 6,7 procent. Det är ganska mycket om utskottet vill...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag måste säga att jag uppskattar ledamotens Zettermans infallsvinkel i den här frågan. Det viktiga är ju att vi kommer igång med det här och att vi gör det på riktigt. Det är det absolut centrala. Sedan vad man sätter för siffra är egentligen mindre betydelsefullt. Men det betydelsefulla är att vi kommer igång, att...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för det tydliggörandet. Då är det således en onödig budget, men ledamoten stöder den som grund för det fortsatta arbetet. Sedan tycker jag att det är intressant att ledamoten i andra halvan av sitt anförande egentligen bekräftade den världsbilden som har framförts av oppositionskamraterna och dessutom de kamrater som kanske ledamot Toivonen inte annars brukar...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det jag personligen tror, ledamoten Toivonen, är att en befolkningsökning vore bra för alla, särskilt om den sker lite pö om pö. Vårt befolkningsunderlaget växer, vakanser fylls och en konkret organisation som skulle må mycket bra av befolkningstillväxten är Högskolan på Åland med tanke på flera av dess olika utvecklingspotentialer. Men jag tycker att det...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Vi befinner oss i ett brytningsskede, i ett positivt sådant för vårt samhälle håller på att vakna upp, sträcker på sig och förhoppningsvis återgår - pö om pö - till något lite mera normalt. Det mest centrala verktyget vi har för att nå det ”nya normala” är vaccinering, den vaccinering som beskrivs i tilläggsbudgeten. Vaccineringen...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack ledamoten Zetterman för ett mycket tänkvärt anförande. Jag håller med faktiskt och understöder det sistnämnda som ledamoten var inne på, det någonting som är väldigt viktigt och det är att det här är ju bara början. Det här är ett arbete som måste fortgå under flera mandatperioder med tanke på det upplägg som nu...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack ledamot Toivonen. Det är tur att man har två repliker så att man kan ta ställning till de två mycket olika delarna i ledamoten Toivonens anförande. De var väldigt olika. Ledamoten Toivonen och undertecknad har en viss historia av att gnabbas om olika ting, så jag blev för en gångs skull glad över inledningen...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Så är det. Vi har ju i närtid, som ledamoten också sade, gått från 20 000 till 30 000. Men var har den befolkningsökningen skett på Åland? Jag tror att det var för två år sedan som all befolkningsökning ägde rum i min hemkommun. Tittar vi på skärgården, dess befolkningsutveckling och hur den har sett...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jo, så är det. Sedan tenderar också befolkningstillväxt att förändra vardagen. Tar man min hemkommun som exempel så har vi i dag delar av kommunen som växer otroligt snabbt, och där växer också sedan förväntningarna på infrastrukturen och på samhällets möjligheter att leverera alltifrån fungerande kollektivtrafik in till tätorten till att det ska finnas någon...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Efter snart 15 timmar av debatt måste jag säga att ett av de intressantaste ögonblicken var ledamoten Egelands anförande, där han hänvisade till prioritet nr. 4 och ifrågasatte om befolkningstillväxt blott och enbart är av godo. Innan man triggar igång på det så kan man konstatera att det är verkligen en intressant fråga, om...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Inledningsvis tack till lagtingsledamot John Holmberg som på ett prestigelöst sätt visat att han förstår småbarnsföräldrarnas verklighet. Detta anförande kommer nu att fokusera på landskapets meddelande om de fem prioriteringsområdena, om vägen framåt. Det är tuffa tider vi går igenom nu och det stämmer till viss ödmjukhet. Det är ett nytt och annorlunda Åland som...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack ledamoten Eriksson för ett till stora delar bra anförande, med undantag för några lite onödigt provokativa svängar om kommunförstörarreformen som var onödiga för de stjäl uppmärksamhet från mycket av det goda, som ledamoten Eriksson sade. Jag väljer att ta fasta på det positiva. Jag gillar att ledamoten Eriksson lyfte det BNP-tapp som ÅSUB har...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Precis så, ledamoten Eriksson, det är väldigt viktigt att finans- och näringsutskottet tar fasta på det och drar de behövliga slutsatserna också. Vad kan vi göra och vad bör vi göra? Det här är ändå vårt främsta statistikorgan som har en väldigt hög trovärdighet i samhället och som nu slår fast att 2023 så kommer...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Egentligen, i enlighet med det som gruppordförande Tage Silander sade i sitt anförande, så är det positivt om vi först ser på Sottungapengarna att de är begränsade till sex månader. De är kopplade till någon prestation. Vad sedan gäller landskapsandelarna på 1,2 miljoner, och då räknar jag inte med kommuncoacher utan nu fokuserar vi på KST,...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Jag tangerade den frågan i anförandet och huruvida argumentationen haltar eller inte är förstås upp till var och en och till åhörarna. Den centrala poängen är den att de landskapsandelar som fördelas, de är inte och de kan inte vara någon långsiktig lösning på de utmaningar som vi har. Så det att vi nu...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Äsch, det jobbas på den frågan. Det pågår en utredning och utredningen har fått förlängt mandat. Det är en arbetsgrupp mellan landskapsregeringen och ÅHS som jobbar på med det. Men jag kan tyvärr inte säga så mycket mera om det, för de är ännu inte klara med arbetet.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Nej, ledamoten Holmberg. Man skulle hoppas, nu när vi har mjukat upp ÅHS sparkrav, att vi också kunde mjuka upp kommunfrågan lite. Det är väldigt ofta så att vi fastnar i skyttegravar, i olika former av försvarspositioner och låsningar. Vi har ett problem som vi borde diskutera och vi borde diskutera det på djupet, ibland...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag ska precisera mig lite. Då när jag var social- och hälsovårdsminister så jobbade vi också med vårdinformationssystemet. Då upplevde jag att det fanns en låsning mellan ÅHS och landskapsregeringen som inne i ÅHS ledde till att man drog upp konstgjorda administrativa gränser mellan å ena sidan medicinsk IT och andra sedan annan IT. Det...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Jag tycker ju att det är bra att landskapsregeringen tar Sottungas nöd på allvar, att man sätter sig ner med kommunen och att man har diskuterat med kommunen och kommit fram till att man vill göra någonting. Jag ser också det som ledamoten Holmberg ser, att en sådan här fråga kan bli ganska uppskruvad....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Jag tänkte först hålla med ledamoten Zetterman, men vi har nog lite olika åsikter ändå eftersom den delen som jag talade om handlade om skiljande av ledamot ifrån ÅMHM:s miljöprövningsnämnd. Där är det mycket viktigt att vi hittar den här balansen som ledamot Zetterman var inne på. I del två så är jag glad över att...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Ja, ledamoten Zetterman, till den delen är vi överens helt klart.

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-05-05

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Talman! Den här lagen består egentligen av två helt väsensskilda delar. I ena delen regleras förfarandet för miljökonsekvensbedömningar på ÅMHM, i den andra delen regleras grunderna för skiljandet av ledamot i miljöprovningsnämnden. Fruktansvärt tråkigt, men jätteviktigt för ålänningarnas rättssäkerhet och rätt att skyddas mot godtycke av olika slag. Landskapsregeringen har valt en finurlig väg för det...

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2021-05-05

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Jag uppfattar det som ett stöd för principen om att detta skall komma ålänningarna till godo på ett eller annat sätt. Jag är glad över den samsynen som vi ser här i salen. Sedan är det givetvis också, som ledamoten säger, en öppen fråga på vilket sätt det skulle komma ålänningarna till godo. Det kan...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Så är det. En minst lika viktig fråga är förstås hur stor startkostnaden blir? För det är helt oundvikligt. Oberoende vilken form av engagemang som landskapet går in för och med vem så kommer det att finnas ett behov av någon form av startkostnad. Givetvis ligger det då i vårt intresse att veta hur hög...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Just på det här området har det varit väldigt bra utbyte. Det förekom också ett annat studiebesök till en storskalig vindkraftpark i Norge där det var oljeindustrin som hade börjat investera i olika sätt att ta tillvara vindkraft och också lagra den. Det pågår forskning med norska oljemiljoner på hur man kan hitta nya sätt...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Först lite som en replik till föregående talare. Det här är förstås en vision. Det är givetvis inget meddelande som gör anspråk på att vara uttömmande eller ens ett förslag där saker och ting är färdigt utredda, men beaktat alla osäkerheter, beaktat de trender vi ser idag och beaktat utvecklingen på området så är...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-05-03

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tackar som frågar. Det råkar också vara så att jag är ledamoten Mattsons företrädare i arbetsgruppen i BSPC och undertecknad satte i, då hette den inte working grupp för biodiversitet utan för energieffektivitet. Då gjorde vi studiebesök till masslagring av vätgas i Tyskland. Ett stort fält där det fanns massor av behållare där vätgas lagrades...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-03

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Ledamoten Toivonen har upprepade gånger hänvisat till ANDTS-gruppens arbete. Som ordförande för den gruppen så minns jag att ledamoten Toivonen gärna diskuterade liberalisering av cannabis. Detta också fick vissa politiska följder eftersom vi hade ett initiativ om stränggering av straffen för narkotikabrott som vi aldrig förde till lagtinget eftersom inte alla lagtingspartier var eniga....

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2021-04-21