Dokument

301 - 352 av totalt 352 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 3/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 5/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 6/2018-2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar S 1/2018-2019 2018-2019
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2018-2019 2018-2019
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2018-2019 2018-2019
Medborgarinitiativ 1/2018-2019 2018-2019
Meddelande 1/2018-2019 Landskapsregeringens externpolitik 2018-2019
Redogörelse 1/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 151/2018 2018-2019
Regeringens proposition 155/2018 2018-2019
Regeringens proposition 169/2018 2018-2019
Regeringens proposition 181/2018 2018-2019
Regeringens proposition 270/2018 2018-2019
Regeringens proposition 307/2018 2018-2019
Regeringens proposition 320/2018 2018-2019
Regeringens proposition 5/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 6/2018-2019 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Republikens presidents framställning 2018-2019
Skriftlig fråga 1/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2018-2019 2018-2019
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2018-2019 2018-2019
Spörsmål 1/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 2/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 3/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 4/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 5/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 6/2018-2019 2018-2019
Åtgärdsmotion 1/2018-2019 2018-2019
Budgetförslag 1/2018-2019 2018-2019
Budgetförslag 2/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 1/2018-2019 2018-2019
Lagtingets beslut 65/2018 2018-2019
Lagtingets beslut 69/2018 2018-2019
Lagtingets beslut 70/2018 2018-2019
Lagtingets beslut 71/2018 2018-2019
Lagtingets beslut 72/2018 2018-2019
Lagtingets beslut 73/2018 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 4/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 1/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 2/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 3/2018-2019 2018-2019
Regeringens proposition 4/2018-2019 2018-2019