För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019.

  7        Fiskereglering

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019.

  8        Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019. 

  9        Stöd till kommunernas it-samordning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019.

  10      Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019.

  11      Medieavgift och finansiering av public service

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019. 

  12      Klienthandlingar inom socialvården

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 april 2019. 

  13      Ny narkotikapolitik

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 15 april 2019.

  14      Bristande djurskydd

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 15 april 2019.