ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 16 av totalt 16 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 5/2020-2021 Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen
LF 39/2019-2020 Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning
LF 18/2019-2020 Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020
LF 29/2018-2019 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
LM 4/2018-2019 Möjliggörande av kommunala samgåenden
BM 70/2018-2019 Strykning av kommunalt processtöd
LF 16/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2019
LF 5/2018-2019 Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
LF 4/2018-2019 Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan
LF 1/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2018
LM 1/2010-2011 Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval
FR 26/2007-2008 Ändring av betalningsrutinerna för vissa stöd till kommunerna
FR 20/2005-2006 Utvidgad kommunal rösträtt och valbarhet för personer utan hembygdsrätt
FR 2/2003-2004 Slopande av det allmänna avdraget samt ändringar i landskapsandelslagstiftningen
FR 18/2002-2003 Ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen
FR 24/2001-2002 Ändring av kommunallagen och lagstiftningen om kommunindelning