ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 28 av totalt 28 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 28/2022-2023 Ändring av elmarknadslagstiftningen
LF 16/2022-2023 Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen
LF 13/2022-2023 Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
LF 29/2020-2021 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
LF 23/2020-2021 Individuella vattenmätare i hyreshus
LF 24/2019-2020 Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm
LF 2/2019-2020 Produktionsstöd för el
MOT 7/2018-2019 Ändring av Plan- och bygglagen
LF 12/2018-2019 Produktionsstöd för el
LM 3/2018-2019 Ersättningar för olägenheter vid elavbrott
LM 1/2018-2019 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
LM 5/2015-2016 Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland
LF 7/2013-2014 Energideklaration för byggnader
LF 24/2012-2013 Landskapsborgen för bostadslån
LF 13/2012-2013 Energideklaration för byggnader
LF 3/2011-2012 Bostadssparpremie
FR 4/2010-2011 Införande av bostadssparpremie
FR 6/2008-2009 Blankettlag om elsäkerhet
FR 10/2007-2008 Ny blankettlag om byggnaders energiprestanda
FR 6/2006-2007 Ändring av 53 § räddningslagen för landskapet Åland
FR 16/2004-2005 Ändrad lagstiftning om elmarknaden samt införande av regler om certifiering av elens ursprung
FR 11/2004-2005 Ny räddningslagstiftning
FR 3/2003-2004 Ändring av besvärsbestämmelserna i byggnadslagen
FR 13/2001-2002 Lånetiden i 16 § landskapslagen om bostadsproduktion
FR 6/2001-2002 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 9/2000-2001 Plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 3/1999-2000 Ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna