ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 38 av totalt 38 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 26/2020-2021 Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor
RS 1/2019-2020 Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
BF 1/2019-2020 Förslag till Ålands budget för år 2020
LF 26/2018-2019 Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen
RB 1/2018-2019 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018
MI 1/2018-2019 Tips, lottospel och tidigare spelprodukter på Åland
LF 3/2018-2019 Ny vallag för Åland
LF 11/2014-2015 Ändring av ministerförsäkran
LF 15/2013-2014 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning
LF 6/2013-2014 Ny avdelningsstruktur för den allmänna förvaltningen
SF 3/2012-2013 Åtgärder för bättre siktförhållanden
LF 6/2012-2013 Minskning av överföringarna till kommunerna
SF 1/2012-2013 Skyddjakt
FR 20/2010-2011 Energi från förnybara energikällor
FR 15/2010-2011 Ändring av landskapslagen om posttjänster
FR 21/2009-2010 Ny finansförvaltningslag
FR 8/2009-2010 Landskapsandelarna 2010
FR 4/2009-2010 Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsregeringen underlydande myndigheter
FR 19/2008-2009 Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
FR 13/2008-2009 Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation
FR 25/2007-2008 Lagstiftning om bolagisering av Posten Åland
FR 18/2006-2007 Reform av landskapsandelssystemet
FR 12/2006-2007 Ny pensionslagstiftning för dem som omfattas av regelverket om statens pensioner
FR 11/2006-2007 Lagstiftning om posttjänster
FR 8/2006-2007 Ny förvaltningslag
FR 10/2006-2007 Offentlig upphandling
FR 19/2005-2006 Ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet 2006-2007
FR 8/2005-2006 Ändrad ledningsstruktur inom landskapsregeringens centralförvaltning
FR 2/2005-2006 Förändrat förflyttningsförfarande inom landskapsförvaltningen
FR 2/2004-2005 Ändringar av vissa landskapslagar till följd av gjorda ändringar i rikets pensionslagstiftning och självstyrelselagen för Åland
EF 17/2002-2003 Pension från Sverige
FR 19/2002-2003 Ändring av blankettlagen om statens pensioner
FR 11/2002-2003 Utveckling av regelverket om parlamentarism
FR 10/2002-2003 Ändrad lagstiftning som rör landskapsandelar för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier
FR 2/2002-2003 Ändring av blankettlagen om statens pensioner
FR 12/2001-2002 Ändringar i vissa pensionslagar med anledning av valutaövergången från mark till euro
FR 13/2000-2001 Överföring av förvaltningsuppgifter på andra organ än myndigheter
FR 11/1999-2000 Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse